Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

РІШЕННЯ від 11.11.2021 № 1137 "Про внесення змін у таблицю 2 додатка 4 Положення про порядок розрахунку, нарахування і сплати зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб і затвердження Змін до Правил подання звітності до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021

Документ актуальний на 14.01.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

11.11.2021  № 1137

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

01 грудня 2021 р.

за № 1556/37178

Про внесення змін у таблицю 2 додатка 4 Положення про порядок розрахунку, нарахування і сплати зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб і затвердження Змін до Правил подання звітності до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Відповідно до пункту 10 частини першої, пункту 4 частини четвертої, частини шостої статті 12 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Внести у таблицю 2 додатка 4 до Положення про порядок розрахунку, нарахування і сплати зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 02 липня 2012 року № 1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 липня 2012 року за № 1273/21585, такі зміни:

1) позицію 1 викласти в такій редакції:

«1 Застосування Національним банком України до банку заходів впливу (крім письмового застереження) та наявність станом на останній робочий день звітного кварталу діючих рішень Національного банку України про обмеження, зупинення окремих видів здійснюваних банком операцій, про заборону банку надавати бланкові кредити, про віднесення банку до категорії проблемних, діючої письмової угоди Національного банку України з банком (як заходу впливу)»;

2) позицію 2 виключити.

2. Затвердити Зміни до Правил подання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 18 червня 2020 року № 1158, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31 серпня 2020 року за № 831/35114, що додаються (далі - Зміни).

3.

Встановити, що зміни, зазначені у пункті 1 цього рішення, застосовуються учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб під час розрахунку регулярного збору у вигляді диференційованого збору починаючи з IV кварталу 2021 року.

4. Відділу методології та стратегічного планування разом з департаментом правового забезпечення подати це рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

5. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування, крім підпункту 1 пункту 2 Змін, який набирає чинності з 31 грудня 2021 року.

6. Управлінню зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційному вебсайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб після його державної реєстрації.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника директора-розпорядника Ольгу Білай.

Директор-розпорядник

С. Рекрут

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник

Міністра цифрової трансформації України

О. Вискуб


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчої дирекції

Фонду гарантування вкладів

фізичних осіб

11 листопада 2021 року № 1137

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

01 грудня 2021 р.

за № 1556/37178

ЗМІНИ

до Правил подання звітності до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

1. В абзаці третьому пункту 9 та абзаці третьому пункту 10 розділу II слова та цифри «не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати їх запровадження» виключити.

2. У додатках до Правил:

1) у додатку 3:

у розділі І:

у пункті 1 таблицю та виноску «*» викласти в такій редакції:

«Таблиця

ЗВІТ

про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - форма № 1Ф

станом на _______________  _______ року

___________________

(найменування банку)

_______________

(код згідно з ЄДРПОУ*)

_________________

(реєстраційний номер

учасника Фонду)

___________________

(місцезнаходження банку)

(копійки)

№ з/п

Назва показника

Всього

У тому числі

кількість вкладників

сума вкладів

діапазон V2

діапазон V3

діапазон V4

діапазон V5

діапазон V6

кількість

сума

кількість

сума

кількість

сума

кількість

сума

кількість

сума

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Частина I

 

 

1

Вклади, всього

31011

11011

31021

11021

31031

11031

31041

11041

31051

11051

31061

11061

1.1

у національній валюті

31111

11111

х

11121

х

11131

х

11141

х

11151

х

11161

1.2

в іноземній валюті

[гривневий еквівалент за офіційним курсом Національного банку України (далі - НБУ)]

31211

11211

х

11221

х

11231

х

11241

х

11251

х

11261

З усіх вкладів:

2

Чисті вклади, всього

32011

12011

х

12021

х

12031

х

12041

х

12051

х

12061

2.1

у національній валюті

32111

12111

х

12121

х

12131

х

12141

х

12151

х

12161

2.2

в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ)

32211

12211

х

12221

х

12231

х

12241

х

12251

х

12261

3

Іменні ощадні (депозитні) сертифікати/ ощадні сертифікати банків, всього

33011

13011

х

13021

х

13031

х

13041

х

13051

х

13061

3.1

у національній валюті

33111

13111

х

13121

х

13131

х

13141

х

13151

х

13161

3.2

в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ)

33211

13211

х

13221

х

13231

х

13241

х

13251

х

13261

4

Нараховані витрати, всього

34011

14011

х

14021

х

14031

х

14041

х

14051

х

14061

4.1

у національній валюті

34111

14111

х

14121

х

14131

х

14141

х

14151

х

14161

4.2

в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ)

34211

14211

х

14221

х

14231

х

14241

х

14251

х

14261

Частина II

Розподіл вкладів:

5

Вклади, всього у національній валюті

31112

11112

31122

11122

31132

11132

31142

11142

31152

11152

31162

11162

6

Вклади, всього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ)

31212

11212

31222

11222

31232

11232

31242

11242

31252

11252

31262

11262

7

Вклади, всього в банківських металах (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ)

