<<
>>

Стаття 9

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Відокремлення операторів газотранспортної системи

1. Якщо оператор газотранспортної системи є складовою вертикально інтегрованого підприємства, він повинен бути незалежним, принаймні стосовно його юридичної форми, організації та прийняття рішень, по відношенню до інших видів діяльності інтегрованого підприємства, що не пов'язані із транспортуванням газу.

Ці правила не повинні означати будь-якого зобов'язання щодо відокремлення прав власності на активи газотранспортної системи від вертикально інтегрованого підприємства.

2. Для забезпечення незалежності оператора газотранспортної системи, про якого йдеться у пункті 1, застосовуються наступні мінімальні критерії:

a) особи, відповідальні за керування оператором газотранспортної системи, не можуть займати посади в підрозділах компанії інтегрованого газового підприємства, які несуть пряму чи непряму відповідальність за поточну експлуатацію потужностей видобутку, розподілу та постачання природного газу;

b) належні заходи мають бути вжиті для урахування професіональних інтересів осіб, відповідальних за керування оператором газотранспортної системи у такий спосіб, що забезпечує їх здатність діяти незалежно;

c) оператор газотранспортної системи має ефективні права щодо прийняття рішень, незалежно від інтегрованого газового підприємства, стосовно активів, які необхідні для експлуатації, підтримки або розвитку мережі. Це не порушує існування відповідних механізмів координації для забезпечення захисту прав економічного та адміністративного контролю материнської компанії стосовно прибутку від активів, що регулюються непрямо в дочірній компанії відповідно до Статті 25(2). Зокрема, це дозволяє материнській компанії затверджувати щорічний фінансовий план або будь-який інший еквівалентний документ оператора газотранспортної системи та встановити глобальні границі для рівнів заборгованості своєї дочірньої компанії. Однак це не дозволяє материнській компанії видавати розпорядження стосовно поточних операцій, а також окремих рішень, пов'язаних із будівництвом або модернізацією транспортних газопроводів, які не перевищують умови затвердженого фінансового плану або будь-якого іншого еквівалентного документа;

d) оператор газотранспортної системи створює відповідну програму виконання, яка визначає заходи, вжиті для забезпечення неможливості дискримінаційної поведінки та забезпечення належного контролю за її дотриманням. Ця програма встановлює конкретні зобов'язання співробітників щодо виконання даної цілі. Щорічний звіт, де розкриваються вжиті заходи, подається особою або органом, який відповідає за моніторинг програми виконання, до регуляторного органу, про який йдеться в Статті 25(1), та опубліковується.

<< | >>
Законодавчий акт: Директива 2003/55/ЄС Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу стосовно спільних правил для внутрішнього ринку природного газу, яка скасовує Директиву 98/30/ЄС " Брюссель, 26 червня 2003 року"ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ ТА РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ,. Європейський Союз. 2003

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 9