<<
>>

РІШЕННЯ від 17.02.2022 № 122 "Про внесення змін до рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 18 червня 2020 року № 1158 та у додатки 1 і 8 до Правил подання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2022

Документ актуальний на 22.04.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

17.02.2022  № 122

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

07 березня 2022 р.

за № 305/37641

Про внесення змін до рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 18 червня 2020 року № 1158 та у додатки 1 і 8 до Правил подання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Відповідно до пункту 10 частини першої, пункту 4 частини четвертої статті 12 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Внести зміну до рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 18 червня 2020 року № 1158 «Про затвердження Правил подання звітності до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та визнання такими, що втратили чинність, рішень виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 липня 2012 року № 4 і 5», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2020 року за № 831/35114, замінивши у назві рішення слово «до» словом «учасниками».

2. Внести у додатки 1 і 8 до Правил подання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 18 червня 2020 року № 1158, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31 серпня 2020 року за № 831/35114, такі зміни:

1) у тексті додатка 1 слово та цифру «додатком 6» замінити словом та цифрою «додатком 5»;

2) додаток 8 викласти в новій редакції, що додається.

3.

Відділу методології та стратегічного планування разом з департаментом правового забезпечення подати це рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування, крім підпункту 1 пункту 2 цього рішення, який набирає чинності з 01 квітня 2022 року, але не раніше дня, наступного за днем офіційного опублікування цього рішення.

5. Управлінню зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційному вебсайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб після його державної реєстрації.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника директора-розпорядника Білай О.С.

Директор-розпорядник

С. Рекрут

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник

Міністра цифрової трансформації України

О. Вискуб


Додаток 8

до Правил подання звітності учасниками

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

(пункт 8 розділу II)

ЗВІТНИЙ ФАЙЛ

реєстру контрактів (договорів, угод, правочинів) «RC»

I. Загальні вимоги

1. Одиниці виміру:

для залишків у валюті та/або гривневому еквіваленті, вартостей - копійки, соті частки одиниць валют або тройських унцій;

для відсоткових ставок, питомої ваги або часток - сота частка відсотка;

для ваги в грамах - сота частка грама.

2. Кодова сторінка звітного файла реєстру контрактів (договорів, угод, правочинів) «RC» (далі - файл_RC) - Windows 1251.

3. Формування імен файла_RC та його архівного файла_RC здійснюється згідно з вимогами пункту 5 додатка 2 до Правил подання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 18 червня 2020 року № 1158, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31 серпня 2020 року за № 831/35114, (далі - Правила № 1158).

II. Вимоги до структури (рядків) даних файла_RC

1. Опис призначення рядків файла_RC:

1 рядок - службовий;

2 рядок - заголовний;

3 рядок - підзаголовний;

4 - (4+n) рядки - інформаційні.

Усі рядки файла_RC закінчуються символами <CR><LF> (коди 0D, 0A).

Ведучі нулі та пусті символи у службовому, заголовному та підзаголовному рядках включаються.

2. Структура службового рядка файла_RC - 100 пустих символів (SPACE).

3. Структура заголовного рядка файла_RC така:

AA=DDMMYYY1=DDMMYYY2=DDMMYYY3=DDMMYYY4=HHMM=MFO=NN=YYYYYYYYY=NAMEFILE=IDKEY=EDS,

де AA - константа, приймає постійне значення «00» (два нулі), довжина - 2 знаки;

DDMMYYY1 - звітна дата, довжина - 8 знаків;

DDMMYYY2 - початкова дата звітного періоду, довжина - 8 знаків;

DDMMYYY3 - кінцева дата звітного періоду, довжина - 8 знаків;

DDMMYYY4 - дата подання, довжина - 8 знаків;

HHMM - час подання (HH - двозначний номер години дня від 1 до 24 з ведучим нулем, MM - двозначний номер хвилини з ведучим нулем), довжина - 4 знаки;

MFO - код банка - юридичної особи, включений до довідника банківських установ України, довжина - 6 знаків;

NN - код одиниці виміру даних, приймає значення «21», довжина - 2 знаки;

YYYYYYYYY - кількість інформаційних рядків (без службового та заголовного рядків), довжина - 9 знаків;

NAMEFILE - найменування (ім’я) файла, довжина - 12 знаків;

IDKEY - ідентифікатор ключа відповідного електронного підпису, який використовують для файлів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (RxxSFF, де Rxx - ідентифікатор банку), довжина - 6 знаків;

EDS - відповідний електронний підпис, довжина - 64 знаки;

«=» - знак, що розділяє значення окремих полів запису.

Загальна довжина заголовного рядка файла_RC - 148 знаків.

4. Структура підзаголовного рядка файла_RC така:

BB=MFO,

де BB:

для банків, у яких відсутні відокремлені підрозділи, які використовують окремий баланс та мають реквізит «Код банку» - приймає значення «#1»;

для банків, у яких наявні відокремлені підрозділи, які використовують окремий баланс та мають реквізит «Код банку» - приймає значення «#2», довжина - 2 знаки;

знак «=» - знак, що розділяє значення окремих полів запису;

MFO - код банка - юридичної особи, включений до довідника банківських установ України, довжина - 6 знаків.

5. Структура та вимоги до інформаційних рядків файла_RC такі:

1) інформаційний рядок файла_RC має таку структуру та складається з таких сегментів для складової коду показника PPP із значеннями 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018:

MFO PPP R030 T020 AAA R IDC R IDCL R R011 R R013 = XXX,

де MFO PPP R030 T020 AAA R IDC R IDCL R R011 R R013 - код показника:

MFO - складова коду показника (фіксований). Для банків, у яких відсутні відокремлені підрозділи, які використовують окремий баланс та мають реквізит «Код банку», MFO приймає значення «0» (довжина - 1 знак). Для банків, у яких наявні відокремлені підрозділи, які використовують окремий баланс та мають реквізит «Код банку», MFO приймає значення «Код банку», який належить банку або його відокремленому підрозділу, у балансі якого відкриті відповідні рахунки аналітичного обліку, (довжина - 6 знаків);

PPP - складова коду показника (фіксований), приймає значення згідно з довідником складової коду показника PPP інформаційного рядка файла_RC;

R030 - складова коду показника (фіксований);

T020 - складова коду показника (фіксований);

AAA - складова коду показника (динамічний);

IDC - складова коду показника (динамічний);

IDCL - складова коду показника (динамічний);

R011 - складова коду показника (фіксований);

R013 - складова коду показника (фіксований);

R - розділовий символ складових коду показника який дорівнює «|» [код 007 °C або CHR(124)];

знак «=» - розділовий символ коду показника та його значення;

XXX - значення коду показника;

2) формат коду показника > MFO PPP R030 T020 AAA R IDC R IDCL R R011 R R013, формування здійснюється відповідно до вимог, наведених у таблиці 1.

