<<
>>

Стаття 15

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Об'єднаний оператор

Правила, що викладені у Статті 9(1) та Статті 13(1), не заважають роботі об'єднаного оператора газотранспортної системи, ЗПГ, систем зберігання та розподілу газу, який є незалежним (щодо його юридичної форми, організації та прийняття рішень) від інших видів діяльності, що не пов'язані із роботою систем транспортування газу, ЗПГ, зберігання та розподілу газу, та який задовольняє вимоги, визначені в пунктах (a) - (d).

Ці правила не створюють будь-яких зобов'язань щодо відокремлення прав власності на активи об'єднаної системи від вертикально інтегрованого підприємства:

a) особи, що є відповідальними за керування оператором об'єднаної системи, не можуть займати посади в підрозділах компанії інтегрованого газового підприємства, які несуть пряму чи опосередковану відповідальність за поточну експлуатацію потужностей видобутку та постачання природного газу;

b) належні заходи мають бути вжиті для забезпечення урахування професіональних інтересів осіб, відповідальних за керування оператором об'єднаної системи у такий спосіб, що забезпечує їх здатність діяти незалежно;

c) оператор об'єднаної системи має ефективні права щодо прийняття рішень, незалежно від інтегрованого газового підприємства, стосовно активів, які необхідні для експлуатації, підтримки або розвитку мережі. Це не порушує існування відповідних механізмів координації для забезпечення захисту прав економічного та адміністративного контролю материнської компанії стосовно прибутку від активів, що регулюються непрямо в дочірній компаній відповідно до Статті 25(2). Зокрема, це дозволяє материнській компанії затверджувати щорічний фінансовий план або будь-який інший еквівалентний документ оператора об'єднаної системи, та встановлювати глобальні границі для рівнів заборгованості своєї дочірньої компанії. Це не дозволяє материнській компанії віддавати розпорядження щодо поточних операцій, а також окремих рішень, пов'язаних із будівництвом або модернізацією транспортних та розподільчих газопроводів, які не перевищують умови затвердженого фінансового плану або будь-якого іншого еквівалентного документа;

d) оператор об'єднаної системи створює відповідну програму виконання, яка визначає заходи, вжиті для забезпечення неможливості дискримінаційної поведінки та забезпечення належного контролю за її дотриманням. Ця програма визначає конкретні зобов'язання співробітників щодо виконання даної цілі. Щорічний звіт, де розкриваються вжиті заходи, подається особою або органом, який відповідає за моніторинг програми виконання, до регулюючого органу, зазначеного в Статті 25(1), та опубліковується.

<< | >>
Законодавчий акт: Директива 2003/55/ЄС Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу стосовно спільних правил для внутрішнього ринку природного газу, яка скасовує Директиву 98/30/ЄС " Брюссель, 26 червня 2003 року"ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ ТА РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ,. Європейський Союз. 2003

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 15