<<
>>

Бордоська декларація "Неофіційний переклад"Консультативна рада європейських суддів (КРЄС) і Консультативна рада європейських прокурорів (КРЄП) на запит Комітету Міністрів Ради Європи висловити думку щодо взаємовідносин між суддями та прокурорами погодилися з таким.. Рада Європи. 2009

Документ актуальний на 01.12.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

            Бордоська декларація 

                       Неофіційний переклад 

   Консультативна рада   європейських  суддів  (КРЄС)  і 

Консультативна рада європейських прокурорів (КРЄП) на запит

Комітету Міністрів Ради Європи висловити думку щодо взаємовідносин

між суддями та прокурорами погодилися з таким.

   Суспільство зацікавлене в тому, щоб верховенство права було 

гарантоване шляхом справедливого, безстороннього та ефективного

здійснення правосуддя. Прокурори та судді забезпечують на всіх

стадіях судового розгляду гарантію прав та свобод людини, а також

захист громадського порядку. Це включає повну повагу до прав

обвинувачених та потерпілих. Рішення прокурора про відмову - від

обвинувачення повинно бути відкритим для судового перегляду.

Потерпілому має бути надано право звернутися у справі

безпосередньо до суду.

   Справедливе відправлення правосуддя потребує  рівності  у 

правах обвинувачення та захисту, а також поваги до незалежності

суду, дотримання принципу розподілу влади та обов'язкової сили

остаточних судових рішень.

   Належне виконання  різних,  але взаємодоповнюючих функцій 

суддями та прокурорами є необхідною гарантією справедливого,

неупередженого та ефективного відправлення правосуддя. Судді та

прокурори мають бути незалежними у здійсненні своїх повноважень, а

також діяти незалежно один від одного.

   Належні організаційні,  фінансові, матеріальні та людські 

ресурси повинні бути надані у розпорядження національної системи

правосуддя.

   Роль суддів,  а у відповідних випадках судів присяжних, 

полягає у належному розгляді справ, переданих їм прокуратурою, без

будь-якого неправомірного впливу з боку обвинувачення чи захисту,

чи будь якої іншої сторони.

   Правоохоронні та, де це прийнятно, дискреційні повноваження 

прокуратури на етапі досудового слідства потребують, щоб статус

прокурорів був гарантований законом на якомога вищому рівні,

подібно до статусу суддів. Вони повинні бути незалежними і

самостійними у процесі прийняття рішень та здійсненні своїх

функцій справедливо, об'єктивно та неупереджено.

   КРЄС і КРЄП посилаються на прецедентну практику Європейського 

суду з прав людини щодо п. 3 ст. 5 та ст. 6 Конвенції з прав

людини і основоположних свобод ( 995_004 ). Зокрема, вони

посилаються на рішення, якими Суд визнав вимогу незалежного від

виконавчої влади та інших сторін здійснення будь-якою

уповноваженою законом особою судової влади, але не заперечуючи

підпорядкування вищому незалежному судовому органу. Будь-яке

передання судових функцій прокурорам повинне обмежуватися, зокрема

у справах про призначення незначної міри покарання, і не повинне

поєднуватися із правом виступати обвинувачем у тій самій справі;

не повинне завдавати шкоди праву обвинувачених на отримання

рішення у таких справах, постановленого незалежним та

неупередженим органом, що здійснює судові функції.

   Для забезпечення незалежного статусу прокурорів необхідним є 

дотримання деяких мінімальних вимог, зокрема:

   - щоб їх позиція та діяльність не була предметом впливу чи 

втручання з боку будь-якого зовнішнього джерела поза межами самої

прокурорської служби;

   - щоб їх призначення, просування  по  службі,  гарантії 

перебування на посаді, включно з можливістю переведення лише на

підставі закону або за їхньою згодою, та умови оплати праці

забезпечувалися законом.

   У державі,  яка  керується  верховенством права, в якій 

прокуратура має ієрархічну структуру, ефективність прокурорської

служби, пов'язаної з виконанням обов'язків державних обвинувачів,

тісно пов'язана з наявністю прозорих правил щодо їх повноважень,

підзвітності та відповідальності. Вказівки прокурорам повинні

даватись у письмовому вигляді відповідно до закону та, де це

передбачено, оприлюднених інструкцій та критеріїв діяльності

прокуратури. Перегляд на підставі закону рішення прокурора про

порушення кримінальної справи чи відмову в цьому має бути

безстороннім та об'єктивним. У будь-якому випадку належна увага

має надаватись інтересам потерпілого.

   Для належного відправлення правосуддя важливим є дотримання 

загальноприйнятих правових принципів та етичних норм фахівцями,

залученими до судового процесу. Підвищення кваліфікації, що

передбачає і навчання методам управління, є і правом, і обов'язком

суддів та прокурорів. Таке навчання має проводитися на основі

безсторонності, а також регулярно та об'єктивно оцінюватися щодо

його ефективності. Там, де це доцільно, спільне навчання суддів,

прокурорів та адвокатів з тем, що становлять спільний інтерес,

може сприяти досягненню найвищої якості правосуддя.

   В інтересах суспільства також необхідно, щоб засоби масової 

інформації забезпечувалися необхідними відомостями для

інформування громадськості про діяльність судової системи.

Компетентні органи повинні надавати таку інформацію з урахуванням,

зокрема, необхідності дотримання принципу презумпції невинуватості

обвинуваченого, права на справедливий суд та права на повагу до

приватного та сімейного життя усіх осіб, які беруть участь у

процесі. Судді і прокурори повинні розробити кодекс добросовісної

практики або інструкції про взаємодію із засобами масової

інформації для кожної з цих професій.