Таблиця 1

Вимоги до формування коду показника MFO PPP R030 T020 AAA R IDC R IDCL R R011 R R013

Складова коду показника

Тип складової коду показника

Розмір (довжина) складової коду показника

Вимоги до формування значень складової коду показника

MFO

Фіксований

1 або 6 символів

Складова коду показника MFO.

Приймає такі значення:

«0» (довжина - 1 знак) - для банків, у яких відсутні відокремлені підрозділи, які використовують окремий баланс та мають реквізит «Код банку»;

«Код банку», який належить банку або його відокремленому підрозділу, у балансі якого відкриті відповідні рахунки аналітичного обліку, (довжина - 6 знаків) - для банків, у яких наявні відокремлені підрозділи, які використовують окремий баланс та мають реквізит «Код банку».

Значення складової коду показника MFO «пустим» бути не може

PPP

Фіксований

3 символи

Складова коду показника PPP.

Приймає значення згідно з довідником складової коду показника PPP інформаційного рядка файла_RC.

Значення складової коду показника PPP «пустим» бути не може

R030

Фіксований

3 символи

Складова коду показника R030.

Приймає значення коду валюти або банківського металу за відповідним рахунком аналітичного обліку згідно з полем R030 довідника R030.

Значення складової коду показника R030 «пустим» бути не може

T020

Фіксований

1 символ

Складова коду показника T020.

Приймає значення коду елементу даних за рахунком згідно з полем T020 довідника T020:

«1» - для рахунку аналітичного обліку, якщо його залишок є «активним» (дебетовий залишок);

«2» - для рахунку аналітичного обліку, якщо його залишок є «пасивним» (кредитовий залишок).

Значення складової коду показника T020 «пустим» бути не може

AAA

Динамічний

від 5 до 39 символів включно

Складова коду показника AAA.

Приймає значення номеру рахунку аналітичного обліку.

Значення складової коду показника AAA «пустим» бути не може

IDC

Динамічний

від 1 до 15 символів включно

Складова коду показника IDC.

Приймає значення унікального ідентифікатора контракту (договору, угоди, правочину) (далі - IDC), у тому числі за договорами забезпечення виконання зобовязань, або унікального інвентарного номера обєкта нематеріальних активів, основних засобів, інвестиційної нерухомості, інших необоротних матеріальних активів, або унікального ідентифікатора обєкта необоротних активів, що утримуються з метою продажу, або майна, що перейшло у власність банку як заставодержателя.

IDC може містити літери.

Для цілей складання файла_RC, IDC має незмінне та унікальне значення для одного окремого контракту (договору, угоди, правочину) або унікального інвентарного номера обєкта нематеріальних активів, основних засобів, інвестиційної нерухомості, інших необоротних матеріальних активів, або унікального ідентифікатора обєкта необоротних активів, що утримуються з метою продажу, або майна, що перейшло у власність банку як заставодержателя.

Значення складової коду показника IDC для рахунків аналітичного обліку, які використовуються відповідно до умов контрактів (договорів, угод, правочинів) або для обліку обєктів нематеріальних активів, основних засобів, інвестиційної нерухомості, інших необоротних матеріальних активів, необоротних активів, що утримуються з метою продажу, або майна, що перейшло у власність банку як заставодержателя, укладених з контрагентами, «пустим» бути не може

IDCL

Динамічний

від 1 до 36 символів включно

Складова коду показника IDCL.

Приймає значення унікального ідентифікатора звязків контрактів (договорів, угод, правочинів), обєктів нематеріальних активів, основних засобів, інвестиційної нерухомості, інших необоротних матеріальних активів, необоротних активів, що утримуються з метою продажу, або майна, що перейшло у власність банку як заставодержателя (далі - IDCL), у тому числі за договорами забезпечення виконання зобовязань.

IDCL може містити літери.

Для цілей складання файла_RC, IDCL має незмінне та унікальне значення відповідно до умов контрактів (договорів, угод, правочинів), звязки за якими він відображає.

Значення складової коду показника IDCL для рахунків аналітичного обліку, які використовуються для обліку відповідно до умов контрактів (договорів, угод, правочинів) та не мають звязків з іншими контрактами (договорами, угодами, правочинами) та/або обєктами нематеріальних активів, основних засобів, інвестиційної нерухомості, інших необоротних матеріальних активів, необоротних активів, що утримуються з метою продажу, або майна, що перейшло у власність банку як заставодержателя, «пустим» бути може

R011

Фіксований

C (розмір відповідно до довідника Національного банку України)

Складова коду показника R011.

Приймає значення складової R011 за відповідним рахунком аналітичного обліку згідно з полем R011 довідника R110.

Значення складової коду показника R011 «пустим» бути може

R013

Фіксований

C (розмір відповідно до довідника Національного банку України)

Складова коду показника R013.

Приймає значення складової R013 за відповідним рахунком аналітичного обліку згідно з полем R013 довідника R110.

