<<

Стаття 6 Набрання чинності

Інформація актуальна на 10.10.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

1. Ця Угода набирає чинності з дати, коли Україна повідомить Комісію дипломатичними каналами про виконання своїх внутрішньодержавних процедур.

Учинено в м. Брюссель 4 травня 2016 року, у двох примірниках українською та англійською мовами, при цьому обидва тексти є автентичними.

У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цієї Угоди, переважну силу матиме текст англійською мовою.

За Уряд УкраїниМикола ТОЧИЦЬКИЙПредставник України приЄвропейському Союзі та ЄвропейськомуСпівтоваристві з атомної енергії

За Європейську Комісію,від імені Європейського СоюзуЛоурі ЕВАНСГенеральний директор, відповідальнийза внутрішні ринки, промисловістьпідприємництво та МСП

Додаток I

Правила, що регулюють фінансовий внесок України до Програми ЄС “Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу (COSME) (2014-2020)”

I. Розрахунок фінансового внеску України

1. Фінансовий внесок, що сплачується Україною до загального бюджету Європейського Союзу для участі в Програмі, встановлюється пропорційно і на додаток до суми, що виділяється щорічно в межах загального бюджету Європейського Союзу для асигнування фінансових коштів для забезпечення зобов’язань, необхідних для виконання, управління та функціонування Програми (за винятком асигнування фінансових коштів для фінансових інструментів).

2. Цей фінансовий внесок розраховується із застосуванням коефіцієнта пропорційності до середньорічного бюджету Програми, а також одночасним застосуванням узгодженої знижки.

3. Коефіцієнт пропорційності, який регулює внесок України, отримано шляхом встановлення співвідношення валового внутрішнього продукту України, вираженого у ринкових цінах, і суми валового внутрішнього продукту України та Європейського Союзу, вираженого у ринкових цінах:

(ВВП у ринкових цінах для України ) / ( ВВП у ринкових цінах для ЄС 28 + Україна ) = коефіцієнт пропорційностіСередньорічний бюджет = багаторічний бюджет, прийнятий Регламентом ЄС № 1287/2013 (2298,243 млн.євро)/7 = 328,32 млн.євро(Коефіцієнт пропорційності) х (середньорічний бюджет Програми) х 21,5% (знижка узгоджена обома сторонами) = щорічний внесок України в COSME.

4.

Це співвідношення розраховано на основі останніх статистичних даних Статистичної служби Європейського Союзу (Євростат) відповідного року і які були доступні під час переговорів щодо даної Угоди.

5. Враховуючи економічну ситуацію в Україні на момент підписання цієї Угоди, у 2016 та 2017 роках застосовуватиметься зменшений вступний внесок, що відповідає компоненту “Доступ до ринків”, який становить 21,5% від загального бюджету Програми COSME. Отже, річний фінансовий внесок, який сплачуватиме Україна до бюджету Європейського Союзу для участі у всіх заходах Програми (за винятком фінансових інструментів), на період 2016-2017 років становитиме 501084 євро (п’ятсот одну тисячу вісімдесят чотири євро).

6. Цей додаток включає в себе фіксовані суми для перших двох років реалізації Програми (2016-2017 роки).

7. Протягом решти строку дії Програми (2018-2020 роки) щорічний фінансовий внесок розраховується протягом 2017 року за тією ж формулою з урахуванням останніх статистичних даних та будь-яких змін до загального бюджету та/або розподілу бюджету між фінансовими інструментами та іншими компонентами Програми. Також, відповідно, буде переглянуто знижку для вступного внеску.

8. У випадку, якщо Україна вирішить взяти участь в фінансових інструментах, до цієї Угоди будуть внесені відповідні зміни з метою коригування фінансового внеску.

9. Внесок України покриває витрати, пов’язані з розробкою та реалізацією заходів, передбачених Програмою.

10. Транспортні витрати та добові витрати, понесені представниками та експертами України з метою участі в якості спостерігачів у роботі Комітету відповідно до статті 21 Регламенту ЄС № 1287/2013 (Керівний комітет COSME) або інших зустрічах, пов’язаних із реалізацією Програми, відшкодовуються Комісією на тій же основі і відповідно до процедур, які діють в даний час для представників держав - членів Європейського Союзу.

11. Фінансові правила, що застосовуються до загального бюджету Європейського Союзу, застосовуються також до управління внеском України.

II.

Cплата фінансового внеску України

1. Після набрання чинності цією Угодою і на початку кожного наступного бюджетного року Комісія направляє Україні запит про сплату коштів, що відповідають її внеску згідно з цією Угодою.

2. Цей внесок сплачується на банківський рахунок в євро, визначений Комісією.

3. Україна сплачуватиме свій внесок щорічно відповідно до запиту про сплату коштів не пізніше, ніж через три місяці після дати такого запиту. Будь-яка затримка у сплаті внеску може стати приводом для сплати Україною пені на непогашену суму з дати настання терміну. Пеня дорівнює розміру облікової ставки Європейського центрального банку за основними операціями з рефінансування, опублікованої в розділі С Офіційного вісника Європейського Союзу, яка діяла станом на перший календарний день місяця, на який припадає термін сплати, збільшеної на 3,5%.