31312

11312

31322

11322

31332

11332

31342

11342

31352

11352

31362

11362

Частина III

8

Вклади фізичних осіб -  підприємців (ФОП), всього

31413

11413

31423

11423

31433

11433

31443

11443

31453

11453

31463

11463

8.1

у національній валюті

31113

11113

х

11123

х

11133

х

11143

х

11153

х

11163

8.2

в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ)

31213

11213

х

11223

х

11233

х

11243

х

11253

х

11263

З усіх вкладів

фізичних осіб - підприємців (ФОП):

8.3

чисті вклади

фізичних осіб - підприємців (ФОП), всього

32013

12013

х

12023

х

12033

х

12043

х

12053

х

12063

8.4

нараховані витрати фізичних осіб - підприємців (ФОП), всього

34013

14013

х

14023

х

14033

х

14043

х

14053

х

14063

Частина IV

9

Сума можливого відшкодування, всього, у тому числі:

35014

15014

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.1

вклади на поточних рахунках

36014

16014

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.2

іменні ощадні (депозитні) сертифікати/ ощадні сертифікати банків, у тому числі зі строком погашення:

37014

17014

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.2.1

на вимогу

37114

17114

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.2.2

до 1 місяця

37214

17214

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.2.3

від 1 до 2 місяців

37314

17314

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.2.4

від 2 до 3 місяців

37414

17414

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.2.5

від 3 до 4 місяців

37514

17514

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.2.6

від 4 до 5 місяців

37614

17614

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.2.7

від 5 до 6 місяців

37714

17714

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.2.8

від 6 до 7 місяців

37814

17814

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.2.9

від 7 до 8 місяців

37914

17914

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.2.10

від 8 до 9 місяців

33314

13314

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.2.11

від 9 до 10 місяців

33414

13414

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.2.12

від 10 до 11 місяців

33514

13514

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.2.13

від 11 до 12 місяців

33614

13614

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.2.14

більше 12 місяців

33714

13714

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.3

Строкові вклади, у тому числі зі строком повернення:

38014

18014

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.3.1

до 1 місяця

38114

18114

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.3.2

від 1 до 2 місяців

38214

18214

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.3.3

від 2 до 3 місяців

38314

18314

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.3.4

від 3 до 4 місяців

38414

18414

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.3.5

від 4 до 5 місяців

38614

18614

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.3.6

від 5 до 6 місяців

38714

18714

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.3.7

від 6 до 7 місяців

38814

18814

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.3.8

від 7 до 8 місяців

38914

18914

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.3.9

від 8 до 9 місяців

39114

19114

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.3.10

від 9 до 10 місяців

39214

19214

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.3.11

від 10 до 11 місяців

39314

19314

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.3.12

від 11 до 12 місяців

39414

19414

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.3.13

більше 12 місяців

39514

19514

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.3.14

Строкові вклади, строк дії договорів за якими закінчився і які не перераховані на поточний рахунок

38514

18514

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

__________

* Ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України.»;

в абзаці сьомому пункту 2 слова та цифри «до 9,99 гривні» замінити літерою та цифрою «V2»;

доповнити пункт 7 новим абзацом такого змісту:

«Діапазони V1-V6 визначаються в описі складових кодів показників для форм/файлів звітності «GBBX» і «GDDX», який розміщується Фондом на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду.»;

пункт 8 викласти в такій редакції:

«8. У колонках 2, 4, 6, 8, 10, 12 зазначаються суми вкладів фізичних осіб, згруповані за їхніми розмірами. При цьому для колонок 4, 6, 8, 10, 12 визначені такі граничні значення (діапазони) розмірів вкладів:

у колонці 4 - діапазон V2;

у колонці 6 - діапазон V3;

у колонці 8 - діапазон V4;

у колонці 10 - діапазон V5;

у колонці 12 - діапазон V6.

Дані частини IV форми № 1Ф заповнюються лише за колонками 1 і 2.»;

у главі 4 розділу II:

в абзаці сьомому пункту 1 слова «ощадних/депозитних сертифікатів» замінити словами «іменних ощадних (депозитних) сертифікатів / ощадних сертифікатів банків»;

у пункті 2 слова «фізичних осіб» виключити;

у главі 3 розділу III:

доповнити абзац шостий пункту 2 після слів «фізичних осіб - підприємців» абревіатурою «(ФОП)»;

в абзаці першому пункту 4 цифру та слово «4. Кількість» замінити цифрою та словом «3. Кількість»;

у тексті додатка:

слова «ощадні/депозитні сертифікати» в усіх відмінках замінити словами «ощадні (депозитні) сертифікати / ощадні сертифікати банків» у відповідному відмінку;

цифри та слово «0-999 копійок» замінити літерою та цифрою «V2»;

цифри та слово «1000-10000000 копійок» замінити літерою та цифрою «V3»;

цифри та слово «10000001-20000000 копійок» замінити літерою та цифрою «V4»;

цифри та слово «20000001-50000000 копійок» замінити літерою та цифрою «V5»;

цифри та слова «50000001 копійка і більше» замінити літерою та цифрою «V6»;

2) у пункті 4 додатка 5:

абзац сорок перший після слова та цифри «або 5» доповнити словом та цифрами «, або 10»;

абзац сорок другий виключити.