Значення складової коду показника R013 «пустим» бути може

R

Розділовий символ складових коду показника

1 символ

Символ «|» [код 007 або CHR(124)]

Розмір (довжина) коду показника MFO PPP R030 T020 AAA R IDC R IDCL R R011 R R013 - від 17 до 111 символів включно;

3) інформаційний рядок файла_RC має таку структуру та складається з таких сегментів для складової коду показника PPP із значеннями 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237:

MFO PPP IDCA = XXX,

де MFO PPP IDCA - код показника:

MFO - складова коду показника (фіксований). Для банків у яких відсутні відокремлені підрозділи, які використовують окремий баланс та мають реквізит «Код банку», MFO приймає значення «0» (довжина - 1 знак). Для банків, у яких наявні відокремлені підрозділи, які використовують окремий баланс та мають реквізит «Код банку», MFO приймає значення «Код банку», який належить банку або його відокремленому підрозділу, у балансі якого відкриті відповідні рахунки аналітичного обліку, (довжина - 6 знаків);

PPP - складова коду показника (фіксований), приймає значення згідно з довідником складової коду показника PPP інформаційного рядка файла_RC;

IDCA - складова коду показника (динамічний);

знак «=» - розділовий символ коду показника та його значення;

XXX - значення коду показника;

4) формат коду показника > MFO PPP IDCA, формування здійснюється відповідно до вимог, наведених у таблиці 2.

Таблиця 2

Вимоги до формування коду показника MFO PPP IDCA

Складова коду показника

Тип складової коду показника

Розмір (довжина) складової коду показника

Вимоги до формування значень складової коду показника

MFO

Фіксований

1 або 6 символів

Складова коду показника MFO.

Приймає такі значення: «0» (довжина - 1 знак) - для банків, у яких відсутні відокремлені підрозділи, які використовують окремий баланс та мають реквізит «Код банку»;

«Код банку», який належить банку або його відокремленому підрозділу, у балансі якого відкриті відповідні рахунки аналітичного обліку, (довжина - 6 знаків) - для банків, у яких наявні відокремлені підрозділи, які використовують окремий баланс та мають реквізит «Код банку».

Значення складової коду показника MFO «пустим» бути не може

PPP

Фіксований

3 символи

Складова коду показника PPP.

Приймає значення згідно з довідником складової коду показника PPP інформаційного рядка файла_RC.

Значення складової коду показника PPP «пустим» бути не може.

IDCA

Динамічний

від 1 до 18 символів включно

Складова коду показника IDCA.

Приймає значення унікального ідентифікатора контрагента (далі - IDCA).

IDCA може містити літери.

Для цілей складання файла_RC, IDCA має незмінне та унікальне значення для одного окремого контрагента.

Значення складової коду показника IDCA для рахунків аналітичного обліку, які використовуються відповідно до умов контрактів (договорів, угод, правочинів), укладених з контрагентами, «пустим» бути не може

Розмір (довжина) коду показника MFO PPP IDCA - від 5 до 27 символів включно;

5) інформаційний рядок файла_RC має таку структуру та складається з таких сегментів для складової коду показника PPP із значеннями 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489:

MFO PPP IDC = XXX,

де MFO PPP IDC - код показника:

MFO - складова коду показника (фіксований). Для банків, у яких відсутні відокремлені підрозділи, які використовують окремий баланс та мають реквізит «Код банку», MFO приймає значення «0» (довжина - 1 знак). Для банків, у яких наявні відокремлені підрозділи, які використовують окремий баланс та мають реквізит «Код банку», MFO приймає значення «Код банку», який належить банку або його відокремленому підрозділу, у балансі якого відкриті відповідні рахунки аналітичного обліку, (довжина - 6 знаків);

PPP - складова коду показника (фіксований), приймає значення згідно з довідником складової коду показника PPP інформаційного рядка файла_RC;

IDC - складова коду показника (динамічний);

знак «=» - розділовий символ коду показника та його значення;

XXX - значення коду показника;

6) формат коду показника > MFO PPP IDC, формування здійснюється відповідно до вимог, наведених у таблиці 3.

Таблиця 3

Вимоги до формування коду показника MFO PPP IDC

Складова коду показника

Тип складової коду показника

Розмір (довжина) складової коду показника

Вимоги до формування значень складової коду показника

MFO

Фіксований

1 або 6 символів

Складова коду показника MFO.

Приймає такі значення:

«0» - для банків, у яких відсутні відокремлені підрозділи, які використовують окремий баланс та мають реквізит «Код банку» (довжина - 1 знак);

«Код банку», який належить банку або його відокремленому підрозділу, у балансі якого відкриті відповідні рахунки аналітичного обліку, (довжина - 6 знаків) - для банків, у яких наявні відокремлені підрозділи, які використовують окремий баланс та мають реквізит «Код банку».

Значення складової коду показника MFO «пустим» бути не може

PPP

Фіксований

3 символи

Складова коду показника PPP.

Приймає значення згідно з довідником складової коду показника PPP інформаційного рядка файла_RC.

Значення складової коду показника PPP «пустим» бути не може

IDC

Динамічний

від 1 до 15 символів включно

Складова коду показника IDC.

Приймає значення унікального ідентифікатора контракту (договору, угоди, правочину) (далі - IDC), у тому числі за договорами забезпечення виконання зобовязань, або унікального інвентарного номера обєкта нематеріальних активів, основних засобів, інвестиційної нерухомості, інших необоротних матеріальних активів, або унікального ідентифікатора обєкта необоротних активів, що утримуються з метою продажу, або майна, що перейшло у власність банку як заставодержателя.

IDC може містити літери.

Для цілей складання файла_RC, IDC має незмінне та унікальне значення для одного окремого контракту (договору, угоди, правочину) або унікального інвентарного номера обєкта нематеріальних активів, основних засобів, інвестиційної нерухомості, інших необоротних матеріальних активів, або унікального ідентифікатора обєкта необоротних активів, що утримуються з метою продажу, або майна, що перейшло у власність банку як заставодержателя.

