<<
>>

Висновок N 593/2010 щодо Проекту Виборчого кодексу Верховної Ради України "Європейська Комісія за демократію через право (Венеціанська комісія)"Страсбург, 20 грудня 2010 року. Рада Європи. 2010

Документ актуальний на 01.12.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Висновок N 593/2010 щодо Проекту Виборчого кодексу Верховної Ради України Європейська Комісія за демократію через право (Венеціанська комісія) Страсбург, 20 грудня 2010 року Прийнятий Радою демократичних виборів на 35 засіданні (Венеція, 16 грудня 2010 р.) та Венеціанською Комісією на 85 Пленарному засіданні (Венеція, 17-18 грудня 2010 р.) на підставі коментарів п. Наколає Есану (члена Комісії, Молдова) п. Шридяна Дармановіча (члена Комісії, Чорногорія) Неофіційний переклад I. Вступ 1. 7 червня 2010 р. голова Верховної Ради України пан Володимир Литвин подав запит до Венеціанської Комісії прокоментувати Проект Виборчого кодексу в Україні, який був поданий до Верховної Ради панами Ю.Ключковським, С.Р.Гриневецьким, С.П.Подгорним, та В.Сінченко (CDL (2010) 034). 2. Після проведення останніх місцевих виборів в Україні та створення Президентом України додаткової робочої групи із реформи виборчого законодавства, Венеціанська Комісія вирішила подати дуже загальні коментарі до тексту Проекту Кодексу. Поданий нижче текст містить коментарі до частин першої (Загальна Частина) та другої (Загальнонаціональні вибори), та не включає коментарі до частини третьої (Місцеві вибори). Це попередні коментарі до тексту, а повний та детальний розгляд проекту закону про вибори буде поданий на пізнішому етапі. 3. Цей Висновок ґрунтується на неофіційному перекладі Проекту Виборчого кодексу на англійську мову, який був представлений офісом Координатора проектів ОБСЄ в Україні. Переклад містить 584 статті тексту на 271 сторінці. 4. Представлений нижче висновок враховує деякі попередні рекомендації Агентства ОБСЄ у справах демократії та прав людини та Венеціанської комісії, зокрема, цей висновок ґрунтується на Завершальному Звіті Агентства ОБСЄ у справах демократії та прав людини щодо президентських виборів 2010 р. в Україні: - Спільний Висновок Венеціанської Комісії та Агентства ОБСЄ у справах демократії та прав людини, прийнятий на їх 30 засіданні (8 жовтня, 2009 р., Венеція) та Венеціанською Комісією на її 80 Пленарному засіданні (Венеція 9-10 жовтня 2009) (CDL-AD(2009)040) щодо закону про доповнення до певних законодавчих актів щодо виборів Президента України, прийнятий Верховною Радою України 24 липня 2009; - Спільний Висновок Венеціанської Комісії та Агентства ОБСЄ у справах демократії та прав людини, прийнятий на їх 29 засіданні (11 червня, 2009 р., Венеція), та Венеціанською Комісією на її 79 Пленарному засіданні (Венеція, 12-13 червня 2009) CDL-AD(2009)028) щодо проекту закону N 3366 про вибори до Парламенту України; - Завершальний Звіт Агентства ОБСЄ у справах демократії та прав людини щодо дострокових парламентських виборів в Україні 30 вересня 2007 р., звіт місії наглядачів від Агентства ОБСЄ у справах демократії та прав людини - Завершальний Звіт Агентства ОБСЄ у справах демократії та прав людини щодо парламентських виборів в Україні 26 березня 2006 р., та - Кодекс належної практики у виборчих справах, прийнятий Венеціанською Комісією, що включає Керівні принципи виборів (CDL-AD(2002)023rev). 5. Цей Висновок прийнятий Радою демократичних виборів на її 35 засіданні (Венеція, 16 грудня 2010 р.) та Венеціанською Комісією на її 85 Пленарному засіданні (Венеція, 17-18 грудня 2010 р.). II. Загальні зауваження 6. Проект Кодексу передбачає дуже детальне регулювання виборів в Україні. Він враховує численні рекомендації Агентства ОБСЄ у справах демократії та прав людини та Венеціанської Комісії, та є першою спробою кодифікувати всі виборчі правила у єдиному Виборчому кодексі, і Комісія хоче віддати належне авторам за цю важливу роботу. Венеціанська Комісія сподівається, що інші рекомендації із попередніх висновків Венеціанської Комісії та Агентства ОБСЄ будуть належним чином враховані на подальших етапах роботи над проектом законодавства про вибори. 7. Передбачено численні та детальні положення на посилення прозорості, підзвітності та встановлення процесу голосування, підрахунку й зведення результатів. Текст також поєднує необхідні та делікатні положення про адміністрування виборів, реєстрацію виборців та систему подання скарг і апеляцій. Таким чином, він є кроком вперед порівняно із існуючим законодавством про вибори. Однак, деякі положення проекту Кодексу можна ще більше вдосконалити. 8. Проект Кодексу має численні позитивні риси, він враховує багато попередніх рекомендацій як Агентства ОБСЄ, так і Венеціанської Комісії. Зрозуміло, що є сфери у проекті Кодексу, які можна буде вдосконалити при подальших внесеннях змін, але він являє собою значний крок вперед, порівняно із існуючим законодавством про вибори. 9. У минулому виборче законодавство України надто часто змінювалося, іноді тільки за кілька місяців до виборів. Дуже часто такі зміни створювали ситуацію, коли положення різних законів, які регулювали виборчий процес, суперечили одне одному (наприклад, під час виборів 2006 р. у парламент та місцеві органи влади). Це серйозно підривало стабільність виборчого законодавства та, як наслідок, довіру виборців до виборів. Прийняття Виборчого кодексу може сприяти стабільності виборчого законодавства згідно з рекомендаціями Кодексу належної практики у виборчих справах. III. Конкретні коментарі до тексту Проекту Виборчого кодексу 10. Як вже згадувалося у пункті 2, метою цього документу є не детальний розгляд тексту, а скоріше представлення загальної оцінки різних розділів проекту. Цей Висновок не коментує положення про місцеві вибори (розділ третій), оскільки вони є предметом експертної оцінки Директорату демократичних інститутів Ради Європи. 11. Текст проекту Кодексу складний та надто детальний. Зрозуміло, що нормопроектувальники намагалися забезпечити детальні процедури, щоб користувач документу (член комісії, виборець чи спостерігач) мали чітку картину тієї процедури, якій треба слідувати. Кодекс також звертається до проблеми одноманітності процедури, яка застосовується до різних вибрів, що є позитивним кроком. Однак, існує ризик надмірного зарегулювання, який за певних умов може створити проблему для розуміння чи роботи виборчих органів.... дивитись законодавчий акт