   І прокурори, і судді є основними фігурами в міжнародному 

співробітництві із судових питань. Тому необхідно зміцнювати

взаємну довіру між компетентними органами різних країн. У цьому

контексті обов'язковою умовою є те, щоб інформація, накопичена

прокурорами у рамках міжнародного співробітництва та яка

застосовується у ході судового процесу, мала прозорий зміст та

походження, а також була доступною суддям та всім сторонам з метою

ефективного захисту прав людини та основоположних свобод.

   У державах-членах, в яких прокурори виконують функції, які не 

належать до сфери кримінального права, принципи, що тут зазначені,

стосуються цих функцій.

Бордоська декларація

Декларація; Рада Європи від 18.11.2009

Прийняття від 18.11.2009

Постійна адреса:

https://xn--80aagahqwyibe8an.com/go/994_a50

Законодавство України

станом на 18.04.2023

поточна редакція

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Рада Європи:

 1. РІШЕННЯ № 1/2019 Комітету Асоціації Україна - ЄС у торговельному складі від 25/03-2019 про створення списку арбітрів, передбаченого статтею 323(1) Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Рада Європи. 2019 рікк
 2. РІШЕННЯ № 2/2018 Комітету асоціації Україна - ЄС у торговельному складі від 14 травня 2018 року. Рада Європи. 2018 рікк
 3. Протокол N 14-bis до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод "{Протокол втратив чинність з дати набрання чинності Протоколом N 14 до Конвенції ( 994_527 ). Див. статтю 9 цього Протоколу }"{ Щодо застосування Протоколу Україною додатково див.Лист МЗС ( v612-321-10 ) від 21.01.2010 }. Рада Європи. 2018 рікк
 4. РІШЕННЯ № 1/2018 Підкомітету Україна - ЄС з питань митного співробітництва від 21/11/2018 року про заміну Протоколу I «Щодо визначення концепції «походження товарів» і методів адміністративного співробітництва» до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Рада Європи. 2018 рікк
 5. від РІШЕННЯ № 1/2018 Ради асоціації Україна - ЄС від 2/07/2018 року, що доповнює Додаток 1-А до Глави 1 Розділу IV Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони "РІШЕННЯ № 1/2018 Ради асоціації Україна - ЄС від 2/07/2018 року, що доповнює Додаток 1-А до Глави 1 Розділу IV Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони". Рада Європи. 2018 рікк
 6. від РІШЕННЯ № 1/2018 Ради асоціації Україна - ЄС від 2/07/2018 року, що доповнює Додаток 1-А до Глави 1 Розділу IV Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони "РІШЕННЯ № 1/2018 Ради асоціації Україна - ЄС від 2/07/2018 року, що доповнює Додаток 1-А до Глави 1 Розділу IV Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони". Рада Європи. 2018 рікк
 7. РІШЕННЯ № 1/2017 Підкомітету Україна - ЄС з питань торгівлі та сталого розвитку від 30 травня 2017 року про схвалення Регламенту цього Підкомітету. Рада Європи. 2017 рікк
 8. РІШЕННЯ № 1/2017 Підкомітету Україна - ЄС з географічних зазначень від 18/05/2017 про схвалення регламенту цьо. Рада Європи. 2017 рікк
 9. РІШЕННЯ № 1/2017 Підкомітету Україна - ЄС з питань митного співробітництва від 15 червня 2017 про схвалення регламенту цього Підкомітету. Рада Європи. 2017 рікк
 10. КОНВЕНЦІЯ Ради Європи проти маніпулювання спортивними змаганнями. Рада Європи. 2016 рікк
 11. ВЕРБАЛЬНА НОТА. Рада Європи. 2014 рікк
 12. Протокол № 15 про внесення змін до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Рада Європи. 2013 рікк
 13. Протокол № 16 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Рада Європи. 2013 рікк
 14. СТАТУС Конвенции о внедрении системы регистрации завещаний (ETS N 077)(по состоянию на 3 августа 2012 г.). Рада Європи. 2012 рікк
 15. ЧЕТВЕРТИЙ ДОДАТКОВИЙ ПРОТОКОЛ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ ПРО ВИДАЧУ ПРАВОПОРУШНИКІВ. Рада Європи. 2012 рікк
 16. Список подписаний и ратификаций Второго дополнительного протокола к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам (ETS N 182) (Страсбург, 8 ноября 2001 года) ( 994_518 ) "(по состоянию на 25 января 2011 года)"-------------------------------------------------------------------------------. Рада Європи. 2011 рікк
 17. Список подписаний и ратификаций Европейской конвенции о трансграничном телевидении (ETS N 132) (Страсбург, 5 мая 1989 года) ( 994_444 ) "(по состоянию на 25 января 2011 года)"-------------------------------------------------------------------------------. Рада Європи. 2011 рікк
 18. ПЛАН ДІЙ РАДИ ЄВРОПИ для України на 2011 - 2014 роки. Рада Європи. 2011 рікк
 19. Домовленість (у формі обміну нотами) між Представництвом України при Європейському Союзі "та Генеральним секретаріатом Ради Європейського Союзу про виправлення технічних помилок в україномовному тексті Протоколу до Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами про Рамкову угоду між Україною та Європейським Співтовариством про загальні принципи участі України в програмах Співтовариства"(Державний герб України) Представництво України при Європейському Союзі Mission d'Ukraine aupres de l'Union Europeenne. Рада Європи. 2011 рікк
 20. Коментарі Департаменту з питань виконання рішень Європейського суду з прав людини Комітету Міністрів Ради Європи "Щодо проекту Закону України "Про гарантії держави щодо виконання рішень суду""Страсбург, 16 березня 2011 року. Рада Європи. 2011 рікк