Значення складової коду показника IDC для рахунків аналітичного обліку, які використовуються відповідно до умов контрактів (договорів, угод, правочинів), укладених з контрагентами або для обліку обєктів нематеріальних активів, основних засобів, інвестиційної нерухомості, інших необоротних матеріальних активів, необоротних активів, що утримуються з метою продажу, або майна, що перейшло у власність банку як заставодержателя, «пустим» бути не може

Розмір (довжина) коду показника MFO PPP IDC - від 5 до 24 символів включно;

7) довідник складової коду показника «PPP» інформаційного рядка файла_RC кода показника MFO PPP R030 T020 AAA R IDC R IDCL R R011 R R013 визначено у таблиці 4.

Довідник складової коду показника «PPP» інформаційного рядка файла_RC кода показника MFO PPP IDCA визначено у таблиці 5.

Довідник складової коду показника «PPP» інформаційного рядка файла_RC кода показника MFO PPP IDC визначено у таблиці 6.

Таблиця 4

Довідник складової коду показника «PPP» інформаційного рядка файла_RC коду показника MFO PPP R030 T020 AAA R IDC R IDCL R R011 R R013

№ з/п

Значення складової коду показника «PPP»

Найменування складової коду показника «PPP»

Зміст складової коду показника «PPP»

Формат значення коду показника у розрізі значень складової коду показника «PPP»

Код довідника Національного банку України

Поле довідника Національного банку України

Назва довідника Національного банку України

1

001

Залишок за рахунком аналітичного обліку у валюті

Залишок за рахунком аналітичного обліку у валюті

N(18)

2

002

Залишок за рахунком аналітичного обліку у еквіваленті

Залишок за рахунком аналітичного обліку у гривневому еквіваленті

N(18)

3

003

Дата відкриття аналітичного рахунку

Дата відкриття аналітичного рахунку

D(ddmmyyyy)

4

004

Дата останнього руху за аналітичним рахунком

Дата останнього руху за аналітичним рахунком

D(ddmmyyyy)

5

005

IDCA

IDCA - унікальний ідентифікатор контрагента

C(18)

6

006

Найменування рахунку аналітичного обліку

Найменування рахунку аналітичного обліку (скорочене)

C(80)

7

007

IDZ

IDZ - унікальний ідентифікатор забезпечення виконання зобовязань

C(18)

8

008

Частка вартості забезпечення виконання зобовязань на контракт (договір, угоду)

Частка вартості забезпечення виконання зобовязань на контракт (договір, угоду)

N(8)

9

009

Вартість забезпечення у відповідності з початковими умовами контракту (договору, угоди) забезпечення виконання зобовязань

Вартість забезпечення у відповідності з початковими умовами контракту (договору, угоди) забезпечення виконання зобовязань

N(18)

10

010

Ознака обмеження права користування коштами на підставі рішень суду

Ознака обмеження права користування коштами на підставі рішень суду

C(160)

11

011

Ознака обмеження права користування коштами, яке вжито (застосовано) банком на виконання вимог чинного законодавства

Ознака обмеження права користування коштами - обмеження права використання коштів за рахунком, яке вжито (застосовано) банком на виконання вимог чинного законодавства (ідентифікація, фінансовий моніторинг тощо)

C(160)

12

012

Код адміністративно-територіальної одиниці України

Код адміністративно-

територіальної одиниці України

C (розмір відповідно до довідника Національного банку України)

KODTER

KO

Код адміністративно-

територіальної одиниці України

13

013

Коментар

Коментар (у разі необхідності)

C(240)

14

014

Клас боржника/ контрагента

Клас боржника/ контрагента

C (розмір відповідно до довідника Національного банку України)

S080

S080

Клас боржника/ контрагента

15

015

Код, що відповідає фактору, на підставі якого скоригований клас контрагента / повязаної з банком особи

Код, що відповідає фактору, визначеному відповідно до нормативно-правового акта Національного банку України, на підставі якого скоригований клас контрагента/ повязаної з банком особи

C(15)

F079

F079

Код, що відповідає фактору, визначеному відповідно до нормативно-правового акта Національного банку України, на підставі якого скоригований клас контрагента/

повязаної з банком особи.

16

016

Проба

Проба

C(5)

17

017

Вага в грамах

Вага в грамах

N(9)

18

018

Код відокремленого підрозділу

Код відокремленого підрозділу

C(6)

B040

IDNBU

Код відокремленого підрозділу

Таблиця 5

Довідник складової коду показника «PPP» інформаційного рядка файла_RC коду показника MFO PPP IDCA

№ з/п

Значення складової коду показника «PPP»

Найменування складової коду показника «PPP»

Зміст складової коду показника «PPP»

Формат значення коду показника у розрізі значень складової коду показника «PPP»

Код довідника Національного банку України

Поле довідника Національного банку України

Назва довідника Національного банку України

1

201

Найменування контрагента (скорочене)

Найменування контрагента (скорочене)

C(80)

2

202

Код контрагента

Код контрагента

C(10)

3

203

Код виду

повязаної особи

Код виду повязаної особи

C (розмір відповідно до довідника Національного банку України)

K060

K060

Код виду

повязаної особи

4

204

Код відношення афілійованої особи до банку

Код відношення афілійованої особи до банку

C (розмір відповідно до довідника Національного банку України)

F051

F051

Код відношення афілійованої особи до банку

5

205

Код резидентності

Код резидентності

C (розмір відповідно до довідника Національного банку України)

K030

K030

Код резидентності

6

206

Код країни

Код країни (відповідно до національного стандарту України ДСТУ ISO 3166-1:2009 «Коди назв країн світу», затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 23 грудня 2009 року № 471)

C (розмір відповідно до довідника Національного банку України)

K040

K040

Код країни (відповідно до національного стандарту України ДСТУ ISO 3166-1:2009 «Коди назв країн світу», затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 23 грудня 2009 року № 471)

7

207

Код офшорної зони

Код ознаки країни за засобами платежу (офшорні зони)

C (розмір відповідно до довідника Національного банку України)

K042

K042

Код ознаки країни за засобами платежу (офшорні зони)

8

208

Інституційний сектор економіки

Інституційний сектор економіки (відповідно до Класифікації інституційних секторів економіки України)

C (розмір відповідно до довідника Національного банку України)

K070

K070

Інституційний сектор економіки (відповідно до Класифікації інституційних секторів економіки України)

