<<
>>

РІШЕННЯ № 1/2017 Підкомітету Україна - ЄС з питань торгівлі та сталого розвитку від 30 травня 2017 року про схвалення Регламенту цього Підкомітету. Рада Європи. 2017

Документ актуальний на 11.07.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

РІШЕННЯ № 1/2017

Підкомітету Україна - ЄС з питань торгівлі та сталого розвитку від 30 травня 2017 року про схвалення Регламенту цього Підкомітету

ПІДКОМІТЕТ УКРАЇНА - ЄС З ПИТАНЬ ТОРГІВЛІ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ,

Беручи до уваги Угоду про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони-1, та зокрема її статтю 300,

__________

-1Офіційний вісник ЄС, L 161, 29 травня 2014 р., с. 3.

Оскільки:

(1) Відповідно до статті 486 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - «Угода»), частини Угоди, у тому числі Глава 13 «Торгівля та сталий розвиток» Розділу IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею», застосовуються тимчасово, починаючи з 1 січня 2016 року;

(2) Стаття 300 Угоди передбачає, що Підкомітет з питань торгівлі та сталого розвитку (далі - «Підкомітет з питань ТСР») здійснює нагляд за виконанням Глави 13 Розділу IV Угоди;

(3) Стаття 300(1) Угоди передбачає, що Підкомітет з питань ТСР повинен схвалити свій регламент;

ВИРІШИВ:

Стаття 1

Схвалити Регламент Підкомітету з питань торгівлі та сталого розвитку, як викладено у додатку до цього Рішення.

Стаття 2

Це рішення набирає чинності з дня його схвалення.

Вчинено у м. Брюссель.

За Підкомітет Україна - ЄС

з питань торгівлі та сталого розвитку

Голова

ДОДАТОК

РЕГЛАМЕНТ

Підкомітету Україна - ЄС з питань торгівлі та сталого розвитку

Стаття 1

Загальні положення

1.

Підкомітет з питань торгівлі та сталого розвитку (далі - Підкомітет з питань ТСР), створений відповідно до статті 300 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони-1 (далі - «Угода»), надає допомогу Комітету асоціації у торговельному складі, як передбачено статтею 465(4) Угоди, у виконанні його обов’язків.

__________

-1Офіційний вісник ЄС, L 161, 29 травня 2014 р., с. 3.

2. Підкомітет з питань ТСР виконує свої обов’язки, викладені у Главі 13 «Торгівля та сталий розвиток» Розділу IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» Угоди.

3. До складу Підкомітету з питань ТСР входять представники органів управління кожної Сторони, відповідальних за питання торгівлі та сталого розвитку.

4. Представник України чи Європейської Комісії, відповідальний за питання торгівлі та сталого розвитку, виконує обов’язки Голови Підкомітету з питань ТСР.

5. Для цілей цього Регламенту застосовується визначення терміну «Сторони», викладене у статті 482 Угоди.

Стаття 2

Особливі положення

1. Статті 2-14 Регламенту Комітету асоціації Україна - ЄС застосовуються mutatis mutandis, якщо інше не передбачене цим Регламентом.

2. Посилання на Раду асоціації також означають Комітет асоціації у торговельному складі. Посилання на Комітет асоціації або Комітет асоціації у торговельному складі також означають Підкомітет з питань ТСР.

Стаття 3

Засідання

Підкомітет з питань ТСР проводить засідання за необхідності. Сторони докладають зусиль для проведення засідань принаймні один раз на рік.

Стаття 4

Внесення змін

Зміни до цього Регламенту можуть вноситися рішенням Підкомітету з питань ТСР відповідно до статті 300(1) Угоди.


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 30.06.2017 — 2017 р., № 51, стор. 171, стаття 1591

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Рада Європи:

 1. РІШЕННЯ № 1/2019 Комітету Асоціації Україна - ЄС у торговельному складі від 25/03-2019 про створення списку арбітрів, передбаченого статтею 323(1) Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Рада Європи. 2019 рікк
 2. РІШЕННЯ № 2/2018 Комітету асоціації Україна - ЄС у торговельному складі від 14 травня 2018 року. Рада Європи. 2018 рікк
 3. Протокол N 14-bis до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод "{Протокол втратив чинність з дати набрання чинності Протоколом N 14 до Конвенції ( 994_527 ). Див. статтю 9 цього Протоколу }"{ Щодо застосування Протоколу Україною додатково див.Лист МЗС ( v612-321-10 ) від 21.01.2010 }. Рада Європи. 2018 рікк
 4. РІШЕННЯ № 1/2018 Підкомітету Україна - ЄС з питань митного співробітництва від 21/11/2018 року про заміну Протоколу I «Щодо визначення концепції «походження товарів» і методів адміністративного співробітництва» до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Рада Європи. 2018 рікк
 5. від РІШЕННЯ № 1/2018 Ради асоціації Україна - ЄС від 2/07/2018 року, що доповнює Додаток 1-А до Глави 1 Розділу IV Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони "РІШЕННЯ № 1/2018 Ради асоціації Україна - ЄС від 2/07/2018 року, що доповнює Додаток 1-А до Глави 1 Розділу IV Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони". Рада Європи. 2018 рікк
 6. від РІШЕННЯ № 1/2018 Ради асоціації Україна - ЄС від 2/07/2018 року, що доповнює Додаток 1-А до Глави 1 Розділу IV Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони "РІШЕННЯ № 1/2018 Ради асоціації Україна - ЄС від 2/07/2018 року, що доповнює Додаток 1-А до Глави 1 Розділу IV Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони". Рада Європи. 2018 рікк
 7. РІШЕННЯ № 1/2017 Підкомітету Україна - ЄС з географічних зазначень від 18/05/2017 про схвалення регламенту цьо. Рада Європи. 2017 рікк
 8. РІШЕННЯ № 1/2017 Підкомітету Україна - ЄС з питань митного співробітництва від 15 червня 2017 про схвалення регламенту цього Підкомітету. Рада Європи. 2017 рікк
 9. КОНВЕНЦІЯ Ради Європи проти маніпулювання спортивними змаганнями. Рада Європи. 2016 рікк
 10. ВЕРБАЛЬНА НОТА. Рада Європи. 2014 рікк
 11. Протокол № 15 про внесення змін до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Рада Європи. 2013 рікк
 12. Протокол № 16 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Рада Європи. 2013 рікк
 13. СТАТУС Конвенции о внедрении системы регистрации завещаний (ETS N 077)(по состоянию на 3 августа 2012 г.). Рада Європи. 2012 рікк
 14. ЧЕТВЕРТИЙ ДОДАТКОВИЙ ПРОТОКОЛ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ ПРО ВИДАЧУ ПРАВОПОРУШНИКІВ. Рада Європи. 2012 рікк
 15. Список подписаний и ратификаций Второго дополнительного протокола к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам (ETS N 182) (Страсбург, 8 ноября 2001 года) ( 994_518 ) "(по состоянию на 25 января 2011 года)"-------------------------------------------------------------------------------. Рада Європи. 2011 рікк
 16. Список подписаний и ратификаций Европейской конвенции о трансграничном телевидении (ETS N 132) (Страсбург, 5 мая 1989 года) ( 994_444 ) "(по состоянию на 25 января 2011 года)"-------------------------------------------------------------------------------. Рада Європи. 2011 рікк
 17. ПЛАН ДІЙ РАДИ ЄВРОПИ для України на 2011 - 2014 роки. Рада Європи. 2011 рікк
 18. Домовленість (у формі обміну нотами) між Представництвом України при Європейському Союзі "та Генеральним секретаріатом Ради Європейського Союзу про виправлення технічних помилок в україномовному тексті Протоколу до Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами про Рамкову угоду між Україною та Європейським Співтовариством про загальні принципи участі України в програмах Співтовариства"(Державний герб України) Представництво України при Європейському Союзі Mission d'Ukraine aupres de l'Union Europeenne. Рада Європи. 2011 рікк
 19. Коментарі Департаменту з питань виконання рішень Європейського суду з прав людини Комітету Міністрів Ради Європи "Щодо проекту Закону України "Про гарантії держави щодо виконання рішень суду""Страсбург, 16 березня 2011 року. Рада Європи. 2011 рікк
 20. Список подписаний и ратификаций Дополнительного протокола к Европейской конвенции о трансграничном телевидении (ETS N 171) (Страсбург, 9 сентября 1998 года) ( 994_090 ) "(по состоянию на 25 января 2011 года)"-------------------------------------------------------------------------------. Рада Європи. 2011 рікк