<<
>>

Протокол про внесення змін до Європейської конвенції про транскордонне телебачення (укр/рос) " Статус Протокола див.( 994_823 )" Офіційний переклад. Рада Європи. 1998

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Протокол про внесення змін до Європейської конвенції про транскордонне телебачення (укр/рос) Статус Протокола див.( 994_823 ) Офіційний переклад Держави - члени Ради Європи та інші Сторони Європейської конвенції про транскордонне телебачення ( 994_444 ), яку було відкрито для підписання в Страсбурзі (далі - Конвенція) 5 травня 1989 р., Вітаючи те, що збільшення кількості членів Ради Європи починаючи з 1989 р. зумовило розроблення та впровадження на загальноєвропейському рівні правової системи, передбаченої цією Конвенцією ( 994_444 ); Ураховуючи значні техніко-економічні обставини в галузі телемовлення, а також появу нових комунікаційних послуг в Європі після прийняття Конвенції ( 994_444 ) в 1989 р.; Відзначаючи, що ці обставини потребують перегляду положень Конвенції ( 994_444 ); Беручи до уваги у зв'язку з цим прийняття Європейським Співтовариством Директиви Європейського Парламенту й Ради Європи від 19 червня 1997 р. 97/36ЕС про внесення змін до Директиви Ради Європи 89/552/ЕЕС ( 994_446 ) про узгодження певних положень, установлених законом, постановою чи адміністративною акцією в Державах-членах стосовно здійснення телевізійного мовлення: Ураховуючи нагальну потребу внести зміни до певних положень Конвенції ( 994_444 ) для забезпечення узгодженого підходу до транскордонного телебачення в цьому документі й Директиві, як наголошено в Декларації про засоби масової інформації в демократичному суспільстві, прийнятій міністрами, які взяли участь у IV Європейській конференції міністрів, присвяченій питанням політики в галузі засобів масової інформації (Прага, 7-8 грудня 1994 р.), й у політичній Декларації V Європейської конференції міністрів (Салоніки, 11-12 грудня 1997 р.); Бажаючи розвинути принципи, втілені в рекомендаціях Ради Європи, прийнятих нею у своїй системі після прийняття Конвенції, щодо розробки спільно з тими, хто формує громадську думку, та засобами масової інформації методів боротьби з залежністю від паління тютюну, зловживання алкоголем та наркотиків, щодо здійснення права на стислий показ значних подій у випадках, коли виключні права на їх показ по телебаченню були придбані в контексті транскордонного телебачення, та щодо показу насильства в електронних засобах масової інформації, Домовилися про таке:... дивитись законодавчий акт

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>
"Розділ IVbis. Програми, що призначені виключно для самореклами або телепродажу
Новая Глава IVa должна быть изложена в следующей редакции:

Рада Європи:

 1. РІШЕННЯ № 1/2019 Комітету Асоціації Україна - ЄС у торговельному складі від 25/03-2019 про створення списку арбітрів, передбаченого статтею 323(1) Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Рада Європи. 2019 рікк
 2. РІШЕННЯ № 2/2018 Комітету асоціації Україна - ЄС у торговельному складі від 14 травня 2018 року. Рада Європи. 2018 рікк
 3. Протокол N 14-bis до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод "{Протокол втратив чинність з дати набрання чинності Протоколом N 14 до Конвенції ( 994_527 ). Див. статтю 9 цього Протоколу }"{ Щодо застосування Протоколу Україною додатково див.Лист МЗС ( v612-321-10 ) від 21.01.2010 }. Рада Європи. 2018 рікк
 4. РІШЕННЯ № 1/2018 Підкомітету Україна - ЄС з питань митного співробітництва від 21/11/2018 року про заміну Протоколу I «Щодо визначення концепції «походження товарів» і методів адміністративного співробітництва» до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Рада Європи. 2018 рікк
 5. від РІШЕННЯ № 1/2018 Ради асоціації Україна - ЄС від 2/07/2018 року, що доповнює Додаток 1-А до Глави 1 Розділу IV Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони "РІШЕННЯ № 1/2018 Ради асоціації Україна - ЄС від 2/07/2018 року, що доповнює Додаток 1-А до Глави 1 Розділу IV Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони". Рада Європи. 2018 рікк
 6. від РІШЕННЯ № 1/2018 Ради асоціації Україна - ЄС від 2/07/2018 року, що доповнює Додаток 1-А до Глави 1 Розділу IV Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони "РІШЕННЯ № 1/2018 Ради асоціації Україна - ЄС від 2/07/2018 року, що доповнює Додаток 1-А до Глави 1 Розділу IV Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони". Рада Європи. 2018 рікк
 7. РІШЕННЯ № 1/2017 Підкомітету Україна - ЄС з питань торгівлі та сталого розвитку від 30 травня 2017 року про схвалення Регламенту цього Підкомітету. Рада Європи. 2017 рікк
 8. РІШЕННЯ № 1/2017 Підкомітету Україна - ЄС з географічних зазначень від 18/05/2017 про схвалення регламенту цьо. Рада Європи. 2017 рікк
 9. РІШЕННЯ № 1/2017 Підкомітету Україна - ЄС з питань митного співробітництва від 15 червня 2017 про схвалення регламенту цього Підкомітету. Рада Європи. 2017 рікк
 10. КОНВЕНЦІЯ Ради Європи проти маніпулювання спортивними змаганнями. Рада Європи. 2016 рікк
 11. ВЕРБАЛЬНА НОТА. Рада Європи. 2014 рікк
 12. Протокол № 15 про внесення змін до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Рада Європи. 2013 рікк
 13. Протокол № 16 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Рада Європи. 2013 рікк
 14. СТАТУС Конвенции о внедрении системы регистрации завещаний (ETS N 077)(по состоянию на 3 августа 2012 г.). Рада Європи. 2012 рікк
 15. ЧЕТВЕРТИЙ ДОДАТКОВИЙ ПРОТОКОЛ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ ПРО ВИДАЧУ ПРАВОПОРУШНИКІВ. Рада Європи. 2012 рікк
 16. Список подписаний и ратификаций Второго дополнительного протокола к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам (ETS N 182) (Страсбург, 8 ноября 2001 года) ( 994_518 ) "(по состоянию на 25 января 2011 года)"-------------------------------------------------------------------------------. Рада Європи. 2011 рікк
 17. Список подписаний и ратификаций Европейской конвенции о трансграничном телевидении (ETS N 132) (Страсбург, 5 мая 1989 года) ( 994_444 ) "(по состоянию на 25 января 2011 года)"-------------------------------------------------------------------------------. Рада Європи. 2011 рікк
 18. ПЛАН ДІЙ РАДИ ЄВРОПИ для України на 2011 - 2014 роки. Рада Європи. 2011 рікк
 19. Домовленість (у формі обміну нотами) між Представництвом України при Європейському Союзі "та Генеральним секретаріатом Ради Європейського Союзу про виправлення технічних помилок в україномовному тексті Протоколу до Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами про Рамкову угоду між Україною та Європейським Співтовариством про загальні принципи участі України в програмах Співтовариства"(Державний герб України) Представництво України при Європейському Союзі Mission d'Ukraine aupres de l'Union Europeenne. Рада Європи. 2011 рікк
 20. Коментарі Департаменту з питань виконання рішень Європейського суду з прав людини Комітету Міністрів Ради Європи "Щодо проекту Закону України "Про гарантії держави щодо виконання рішень суду""Страсбург, 16 березня 2011 року. Рада Європи. 2011 рікк