9

209

Вид економічної діяльності

Вид економічної діяльності (відповідно до національного класифікатора України ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності»)

C (розмір відповідно до довідника Національного банку України)

K110

K110

Вид економічної діяльності (відповідно до національного класифікатора України ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності»)

10

210

Код ознаки територіального розміщення

Код ознаки територіального розміщення

C (розмір відповідно до довідника Національного банку України)

K031

K031

Код ознаки територіального розміщення

11

211

Код типу публічного діяча

Код типу публічного діяча

C(15)

K019

K019

Код типу публічного діяча

12

212

Код ознаки ідентифікаційного/ реєстраційного коду/ номера

Код ознаки ідентифікаційного/ реєстраційного коду/ номера

C (розмір відповідно до довідника Національного банку України)

K021

K021

Код ознаки ідентифікаційного/ реєстраційного коду/номера

13

213

Юридична адреса контрагента (країна)

Юридична адреса контрагента (країна)

C(60)

14

214

Юридична адреса контрагента (область)

Юридична адреса контрагента (область)

C(60)

15

215

Юридична адреса контрагента (район)

Юридична адреса контрагента (район)

C(60)

16

216

Юридична адреса контрагента (населений пункт)

Юридична адреса контрагента (населений пункт)

C(60)

17

217

Юридична адреса контрагента

(вулиця/ проспект/

бульвар/інше)

Юридична адреса контрагента (вулиця/ проспект/бульвар/інше)

C(60)

18

218

Юридична адреса контрагента (номер будинку)

Юридична адреса контрагента (номер будинку)

C(60)

19

219

Юридична адреса контрагента (корпус/інше)

Юридична адреса контрагента (корпус/інше)

C(60)

20

220

Юридична адреса контрагента (номер квартири/офісу)

Юридична адреса контрагента (номер квартири/офісу)

C(60)

21

221

Ознака до юридичної адреси контрагента (зона ООС та АР Крим)

Ознака до юридичної адреси контрагента (зона ООС та АР Крим)

C(1)

22

222

Фактична адреса контрагента (країна)

Фактична адреса контрагента (країна)

C(60)

23

223

Фактична адреса контрагента (область)

Фактична адреса контрагента (область)

C(60)

24

224

Фактична адреса контрагента (район)

Фактична адреса контрагента (район)

C(60)

25

225

Фактична адреса контрагента (населений пункт)

Фактична адреса контрагента (населений пункт)

C(60)

26

226

Фактична адреса контрагента

(вулиця/ проспект/

бульвар/інше)

Фактична адреса контрагента (вулиця/ проспект/бульвар/інше)

C(60)

27

227

Фактична адреса контрагента (номер будинку)

Фактична адреса контрагента (номер будинку)

C(60)

28

228

Фактична адреса контрагента (корпус/інше)

Фактична адреса контрагента (корпус/інше)

C(60)

29

229

Фактична адреса контрагента (номер квартири/офісу)

Фактична адреса контрагента (номер квартири/офісу)

C(60)

30

230

Ознака до фактичної адреси контрагента (зона ООС та АР Крим)

Ознака до фактичної адреси контрагента (зона ООС та АР Крим)

C(1)

31

231

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) контрагента [найменування/прізвище, імя, по батькові (за наявності)]

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) контрагента [найменування/прізвище, імя, по батькові (за наявності)]

C(340)

32

232

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) контрагента (ЄДРПОУ/РНОКПП)

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) контрагента (ЄДРПОУ/РНОКПП)

C(80)

33

233

Найменування групивзаємоповязаних контрагентів

Найменування групи взаємоповязаних контрагентів

C(60)

34

234

Статус контрагента

Статус контрагента

C(1)

35

235

Статус кінцевого бенефіціарного власника (контролера) контрагента

Статус кінцевого бенефіціарного власника (контролера) контрагента

C(1)

36

236

Рейтинг боржника, згідно з міжнародною шкалою, визначений рейтинговими агентствами

Довгостроковий кредитний рейтинг боржника, згідно з міжнародною шкалою, визначений рейтинговими агентствами

C(45)

K190

K190

Рейтинг надійності

37

237

Рейтинг країни місцезнаходження боржника нерезидента, згідно з міжнародною шкалою, визначений рейтинговими агентствами

Довгостроковий кредитний рейтинг країни (суверенний) місцезнаходження боржника нерезидента, згідно з міжнародною шкалою, визначений рейтинговими агентствами

C(45)

K190

K190

Рейтинг надійності

Таблиця 6

Довідник складової коду показника «PPP» інформаційного рядка файла_RC коду показника MFO PPP IDC

№ з/п

Значення складової коду показника «PPP»

Найменування складової коду показника «PPP»

Зміст складової коду показника «PPP»

Формат значення коду показника у розрізі значень складової коду показника «PPP»

Код довідника Національного банку України

Поле довідника Національного банку України

Назва довідника Національного банку України

1

401

Номер контракту (договору, угоди, правочину)

Номер контракту (договору, угоди, правочину)

C(50)

2

402

Дата укладання контракту (договору, угоди, правочину)

Дата укладання контракту (договору, угоди, правочину)

D(ddmmyyyy)

3

403

Дата виникнення

зобовязань за контрактом (договором, угодою, правочином)

Дата виникнення

зобовязань за контрактом (договором, угодою, правочином)

D(ddmmyyyy)

4

404

Дата виконання

зобовязань за контрактом (договором, угодою, правочином)

Дата виконання

зобовязань за контрактом (договором, угодою, правочином)

D(ddmmyyyy)

5

405

Процента ставка за контрактом (договором, угодою, правочином)

Процента ставка за контрактом (договором, угодою, правочином)

N(8)

6

406

Ефективна процентна ставка за контрактом (договором, угодою, правочином)

Ефективна процентна ставка за контрактом (договором, угодою, правочином)

N(8)

7

407

Планова дата виконання зобовязань (платежу) за основним боргом за контрактом (договором, угодою, правочином)

