<<

Стаття 4 Адресати

Інформація актуальна на 10.10.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

Це Рішення адресовано державам-членам.

Вчинено у Брюсселі 3 листопада 2015 року.

За Комісію

Gunther OETTINGER

Член Комісії

ДОДАТОК

ФОРМА НОТИФІКАЦІЇ ДЛЯ СХЕМИ ЕЛЕКТРОННОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ВІДПОВІДНО ДО СТАТТІ 9(5) РЕГЛАМЕНТУ (ЄС) № 910/2014

{Текст додатка}

{Джерело: Урядовий портал (Переклади актів acquis ЄС) https://www.kmu.gov.ua}

<< |
Законодавчий акт: ІМПЛЕМЕНТАЦІЙНЕ РІШЕННЯ КОМІСІЇ (ЄС) 2015/1984 від 3 листопада 2015 року щодо обставин, форматів та процедур нотифікації відповідно до статті 9(5) Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 910/2014 про електронну ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій на внутрішньому ринку. Європейський Союз. 2015

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 4 Адресати