<<
>>

Стаття 20

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Доступ до систем газовивідних трубопроводів

1. Держави-члени вживають всіх необхідних заходів, щоб газові підприємства та кваліфіковані споживачі, незалежно від місця їх розташування, мали можливість отримати доступ до систем газовивідних трубопроводів, в тому числі структур, що надають технічні послуги по забезпеченню такого доступу, відповідно до даної Статті, за винятком ділянок таких мереж та об'єктів, що використовуються для забезпечення операцій місцевого видобутку на родовищі, де видобування газу.

Про вжиті заходи повідомляють Комісію відповідно до положень Статті 33.

2. Доступ, про який йдеться в пункті 1, забезпечується відповідно до процедури, визначеної державою-членом, із застосуванням відповідних законодавчих документів. Держави-члени застосовують принципи справедливого та відкритого доступу, досягаючи створення конкурентного ринку природного газу та уникаючи зловживань домінуючим положенням на ринку, враховуючи надійності та регулярності постачання, наявності вільних потужностей, або потужностей, які можуть бути надані у використання на прийнятних умовах, та захист довкілля. Необхідно враховувати такі аспекти:

a) необхідність відмови у наданні доступу у випадку несумісності технічних характеристик, які не можна подолати на прийнятних умовах;

b) необхідність уникнення труднощів, які не можна подолати на прийнятних умовах та які можуть зашкодити ефективному видобутку вуглеводнів в даний час або в майбутньому, в тому числі на родовищах, що мають граничну рентабельність;

c) необхідність поважати належним чином обгрунтовані потреби власника або оператора мережі газовивідних трубопроводів для транспортування та переробки газу та інтереси всіх інших користувачів мережі газовивідних трубопроводів або відповідних газопереробних структур або структур з технічного обслуговування, чиї інтереси можуть бути порушеними;

d) необхідність застосовувати національне законодавство та адміністративні процедури відповідно до законодавства Співтовариства в частині надання дозволу на видобуток або розробку газовідводу.

3. Держави-члени запроваджують процедури по врегулюванню спорів, в тому числі утворюють відповідні уповноважені органи, незалежні від зацікавлених сторін, щоб забезпечити їм доступ до всієї необхідної інформації, для якнайскорішого врегулювання спорів, пов'язаних із доступом до мереж газовивідних трубопроводів, з урахуванням критеріїв, зазначених в пункті 2, та кількості сторін, які можуть брати участь в проведенні переговорів щодо умов доступу до таких трубопроводів.

4.

У випадку виникнення міжнародних спорів, слід застосовувати процедуру по врегулюванню спорів тієї держави-члена, в юрисдикції якої знаходиться мережа газовивідних трубопроводів, що відмовила у наданні доступу. У випадку, коли міжнародні спори виникають стосовно мережі, яка знаходиться в юрисдикції кількох держав-членів, відповідні держави-члени проводять консультації з метою забезпечення послідовності в застосуванні положень цієї Директиви.

<< | >>
Законодавчий акт: Директива 2003/55/ЄС Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу стосовно спільних правил для внутрішнього ринку природного газу, яка скасовує Директиву 98/30/ЄС " Брюссель, 26 червня 2003 року"ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ ТА РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ,. Європейський Союз. 2003

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 20