<<
>>

Стаття 4 - Період реалізації

4.1. Період виконання Угоди про фінансування поділяється на дві стадії:

- період практичної реалізації, коли проводяться основні види діяльності. Ця стадія починається разом з набранням чинності Угоди про фінансування, та закінчується з початком завершальної стадії;

- завершальна стадія, впродовж якої проводяться остаточні аудити та оцінки, а також здійснюється технічне та фінансове закриття контрактів та кошторисів програм, що забезпечують реалізацію Угоди про фінансування. Ця стадія закінчується не пізніше ніж через 24 місяці після завершення стадії практичного виконання.

4.2. Витрати, пов'язані з основною діяльністю, можуть фінансуватися ЄС лише за умови, що вони були понесені впродовж періоду практичної реалізації. Витрати, пов'язані з проведенням остаточних аудитів та оцінок, а також з завершальними діями, вважатимуться прийнятними до кінця завершальної стадії.

4.3. Будь-який залишок внеску ЄС автоматично анулюється не пізніше ніж через шість місяців після завершення періоду реалізації.

4.4. У виключних, належним чином обґрунтованих випадках, може бути зроблений запит на подовження періоду практичної реалізації та, відповідно, періоду виконання. Якщо ініціатором такого запиту є Бенефіціар, то він має робитися щонайменше за три місяці до дати завершення періоду практичної реалізації та затверджуватися Комісією також до цієї дати.

4.5. У виключних, належним чином обґрунтованих випадках, по закінченню періоду практичної реалізації, може бути зроблений запит на подовження завершальної стадії та, відповідно, періоду виконання. Якщо ініціатором такого запиту є Бенефіціар, то він має робитися щонайменше за три місяці до дати закінчення завершальної стадії та затверджуватися Комісією також до цієї дати.

Частина III - ВИПЛАТИ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЮ КОМІСІЄЮ ТРЕТІМ ОСОБАМ

<< | >>
Законодавчий акт: Європейський Союз. "УГОДА про фінансування програми "Підтримка України щодо управління міграційними процесами та надання притулку"", 2013

= завантажити законодавчий акт =

Стаття 4 - Період реалізації

 1. 1.2. Стаття 263 цього Кодексу застосовується з урахуванням того, що вартість залізної руди, видобутої з корінних родовищ, обчислюється з урахуванням ціни реалізації за податковий (звітний) період (у разі відсутності реалізації у цей період - за найближчі попередні податкові періоди) хімічно чистого металу без урахування податку на додану вартість, зменшеної на суму витрат платника на збагачення (афінаж) та доставку (перевезення, транспортування) споживачу. Вартість одиниці видобутих корисних коп
 2. Стаття 4 - Період реалізації
 3. Стаття 4 - Період реалізації
 4. Стаття 4 - Період реалізації
 5. Стаття 4 - Період реалізації
 6. Стаття 4 - Період реалізації
 7. Стаття 4 - Період реалізації
 8. Стаття 4 - Період реалізації
 9. Стаття 4 - Період реалізації
 10. Кабінет Міністрів України. КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИРОЗПОРЯДЖЕННЯ "Про затвердження плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року", 2015
 11. Кабінет Міністрів України. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 10 травня 2018 р. № 292-р "Деякі питання реалізації Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року", 2018
 12. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 10 травня 2018 р. № 292-р "Деякі питання реалізації Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року"
 13. КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИРОЗПОРЯДЖЕННЯ "Про затвердження плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року"
 14. Кабінет Міністрів України. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 листопада 2017 р. № 821-р "Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я на період до 2020 року", 2017
 15. Кабінет Міністрів України. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 20 лютого 2019 р. № 120-р "Про схвалення Стратегії розвитку національної системи крові на період до 2022 року та затвердження плану заходів щодо її реалізації", 2019
 16. Кабінет Міністрів України. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 27 грудня 2017 р. № 983-р "Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції державної політики у сфері захисту прав споживачів на період до 2020 року", 2017
 17. Кабінет Міністрів України. ПОСТАНОВА від 5 грудня 2018 р. № 1022 "Про затвердження Державної стратегії реалізації державної політики забезпечення населення лікарськими засобами на період до 2025 року", 2018
 18. Кабінет Міністрів України. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 28 березня 2018 р. № 231-р"Про затвердження плану заходів щодо реалізації Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року", 2018
 19. Кабінет Міністрів України. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 6 грудня 2017 р. № 878-р"Про затвердження плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року", 2017