<<
>>

Стаття 31

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Звітування

1. До кінця першого року після набуття чинності даної Директиви і надалі щорічно, Комісія здійснює моніторинг та аналіз застосування цієї Директиви і направляє загальний звіт про хід її виконання до Європейського Парламенту та Ради.

Звіт щонайменше охоплює:

a) набутий досвід та прогрес, досягнутий у створенні завершеного та повноцінного внутрішнього ринку природного газу, і перешкоди, що залишаються, в тому числі аспекти домінування на ринку, концентрації ринку, хижацької або антиконкурентної поведінки;

b) звільнення, надані згідно цієї Директиви, в тому числі запровадження звільнення, обумовленого Статтею 13(2), з метою можливого перегляду мінімальних критеріїв;

c) наскільки успішними були вимоги до відокремлення та тарифікації, викладені в цій Директиві, для забезпечення справедливого та недискримінаційного доступу до газової системи Співтовариства та еквівалентних рівнів конкурентної боротьби, а також економічних та соціальних наслідків і наслідків для довкілля, внаслідок відкриття газового ринку для споживачів;

d) аналіз проблем, пов'язаних із рівнями системних потужностей та надійності постачання природного газу в Співтоваристві, та, зокрема, існуюча та прогнозована збалансованість між попитом та пропонуванням, з урахуванням фізичної потужності для обмінів поставками газу між територіями і розвитку потужностей для зберігання газу (в тому числі питання відповідності ринкового регулювання в цій галузі);

e) особливу увагу буде приділено заходам, що були вжиті державами-членами для покриття пікових навантажень та компенсації недовиконання об'ємів постачання одним або кількома постачальниками;

f) загальна оцінка прогресу, досягнутого у двосторонніх відносинах із третіми країнами, які видобувають та експортують природний газ, в тому числі прогрес у справі ринкової інтеграції, торгівлі та доступу до мереж таких третіх країн;

g) необхідність можливих вимог гармонізації, які пов'язані із положеннями цієї Директиви.

Де доцільно, даний звіт має включати рекомендації та заходи для протидії негативним наслідкам зловживання домінуючим положенням на ринку та концентрації ринку.

2.

Один раз на два роки звіт, про який йдеться у пункті 1, повинен також включати аналіз вжитих заходів державами-членами для виконання державних зобов'язань по обслуговуванню споживачів разом із аналізом ефективності згаданих заходів та, зокрема, їх впливу на конкурентну боротьбу на газовому ринку. Там, де доцільно, такий звіт може включати рекомендації щодо запровадження заходів на національному рівні для досягнення високих рівнів громадського обслуговування або заходів для попередження втрати права викупу закладеного майна на ринку.

3. Не пізніше 1 січня 2006 року Комісія направляє до Європейського Парламенту та Ради детальний звіт про досягнуті успіхи на шляху створення внутрішнього газового ринку. Звіт, зокрема, включає:

існування недискримінаційного доступу до мережі;

ефективне регулювання;

розвиток з'єднувальної інфраструктури, умов транзиту та надійність стану поставок у Співтоваристві;

наскільки малі підприємства та побутові споживачі користуються всіма перевагами відкритості ринку, особливо по відношенню до стандартів громадського обслуговування;

наскільки ринки практично відкриті для ефективної конкуренції, в тому числі аспекти зловживання домінуючим положенням на ринку та концентрації ринку;

наскільки споживачі дійсно змінюють постачальників та домовляються про нові тарифи;

динаміка цін, в тому числі постачальні ціни по відношенню до ступеня відкритості ринків;

чи існує ефективний та недискримінаційний доступ третіх сторін до потужностей зберігання газу, коли не з технічних та/або економічних причин необхідно для забезпечення ефективного доступу до системи;

набутий досвід у застосуванні цієї Директиви щодо ефективної незалежності системних операторів у вертикально інтегрованих підприємствах, і чи були розроблені інші заходи, крім функціональної незалежності та відокремлення звітності, які дають ефект, еквівалентний юридичному відокремленню.

Якщо це доцільно, Комісія подає пропозиції до Європейського Парламенту та Ради, зокрема, для гарантування високих стандартів громадського обслуговування. Якщо це доцільно, Комісія подає пропозиції до Європейського Парламенту та Ради, зокрема, для забезпечення повної та ефективної незалежності операторів газорозподільчих систем до 1 липня 2007 року. За необхідності, ці пропозиції згідно до закону про конкуренцію також стосуються заходів для вирішення проблем зловживання домінуючим положенням на ринку, концентрації ринку та хижацької або антиконкурентної поведінки.

<< | >>
Законодавчий акт: Директива 2003/55/ЄС Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу стосовно спільних правил для внутрішнього ринку природного газу, яка скасовує Директиву 98/30/ЄС " Брюссель, 26 червня 2003 року"ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ ТА РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ,. Європейський Союз. 2003

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 31