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>
12. Проект Виборчого кодексу регулює всі види виборів - Президента України, членів Парламенту України, членів Парламенту Автономної Республіки Крим, обласних, районних, селищних, сільських, міських та міських районних рад, селищних, сільських та міських мерів, як це передбачено Конституцією України ( 254к/96-ВР ). Розділ 1 Кодексу (Статті 1-7) роз'яснює особливості та обставини кожного виду виборів. Референдуми цим законом не регулюються.
21. Позитивним зрушенням є те, що автори тексту присвятили спеціальні статті відкритості виборчого процесу. Венеціанська комісія вказала на численні випадки, коли будь-які вибори мають організовуватись так, щоб всі суб'єкти виборчого процесу були повністю поінформовані та свідомі своїх прав та обов'язків. Кодекс належної практики у виборчих справах передбачає, що "Тільки прозорість, неупередженість, та незалежність від політично вмотивованих маніпуляцій
5. Розділ VIII. Навчання членів Виборчих комісій (Статті 117-127)
33. Розвиваючи положення статті 82 про навчання членів комісія, Розділ VIII запроваджує спеціальну процедуру (принципи, вимоги, ліцензування тощо) щодо навчання членів комісій. Вибір щодо вміщення таких конкретних правил у Кодекс, належить законодавцям, однак, здається, було б краще залишити таку надто конкретну сферу поза межами тексту. Це дало б можливість Центральній Виборчій Комісії мати більшу гнучкість у пристосуванні навчання виборчої адміністра
6. Глава III. Розділи IX та X. Загальні засади Державного реєстру виборців та ведення реєстру (Статті 128-157)
14. Розділ XX. Підрахунок голосів (Статті 240-261)
16. Розділ XXVI. Особливості інформаційного забезпечення та передвиборної агітації на виборах Президента України (статті 311-315)
17. Розділ XXVIII. Загальні положення щодо виборів членів парламенту України (статті 334-339)

Рада Європи:

