<<
>>

РІШЕННЯ від 23.03.2020 № 652 "Про затвердження Змін до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020

Документ актуальний на 15.05.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

23.03.2020  № 652

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

24 квітня 2020 р.

за № 376/34659

Про затвердження Змін до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку

Відповідно до пункту 10 частини першої, пункту 1 частини п'ятої статті 12, частин третьої, четвертої статті 53 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", частини сьомої статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність" виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 05 липня 2012 року № 2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 вересня 2012 року за № 1581/21893, що додаються.

2. Відділу методології, стратегічного планування та євроінтеграції разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

4. Управлінню зв'язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Директор-розпорядник

С.

Рекрут

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчої дирекції

Фонду гарантування вкладів

фізичних осіб

23 березня 2020 року № 652

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

24 квітня 2020 р.

за № 376/34659

ЗМІНИ

до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку

1. У другому реченні абзацу дванадцятого пункту 2.1 глави 2 розділу I слова "дати складання" замінити словами "звітної дати".

2. У розділі V:

1) пункт 1.4 глави 1 викласти в такій редакції:

"1.4. Рішення про продовження ліквідації банку приймається виконавчою дирекцією Фонду за завчасним обґрунтованим клопотанням уповноваженого структурного підрозділу Фонду або уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень).";

2) у главі 2:

доповнити після пункту 2.7 новим пунктом 2.8 такого змісту:

"2.8. Повноваження Фонду або уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) як ліквідатора банку припиняються у день внесення запису про державну реєстрацію припинення такого банку до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.".

У зв'язку з цим пункти 2.8 - 2.23 вважати відповідно пунктами 2.9 - 2.24;

у пункті 2.18:

абзац сьомий викласти у такій редакції:

"коригування початкового ліквідаційного балансу за результатами інвентаризації станом на звітну дату, наступну за датою затвердження акту інвентаризаційної комісії банку";

абзац десятий викласти у такій редакції:

"складання проміжного ліквідаційного балансу за результатами акцептування вимог кредиторів банку, що ліквідується, станом на звітну дату, наступну за датою затвердження реєстру акцептованих вимог кредиторів виконавчою дирекцією Фонду;".

абзац шістнадцятий виключити.

У зв'язку з цим абзац сімнадцятий вважати відповідно абзацом шістнадцятим;

3) у главі 8:

друге речення пункту 8.2 викласти в такій редакції: "Звітною датою ліквідаційного балансу є дата, визначена виконавчою дирекцією Фонду відповідно до законодавства.";

перше речення пункту 8.3 викласти в такій редакції: "Фонд в особі відповідного структурного підрозділу або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) складає у національній валюті ліквідаційний баланс у формі оборотно-сальдового балансу за період з дати початку процедури ліквідації банку до звітної дати ліквідаційного балансу, визначеної виконавчою дирекцією Фонду.";

у пункті 8.9:

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"перелік вимог кредиторів, які були включені до реєстру вимог і залишилися не задоволеними на звітну дату ліквідаційного балансу (у разі передавання активів, які залишилися не проданими на звітну дату ліквідаційного балансу спеціалізованій установі)";

в абзаці шостому слова "на час закінчення процедури" замінити словами "на звітну дату ліквідаційного балансу";

у пунктах 8.14, 8.16 слова "і завершення процедури ліквідації" виключити;

пункт 8.21 після слова "Ліквідація" доповнити словами "(процедура ліквідації)".

4) у главі 9:

у пункті 9.6 слова "кінця процедури ліквідації" замінити словами "дати прийняття рішення про її списання";

у пункті 9.9 слова "дати складання остаточного" замінити слова "до звітної дати".

3. У пункті 1.2 глави 1 розділу VI слова "на період ліквідації" замінити словами "протягом процедури ліквідації".

Начальник відділу

методології, стратегічного

планування та євроінтеграції

Т.В. Овчаренко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 08.05.2020 — 2020 р., № 35, стор. 120, стаття 1178, код акта 98948/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Фонд гарант.вкладів фізич.осіб:

 1. РІШЕННЯ від 23.01.2020 № 151 "Про затвердження Змін до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 2. РІШЕННЯ від 23.01.2020 № 148 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 3. РІШЕННЯ від 02.03.2020 № 495 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 4. РІШЕННЯ від 09.01.2020 № 35 "Про внесення змін до Положення про порядок визначення банків-агентів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 5. РІШЕННЯ від 23.01.2020 № 149 "Про затвердження Змін до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 6. РІШЕННЯ від 23.01.2020 № 150 "Про внесення зміни у додаток до Інструкції про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 7. РІШЕННЯ від 12.03.2020 № 575 "Про затвердження Змін до Правил пропускного та внутрішньооб’єктового режимів у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 8. РІШЕННЯ від 02.04.2020 № 727 "Про внесення змін до Положення про порядок здійснення та розрахунку витрат Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на утримання та продаж заставленого майна". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 9. РІШЕННЯ від 31.03.2020 № 696 "Про внесення змін до Правил формування та ведення баз даних про вкладників". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 10. РІШЕННЯ від 23.04.2020 № 842 "Про внесення зміни до пункту 1.2 глави 1 розділу VI Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 11. РІШЕННЯ від 17.01.2019 № 100 "Про затвердження Змін до Положення про порядок накладення адміністративно-господарських санкцій Фондом гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2019 рікк
 12. РІШЕННЯ від 14.02.2019 № 360 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та організацію продажу цінних паперів, які належать банкам, що ліквідуються". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2019 рікк
 13. до. Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2019 рікк
 14. РІШЕННЯ від 11.02.2019 № 308 "Про затвердження Змін до Положення про порядок розрахунку, нарахування і сплати зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Положення про порядок визначення банків-агентів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2019 рікк
 15. РІШЕННЯ від 28.02.2019 № 482 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних інтересів вкладників". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2019 рікк
 16. РІШЕННЯ від 28.02.2019 № 481 "Про внесення змін до Положення про порядок здійснення та розрахунку витрат Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на утримання та продаж заставленого майна". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2019 рікк
 17. РІШЕННЯ від 18.04.2019 № 963 "Про утворення Комітету Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з питань консолідації, управління та продажу майна (активів) банків". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2019 рікк
 18. РІШЕННЯ від 03.06.2019 № 1419 "Про внесення змін до пункту 2 розділу II Положення про порядок здійснення та розрахунку витрат Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на утримання та продаж заставленого майна". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2019 рікк
 19. РІШЕННЯ від 13.06.2019 № 1482 "Про внесення змін до розділу VIII Положення про порядок складання і ведення реєстру акцептованих вимог кредиторів та задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2019 рікк
 20. РІШЕННЯ від 11.07.2019 № 1753 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -