<<
>>

Стаття 3 Процедура та формати нотифікації

Інформація актуальна на 10.10.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

1. Нотифікацію здійснюють в електронному вигляді у форматі, що відповідає формі, встановленій у додатку.

2. Якщо до схеми залучено декілька сторін, що випускають засоби електронної ідентифікації, та/або схема охоплює декілька рівнів надійності, пункти 3.2 та/або, у відповідних випадках, 4.2 форми нотифікації, викладеної у додатку, необхідно заповнювати окремо для кожної сторони, що випускає засоби електронної ідентифікації, та/або для кожного рівня надійності.

3.

Якщо установи, сторони, суб'єкти або органи, яких необхідно нотифікувати у формі, встановленій у додатку, зокрема сторони, що управляють процесом реєстрації унікальних даних персональної ідентифікації, або сторони, що випускають засоби електронної ідентифікації, діють відповідно до тих самих правил та використовують точно такі самі процедури, зокрема, якщо це регіональні або місцеві органи, застосовують такі конкретні правила:

(a) форма нотифікації може бути заповнена відразу для всіх таких сторін;

(b) форма нотифікації може містити інформацію, яка необхідна для ідентифікації відповідного функціонального або територіального рівня організації.

4. Комісія підтверджує отримання нотифікації за допомогою електронних засобів.

5. Комісія може подати запит на додаткову інформацію або пояснення у таких випадках:

(a) форма нотифікації заповнена неправильно;

(b) у формі або супровідних документах є очевидна помилка;

(c) опис схеми електронної ідентифікації не було надано іншій державі-члену перед здійсненням нотифікації; відповідно до статті 7(g) Регламенту (ЄС) № 910/2014.

6. Якщо надходить запит на додаткову інформацію або пояснення, зазначені у параграфі 5, нотифікація вважається повністю складеною тільки тоді, коли Комісії надано таку додаткову інформацію та пояснення.

<< | >>
Законодавчий акт: ІМПЛЕМЕНТАЦІЙНЕ РІШЕННЯ КОМІСІЇ (ЄС) 2015/1984 від 3 листопада 2015 року щодо обставин, форматів та процедур нотифікації відповідно до статті 9(5) Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 910/2014 про електронну ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій на внутрішньому ринку. Європейський Союз. 2015

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 3 Процедура та формати нотифікації