Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

РІШЕННЯ від 18.01.2021 № 50 "Про затвердження Положення про особливості виконання банками, віднесеними до категорії неплатоспроможних, вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб нагляду (контролю) за цими банками у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та порядок надання та розгляду повідомлень про порушення вимог законодавства у зазначеній сфері". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021

Документ актуальний на 18.05.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

18.01.2021  № 50

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

01 квітня 2021 р.

за № 420/36042

Про затвердження Положення про особливості виконання банками, віднесеними до категорії неплатоспроможних, вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб нагляду (контролю) за цими банками у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та порядок надання та розгляду повідомлень про порушення вимог законодавства у зазначеній сфері

Відповідно до пункту 10 частини першої, пункту 1-1 частини четвертої статті 12 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», частин дванадцятої, п’ятнадцятої статті 18 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про особливості виконання банками, віднесеними до категорії неплатоспроможних, вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб нагляду (контролю) за цими банками у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та порядок надання та розгляду повідомлень про порушення вимог законодавства у зазначеній сфері, що додається.

2.

Відділу методології та стратегічного планування разом з департаментом правового забезпечення подати це рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

4. Управлінню зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишити за директором-розпорядником.

В.о. директора-розпорядника

А. Оленчик

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови Державної служби фінансового

моніторингу України

Заступник міністра цифрової трансформації України

І. Гаєвський

О. Борняков

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчої дирекції

Фонду гарантування вкладів

фізичних осіб

18 січня 2021 року № 50

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

01 квітня 2021 р.

за № 420/36042

ПОЛОЖЕННЯ

про особливості виконання банками, віднесеними до категорії неплатоспроможних, вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб нагляду (контролю) за цими банками у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та порядок надання та розгляду повідомлень про порушення вимог законодавства у зазначеній сфері

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає:

особливості виконання банками, віднесеними до категорії неплатоспроможних, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - запобігання та протидія);

порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) нагляду (контролю) за банками, віднесеними до категорії неплатоспроможних, у сфері запобігання та протидії;

порядок надання та розгляду уповноваженою особою Фонду повідомлень про порушення банком, віднесеним до категорії неплатоспроможних, вимог законодавства у сфері запобігання та протидії.

2. У цьому Положенні нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

банк, віднесений до категорії неплатоспроможних (далі - неплатоспроможний банк) - банк щодо якого Національний банк України прийняв рішення про віднесення до категорії неплатоспроможних у порядку, передбаченому Законом України «Про банки і банківську діяльність»;

відповідальний працівник неплатоспроможного банку - працівник неплатоспроможного банку, відповідальний за належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу, призначення якого здійснювалося за погодженням з Національним банком України до часу віднесення банку до категорії неплатоспроможних;

внутрішньобанківський рахунок - рахунок аналітичного обліку, на якому обліковуються грошові кошти або майно, що належать клієнту банку, щодо якого здійснюється ліквідаційна процедура;

спеціально уповноважений орган - у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі - Закон);

уповноважена особа Фонду - працівник Фонду, уповноважений виконавчою дирекцією Фонду на виконання обов’язків, передбачених Законом.

3. Дія цього Положення поширюється на неплатоспроможні банки як в період здійснення тимчасової адміністрації, так і в період здійснення ліквідаційної процедури до дня внесення запису про припинення банку до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Дія цього Положення не поширюється на банки щодо яких Національний банк України прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність». Виконання такими банками вимог законодавства у сфері запобігання та протидії здійснюється відповідно до норм Закону.

4. Виконання неплатоспроможним банком законодавства у сфері запобігання та протидії забезпечується уповноваженою особою Фонду, призначення якої не потребує погодження з Національним банком України.

5. Уповноважена особа Фонду забезпечує виконання неплатоспроможним банком законодавства у сфері запобігання та протидії з урахуванням ризик-орієнтованого підходу та вжиття належних заходів з метою мінімізації ризиків.

6. Уповноважена особа Фонду подає до Національного банку України та спеціально уповноваженого органу інформацію про звільнення з посади відповідального працівника неплатоспроможного банку протягом одного робочого дня з дати звільнення останнього або з дати прийняття рішення про його відсторонення від виконання обов’язків відповідального працівника неплатоспроможного банку.

II. Особливості виконання неплатоспроможними банками вимог законодавства у сфері запобігання та протидії

1. Загальні функції уповноваженої особи Фонду

1. Уповноважена особа Фонду протягом здійснення тимчасової адміністрації та ліквідаційної процедури неплатоспроможного банку має право використовувати програмне забезпечення неплатоспроможного банку, яке дозволяє проводити автоматичне виявлення та зупинення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та:

1) забезпечує виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, їх реєстрацію та повідомлення спеціально уповноваженого органу про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу;

2) здійснює постійний моніторинг переліку організацій, юридичних або фізичних осіб, пов’язаних із провадженням терористичної діяльності, або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (далі - Перелік осіб), відповідно до переліку осіб, доведеного до відома уповноваженої особи Фонду спеціально уповноваженим органом;

3) здійснює посилені заходи належної перевірки щодо клієнтів, ризик відносин з якими є високим;

4) за дорученням спеціально уповноваженого органу, наданим з метою виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави, здійснює зупинення проведення або забезпечення моніторингу фінансової операції відповідної особи в установленому Фондом порядку;

5) за рішенням спеціально уповноваженого органу здійснює зупинення, подовження зупинення, продовження зупинення, поновлення проведення відповідних/видаткових фінансових операцій у порядку, визначеному Фондом;

6) має право зупиняти фінансові операції у випадку, якщо вони є підозрілими, та зобов’язана зупинити фінансові операції у разі виникнення підозри, що вони містять ознаки вчинення кримінального правопорушення, визначеного Кримінальним кодексом України, у порядку визначеному главою 4 цього розділу;

7) здійснює негайне замороження активів, пов’язаних з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, без попереднього повідомлення клієнта (особи).

2. Уповноважена особа Фонду протягом здійснення тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку, крім виконання функцій визначених у пункті 1 глави 1 цього розділу, забезпечує виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії в частині здійснення заходів, визначених пунктами 2-16, 19, 26-28 частини другої, частиною третьою статті 8 Закону.

3. Уповноважена особа Фонду в період здійснення ліквідаційної процедури неплатоспроможного банку, крім виконання функцій визначених у пункті 1 глави 1 цього розділу, забезпечує виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії в частині здійснення заходів, визначених підпунктом «в» пункту 8 та пунктами 7, 10-16, 19, 26-28 частини другої, частиною третьою статті 8 Закону.

2. Взаємодія уповноваженої особи Фонду із спеціально уповноваженим органом, Національним банком України та правоохоронними органами

1. Уповноважена особа Фонду у день надходження від спеціально уповноваженого органу, Національного банку України або правоохоронного органу запиту негайно повідомляє про його отримання директора-розпорядника Фонду або особу Фонду, якій делеговані відповідні повноваження щодо прийняття рішення з питань фінансового моніторингу.

2. Уповноважена особа Фонду надає спеціально уповноваженому органу інформацію в електронній формі, використовуючи відповідне програмне забезпечення або в паперовому вигляді, рекомендованим листом з повідомленням про вручення або за допомогою кур’єрського чи фельд’єгерського зв’язку.

Уповноважена особа Фонду надає спеціально уповноваженому органу інформацію, що існує:

лише у паперовому вигляді - до дня передачі Фондом архівних документів неплатоспроможного банку на зберігання до Національного банку України;

в електронній формі - до дня внесення запису про припинення банку до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

3. За необхідності надання інформації до спеціально уповноваженого органу в електронній формі та за відсутності в уповноваженої особи Фонду можливості надання інформації засобами електронного зв’язку, уповноважена особа Фонду забезпечує подання інформації в електронній формі на змінних носіях (CD, DVD, Flash-носії) разом із супровідним листом на адресу спеціально уповноваженого органу за допомогою кур’єрського чи фельд’єгерського зв’язку.

4. Інформація до правоохоронних органів та Національного банку України надається в паперовому вигляді, рекомендованим листом з повідомленням про вручення або за допомогою кур’єрського чи фельд’єгерського зв’язку.

5. На обґрунтовану вимогу подачі інформації в електронній формі уповноважена особа Фонду надає її:

правоохоронним органам - на змінних носіях разом із супровідним листом за допомогою кур’єрського чи фельд’єгерського зв’язку;

Національному банку України - засобами електронного зв’язку.

Надання неплатоспроможними банками правоохоронним органам документів або інформації, що становлять банківську таємницю, здійснюється в порядку та в обсязі, встановлених Законом України «Про банки і банківську діяльність».

6. Уповноважена особа Фонду має забезпечити гарантовану доставку та конфіденційність при наданні інформації до спеціально уповноваженого органу, Національного банку України та правоохоронних органів.

3. Замороження та розмороження активів, пов’язаних з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням

1. Уповноважена особа Фонду здійснює замороження та розмороження активів, пов’язаних з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням.

При цьому, обмін інформацією щодо замороження та розмороження активів здійснюється між Фондом, спеціально уповноваженим органом та Службою безпеки України в порядку, встановленому статтею 22 Закону.

2. Замороження активів здійснюється уповноваженою особою Фонду негайно, без попереднього повідомлення клієнта (особи), активи якого (якої) заморожуються, на підставі результатів поточного моніторингу Переліку осіб, у разі виявлення активів таких осіб.

3. Замороження активів здійснюється без обмеження часу такого замороження. На час замороження будь-які дії щодо активів, пов’язаних з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, а саме: здійснення переказу, конвертування, розміщення, руху таких активів,- призупиняються до моменту розмороження.

4. У день прийняття рішення про замороження активів уповноважена особа Фонду зобов’язана одночасно із замороженням активів повідомити спеціально уповноваженому органу та Службі безпеки України в установленому законодавством порядку про замороження активів.

5. Уповноважена особа Фонду забезпечує проведення прибуткових фінансових операції клієнтів (осіб) (у разі замороження їх активів), а саме:

клієнтів (осіб), включених до Переліку осіб,

клієнтів (осіб), які є представниками осіб, включених до Переліку осіб,

клієнтів (осіб), якими прямо або опосередковано володіють або кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи, включені до Переліку осіб.

Уповноважена особа Фонду зобов’язана повідомити про здійснення таких операцій спеціально уповноваженому органу та Службі безпеки України в день проведення, але не пізніше 11 години наступного робочого дня з дня здійснення прибуткової операції та/або з дня спроби здійснення видаткових фінансових операцій.

При цьому уповноважена особа Фонду зобов’язана негайно, без попереднього повідомлення клієнта (особи), заморозити активи, отримані в результаті проведення такої прибуткової операції.

6. Після замороження активів уповноважена особа Фонду повідомляє клієнта (особу) у письмовій формі про таке замороження на його (її) письмовий запит.

7. Рішення про розмороження активів приймається уповноваженою особою Фонду, не пізніше наступного робочого дня з дня виключення особи чи організації з Переліку осіб або не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від Служби безпеки України інформації про те, що особа чи організація, яка має таке саме або схоже ім’я (найменування), як і особа чи організація, включена до Переліку осіб та активи якої стали об’єктом замороження, за результатами перевірки не є включеною до Переліку осіб.

8. Не пізніше наступного робочого дня після розмороження активів уповноважена особа Фонду інформує про це спеціально уповноважений орган та Службу безпеки України.

4. Зупинення та поновлення здійснення фінансових операцій

1. Уповноважена особа Фонду протягом здійснення тимчасової адміністрації та ліквідації (до моменту затвердження ліквідаційного балансу) відповідно до частини першої статті 23 Закону у разі виявлення фінансових операцій, що є підозрілими - має право зупинити здійснення фінансових операцій або, у разі виникнення підозри, що вони містять ознаки вчинення кримінального правопорушення, визначеного Кримінальним кодексом України, зобов’язана зупинити такі фінансові операції.

У разі виявлення таких операцій уповноважена особа Фонду вживає заходів щодо ініціювання перед виконавчою дирекцією Фонду питання про зупинення проведення фінансової операції на два робочих дні з дня зупинення (включно).

Уповноважена особа Фонду у день зупинення фінансової операції, здійсненого відповідно до частини першої статті 23 Закону, повідомляє спеціально уповноважений орган в установленому законодавством порядку про таку фінансову операцію, її учасників, а також інформацію про залишок коштів на рахунку, фінансова операція за яким була зупинена, або внутрішньобанківському рахунку в межах сум, які належать відповідному клієнту (особі) банку.

Порядок зупинення та поновлення фінансових операцій уповноваженою особою Фонду визначається внутрішнім актом ненормативного характеру Фонду.

2. Уповноважена особа Фонду зобов’язана після надходження рішення (доручення) спеціально уповноваженого органу про зупинення, подовження зупинення, продовження зупинення, поновлення проведення відповідних/видаткових фінансових операцій або забезпечення моніторингу фінансової операції (фінансових операцій) відповідного клієнта (особи) повідомити спеціально уповноважений орган про факт отримання відповідного рішення (доручення) та забезпечення його виконання в установленому законодавством порядку.

3. Уповноважена особа Фонду у разі надходження рішення про зупинення видаткових фінансових операцій, прийнятого спеціально уповноваженим органом на підставі частини третьої статті 23 Закону, зобов’язана в день отримання, але не пізніше 11 години наступного робочого дня після отримання відповідного рішення, повідомити спеціально уповноважений орган про залишок коштів на рахунку, видаткові фінансові операції за яким були зупинені, або внутрішньобанківському рахунку, в межах сум, які належать відповідному клієнту (особі) банку, в установленому законодавством порядку.

У разі зупинення видаткових фінансових операцій, прибуткові фінансові операції, відповідно до частини четвертої статті 23 Закону, не зупиняються. При цьому, уповноважена особа Фонду в день проведення, але не пізніше 12 години наступного робочого дня з дня здійснення прибуткової операції зобов’язана повідомити про здійснення прибуткових фінансових операцій та/або спробу клієнта (особи) здійснити видаткову фінансову операцію спеціально уповноваженому органу в установленому законодавством порядку.

У разі подання повідомлення про здійснення прибуткової фінансової операції за рахунком, видаткова фінансова операція за яким була зупинена, уповноважена особа Фонду зобов’язана повідомити спеціально уповноважений орган про залишок коштів на такому рахунку на кінець попереднього операційного дня в установленому законодавством порядку.

4. У разі отримання письмового запиту клієнта (особи) щодо зупинених фінансових операцій уповноважена особа Фонду зобов’язана повідомити спеціально уповноважений орган про таке звернення клієнта (особи) у встановленому законодавством порядку.

5. Уповноважена особа Фонду у разі накладання у порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України, арешту на рахунки клієнта (особи), операцію за яким зупинено відповідно до частин першої - третьої або дев’ятої статті 23 Закону, інформує про це спеціально уповноважений орган у день надходження для виконання ухвали суду про арешт майна із зазначенням її номера та дати у встановленому законодавством порядку.

6. Уповноважена особа Фонду забезпечує поновлення проведення фінансових операцій:

третього робочого дня з дня зупинення фінансової операції у разі неотримання уповноваженою особою Фонду протягом строку, передбаченого частиною першою статті 23 Закону, рішення спеціально уповноваженого органу про подальше зупинення фінансової операції;

негайно, але не пізніше наступного робочого дня після дня отримання уповноваженою особою Фонду протягом строку, зазначеного в рішенні спеціально уповноваженого органу про подальше зупинення відповідних/видаткових фінансових операцій, повідомлення про скасування спеціально уповноваженим органом такого рішення, але не пізніше 31 робочого дня з дня зупинення фінансової операції;

наступного робочого дня після дати закінчення строку зупинення відповідних фінансових операцій, зазначених у рішенні спеціально уповноваженого органу про продовження зупинення відповідних/видаткових фінансових операцій;

негайно, але не пізніше наступного робочого дня після дня отримання уповноваженою особою Фонду доручення спеціально уповноваженого органу відповідно до частини третьої статті 31 Закону про поновлення фінансових операцій, зупинених на виконання відповідного запиту уповноваженого органу іноземної держави.

7. Уповноважена особа Фонду зобов’язана не пізніше наступного робочого дня після поновлення проведення фінансових операцій надіслати до спеціально уповноваженого органу повідомлення про поновлення проведення фінансових операцій у встановленому законодавством порядку.

5. Проведення належної перевірки клієнтів (осіб) (їхніх представників)

1. Протягом здійснення тимчасової адміністрації та ліквідаційної процедури до моменту затвердження ліквідаційного балансу уповноважена особа Фонду проводить належну перевірку клієнта (особи) (його представника) для встановлення (розуміння) мети та характеру проведення фінансових операцій у разі виявлення ознак, визначених частиною третьою статті 11 Закону.

2. Виконавча дирекція Фонду своїм рішенням визначає критерії ознак високого ризику фінансових операцій клієнтів (осіб) або ділових відносин з клієнтом (особою).

3. У разі виявлення ознак операцій клієнтів, ризик відносин з якими є високим, уповноважена особа Фонду застосовує посилені заходи належної перевірки щодо таких клієнтів.

4. До посилених заходів належної перевірки відноситься збір додаткової інформації про клієнта (особи), у тому числі, але не вичерпно, шляхом:

1) пошуку інформації про клієнта (особу) у відкритих джерелах, у тому числі щодо наявності кримінальних проваджень стосовно клієнта (особи);

2) отримання детальнішої інформації щодо мети та/або характеру встановлення ділових відносин;

3) з’ясування наявності у клієнта (особи) юридичних та економічних зв’язків з іншими клієнтами банку.

III. Порядок нагляду (контролю) Фонду за неплатоспроможними банками у сфері запобігання та протидії

1. Фонд забезпечує нагляд (контроль) за виконанням уповноваженою особою Фонду вимог законодавства у сфері запобігання та протидії протягом здійснення тимчасової адміністрації та ліквідаційної процедури неплатоспроможного банку.

2. Нагляд (контроль) здійснюється Фондом у порядку, встановленому внутрішнім актом ненормативного характеру Фонду, шляхом проведення поточного моніторингу та/або шляхом проведення перевірки дій уповноваженої особи Фонду на предмет дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії.

3. Фонд, за результатами здійснення нагляду (контролю) вживає заходів, передбачених статтею 18 Закону, в частині:

1) подання до визначених Законом суб’єктів державного фінансового моніторингу, правоохоронних та інших державних органів отриманих під час здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії відомостей, що можуть свідчити про ознаки вчинення правопорушень;

2) інформування спеціально уповноваженого органу про виявлені порушення законодавства у сфері запобігання та протидії неплатоспроможним банком, а також про заходи, вжиті до неплатоспроможних банків за вчинені порушення законодавства у цій сфері;

3) забезпечення надання методичної допомоги уповноваженій особі Фонду у сфері запобігання та протидії, у тому числі шляхом надання рекомендацій та роз’яснень з питань застосування законодавства у цій сфері.

4. Фонд зобов’язаний використовувати інформацію спеціально уповноваженого органу про ознаки можливого порушення неплатоспроможними банками вимог законодавства у сфері запобігання та протидії для здійснення відповідної перевірки.

5. Фонд, з метою виконання покладених на нього Законом обов’язків, має право звертатися із запитами до органів виконавчої влади, державних та правоохоронних органів, юридичних осіб з питань законодавства у сфері запобігання та протидії.

6. Обмін інформацією у ході здійснення нагляду (контролю) у сфері запобігання та протидії проводиться з дотриманням встановлених законодавством вимог щодо захисту інформації з обмеженим доступом.

7. Уповноважена особа Фонду забезпечує інформування виконавчої дирекції Фонду, керівника структурного підрозділу Фонду, який забезпечує здійснення нагляду (контролю) за неплатоспроможними банками у сфері запобігання та протидії, про заходи, вжиті для реалізації норм законодавства у сфері запобігання та протидії, у порядку та строки, встановлені внутрішнім актом ненормативного характеру Фонду.

IV. Порядок надання та розгляду повідомлень про порушення неплатоспроможним банком, уповноваженою особою Фонду вимог законодавства у сфері запобігання та протидії

1. Працівники неплатоспроможного банку, треті особи мають право повідомити уповноваженій особі Фонду або Фонду безпосередньо про порушення неплатоспроможним банком вимог Закону та/або інших нормативно-правових актів у сфері запобігання та протидії.

2. Повідомлення про порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії можуть бути здійснені в письмовій чи усній формі, за допомогою засобів спеціальної телефонної лінії та електронної пошти, визначених Фондом та оприлюднених на офіційному вебсайті Фонду, неплатоспроможного банку в мережі Інтернет, чи поштовим відправленням на адресу Фонду або неплатоспроможного банку.

Уповноважена особа Фонду, Фонд безпосередньо забезпечує роботу вказаних в абзаці першому цього пункту каналів зв’язку та їх захист від зовнішнього втручання і витоку інформації із збереженням конфіденційності повідомлень.

3. Анонімне повідомлення про порушення неплатоспроможним банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії може бути розглянуто лише у разі, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної фінансової операції або учасників фінансової операції, а також про фінансові схеми легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

4. Перевірку інформації, викладеної в повідомленні, отриманому уповноваженою особою Фонду, Фондом безпосередньо, здійснює уповноважена особа Фонду, Фонд безпосередньо відповідно до розпорядчого акта Фонду, а якщо повідомлення стосується дій уповноваженої особи Фонду - відповідний структурний підрозділ Фонду відповідно до розпорядчого акта Фонду.

5. Будь-які дані, що дають можливість ідентифікувати особу, яка повідомила Фонд безпосередньо про факти порушень неплатоспроможним банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії належать до конфіденційної інформації.

Уповноважена особа Фонду, працівники Фонду та особи, залучені до перевірки інформації, викладеної у повідомленнях про факти порушень неплатоспроможним банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії, не мають права її розголошувати.

Начальник

відділу методології

та стратегічного планування

Т. Овчаренко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 23.04.2021 — 2021 р., № 31, стор. 607, стаття 1836, код акта 104296/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Фонд гарант.вкладів фізич.осіб:

 1. РІШЕННЯ від 24.03.2022 № 201 "Про особливості виплати гарантованої суми відшкодування в період дії воєнного стану в Україні". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2022 рікк
 2. РІШЕННЯ від 17.02.2022 № 122 "Про внесення змін до рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 18 червня 2020 року № 1158 та у додатки 1 і 8 до Правил подання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2022 рікк
 3. РІШЕННЯ від 02.03.2022 № 147 "Про внесення зміни до рішення виконавчої дирекції Фонду від 03 лютого 2022 року № 87 «Про затвердження Положення про виконання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб засобами автоматизованої системи виплат судових рішень на користь вкладників щодо стягнення гарантованої суми відшкодування за вкладом, розміщеним у банку, вкладникам якого припинено або завершено виплати, та/або пов’язаних з таким стягненням інших сум та Змін до Інструкції про порядок фінансування процесу виплат банками-агентами гарантованої суми відшкодування за вкладами»". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2022 рікк
 4. База даних "Законодавство України"має інформаційний характер і не є офіційним друкованим виданням. Вона використовується згідно із Положенням про веб-ресурси Верховної Ради України. Щодо розсилки: повідомляємо Вам, що поштову розсилку списків нових надходжень припинено! Замість розсилки Ви можете скористатись сервісом RSS або переглядати архів розділу "Найновіші надходження"на потрібну дату. "Увага! Перед тим, як користуватись базою даних, обов'язково прочитайте правила.". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2022 рікк
 5. РІШЕННЯ від 03.02.2022 № 87 "Про затвердження Положення про виконання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб засобами автоматизованої системи виплат судових рішень на користь вкладників щодо стягнення гарантованої суми відшкодування за вкладом, розміщеним у банку, вкладникам якого припинено або завершено виплати, та/або пов’язаних з таким стягненням інших сум та Змін до Інструкції про порядок фінансування процесу виплат банками-агентами гарантованої суми відшкодування за вкладами". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2022 рікк
 6. РІШЕННЯ від 17.01.2022 № 27 "Про затвердження Змін до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2022 рікк
 7. РІШЕННЯ від 29.03.2022 № 205 "Про внесення змін до розділу III Положення про комісію з розгляду скарг та підготовки пропозицій стосовно організації і проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) банків, що виводяться з ринку або ліквідуються". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2022 рікк
 8. РІШЕННЯ від 14.01.2021 № 34 "Про затвердження Порядку здійснення перевірки інформації про наявність/відсутність конфлікту інтересів, запобігання конфлікту інтересів у працівника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб при виконанні ним повноважень тимчасового адміністратора або ліквідатора банку". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 9. РІШЕННЯ від 25.02.2021 № 192 "Про затвердження Змін до Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 10. РІШЕННЯ від 09.03.2021 № 231 "Про внесення змін до пункту 2 рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 20 липня 2017 року № 3117". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 11. РІШЕННЯ від 01.02.2021 № 99 "Про затвердження Змін до Положення про особистий прийом громадян у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 12. РІШЕННЯ від 18.03.2021 № 258 "Про внесення зміни до пункту 11 розділу VIII Положення про порядок складання і ведення реєстру акцептованих вимог кредиторів та задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 13. РІШЕННЯ від 11.05.2021 № 465 "Про затвердження Змін до Положення про порядок проведення перевірок учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 14. РІШЕННЯ від 11.05.2021 № 465 "Про затвердження Змін до Положення про порядок проведення перевірок учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 15. РІШЕННЯ від 20.05.2021 № 495 "Про затвердження Змін до Правил подання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 16. РІШЕННЯ від 20.05.2021 № 496 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 17. РІШЕННЯ від 20.05.2021 № 497 "Про затвердження Змін до Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 18. РІШЕННЯ від 12.07.2021 № 717 "Про внесення зміни до пункту 4 розділу ІІ Інструкції про порядок виявлення правочинів (у тому числі договорів), що є нікчемними, а також дій Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у разі їх виявлення". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 19. РІШЕННЯ від 05.07.2021 № 692 "Про затвердження Положення про порядок і умови надання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб кредиту перехідному банку відповідно до частини дванадцятої статті 41". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 20. РІШЕННЯ від 17.06.2021 № 614 "Про затвердження Змін до рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 20 липня 2017 року № 3117". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -