<<
>>

Стаття 13

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Відокремлення операторів газорозподільчої системи

1. Якщо оператор газорозподільчої системи є складовою вертикально інтегрованого підприємства, він повинен бути незалежним, принаймні стосовно його юридичної форми, організації та прийняття рішень, відносно інших видів діяльності інтегрованого підприємства, що не пов'язані із розподілом газу.

Ці правила не повинні означати будь-якого зобов'язання щодо відокремлення прав власності на активи газорозподільчої системи від вертикально інтегрованого підприємства.

2. Крім вимог пункту 1, де мова йде про оператора газорозподільчої системи, що є складовою частиною вертикально інтегрованого підприємства, такий оператор повинен бути незалежним щодо його організації та прийняття рішень від інших видів діяльності, що не пов'язані з розподілом газу. Для забезпечення такої незалежності, повинні застосовуватися наступні мінімальні критерії:

a) особи, відповідальні за керування оператором газорозподільчої системи, не можуть займати посади в підрозділах компанії інтегрованого газового підприємства, які несуть пряму чи непряму відповідальність за поточну експлуатацію потужностей видобутку, транспортування та постачання природного газу;

b) належні заходи мають бути вжиті для забезпечення урахування професіональних інтересів осіб, відповідальних за керування оператором газорозподільчої системи, у такий спосіб, що забезпечує їх здатність діяти незалежно;

c) оператор газорозподільчої системи має ефективні права щодо прийняття рішень, незалежно від інтегрованого газового підприємства, стосовно активів, які необхідні для експлуатації, підтримки або розвитку мережі. Це не порушує існування відповідних механізмів координації для забезпечення захисту прав економічного та адміністративного контролю материнської компанії стосовно прибутку від активів, що регулюються непрямо в дочірній компанії відповідно до Статті 25(2).

Зокрема, це дозволяє материнській компанії затверджувати щорічний фінансовий план або будь-який інший еквівалентний документ оператора газорозподільчої системи та встановлювати глобальні границі для рівнів заборгованості своєї дочірньої компанії. Це не дозволяє материнській компанії віддавати розпорядження стосовно поточних операцій, а також окремих рішень, пов'язаних із будівництвом або модернізацією розподільчих газопроводів, які не перевищують умови затвердженого фінансового плану або будь-якого іншого еквівалентного документа;

d) оператор газорозподільчої системи створює відповідну програму виконання, яка визначає заходи, вжиті для забезпечення неможливості дискримінаційної поведінки та забезпечення належного контролю за її дотриманням. Ця програма визначає конкретні зобов'язання співробітників щодо виконання даної цілі. Щорічний звіт, де розкриваються вжиті заходи, подається особою або органом, який відповідає за моніторинг програми виконання, до регуляторного органу, згаданого в Статті 25(1), та опубліковується.

Держави-члени можуть вирішити не застосовувати пункти 1 та 2 до інтегрованих газових підприємств, що обслуговують менше 100000 підключених споживачів.

<< | >>
Законодавчий акт: Директива 2003/55/ЄС Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу стосовно спільних правил для внутрішнього ринку природного газу, яка скасовує Директиву 98/30/ЄС " Брюссель, 26 червня 2003 року"ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ ТА РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ,. Європейський Союз. 2003

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 13