Планова дата виконання зобовязань (платежу) за основним боргом за контрактом (договором, угодою, правочином)

D(ddmmyyyy)

8

408

Кількість днів прострочення виконання зобовязань за контрактом (договором, угодою, правочином) (кількість днів)

Кількість днів прострочення виконання зобовязань за контрактом (договором, угодою, правочином) (кількість днів)

N(9)

9

409

Код виду забезпечення кредиту

Код виду забезпечення кредиту

C(45)

S031

S031

Код виду забезпечення кредиту

10

410

Опис обєкта

Опис обєкта

C(240)

11

411

Код активної операції щодо реструктуризації/ рефінансування

Код активної операції щодо реструктуризації/ рефінансування

C (розмір відповідно до довідника Національного банку України)

S210

S210

Код активної операції щодо реструктуризації/ рефінансування

12

412

Код виду фінансового інструмента

Код виду фінансового інструмента

C (розмір відповідно до довідника Національного банку України)

S130

S130

Код виду фінансового інструмента

13

413

Адреса місцезнаходження

обєкта (країна)

Адреса місцезнаходження обєкта (країна)

C(60)

14

414

Адреса місцезнаходження

обєкта (область)

Адреса місцезнаходження обєкта (область)

C(60)

15

415

Адреса місцезнаходження

обєкта (район)

Адреса місцезнаходження обєкта (район)

C(60)

16

416

Адреса місцезнаходження

обєкта (населений пункт)

Адреса місцезнаходження обєкта (населений пункт)

C(60)

17

417

Адреса місцезнаходження

обєкта (вулиця/проспект/ бульвар/інше)

Адреса місцезнаходження обєкта (вулиця/проспект/ бульвар/інше)

C(60)

18

418

Адреса місцезнаходження

обєкта (номер будинку)

Адреса місцезнаходження обєкта (номер будинку)

C(60)

19

419

Адреса місцезнаходження

обєкта (корпус/інше)

Адреса місцезнаходження обєкта (корпус/інше)

C(60)

20

420

Адреса місцезнаходження

обєкта (номер квартири/ офісу)

Адреса місцезнаходження обєкта (номер квартири/ офісу)

C(60)

21

421

Ознака до адреси

обєкта (зона ООС та АР Крим)

Ознака до адреси обєкта (зона ООС та АР Крим)

C(1)

22

422

План-графік виконання зобовязання за договором (поточний рік)

План-графік виконання

зобовязання за договором (поточний рік)

N(18)

23

423

План-графік виконання

зобовязання за договором (1-ий рік після поточного)

План-графік виконання

зобовязання за договором (1-ий рік після поточного)

N(18)

24

424

План-графік виконання

зобовязання за договором (2-ий рік після поточного)

План-графік виконання

зобовязання за договором (2-ий рік після поточного)

N(18)

25

425

План-графік виконання

зобовязання за договором (3-ий рік після поточного)

План-графік виконання

зобовязання за договором (3-ий рік після поточного)

N(18)

26

426

План-графік виконання

зобовязання за договором (4-ий рік після поточного )

План-графік виконання

зобовязання за договором (4-ий рік після поточного)

N(18)

27

427

План-графік виконання

зобовязання за договором (5-ий рік після поточного)

План-графік виконання

зобовязання за договором (5-ий рік після поточного)

N(18)

28

428

План-графік виконання

зобовязання за договором (6-ий рік після поточного)

План-графік виконання

зобовязання за договором (6-ий рік після поточного)

N(18)

29

429

План-графік виконання

зобовязання за договором (7-ий рік після поточного)

План-графік виконання

зобовязання за договором (7-ий рік після поточного)

N(18)

30

430

План-графік виконання

зобовязання за договором (8-ий рік після поточного)

План-графік виконання

зобовязання за договором (8-ий рік після поточного)

N(18)

31

431

План-графік виконання

зобовязання за договором (9-ий рік після поточного)

План-графік виконання

зобовязання за договором (9-ий рік після поточного)

N(18)

32

432

План-графік виконання

зобовязання за договором (10-ий рік після поточного + до кінця строку, сукупно)

План-графік виконання

зобовязання за договором (10-ий рік після поточного + до кінця строку, сукупно)

N(18)

33

433

Дата останнього погашення заборгованості (основної заборгованості або %)

Дата останнього погашення заборгованості (основної заборгованості або %)

D(ddmmyyyy)

34

434

Фактична сума видачі кредитних коштів за останні 12 місяців

Фактична сума видачі кредитних коштів за останні 12 місяців

N(18)

35

435

Фактична сума надходжень за основним боргом з моменту видачі

Фактична сума надходжень за основним боргом з моменту видачі

N(18)

36

436

Фактична сума надходжень за основним боргом за останні 12 місяців

Фактична сума надходжень за основним боргом за останні 12 місяців

N(18)

37

437

Фактична сума надходжень за процентами за останні 12 місяців

Фактична сума надходжень за процентами за останні 12 місяців

N(18)

38

438

Фактична сума надходжень за іншими платежами (комісіями тощо) за останні 12 місяців

Фактична сума надходжень за іншими платежами (комісіями тощо) за останні 12 місяців

N(18)

39

439

Дата виникнення прострочення

Дата виникнення прострочення

D(ddmmyyyy)

40

440

Періодичність платежів за основним боргом згідно з договором

Періодичність платежів за основним боргом згідно з договором

C(1)

41

441

Періодичність платежів за процентами

Періодичність платежів за процентами

C(1)

42

442

Періодичність платежів за комісіями

Періодичність платежів за комісіями

C(12)

43

443

Коефіцієнт PD

Коефіцієнт PD

N(6,5)

44

444

Повнота комплекту документів у кредитній справі

Повнота комплекту документів у кредитній справі

C(1)

45

445

Ознака зміни забезпечення протягом останніх 12 місяців

Ознака зміни забезпечення протягом останніх 12 місяців

C(1)

46

446

Ознака заміни позичальника протягом останніх 12 місяців

Ознака заміни позичальника протягом останніх 12 місяців

C(1)