 1. РІШЕННЯ № 1/2019 Комітету Асоціації Україна - ЄС у торговельному складі від 25/03-2019 про створення списку арбітрів, передбаченого статтею 323(1) Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Рада Європи. 2019 рікк
 2. РІШЕННЯ № 2/2018 Комітету асоціації Україна - ЄС у торговельному складі від 14 травня 2018 року. Рада Європи. 2018 рікк
 3. Протокол N 14-bis до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод "{Протокол втратив чинність з дати набрання чинності Протоколом N 14 до Конвенції ( 994_527 ). Див. статтю 9 цього Протоколу }"{ Щодо застосування Протоколу Україною додатково див.Лист МЗС ( v612-321-10 ) від 21.01.2010 }. Рада Європи. 2018 рікк
 4. РІШЕННЯ № 1/2018 Підкомітету Україна - ЄС з питань митного співробітництва від 21/11/2018 року про заміну Протоколу I «Щодо визначення концепції «походження товарів» і методів адміністративного співробітництва» до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Рада Європи. 2018 рікк
 5. від РІШЕННЯ № 1/2018 Ради асоціації Україна - ЄС від 2/07/2018 року, що доповнює Додаток 1-А до Глави 1 Розділу IV Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони "РІШЕННЯ № 1/2018 Ради асоціації Україна - ЄС від 2/07/2018 року, що доповнює Додаток 1-А до Глави 1 Розділу IV Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони". Рада Європи. 2018 рікк
 6. від РІШЕННЯ № 1/2018 Ради асоціації Україна - ЄС від 2/07/2018 року, що доповнює Додаток 1-А до Глави 1 Розділу IV Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони "РІШЕННЯ № 1/2018 Ради асоціації Україна - ЄС від 2/07/2018 року, що доповнює Додаток 1-А до Глави 1 Розділу IV Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони". Рада Європи. 2018 рікк
 7. РІШЕННЯ № 1/2017 Підкомітету Україна - ЄС з питань торгівлі та сталого розвитку від 30 травня 2017 року про схвалення Регламенту цього Підкомітету. Рада Європи. 2017 рікк
 8. РІШЕННЯ № 1/2017 Підкомітету Україна - ЄС з географічних зазначень від 18/05/2017 про схвалення регламенту цьо. Рада Європи. 2017 рікк
 9. РІШЕННЯ № 1/2017 Підкомітету Україна - ЄС з питань митного співробітництва від 15 червня 2017 про схвалення регламенту цього Підкомітету. Рада Європи. 2017 рікк
 10. КОНВЕНЦІЯ Ради Європи проти маніпулювання спортивними змаганнями. Рада Європи. 2016 рікк
 11. ВЕРБАЛЬНА НОТА. Рада Європи. 2014 рікк
 12. Протокол № 15 про внесення змін до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Рада Європи. 2013 рікк
 13. Протокол № 16 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Рада Європи. 2013 рікк
 14. СТАТУС Конвенции о внедрении системы регистрации завещаний (ETS N 077)(по состоянию на 3 августа 2012 г.). Рада Європи. 2012 рікк
 15. ЧЕТВЕРТИЙ ДОДАТКОВИЙ ПРОТОКОЛ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ ПРО ВИДАЧУ ПРАВОПОРУШНИКІВ. Рада Європи. 2012 рікк
 16. Список подписаний и ратификаций Второго дополнительного протокола к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам (ETS N 182) (Страсбург, 8 ноября 2001 года) ( 994_518 ) "(по состоянию на 25 января 2011 года)"-------------------------------------------------------------------------------. Рада Європи. 2011 рікк
 17. Список подписаний и ратификаций Европейской конвенции о трансграничном телевидении (ETS N 132) (Страсбург, 5 мая 1989 года) ( 994_444 ) "(по состоянию на 25 января 2011 года)"-------------------------------------------------------------------------------. Рада Європи. 2011 рікк
 18. ПЛАН ДІЙ РАДИ ЄВРОПИ для України на 2011 - 2014 роки. Рада Європи. 2011 рікк
 19. Домовленість (у формі обміну нотами) між Представництвом України при Європейському Союзі "та Генеральним секретаріатом Ради Європейського Союзу про виправлення технічних помилок в україномовному тексті Протоколу до Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами про Рамкову угоду між Україною та Європейським Співтовариством про загальні принципи участі України в програмах Співтовариства"(Державний герб України) Представництво України при Європейському Союзі Mission d'Ukraine aupres de l'Union Europeenne. Рада Європи. 2011 рікк
 20. Коментарі Департаменту з питань виконання рішень Європейського суду з прав людини Комітету Міністрів Ради Європи "Щодо проекту Закону України "Про гарантії держави щодо виконання рішень суду""Страсбург, 16 березня 2011 року. Рада Європи. 2011 рікк