Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

Стаття 13 Обов’язки імпортерів

Інформація актуальна на 10.10.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

1. Імпортери вводять в обіг лише вузли та пристрої безпеки, які відповідають вимогам.

2. Перед введенням пристрою безпеки або вузла в обіг імпортери повинні пересвідчитися, що виробник провів належну процедуру оцінювання відповідності, зазначену в статті 18.

Вони повинні пересвідчися, що виробник склав технічну документацію, що на вузол або пристрій безпеки нанесено знак CE, і він супроводжується примірником декларації ЄС про відповідність, інструкціями та інформацією про безпеку і, за певних обставин, іншими необхідними документами, а також що виробник виконав вимоги, викладені в статті 11(5) та (6).

Якщо імпортер вважає або має підстави припустити, що вузол або пристрій безпеки не відповідає застосовним суттєвим вимогам, які наведені у додатку II, він не повинен вводити вузол або пристрій безпеки в обіг до приведення його у відповідність. Крім того, якщо вузол або пристрій безпеки створює ризик, імпортер повідомляє про це виробника та органи ринкового нагляду.

3. Імпортери зазначають на вузлі або пристрої безпеки своє найменування, зареєстроване комерційне найменування чи зареєстровану торговельну марку та контактну поштову адресу або, якщо це неможливо, розміщують цю інформацію на його пакованні або в документі, що супроводжує вузол або пристрій безпеки. Контактні дані надають мовою, легко зрозумілою для користувачів та органів ринкового нагляду.

Якщо імпортер наводить адресу веб-сайту, він забезпечує регулярне оновлення та доступ до інформації на цьому веб-сайті.

4. Імпортери забезпечують, щоб вузол або пристрій безпеки супроводжувався інструкціями та інформацією про безпеку, мовою, легко зрозумілою для користувачів, як визначено відповідною державою-членом.

5.

Імпортери забезпечують, щоб умови зберігання або транспортування пристрою безпеки або вузла, коли він перебуває під їхньою відповідальністю, не становили загрози для його відповідності застосовним суттєвим вимогам, наведеним у додатку II.

6. Якщо це вважають за доцільне у зв'язку з ризиками, спричиненими вузлом або пристроєм безпеки, імпортери, щоб захистити здоров’я та безпеку пасажирів, обслуговуючого персоналу та третіх сторін, проводять випробування на пробах пристроїв безпеки або вузлів, наданих на ринку, досліджують і, за необхідності, ведуть реєстр скарг на вузли та пристрої безпеки, що не відповідають вимогам, і випадки відкликань таких пристроїв безпеки або вузлів, а також постійно інформують розповсюджувачів про такий моніторинг.

7. Імпортери, які вважають або мають підстави припускати, що вузол або пристрій безпеки, який вони ввели в обіг, не відповідає вимогам цього Регламенту, повинні негайно вжити коригувальних заходів, необхідних для приведення цього пристрою безпеки або вузла у відповідність, вилучення його з обігу або відкликання, зважаючи на обставини. Крім того, якщо вузол або пристрій безпеки становить ризик, імпортери негайно повідомляють про це компетентні національні органи держав-членів, у яких вони надали на ринку вузол або пристрій безпеки, і надають їм докладні відомості, зокрема про невідповідність пристрою безпеки або вузла вимогам і про будь-які вжиті коригувальні заходи.

8. Імпортери, протягом 30 років після введення в обіг пристрою безпеки або вузла, зберігають примірник декларації ЄС про відповідність у розпорядженні органів ринкового нагляду та забезпечують можливість надання цим органам, за їхніми запитами, доступу до технічної документації.

9. На вмотивований запит компетентного національного органу імпортери надають йому всю інформацію та документацію, необхідну, щоб продемонструвати відповідність пристрою безпеки або вузла, мовою, яку такий орган може легко розуміти. Зазначена інформація та документація може бути надана в друкованій або електронній формі. На вимогу зазначеного органу вони співпрацюють з ним стосовно будь-яких дій, що їх вживають для усунення ризиків, спричинених вузлами або пристроями безпеки, які вони ввели в обіг.

<< | >>
Законодавчий акт: РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) 2016/424 від 9 березня 2016 року про канатні дороги та скасування Директиви 2000/9/ЄС. Європейський Союз. 2016

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 13 Обов’язки імпортерів