47

447

Ознака заміни майнового або фінансового поручителя протягом останніх 12 місяців

Ознака заміни майнового або фінансового поручителя протягом останніх 12 місяців

C(1)

48

448

Кредитний ризик (CR)

Кредитний ризик (CR)

N(18)

49

449

Кількість реструктуризацій з початку дії договору

Кількість реструктуризацій з початку дії договору

N(9)

50

450

Дата останньої реструктуризації

Дата останньої реструктуризації

D(ddmmyyyy)

51

451

Дата останньої перевірки банком наявності забезпечення

Дата останньої перевірки банком наявності забезпечення

D(ddmmyyyy)

52

452

Відмітка про наявність забезпечення за результатами останньої перевірки

Відмітка про наявність забезпечення за результатами останньої перевірки

C(1)

53

453

Дата незалежної оцінки обєкта

Дата незалежної оцінки обєкта

D(ddmmyyyy)

54

454

Площа (загальна)

обєкта нерухомості

Площа (загальна) обєкта нерухомості

C(120)

55

455

Площа обєкта -земельної ділянки

Площа обєкта - земельної ділянки

C(120)

56

456

Кадастровий номер

обєкта -земельної ділянки

Кадастровий номер обєкта - земельної ділянки

C(1000)

57

457

Ознака, що банк є єдиним заставодержателем або заставодержателем першої черги

Ознака, що банк є єдиним заставодержателем або заставодержателем першої черги

C(1)

58

458

Ознака законодавчих заборон (мораторії, обмеження тощо) на відчуження обєкта

Ознака законодавчих заборон (мораторії, обмеження тощо) на відчуження обєкта

C(1)

59

459

Фінансовий та майновий стан фінансового/ майнового поручителя (гаранта)

Фінансовий та майновий стан фінансового/ майнового поручителя (гаранта)

C(1)

60

460

Ознака накладення арешту або заборон на відчуження (судові рішення / виконавчі провадження)

Ознака накладення арешту або заборон на відчуження (судові рішення / виконавчі провадження)

C(1)

61

461

Наявність правовстановлюючих документів обєкта

Наявність правовстановлюючих документів обєкта

C(1)

62

462

Стан обєкта

Стан обєкта

C(1)

63

463

Частка нерухомості, що належить банку

Частка нерухомості, що належить банку

N(8)

64

464

Відсоток будівельної готовності

обєкта

Відсоток будівельної готовності

обєкта

N(8)

65

465

Імовірність завершення будівництва обєкта за оцінкою банку

Імовірність завершення будівництва обєкта за оцінкою банку

N(8)

66

466

Вартість 1 кв.м аналогічного функціонуючого обєкта нерухомості на вторинному ринку у регіоні

Вартість 1 кв.м аналогічного функціонуючого обєкта нерухомості на вторинному ринку у регіоні

N(18)

67

467

Очікувана дата введення в експлуатацію обєкта

Очікувана дата введення в експлуатацію обєкта

C(10)

(Дата в текстовому форматі dd.mm.yyyy)

68

468

Код за ЄДРПОУ/РНОКПП орендаря

Код за ЄДРПОУ/РНОКПП орендаря

C(10)

69

469

Юридичне оформлення авторських або суміжних прав

Юридичне оформлення авторських або суміжних прав

C(1)

70

470

Цільове призначення обєкта

Цільове призначення обєкта

C(240)

71

471

Марка транспортного засобу

Марка транспортного засобу

C(60)

72

472

Модель транспортного засобу

Модель транспортного засобу

C(60)

73

473

Дата реєстрації транспортного засобу

Дата реєстрації транспортного засобу

C(10) (Дата в текстовому форматі dd.mm.yyyy)

74

474

Рік випуску транспортного засобу

Рік випуску транспортного засобу

C(4)

75

475

Пробіг транспортного засобу

Пробіг транспортного засобу

N(9)

76

476

Державний номер транспортного засобу

Державний номер транспортного засобу

C(12)

77

477

VIN код (номер кузова) транспортного засобу

VIN код (номер кузова) транспортного засобу

C(20)

78

478

Тип фінансових зобовязань за кредитним договором

Тип фінансових зобовязань за кредитним договором

C(1)

79

479

Дата введення в експлуатацію або оприбуткування

Дата введення в експлуатацію або оприбуткування

D(ddmmyyyy)

80

480

Строк корисного використання (експлуатації)

Строк корисного використання (експлуатації)

N(6)

81

481

Реєстраційний номер обєкта нерухомого майна

Реєстраційний номер

обєкта нерухомого майна

C(120)

82

482

Номер запису про обтяження

обєкта відповідно до державного реєстру

Номер запису про обтяження

обєкта відповідно до державного реєстру

C(120)

83

483

Досудове врегулювання

Досудове врегулювання

C(14)

84

484

Судове врегулювання (інформація щодо претензійно-позовної роботи)

Судове врегулювання (інформація щодо претензійно-позовної роботи)

C(127)

85

485

Виконавче провадження

Виконавче провадження

C(87)

86

486

Інформація щодо залучення колекторів

Інформація щодо залучення колекторів

C(1)

87

487

Кримінальне провадження

Кримінальне провадження

C(59)

88

488

Провадження про банкрутство

Провадження про банкрутство

C(127)

89

489

Коментарі щодо врегулювання заборгованості

Коментарі щодо врегулювання заборгованості

C(240)

8) файл_RC включає дані про всі рахунки аналітичного обліку, які використовуються банком за рахунками 1-7 та 9 класів, залишки за якими у валюті рахунку аналітичного обліку на звітну дату не дорівнюють нулю. Для формування кодів показників та значень кодів показників файла_RC використовуються дані виключно відповідно до даних АБС (ОДБ) та інших програмних комплексів банку, які використовуються ним у діяльності;

9) опис інформаційних рядків файла_RC (кодів показників та значень кодів показників) у розрізі складової коду показника «PPP» розміщується на офіційному вебсайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в розділі «Для банків / Перелік звітності / Реєстр файлів звітності Фонду» (далі - сторінка Реєстру файлів звітності Фонду) відповідно до Правил № 1158.

