Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

Стаття 3 Терміни та означення

Інформація актуальна на 10.10.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

Для цілей цього Регламенту застосовують такі терміни та означення:

(1) «канатна дорога» означає цілісну стаціонарну систему, яка складається з інфраструктури та вузлів, спроектовану, споруджену, зібрану та введену в експлуатацію з метою перевезення людей, в якій силу тяги забезпечують канати, натягнуті вздовж лінії руху;

(2) «вузол» означає систему з переліку у додатку I або комбінацію таких систем, призначену для вбудування у канатні дороги;

(3) «інфраструктура» означає станційну споруду або споруду вздовж лінії, спеціально спроектовану для кожної канатної дороги та споруджену на місці, в якій враховано проектну схему та дані системи, і яка необхідна для спорудження та функціонування канатної дороги, в тому числі фундамент;

(4) «пристрій безпеки» означає будь-яку частину обладнання або будь-який пристрій, призначений для вбудування у вузол або канатну дорогу з метою забезпечення функції безпеки, невиконання якої загрожує безпеці або здоров'ю пасажирів, обслуговуючого персоналу або третіх сторін;

(5) «правила експлуатації» означає усі технічні положення та інструменти, які мають вплив на проектування та спорудження і необхідні для безпечної експлуатації канатної дороги;

(6) «правила технічного обслуговування» означає усі технічні положення та інструменти, які мають вплив на проектування та спорудження і необхідні для технічного обслуговування, розроблені задля безпечної експлуатації канатної дороги;

(7) «підвісні вагони» означає канатну дорогу, в якій засоби перевезення підвішені на одному або кількох канатах, що забезпечують їх рух;

(8) «буксирний витяг» означає канатну дорогу, яка тягне пасажирів за допомогою відповідного обладнання уздовж підготовленої траси;

(9) «рейковий фунікулер» означає канатну дорогу, в якій один або два канати рухають засоби перевезення по колії, що може пролягати на землі або підтримуватися стаціонарними спорудами;

(10) «надання на ринку» означає будь-яке платне або безоплатне постачання пристрою безпеки або вузла для розповсюдження або використання на ринку Союзу в процесі здійснення комерційної діяльності;

(11) «введення в обіг» означає перше надання на ринку Союзу пристрою безпеки або вузла;

(12) «введення в експлуатацію» означає перше застосування канатної дороги з метою транспортування людей;

(13) «виробник» означає будь-яку фізичну чи юридичну особу, яка виготовляє вузол або пристрій безпеки або доручає проектування або виготовлення такого пристрою безпеки або вузла та продає цей вузол або пристрій безпеки під власним найменуванням або торговельною маркою або вбудовує його у канатну дорогу;

(14) «уповноважений представник» означає будь-яку фізичну або юридичну особу, засновану в межах Союзу, яка одержала від виробника письмове доручення діяти від його імені стосовно визначених завдань;

(15) «імпортер» означає будь-яку фізичну або юридичну особу, засновану в межах Союзу, яка вводить в обіг у Союзі вузол або пристрій безпеки з третьої країни;

(16) «розповсюджувач» означає будь-яку фізичну або юридичну особу в ланцюгу постачання, іншу ніж виробник або імпортер, яка надає на ринку вузол або пристрій безпеки;

(17) «суб'єкти господарської діяльності» означає виробника, уповноваженого представника, імпортера та розповсюджувача пристрою безпеки або вузла;

(18) «технічна специфікація» означає документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинна відповідати канатна дорога, інфраструктура, пристрій безпеки або вузол;

(19) «гармонізований стандарт» означає гармонізований стандарт, як його означено в пункті (c) пункту 1 статті 2 Регламенту (ЄС) № 1025/2012;

(20) «акредитація» означає акредитацію, як її означено в пункті 10 статті 2 Регламенту (ЄС) № 765/2008;

(21) «національний орган з акредитації» означає національний орган з акредитації, як його означено в пункті 11 статті 2 Регламенту (ЄС) № 765/2008;

(22) «оцінювання відповідності» означає процес, який показує, чи були виконані суттєві вимоги цього Регламенту щодо пристроїв безпеки або вузлів;

(23) «орган з оцінювання відповідності» означає орган, що здійснює діяльність з оцінювання відповідності, яка стосується пристроїв безпеки або вузлів, в тому числі калібрування, випробування, сертифікацію та інспектування;

(24) «відкликання» означає будь-який захід, що має на меті забезпечити повернення пристроїв безпеки або вузлів, які вже були надані відповідальній за канатну дорогу особі;

(25) «вилучення» означає будь-який захід, що має на меті запобігти наданню на ринку пристроїв безпеки або вузлів, які знаходяться в ланцюгу постачання;

(26) «гармонізаційне законодавство Союзу» означає будь-яке законодавство Союзу, яке гармонізує умови реалізації продуктів;

(27) «знак CE» означає знак, яким виробник показує, що пристрій безпеки або вузол відповідає застосовним вимогам, встановленим у гармонізаційному законодавстві Союзу, яким передбачається його нанесення.

<< | >>
Законодавчий акт: РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) 2016/424 від 9 березня 2016 року про канатні дороги та скасування Директиви 2000/9/ЄС. Європейський Союз. 2016

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 3 Терміни та означення