Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

Стаття 14 Обов’язки розповсюджувачів

Інформація актуальна на 10.10.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

1. Під час надання на ринку пристрою безпеки або вузла, розповсюджувачі діють з належною обережністю з огляду на вимоги цього Регламенту.

2. Перед наданням на ринку пристрою безпеки або вузла розповсюджувачі повинні пересвідчитися, що на вузлі або пристрої безпеки нанесено знак CE, що він супроводжується декларацією ЄС про відповідність, інструкціями та інформацією про безпеку, а також, у відповідних випадках, іншими необхідними документами, складеними мовою, легко зрозумілою для користувачів, визначеною відповідною державою-членом, і що виробник та імпортер виконали вимоги, викладені в статті 11(5) і (6) та статті 13(3), відповідно.

Якщо розповсюджувач вважає або має підстави припускати, що вузол або пристрій безпеки не відповідає застосовним суттєвим вимогам, зазначеним у додатку II, він не повинен надавати вузол або пристрій безпеки на ринку до приведення його у відповідність.

Крім того, якщо вузол або пристрій безпеки створює ризик, розповсюджувач повідомляє про це виробника або імпортера, а також орган ринкового нагляду.

3. Розповсюджувачі забезпечують, щоб умови зберігання чи транспортування пристрою безпеки або вузла, коли він перебуває під їхньою відповідальністю, не становили загрозу для його відповідності застосовним суттєвим вимогам, зазначеним у додатку II.

4. Розповсюджувачі, які вважають або мають підстави вважати, що вузол або пристрій безпеки, який вони надали на ринку, не відповідає вимогам цього Регламенту, повинні переконатися, що були вжиті коригувальні заходи, необхідні для приведення цього пристрою безпеки або вузла у відповідність, вилучення його з обігу або відкликання, зважаючи на обставини. Крім того, якщо вузол або пристрій безпеки створює ризик, розповсюджувачі негайно повідомляють про це компетентні національні органи держав-членів, у яких вони надали на ринку вузол або пристрій безпеки, і надають їм докладні відомості, зокрема про невідповідність пристрою безпеки або вузла вимогам і про будь-які вжиті коригувальні заходи.

5. На вмотивований запит компетентного національного органу розповсюджувачі надають йому всю інформацію та документацію, необхідну, щоб довести відповідність пристрою безпеки або вузла. Зазначена інформація та документація може бути надана в друкованій або електронній формі. На вимогу зазначеного органу виробники співпрацюють з ним стосовно будь-яких заходів, що їх уживають для усунення ризиків, спричинених вузлами або пристроями безпеки, які вони надали на ринку.

<< | >>
Законодавчий акт: РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) 2016/424 від 9 березня 2016 року про канатні дороги та скасування Директиви 2000/9/ЄС. Європейський Союз. 2016

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 14 Обов’язки розповсюджувачів