<<
>>

РІШЕННЯ від 26.04.2022 № 267 "Про затвердження Змін до Положення про порядок розрахунку, нарахування і сплати зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Правил подання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2022

Документ актуальний на 12.07.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

26.04.2022  № 267

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

24 травня 2022 р.

за № 558/37894

Про затвердження Змін до Положення про порядок розрахунку, нарахування і сплати зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Правил подання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Відповідно до пункту 10 частини першої, пункту 4 частини четвертої та частини шостої статті 12, пункту 20, підпунктів 1 і 2 пункту 21 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок розрахунку, нарахування і сплати зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Правил подання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що додаються.

2. Відділу методології та стратегічного планування разом з департаментом правового забезпечення забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Управлінню зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційному вебсайті Фонду після його державної реєстрації.

4.

Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника директора-розпорядника Білай О.С.

Директор-розпорядник

С. Рекрут

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра

цифрової трансформації України

О. Борняков


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчої

дирекції Фонду гарантування

вкладів фізичних осіб

26 квітня 2022 року № 267

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

24 травня 2022 р.

за № 558/37894

ЗМІНИ

до Положення про порядок розрахунку, нарахування і сплати зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Правил подання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

1. У Положенні про порядок розрахунку, нарахування і сплати зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженому рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 02 липня 2012 року № 1, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 липня 2012 року за № 1273/21585:

1) доповнити це Положення розділом VII такого змісту:

«VІI. Порядок розрахунку, нарахування і сплати зборів

до Фонду акціонерним товариством «Державний ощадний банк України»

1. До розрахунку, нарахування і сплати зборів до Фонду акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» (далі - Ощадбанк) протягом трьох років з дня набуття ним статусу учасника Фонду:

застосовуються норми розділів І, III, V і VI цього Положення з урахуванням особливостей, визначених цим розділом;

норми розділів II та IV цього Положення не застосовуються.

2. Початковий збір з Ощадбанку розраховується у розмірі одного відсотка від його регулятивного капіталу, визначеного станом на дату набуття Ощадбанком статусу учасника Фонду.

3. Розрахована сума початкового збору з Ощадбанку округлюється з точністю до копійок за арифметичними правилами.

4. Ощадбанк протягом 80 календарних днів з дня набуття ним статусу учасника Фонду подає до Фонду розрахунок суми початкового збору, що підлягає сплаті ним до Фонду, за формою, наведеною у додатку 5 до цього Положення.

Ощадбанк подає розрахунок початкового збору у паперовій або електронній формі, завірений підписами керівника і головного бухгалтера та скріплений відбитком печатки банку (за наявності).

Якщо останній день строку подання Ощадбанком розрахунку початкового збору припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, останнім днем подання такого розрахунку вважається перший після нього робочий день.

5. Початковий збір сплачується Ощадбанком протягом 90 календарних днів з дня набуття ним статусу учасника Фонду.»;

2) у додатку 4 до цього Положення у таблиці 1 у позиції 5.1 у графі «Група показників» у другому реченні слова «відповідно до файла з показниками статистичної звітності 3AX «Дані про суми та вартість кредитів (у процентах річних) і суми та вартість депозитів (у процентах річних)»,» замінити словами «на основі даних статистичної звітності,»;

3) доповнити це Положення додатком 5 (додається).

2. У Правилах подання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 18 червня 2020 року № 1158, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31 серпня 2020 року за № 831/35114:

1) доповнити ці Правила розділом V такого змісту:

«V. Особливості подання звітності акціонерним товариством

«Державний ощадний банк України»

1. До подання акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» (далі - Ощадбанк) звітності до Фонду протягом трьох років з дня набуття Ощадбанком статусу учасника Фонду застосовуються норми розділів І-ІV цих Правил з урахуванням особливостей, визначених цим розділом.

2. Форма/файл звітності «Розрахунок суми початкового збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб», наведена у пункті 2 розділу І додатка 1 до цих Правил, подається Ощадбанком до Фонду одноразово в паперовому або електронному вигляді протягом 80 календарних днів з дня набуття Ощадбанком статусу учасника Фонду.

3. Форма/файл звітності «Розрахунок суми регулярного збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб» (файл GCCX), наведена у пункті 3 розділу І додатка 1 до цих Правил, подається Ощадбанком до Фонду через вебпортал Фонду у вигляді файла у форматі XML, згідно з описом, наведеним у додатках 2 та 4 до цих Правил, та за XSD-схемою, контролями і описами складових кодів показників, розміщеними на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду.

4. Форма/файл звітності «Розрахунок регулярного збору у формі диференційованого збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб» (файл GLLX), наведена у пункті 4 розділу І додатка 1 до цих Правил, не подається Ощадбанком.»;

2) у додатку 3 до цих Правил:

в абзаці третьому пункту 1 глави 4 розділу ІІ слова та цифри «граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, відповідно до частини першої статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»,» замінити словами «встановленого законодавством на звітну дату розміру відшкодування коштів за вкладами,»;

у тексті додатка слова «ощадні (депозитні) сертифікати / ощадні сертифікати банків» у всіх відмінках замінити словами «ощадні (депозитні) сертифікати» у відповідних відмінках.

Начальник відділу

методології та стратегічного

планування

Т. Овчаренко

Додаток 5

до Положення про порядок розрахунку,

нарахування і сплати зборів до Фонду

гарантування вкладів фізичних осіб

(пункт 4 розділу VII)

РОЗРАХУНОК

суми початкового збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб акціонерним товариством «Державний ощадний банк України»


Документи та файли

Сигнальний документ — f517228n45.docx

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 03.06.2022 — 2022 р., № 43, стор. 270, стаття 2371, код акта 111556/2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Фонд гарант.вкладів фізич.осіб:

 1. РІШЕННЯ від 24.03.2022 № 201 "Про особливості виплати гарантованої суми відшкодування в період дії воєнного стану в Україні". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2022 рікк
 2. РІШЕННЯ від 17.02.2022 № 122 "Про внесення змін до рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 18 червня 2020 року № 1158 та у додатки 1 і 8 до Правил подання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2022 рікк
 3. РІШЕННЯ від 02.03.2022 № 147 "Про внесення зміни до рішення виконавчої дирекції Фонду від 03 лютого 2022 року № 87 «Про затвердження Положення про виконання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб засобами автоматизованої системи виплат судових рішень на користь вкладників щодо стягнення гарантованої суми відшкодування за вкладом, розміщеним у банку, вкладникам якого припинено або завершено виплати, та/або пов’язаних з таким стягненням інших сум та Змін до Інструкції про порядок фінансування процесу виплат банками-агентами гарантованої суми відшкодування за вкладами»". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2022 рікк
 4. База даних "Законодавство України"має інформаційний характер і не є офіційним друкованим виданням. Вона використовується згідно із Положенням про веб-ресурси Верховної Ради України. Щодо розсилки: повідомляємо Вам, що поштову розсилку списків нових надходжень припинено! Замість розсилки Ви можете скористатись сервісом RSS або переглядати архів розділу "Найновіші надходження"на потрібну дату. "Увага! Перед тим, як користуватись базою даних, обов'язково прочитайте правила.". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2022 рікк
 5. РІШЕННЯ від 03.02.2022 № 87 "Про затвердження Положення про виконання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб засобами автоматизованої системи виплат судових рішень на користь вкладників щодо стягнення гарантованої суми відшкодування за вкладом, розміщеним у банку, вкладникам якого припинено або завершено виплати, та/або пов’язаних з таким стягненням інших сум та Змін до Інструкції про порядок фінансування процесу виплат банками-агентами гарантованої суми відшкодування за вкладами". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2022 рікк
 6. РІШЕННЯ від 17.01.2022 № 27 "Про затвердження Змін до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2022 рікк
 7. РІШЕННЯ від 29.03.2022 № 205 "Про внесення змін до розділу III Положення про комісію з розгляду скарг та підготовки пропозицій стосовно організації і проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) банків, що виводяться з ринку або ліквідуються". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2022 рікк
 8. РІШЕННЯ від 13.04.2022 № 243 "Про затвердження Змін до Положення про порядок інформування громадськості про систему гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2022 рікк
 9. РІШЕННЯ від 17.05.2022 № 349 "Про внесення змін до пункту 1 рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 26 квітня 2022 року № 269". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2022 рікк
 10. РІШЕННЯ від 17.05.2022 № 348 "Про внесення змін до пункту 1 рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 26 квітня 2022 року № 268". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2022 рікк
 11. РІШЕННЯ від 03.05.2022 № 291 "Про особливості реалізації в період дії воєнного стану в Україні пілотного проєкту щодо надання в оренду нерухомого майна банку, процедура ліквідації якого здійснюється Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, шляхом проведення відкритих торгів (аукціонів)". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2022 рікк
 12. База даних "Законодавство України"має інформаційний характер і не є офіційним друкованим виданням. Вона використовується згідно із Положенням про веб-ресурси Верховної Ради України. Щодо розсилки: повідомляємо Вам, що поштову розсилку списків нових надходжень припинено! Замість розсилки Ви можете скористатись сервісом RSS або переглядати архів розділу "Найновіші надходження"на потрібну дату. "Увага! Перед тим, як користуватись базою даних, обов'язково прочитайте правила.". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2022 рікк
 13. База даних "Законодавство України"має інформаційний характер і не є офіційним друкованим виданням. Вона використовується згідно із Положенням про веб-ресурси Верховної Ради України. Щодо розсилки: повідомляємо Вам, що поштову розсилку списків нових надходжень припинено! Замість розсилки Ви можете скористатись сервісом RSS або переглядати архів розділу "Найновіші надходження"на потрібну дату. "Увага! Перед тим, як користуватись базою даних, обов'язково прочитайте правила.". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2022 рікк
 14. РІШЕННЯ від 14.01.2021 № 34 "Про затвердження Порядку здійснення перевірки інформації про наявність/відсутність конфлікту інтересів, запобігання конфлікту інтересів у працівника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб при виконанні ним повноважень тимчасового адміністратора або ліквідатора банку". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 15. РІШЕННЯ від 25.02.2021 № 192 "Про затвердження Змін до Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 16. РІШЕННЯ від 09.03.2021 № 231 "Про внесення змін до пункту 2 рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 20 липня 2017 року № 3117". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 17. РІШЕННЯ від 01.02.2021 № 99 "Про затвердження Змін до Положення про особистий прийом громадян у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 18. РІШЕННЯ від 18.03.2021 № 258 "Про внесення зміни до пункту 11 розділу VIII Положення про порядок складання і ведення реєстру акцептованих вимог кредиторів та задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 19. РІШЕННЯ від 18.01.2021 № 50 "Про затвердження Положення про особливості виконання банками, віднесеними до категорії неплатоспроможних, вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб нагляду (контролю) за цими банками у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та порядок надання та розгляду повідомлень про порушення вимог законодавства у зазначеній сфері". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 20. РІШЕННЯ від 11.05.2021 № 465 "Про затвердження Змін до Положення про порядок проведення перевірок учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -