<<
>>

Стаття 35

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Адресати

Цю Директиву адресовано державам-членам.

Вчинено в Брюсселі,

Від імені Європейського Парламенту Від імені Ради

Президент Президент

ДОДАТОК А

Заходи для захисту прав споживача

Не порушуючи правил Співтовариства стосовно захисту прав споживача, зокрема, відповідно до Директиви 97/7/ЄС ( 994_245 ) Європейського Парламенту та Ради та Директиви Ради 93/13/ЄС, заходи, передбачені у Статті 3, повинні забезпечити наступне:

a) споживачі мають право укладати контракт з компанією, що надає послуги газопостачання, де зазначаються такі дані:

особа та адреса постачальника;

послуги, що надаються, запропоновані рівні якості послуг, а також дата початкового підключення;

якщо пропонуються, можливі види технічного обслуговування;

засоби, за допомогою яких можна отримати свіжу інформацію про всі існуючі тарифи та вартість технічного обслуговування;

термін дії контракту, умови для його продовження та припинення послуг за даним контрактом, існування права виходу із договірних зобов'язань;

будь-яка компенсація та умови повернення грошей, які застосовуються тоді, коли рівень якості послуг згідно контракту не забезпечуються;

метод ініціювання процедур для врегулювання спорів відповідно до пункту (c).

Умови повинні бути справедливими та добре відомими наперед.

В будь-якому випадку, ця інформація повинна бути надана до укладання або підтвердження контракту. Якщо контракти укладаються через посередників, вищезгадана інформація також має бути надана до підписання контракту;

b) споживачі будуть отримувати адекватні повідомлення про будь-які наміри змінити умови контракту та отримувати інформацію про їх право виходу із договірних зобов'язань за умови відповідного повідомлення.

Компанії, що надають послуги, повинні безпосередньо доводити до відома своїх клієнтів інформацію про будь-яке підвищення в оплаті, і робити це завчасно, але не пізніше, ніж один звичайний період нарахування (розрахунків) після введення в силу згаданого підвищення. Держави-члени повинні забезпечити можливість споживачам вийти із контрактів, якщо нові умови, запропоновані компанією, що надає послуги газопостачання, стають для них неприйнятними;

c) споживачі отримуватимуть прозору інформацію про діючі ціни та тарифи і про стандартні положення та умови стосовно доступу до та використання послуг газопостачання;

d) споживачі отримуватимуть пропозиції для широкого вибору методів оплати. Будь-які розбіжності в положеннях та умовах повинні віддзеркалювати витрати постачальнику різних систем оплати. Загальні положення та умови повинні бути справедливими та прозорими. Вони повинні надаватись ясною та зрозумілою мовою. Споживачі мають бути захищеними від несправедливих методів продажу або таких, що вводять в оману;

e) споживачі не повинні щось додатково сплачувати за бажання змінити постачальника;

f) споживачі отримають вигоду від прозорих, простих та недорогих процедур для подання скарг. Подібні процедури повинні дозволити вирішувати спірні питання справедливо та швидко, із забезпеченням, де передбачена гарантія, системи відшкодування та/або компенсації. Вони повинні відповідати, де можливо, принципам, викладеним у Рекомендації Комісії 98/257/ЄС;

g) споживачі, підключені до газової системи, інформуються про їх права згідно із діючим національним законодавством на постачання природного газу зазначеної якості за справедливими цінами.

ДОДАТОК Б

Таблиця відповідності

Директива 98/30/ЄС Ця Директива

( 994_499 )

Стаття 1 Стаття 1 Зміст

Стаття 2 Стаття 2 Визначення

Стаття 3 Стаття 3 Зобов'язання щодо громадського обслуговування та захист споживача

Стаття 4 Стаття 4 Процедура дозволу

- Стаття 5 Моніторинг надійності постачання

Стаття 5 Стаття 6 Технічні правила

Стаття 6 Стаття 7 Призначення системних операторів (ОТС)

Стаття 7 Стаття 8 Завдання операторів газотранспортних систем (ОТС)

- Стаття 9 Відокремлення операторів газотранспортних систем (ОТС)

Стаття 8 Стаття 10 Конфіденційність операторів газотранспортних систем (ОТС)

Стаття 9 Стаття 11 Призначення операторів газорозподільчих систем (ОРС)

Стаття 10 Стаття 12 Завдання операторів газорозподільчих систем (ОРС)

- Стаття 13 Відокремлення операторів газорозподільчих систем (ОРС)

Стаття 11 Стаття 14 Конфіденційність операторів газорозподільчих систем (ОРС)

- Стаття 15 Об'єднаний оператор

Стаття 12 Стаття 16 Право доступу до звітності

Стаття 13 Стаття 17 Відокремлення звітності

Статті 14 - 16 Стаття 18 Доступ третьої сторони

- Стаття 19 Доступ до газових сховищ

Стаття 23 Стаття 20 Доступ до трубопроводів на родовищах

Стаття 17 Стаття 21 Відмова у наданні доступу

- Стаття 22 Нова інфраструктура

Статті 18 та 19 Стаття 23 Відкритість ринку та взаємна вигода

Стаття 20 Стаття 24 Прямі газопроводи

Статті 21(2)-(3) та 22 Стаття 25 Регулюючі органи

Стаття 24 Стаття 26 Запобіжні заходи

Стаття 25 Стаття 27 Відступлення від зобов'язань "прийняти товар або сплатити неустойку"

Стаття 26 Стаття 28 Нові та ізольовані ринки

- Стаття 29 Процедура розгляду

- Стаття 30 Комітет

Статті 27 та 28 Стаття 31 Звітування

- Стаття 32 Втрата чинності

Стаття 29 Стаття 33 Запровадження

Стаття 30 Стаття 34 Введення в дію

<< | >>
Законодавчий акт: Директива 2003/55/ЄС Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу стосовно спільних правил для внутрішнього ринку природного газу, яка скасовує Директиву 98/30/ЄС " Брюссель, 26 червня 2003 року"ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ ТА РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ,. Європейський Союз. 2003

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 35