4. У разі, якщо затримка сплати внеску може істотно загрожувати виконанню та управлінню Програмою, та за відсутності оплати протягом 20 робочих днів після направлення офіційного листа з нагадуванням Комісією Україні, участь України в Програмі на відповідний рік буде призупинено.

Додаток II

Фінансовий контроль, відшкодування та інші заходи із запобігання шахрайству

I. Заходи контролю та запобігання шахрайству, що застосовуються Європейським Союзом

1. У відповідності до фінансових правил, що застосовуються до загального бюджету Європейського Союзу, та інших правил, посилання на які містяться в цій Угоді, договори та грантові угоди, укладені з підрядниками та бенефіціарами Програми, заснованими в Україні, передбачають проведення у будь-який час фінансових або інших перевірок співробітниками Комісії чи іншими особами, уповноваженими Комісією, під час виконання договору або грантової угоди і протягом 5 років, починаючи з дати сплати залишку. Ці фінансові або інші перевірки проводяться в приміщеннях підрядників та субпідрядників, а також приміщеннях бенефіціарів та їх підрядників і субпідрядників.

2.

Співробітники Комісії та інші особи, уповноважені Комісією, мають належний доступ до сайтів, робіт і документів, а також до всієї інформації, необхідної для проведення таких перевірок, у тому числі в електронному вигляді. Це право доступу чітко зазначається в договорах, грантових угодах, укладених з метою реалізації інструментів, зазначених у цій Угоді. Європейська Рахункова палата користується такими ж правами, що й Комісія.

3. В рамках цієї Угоди Комісія/OLAF може здійснювати розслідування, включаючи перевірки на місцях та інспекції на території України, відповідно до положень та умов Регламенту Ради ЄС (Євратом, ЄК) № 2185/96 та Регламенту Європейського Парламенту та Ради ЄС (ЄС, Євратом) № 883/2013 щодо встановлення факту шахрайства, корупції або іншої незаконної діяльності, яка стосується фінансових інтересів ЄС та/або Євратому.

4. Ці перевірки та інспекції готуються і проводяться у тісній співпраці з компетентними органами влади України, які повідомляються завчасно про предмет, мету та правові засади перевірок та інспекцій з тим, щоб вони могли надати всю необхідну допомогу.

5. У разі якщо органи влади України виявлять відповідне побажання, такі перевірки на місцях та інспекції можуть проводитися спільно з ними.

6. У разі протидії з боку учасників Програми проведенню перевірок на місцях або інспекцій, органи влади України, діючи відповідно до національного законодавства, надають інспекторам Комісії/OLAF необхідну допомогу для виконання своїх обов'язків з проведення перевірок на місцях або інспекцій.

7. Комісія/OLAF якнайшвидше доповідає органам влади України про будь-який факт або підозру щодо порушень, про які їй стало відомо в ході перевірки на місці або інспекції. В будь-якому разі Комісія/OLAF зобов’язана інформувати вищезазначені органи влади про результати таких перевірок та інспекцій.

II. Інформація та консультація

1. З метою належного виконання цього Додатка, компетентні органи влади України та ЄС здійснюють регулярний обмін інформацією і на вимогу однієї зі сторін проводять консультації.

2. Компетентні органи влади України без зволікань інформують Комісію про будь-який факт або підозру, які стали їм відомі стосовно порушення, пов’язаного з укладенням та виконанням договорів та грантових угод, укладених відповідно до цієї Угоди.

III. Адміністративні заходи та штрафи

Без шкоди для застосування кримінального законодавства України Комісія може застосовувати адміністративні заходи та штрафи відповідно до фінансових правил, які стосуються загального бюджету Європейського Союзу.

IV. Відшкодування

Рішення, схвалені Комісією в рамках цієї Угоди, що накладають грошові зобов’язання на суб’єктів, які не є державами, підлягають виконанню в Україні.

Виконання рішень регулюється нормами чинного цивільного процесуального законодавства держави, на території якої воно здійснюється. Наказ про виконання рішення додається до рішення без жодних інших формальностей, окрім визначення справжності цього рішення національним органом, призначеним для цієї мети Україною, і про який відповідним чином повідомлено Комісію.

Після виконання цих формальностей за заявою Комісії остання може перейти до виконання рішення згідно з національним законодавством шляхом порушення питання безпосередньо перед компетентним органом влади. Законність рішення Комісії підлягає контролю з боку Суду Європейського Союзу.

Рішення, винесені Судом Європейського Союзу у відповідності до арбітражного застереження у договорі або грантовій угоді, в рамках цієї Угоди підлягають виконанню на тих же умовах.

<< |
Законодавчий акт: "УГОДА між Урядом України і Європейським Союзом про участь України в програмі ЄС “Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу (COSME) (2014-2020)”". Європейський Союз. 2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 6 Набрання чинності