<<
>>

Стаття 27

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Часткові відміни зобов'язання "прийняти товар або сплатити неустойку"

1. Якщо газове підприємство стикається або вважає, що може стикнутися, з серйозними економічними та фінансовими труднощами через зобов'язання "прийняти товар або сплатити неустойку", прийняті ним в рамках одного або кількох контрактів на купівлю газу, воно має право направити заявку на часткові відміни застосування положень Статті 18 на адресу відповідної держави-члена або призначеного нею компетентного органу.

Заявки необхідно, на розсуд держави-члена, подавати на індивідуальній основі до або після відмови у наданні доступу до системи. Держава-член може також залишити вибір за газовим підприємством, або подавати заявку до, чи після відмови у наданні доступу до системи. Якщо газове підприємство відмовило у наданні доступу, заявку необхідно подати негайно. Заявки супроводжуються повною відповідною інформацією про суть та глибину проблеми, а також про заходи, вжиті газовим підприємством з метою розв'язання проблеми.

Якщо альтернативні рішення виявляються неприйнятними, а також з урахуванням положень пункту 3, держава-член або призначений нею уповноважений орган можуть прийняти рішення про надання права на часткову відміну.

2. Держава-член або призначений нею уповноважений орган, негайно повідомляє Комісію про прийняте нею рішення про часткову відміну, а також надає всю важливу інформацію, пов'язану з частковою відміною. Таку інформацію необхідно подавати до Комісії в узагальненій формі, щоб надати їй можливість прийняти добре обгрунтоване рішення. Протягом восьми тижнів з дня отримання зазначеного повідомлення Комісія може направити пропозицію державі-члену або відповідному призначеному нею уповноваженому органу, внести зміни або скасувати рішення про часткову відміну.

Якщо держава-член або призначений нею компетентний орган не виконає рішення Комісії протягом чотирьох тижнів, остаточне рішення буде прийняте якнайскоріше відповідно до процедури, передбаченої в Статті 30(2).

Комісія повинна забезпечувати захист конфіденційності інформації, що має комерційну цінність.

3.

При винесенні рішення про часткову відміну, передбачене в пункті 1, держава-член або призначений нею компетентний орган та Комісія враховують, зокрема, такі критерії:

a) завдання по створенню конкурентного газового ринку;

b) необхідність виконання державних зобов'язань по обслуговуванню та забезпечення надійності постачання;

c) місце газового підприємства на газовому ринку та фактичний рівень розвитку конкуренції на даному ринку;

d) серйозність економічних та фінансових труднощів, з якими стикаються газові підприємства, газотранспортні підприємства або кваліфіковані споживачі;

e) дати підписання та умови контракту або контрактів, що розглядаються, в тому числі, наскільки гнучкими вони є в частині врахування змін, що відбуваються на ринку;

f) заходи, вжиті з метою пошуку шляхів вирішення проблеми;

g) наскільки підприємство могло передбачити, приймаючи на себе зобов'язання "прийняти товар або сплатити неустойку", з урахуванням положень цієї Директиви, що можуть виникнути серйозні труднощі;

h) наскільки система з'єднана з іншими системами та ступінь взаємодії між цими системами;

i) наслідки, які матиме часткова відміна на правильне застосування положень цієї Директиви в частині збалансованого функціонування внутрішнього ринку природного газу.

Рішення на вимогу щодо часткової відміни стосовно контрактів із зобов'язанням "прийняти товар або сплатити неустойку", укладених до дати введення в дію цієї Директиви, не повинне призвести до ситуації, коли знаходження економічно життєздатних альтернативних ринків стає неможливим. Можливі труднощі не можна вважати серйозними, якщо обсяги продажу природного газу не знижуються нижче мінімальних гарантованих рівнів відбору, передбачених у контрактах на купівлю газу на умовах "прийняти товар або сплатити неустойку", або якщо у відповідний контракт на купівлю газу на умовах "прийняти товар або сплатити неустойку", можна внести зміни, або газове підприємство спроможне знайти інші альтернативні ринки.

4.

Газові підприємства, яким не було надано право на часткову відміну, про яку йдеться в пункті 1, не повинні відмовляти в наданні доступу до системи через свої зобов'язання "прийняти товар або сплатити неустойку", прийняті в рамках контракту на купівлю газу. Держави-члени забезпечують дотримання відповідних положень Розділу VI, а саме: Статей 18 - 25.

5. Будь-яке рішення про часткову відміну, надане відповідно до попередніх положень, повинне бути добре обгрунтованим. Комісія опубліковує рішення в "Офіційному часописі Європейського Співтовариства".

6. Протягом п'яти років після набуття чинності цією Директивою Комісія представляє звіт про набутий досвід застосування цієї Статті, щоб надати можливість Європейському Парламенту та Раді оцінити, у встановленому порядку, необхідність внесення поправок до неї.

<< | >>
Законодавчий акт: Директива 2003/55/ЄС Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу стосовно спільних правил для внутрішнього ринку природного газу, яка скасовує Директиву 98/30/ЄС " Брюссель, 26 червня 2003 року"ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ ТА РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ,. Європейський Союз. 2003

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 27