III. Контроль даних файла_RC

1. Контроль даних файла_RC реалізується з урахуванням такого:

1) контроль заявленої кількості інформаційних рядків зі службового рядка файла_RC на відповідність фактично завантаженій кількості інформаційних рядків - відхилення не допускаються;

2) контроль повноти та унікальності сегмента, який формує код показника інформаційного рядка файла_RC,- порушення вимог до формування значень складових коду показника та дублікати коду показника не допускаються;

3) контроль залишків за рахунками аналітичного обліку у валюті та гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України, визначених (розрахованих) у розрізі значень довідників R020 «Код балансового рахунку», R030 «Код валюти або банківського металу» та T020 «Код елементу даних за рахунком» за даними файла_RC, на відповідність залишкам у валюті та гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України, визначеним (розрахованим) у розрізі значень довідників R020 «Код балансового рахунку», R030 «Код валюти або банківського металу» та T020 «Код елементу даних за рахунком» за даними файла з показниками статистичної звітності 01X «Дані про залишки на рахунках», на звітну дату - відхилення залишків, визначених (розрахованих) за даними файла_RC, від залишків, визначених (розрахованих) за даними файла з показниками статистичної звітності 01X «Дані про залишки на рахунках», на звітну дату не допускаються.

2. Контроль інформаційних рядків файла_RC (кодів показників та значень кодів показників) у розрізі складової коду показника «PPP» розміщується на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду відповідно до Правил № 1158.


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 22.03.2022 — 2022 р., № 22, стор. 232, стаття 1201, код акта 110377/2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Фонд гарант.вкладів фізич.осіб:

 1. РІШЕННЯ від 24.03.2022 № 201 "Про особливості виплати гарантованої суми відшкодування в період дії воєнного стану в Україні". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2022 рікк
 2. РІШЕННЯ від 02.03.2022 № 147 "Про внесення зміни до рішення виконавчої дирекції Фонду від 03 лютого 2022 року № 87 «Про затвердження Положення про виконання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб засобами автоматизованої системи виплат судових рішень на користь вкладників щодо стягнення гарантованої суми відшкодування за вкладом, розміщеним у банку, вкладникам якого припинено або завершено виплати, та/або пов’язаних з таким стягненням інших сум та Змін до Інструкції про порядок фінансування процесу виплат банками-агентами гарантованої суми відшкодування за вкладами»". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2022 рікк
 3. База даних "Законодавство України"має інформаційний характер і не є офіційним друкованим виданням. Вона використовується згідно із Положенням про веб-ресурси Верховної Ради України. Щодо розсилки: повідомляємо Вам, що поштову розсилку списків нових надходжень припинено! Замість розсилки Ви можете скористатись сервісом RSS або переглядати архів розділу "Найновіші надходження"на потрібну дату. "Увага! Перед тим, як користуватись базою даних, обов'язково прочитайте правила.". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2022 рікк
 4. РІШЕННЯ від 03.02.2022 № 87 "Про затвердження Положення про виконання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб засобами автоматизованої системи виплат судових рішень на користь вкладників щодо стягнення гарантованої суми відшкодування за вкладом, розміщеним у банку, вкладникам якого припинено або завершено виплати, та/або пов’язаних з таким стягненням інших сум та Змін до Інструкції про порядок фінансування процесу виплат банками-агентами гарантованої суми відшкодування за вкладами". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2022 рікк
 5. РІШЕННЯ від 17.01.2022 № 27 "Про затвердження Змін до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2022 рікк
 6. РІШЕННЯ від 29.03.2022 № 205 "Про внесення змін до розділу III Положення про комісію з розгляду скарг та підготовки пропозицій стосовно організації і проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) банків, що виводяться з ринку або ліквідуються". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2022 рікк
 7. РІШЕННЯ від 13.04.2022 № 243 "Про затвердження Змін до Положення про порядок інформування громадськості про систему гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2022 рікк
 8. РІШЕННЯ від 14.01.2021 № 34 "Про затвердження Порядку здійснення перевірки інформації про наявність/відсутність конфлікту інтересів, запобігання конфлікту інтересів у працівника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб при виконанні ним повноважень тимчасового адміністратора або ліквідатора банку". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 9. РІШЕННЯ від 25.02.2021 № 192 "Про затвердження Змін до Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 10. РІШЕННЯ від 09.03.2021 № 231 "Про внесення змін до пункту 2 рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 20 липня 2017 року № 3117". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 11. РІШЕННЯ від 01.02.2021 № 99 "Про затвердження Змін до Положення про особистий прийом громадян у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 12. РІШЕННЯ від 18.03.2021 № 258 "Про внесення зміни до пункту 11 розділу VIII Положення про порядок складання і ведення реєстру акцептованих вимог кредиторів та задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 13. РІШЕННЯ від 18.01.2021 № 50 "Про затвердження Положення про особливості виконання банками, віднесеними до категорії неплатоспроможних, вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб нагляду (контролю) за цими банками у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та порядок надання та розгляду повідомлень про порушення вимог законодавства у зазначеній сфері". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 14. РІШЕННЯ від 11.05.2021 № 465 "Про затвердження Змін до Положення про порядок проведення перевірок учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 15. РІШЕННЯ від 11.05.2021 № 465 "Про затвердження Змін до Положення про порядок проведення перевірок учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 16. РІШЕННЯ від 20.05.2021 № 495 "Про затвердження Змін до Правил подання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 17. РІШЕННЯ від 20.05.2021 № 496 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 18. РІШЕННЯ від 20.05.2021 № 497 "Про затвердження Змін до Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 19. РІШЕННЯ від 12.07.2021 № 717 "Про внесення зміни до пункту 4 розділу ІІ Інструкції про порядок виявлення правочинів (у тому числі договорів), що є нікчемними, а також дій Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у разі їх виявлення". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 20. РІШЕННЯ від 05.07.2021 № 692 "Про затвердження Положення про порядок і умови надання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб кредиту перехідному банку відповідно до частини дванадцятої статті 41". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -