<<
>>

Стаття 1 Мета

Інформація актуальна на 10.10.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

Відповідно до статті 9(5) Регламенту (ЄС) № 910/2014 це Рішення визначає обставини, формати та процедури нотифікацій Комісії схем електронної ідентифікації.

<< | >>
Законодавчий акт: ІМПЛЕМЕНТАЦІЙНЕ РІШЕННЯ КОМІСІЇ (ЄС) 2015/1984 від 3 листопада 2015 року щодо обставин, форматів та процедур нотифікації відповідно до статті 9(5) Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 910/2014 про електронну ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій на внутрішньому ринку. Європейський Союз. 2015

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 1 Мета