<<
>>

Стаття 23 Нотифікуючі органи

Інформація актуальна на 10.10.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

1. Держави-члени призначають нотифікуючий орган, що відповідає за встановлення та проведення необхідних процедур оцінювання і нотифікації органів з оцінювання відповідності, а також моніторинг нотифікованих органів, у тому числі дотримання положень статті 28.

2.

Держави-члени можуть вирішити, що оцінювання та моніторинг, зазначені в параграфі 1, повинен проводити національний орган з акредитації в межах значення та відповідно до Регламенту (ЄС) № 765/2008.

3. Якщо нотифікуючий орган делегує або іншим чином доручає оцінювання, нотифікацію або моніторинг, зазначені в параграфі 1 цієї статті, органу, що не є державним утворенням, такий орган повинен бути юридичною особою та відповідати mutatis mutandis вимогам, встановленим у статті 24. Крім того, він повинен мати механізми для покриття зобов’язань, що виникають в результаті його діяльності.

4. На нотифікуючий орган покладена повна відповідальність за завдання, виконані органом, зазначеним у параграфі 3.

<< | >>
Законодавчий акт: РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) 2016/424 від 9 березня 2016 року про канатні дороги та скасування Директиви 2000/9/ЄС. Європейський Союз. 2016

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 23 Нотифікуючі органи