У зв’язку з цим абзаци сорок третій-сорок восьмий вважати відповідно абзацами сорок другим-сорок сьомим;

абзац сорок шостий викласти в такій редакції:

«У значеннях показників індикаторів та загального бала допускається похибка, якщо вона не призводить до зміни ступеня ризику банку при розрахунку регулярного збору у формі диференційованого збору до Фонду.».

Начальник

відділу методології

та стратегічного планування

Т. Овчаренко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 14.12.2021 — 2021 р., № 95, стор. 257, стаття 6164, код акта 108660/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Фонд гарант.вкладів фізич.осіб:

 1. РІШЕННЯ від 14.01.2021 № 34 "Про затвердження Порядку здійснення перевірки інформації про наявність/відсутність конфлікту інтересів, запобігання конфлікту інтересів у працівника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб при виконанні ним повноважень тимчасового адміністратора або ліквідатора банку". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 2. РІШЕННЯ від 25.02.2021 № 192 "Про затвердження Змін до Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 3. РІШЕННЯ від 09.03.2021 № 231 "Про внесення змін до пункту 2 рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 20 липня 2017 року № 3117". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 4. РІШЕННЯ від 01.02.2021 № 99 "Про затвердження Змін до Положення про особистий прийом громадян у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 5. РІШЕННЯ від 18.03.2021 № 258 "Про внесення зміни до пункту 11 розділу VIII Положення про порядок складання і ведення реєстру акцептованих вимог кредиторів та задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 6. РІШЕННЯ від 18.01.2021 № 50 "Про затвердження Положення про особливості виконання банками, віднесеними до категорії неплатоспроможних, вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб нагляду (контролю) за цими банками у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та порядок надання та розгляду повідомлень про порушення вимог законодавства у зазначеній сфері". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 7. РІШЕННЯ від 11.05.2021 № 465 "Про затвердження Змін до Положення про порядок проведення перевірок учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 8. РІШЕННЯ від 11.05.2021 № 465 "Про затвердження Змін до Положення про порядок проведення перевірок учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 9. РІШЕННЯ від 20.05.2021 № 495 "Про затвердження Змін до Правил подання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 10. РІШЕННЯ від 20.05.2021 № 496 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 11. РІШЕННЯ від 20.05.2021 № 497 "Про затвердження Змін до Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 12. РІШЕННЯ від 12.07.2021 № 717 "Про внесення зміни до пункту 4 розділу ІІ Інструкції про порядок виявлення правочинів (у тому числі договорів), що є нікчемними, а також дій Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у разі їх виявлення". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 13. РІШЕННЯ від 05.07.2021 № 692 "Про затвердження Положення про порядок і умови надання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб кредиту перехідному банку відповідно до частини дванадцятої статті 41". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 14. РІШЕННЯ від 17.06.2021 № 614 "Про затвердження Змін до рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 20 липня 2017 року № 3117". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 15. РІШЕННЯ від 22.06.2021 № 625 "Про затвердження Змін до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 16. РІШЕННЯ від 19.08.2021 № 859 "Про визначення порядку реалізації майна боржника під час здійснення виконавчого провадження, стягувачем у якому виступає банк, тимчасова адміністрація або ліквідація якого здійснюється відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 17. РІШЕННЯ від 26.08.2021 № 871 "Про внесення зміни до пункту 2 розділу IV Положення про порядок проведення реструктуризації кредитної заборгованості фізичних осіб (крім фізичних осіб - підприємців) за кредитними договорами, виконання зобов’язань за якими забезпечене іпотекою, перед банками, процедура ліквідації яких здійснюється Фондом гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 18. РІШЕННЯ від 26.08.2021 № 871 "Про внесення зміни до пункту 2 розділу IV Положення про порядок проведення реструктуризації кредитної заборгованості фізичних осіб (крім фізичних осіб - підприємців) за кредитними договорами, виконання зобов’язань за якими забезпечене іпотекою, перед банками, процедура ліквідації яких здійснюється Фондом гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 19. РІШЕННЯ від 19.08.2021 № 858 "Про внесення змін до пункту 2 Положення про перелік інформації, яка подається до Кредитного реєстру Національного банку України Фондом гарантування вкладів фізичних осіб безпосередньо або уповноваженою особою Фонду у разі делегування їй повноважень". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 20. РІШЕННЯ від 19.08.2021 № 858 "Про внесення змін до пункту 2 Положення про перелік інформації, яка подається до Кредитного реєстру Національного банку України Фондом гарантування вкладів фізичних осіб безпосередньо або уповноваженою особою Фонду у разі делегування їй повноважень". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -