<<
>>

Стаття 28

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Нові та ізольовані ринки

1. Держави-члени, чиї системи безпосередньо не приєднані до об'єднаної системи будь-якої іншої держави-члена і які мають тільки одного головного зовнішнього постачальника, можуть бути звільнені від дотримання положень Статей 4, 9, 23 та/або 24 цієї Директиви.

Постачальник, якому належить більше 75% ринку, вважається головним постачальником. Це відступлення від дотримання положень Директиви автоматично втрачає чинність з моменту, коли принаймні одна з цих умов більше не існує. Всі випадки відступлення від дотримання положень Директиви доводяться до відома Комісії.

2. Держава-член, що входить в групу нових (емерджентних) ринків, яка внаслідок впровадження положень цієї Директиви матиме серйозні проблеми, може бути звільнена від дотримання положень Статей 4, 7, 8(1) та (2), 9, 11, 12(5), 13, 17, 18, 23(1) та/або 24 цієї Директиви. Така часткова відміна автоматично втрачає чинність з моменту, коли держава-член більше не входить до категорії нових ринків. Про будь-які такі часткові відміни повідомляють Комісію.

3. З настанням дати закінчення дії часткової відміни, про яку йдеться у пункті 2, визначення кваліфікованих споживачів повинно призвести до відкриття ринку щонайменше на 33% від загального щорічного споживання газу на національному газовому ринку. Ще через два роки після цього, набере чинності Стаття 23(1)(b), і через три роки пізніше - Стаття 23(1)(c). Доки застосовується Стаття 23(1)(b), держава-член, про яку йдеться у пункті 2, може прийняти рішення не застосовувати Статтю 18 щодо допоміжних послуг та тимчасового зберігання газу для процесу регазифікації та його подальшої доставки до газотранспортної системи.

4. Якщо запровадження положень цієї Директиви може викликати значні проблеми на географічно обмеженій території держави-члена, зокрема, в частині розвитку газотранспортної та головної газорозподільчої інфраструктури, і з метою заохочення інвестицій, держава-член може звернутися до Комісії за дозволом про тимчасове звільнення від дотримання положень Статті 4, Статті 7, Статті 8(1) та (2), Статті 9, Статті 11, Статті 12(5), Статті 13, Статті 17, Статті 18, Статті 23(1) та/або Статті 24 цієї Директиви для забезпечення розвитку в даному регіоні.

5.

Комісія може дозволити часткову відміну, як зазначено в пункті 4, беручи до уваги, зокрема, наступні критерії:

необхідність здійснення інвестицій в інфраструктуру, економічно невигідних в умовах ринкової конкуренції;

обсяги та періоди окупності необхідних інвестицій;

розміри та рівень розвитку газової системи на відповідній території;

перспективи розвитку відповідного газового ринку;

географічні розміри та особливості зазначеної території або регіону та соціально-економічні і демографічні фактори.

a) Для газової інфраструктури, відмінної від газорозподільчої інфраструктури, тимчасове звільнення може бути надано тільки за умови відсутності газової інфраструктури на даній території, або за умови функціонування системи протягом періоду, меншого 10 років. Тимчасове звільнення від запровадження положень Директиви може бути надане не більше, ніж на 10 років, з часу, коли на дану територію було здійснено першу поставку газу.

b) Для газорозподільчої інфраструктури тимчасове звільнення може бути надано на період, що не перевищує 20 років від дати, коли на дану територію було здійснено першу поставку газу через згадану систему.

6. Люксембург може отримати вигоду від тимчасового звільнення від запровадження положень Статей 8(3) та 9 на період у п'ять років, починаючи з 1 липня 2004 року. Таке тимчасове звільнення повинно бути переглянуто до закінчення п'ятирічного періоду, і будь-яке рішення стосовно поновлення даного звільнення ще на п'ять років буде здійснено у відповідності із процедурою, наведеною у Статті 30(2). Подібне тимчасове звільнення має доводитися до відома Комісії.

7. Комісія інформує держави-члени про застосування положень, передбачених в пункті 4, до прийняття рішення відповідно до пункту 5, з урахуванням вимог дотримання конфіденційності інформації. Це рішення, а також тимчасові звільнення від застосування положень Директиви, передбачені пунктами 1 і 2, підлягають опублікуванню в "Офіційному часописі Європейського Союзу".

8. Греція може частково звільнитися від додержання положень Статей 4, 11, 12, 13, 18, 23 та/або 24 цієї Директиви для географічних територій та періодів часу, зазначених у ліцензіях, виданих нею до 15 березня 2002 року та відповідно до Директиви 98/30/ЄС ( 994_499 ) для розвитку та ексклюзивної експлуатації газорозподільчих мереж на деяких географічних територіях.

<< | >>
Законодавчий акт: Директива 2003/55/ЄС Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу стосовно спільних правил для внутрішнього ринку природного газу, яка скасовує Директиву 98/30/ЄС " Брюссель, 26 червня 2003 року"ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ ТА РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ,. Європейський Союз. 2003

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 28