Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 

РІШЕННЯ від 20.07.2017 № 3117 "Про пілотний проект щодо реалізації активів (майна) банків, що ліквідуються, шляхом проведення відкритих торгів (аукціонів) із використанням електронної торгової системи для проведення електронного аукціону, який складається з автоматичного покрокового зниження початкової (стартової) ціни лоту, етапів подання закритих цінових пропозицій та цінової пропозиції". 2017

Інформація актуальна на 10.10.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

20.07.2017  № 3117

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

14 серпня 2017 р.

за № 999/30867

Про пілотний проект щодо реалізації активів (майна) банків, що ліквідуються, шляхом проведення відкритих торгів (аукціонів) із використанням електронної торгової системи для проведення електронного аукціону, який складається з автоматичного покрокового зниження початкової (стартової) ціни лоту, етапів подання закритих цінових пропозицій та цінової пропозиції

{Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування

вкладів фізичних осіб

№ 5290 від 04.12.2017}

Відповідно до пункту 14 частини п’ятої та частини шостої статті 12, частин третьої та сьомої статті 51 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», а також з метою забезпечення реалізації активів (майна) банків, що ліквідуються, за найвищою вартістю у найкоротший строк виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1.

Запровадити пілотний проект щодо реалізації активів (майна) банків, що ліквідуються, шляхом проведення відкритих торгів (аукціонів) із використанням електронної торгової системи для проведення електронного аукціону, який складається з автоматичного покрокового зниження початкової (стартової) ціни лоту, етапів подання закритих цінових пропозицій та цінової пропозиції (далі - Пілотний проект).

2. Встановити, що в рамках Пілотного проекту здійснюється реалізація активів (майна) банків, що ліквідуються, відповідно до Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 24 березня 2016 року № 388, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 квітня 2016 року за № 606/28736 (у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 05 травня 2017 року № 1872), з урахуванням таких особливостей:

1) для цілей Пілотного проекту:

закритою ціновою пропозицією слід вважати суму коштів, намір та можливість сплати якої власноруч декларується учасником. Розмір закритої цінової пропозиції не може бути меншим за ціну лоту, яка діяла в момент зупинки автоматичного покрокового зниження ціни лоту, право на внесення якої надається учасникам протягом періоду, встановленого в рішенні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про затвердження умов продажу активу (майна)/пулу активів (майна) банку(ів) (далі - рішення Фонду щодо умов продажу). Розмір закритих цінових пропозицій оприлюднюється після завершення періоду їх подання;

кроком аукціону слід вважати дисконт, розмір та час застосування якого затверджені рішенням Фонду щодо умов продажу, на який під час відкритих торгів (аукціону) автоматично і поступово здійснюється зниження початкової (стартової) ціни оголошеного до продажу лота протягом періоду проведення відкритих торгів (аукціону) до моменту досягнення мінімальної ціни оголошеного до продажу лота або до моменту здійснення ставки учасником, а також надбавку, розмір якої затверджений рішенням Фонду щодо умов продажу та на яку мінімально цінова пропозиція учасника, що зробив ставку, повинна перевищувати розмір найвищої закритої цінової пропозиції під час періоду внесення цінової пропозиції учасником, що зробив ставку;

{Абзац третій підпункту 1 пункту 2 в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 5290 від 04.12.2017}

мінімальною ціною слід вважати ціну лоту, визначену в рішенні Фонду щодо умов продажу, якою закінчується автоматичне покрокове зниження ціни лоту протягом періоду проведення електронного аукціону, за відсутності ставки учасника;

початковою (стартовою) ціною слід вважати ціну лоту, сформованого із індивідуально визначеного активу (майна) або пулу активів (майна), визначену у рішенні Фонду щодо умов продажу, з якої розпочинаються відкриті торги (аукціон) та яка діє до першого автоматичного покрокового зниження ціни лоту;

ціновою пропозицією слід вважати суму коштів, намір та можливість сплати якої власноруч декларується учасником. Право на внесення цінової пропозиції надається учаснику, що зробив ставку, протягом періоду, встановленого в рішенні Фонду щодо умов продажу.

Розмір цінової пропозиції повинен перевищувати не менше ніж на один крок розмір найвищої закритої цінової пропозиції, поданої іншим учасником протягом періоду, встановленого в рішенні Фонду щодо умов продажу.

{Абзац шостий підпункту 1 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 5290 від 04.12.2017}

Під терміном Фонд розуміється виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - виконавча дирекція Фонду) або Комітет з питань консолідації та продажу активів у разі делегування йому відповідних повноважень виконавчою дирекцією Фонду;

2) порядок розкриття інформації про активи (майно) банків, що ліквідуються (далі - банк):

період між датою оприлюднення на веб-сайті банку та офіційному веб-сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) публічного паспорта активу (майна), паспорта відкритих торгів (аукціону) і датою проведення відкритих торгів (аукціону) не може бути меншим 14 робочих днів та не більшим 40 робочих днів;

оголошення, яке розміщується на веб-сайті банку, офіційному веб-сайті Фонду та в електронній торговій системі (далі - ЕТС) повинно містити:

дату оголошення, назву, опис, затверджену початкову (стартову) ціну лоту та іншу інформацію про склад такого лоту;

час та місце особистого ознайомлення зі складом лоту;

поштова адреса, номер телефону, час роботи відповідальної(их) особи (осіб) банку(ів) за продаж активу/пулу активів (майна), що були включені до лоту такого банку(ів);

банківські реквізити електронних майданчиків для сплати гарантійного внеску;

3) умови та порядок проведення відкритих торгів (аукціону):

продаж активів (майна) банку проводиться на відкритих торгах (аукціоні) в електронній формі через ЕТС;

банк(и) має (мають) право продати лот зі зниженням його початкової (стартової) ціни до мінімальної ціни, визначеної у рішенні Фонду щодо умов продажу, протягом періоду проведення відкритих торгів (аукціону);

відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності ставки;

початкова (стартова) ціна лоту може бути встановлена на рівні не нижче суми мінімальних цін/початкових цін реалізації активів (майна), які включені до складу пулів, що склалися на попередніх відкритих торгах (аукціонах), що не відбулися;

у разі якщо відкриті торги (аукціон) не відбулися внаслідок невиконання покупцем своїх зобов’язань щодо купівлі-продажу лоту, такі активи/пули активів (майна) банку(ів) підлягають повторному продажу на відкритих торгах (аукціоні).

Ціна активів/пулів активів (майна) банку(ів) на таких повторних відкритих торгах (аукціоні) встановлюється на рівні не нижче ціни активів/пулів активів (майна) банку(ів), що склалася на попередніх торгах (аукціоні), результати якого були скасовані (лот був знятий з продажу);

4) у разі якщо після зниження початкової (стартової) ціни лоту до мінімальної ціни відкриті торги (аукціон) не відбудуться, такі активи (майно) банку(ів), що входили до складу лоту(ів), підлягають продажу у складі лоту(ів), сформованих з активів (майна) банку за цією ознакою.

3. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Відділу зв’язків з громадськістю та фінансової просвіти забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

6. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Директор-розпорядник

К.М. Ворушилін

|
Законодавчий акт: РІШЕННЯ від 20.07.2017 № 3117 "Про пілотний проект щодо реалізації активів (майна) банків, що ліквідуються, шляхом проведення відкритих торгів (аукціонів) із використанням електронної торгової системи для проведення електронного аукціону, який складається з автоматичного покрокового зниження початкової (стартової) ціни лоту, етапів подання закритих цінових пропозицій та цінової пропозиції". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2017

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

РІШЕННЯ від 20.07.2017 № 3117 "Про пілотний проект щодо реалізації активів (майна) банків, що ліквідуються, шляхом проведення відкритих торгів (аукціонів) із використанням електронної торгової системи для проведення електронного аукціону, який складається з автоматичного покрокового зниження початкової (стартової) ціни лоту, етапів подання закритих цінових пропозицій та цінової пропозиції". 2017

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -