<<
>>

Стаття 12

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Завдання операторів газорозподільчих систем

1. Кожний оператор газорозподільчої системи здійснює експлуатацію, підтримку та розвиток (на економічно вигідних засадах) захищеної, надійної та ефективної системи, дотримуючись при цьому вимог захисту довкілля.

2.

За жодних обставин оператор газорозподільчої системи не допускає дискримінації окремих користувачів системи або категорій користувачів системи, особливо на користь своїх дочірніх підприємств.

3. Кожний оператор газорозподільчої системи надає будь-якому іншому оператору газорозподільчої системи та/або будь-якому оператору газотранспортної системи, та/або іншому оператору системи ЗПГ та/або іншому оператору системи зберігання інформацію, достатню для забезпечення транспортування та зберігання природного газу на засадах, які узгоджуються з безпечною та ефективною експлуатацією об'єднаної системи.

4. Кожний оператор газорозподільчої системи надає користувачам системи інформацію, що необхідна їм для забезпечення ефективного доступу до системи.

5. Якщо оператори газорозподільчих систем є відповідальними за балансування газорозподільчої системи, правила, прийняті ними для досягнення цієї цілі, є об'єктивними, прозорими та недискримінаційними, в тому числі правила нарахування оплати користувачам системи за порушення енергетичного балансу. Положення та умови, в тому числі правила і тарифи, для забезпечення таких послуг системними операторами встановлюються відповідно до методології, яка задовольняє вимоги Статті 25(2), без дискримінації та із відображанням витрат. Дані положення та умови мають бути опубліковані.

<< | >>
Законодавчий акт: Директива 2003/55/ЄС Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу стосовно спільних правил для внутрішнього ринку природного газу, яка скасовує Директиву 98/30/ЄС " Брюссель, 26 червня 2003 року"ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ ТА РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ,. Європейський Союз. 2003

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 12

 1. стаття 2, восьмий абзац; стаття 3(1); стаття 3(2); стаття 4(1)(а), перший та другий абзаци; стаття 4(1)(b); стаття 4(3); стаття 5(4), третій підпункт; стаття 5(6); стаття 8(2); стаття 8(2)(с); стаття 9(2); стаття 10(2); стаття 11(1); стаття 13(2); стаття 14(1)(i); Перелік Додатків: назва Додатка XIII; Додаток I, перший підпункт; Додаток IV, частина I, перший та другий рядки; Додаток IV, примітка (1) до таблиці; Додаток V, розділ 1(b); Д
 2. стаття 2, перший абзац; стаття 2, дев'ятий абзац; стаття 2, десятий абзац; стаття 2, чотирнадцятий абзац; стаття 3(1); стаття 3(4); стаття 4(1)(с); стаття 4(1)(d); стаття 5(5); стаття 6(3); стаття 7(2); стаття 13(4); стаття 13(5); Додаток I, перший підпункт; Додаток III, частина III; Додаток IV, частина II, перший пункт; Додаток V, розділ 1(а); Додаток V, розділ 1(b); Додаток V, розділ 1(c); Додаток VI, сторона 2 сертифікату затвердження типу ЄС; Додато
 3. Стаття XVII (Змінена стаття 124) Процедура подання пропозицій між Конгресами (Статут, стаття 29, Загальний регламент, стаття 116)
 4. Стаття XIX (Змінена стаття 126) Повідомлення рішень, прийнятих між Конгресами (Статут, стаття 29, Загальний регламент, стаття 124, 125)
 5. 4 і Стаття 5(1)
 6. Стаття IV (Змінена стаття 104) Склад, діяльність і засідання Ради поштової експлуатації (Статут, стаття 18)
 7. Стаття XII (Змінена стаття 118) Бланки, які надаються Міжнародним бюро (Статут, стаття 20)
 8. Стаття XIII (Змінена стаття 119) Акти Регіональних союзів та спеціальні угоди (Статут, стаття 8)
 9. Стаття II (Змінена стаття 102) Склад, діяльність і засідання Адміністративної ради (Статут, стаття 17)
 10. Стаття XX (Змінена стаття 128) Установлення та регулювання витрат Союзу (Статут, стаття 21)
 11. Стаття XV (Змінена стаття 122) Процедура подання пропозицій Конгресу (Статут, стаття 29)
 12. Стаття XXI (Змінена стаття 130) Класи внесків, (Статут, стаття 21, Загальний регламент, статті 115, 128)
 13. Стаття XXII (Змінена стаття 131) Оплата матеріалів, які постачає Міжнародне бюро (Загальний регламент, стаття 118)
 14. Стаття XXIII (Змінена стаття 132) Процедура арбітражу (Статут, стаття 32)
 15. Стаття XVIII (Змінена стаття 125) Розгляд пропозицій між Конгресами (Статут, стаття 29, Загальний регламент, статті 116, 124)
 16. Стаття XIV (Змінена стаття 121) Звіт про діяльність Союзу за дворічний період (Статут, стаття 20, Загальний регламент, пункт 6.17 статті 102)
 17. У цій Угоді, посилання на певну Статтю, Розділ чи Додаткову Статтю має, якщо не узгоджено інше, тлумачитись виключно як посилання на цю Статтю, Розділ чи Додаткову Статтю цієї Угоди.