<<
>>

Статья 22

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

1. Членами Ученого совета являются:

а) по одному ученому от каждого государства - члена Института, назначение, отзыв и замену которого производит Полномочный Представитель,

б) ученые в основном из государств - членов Института, избираемые Комитетом Полномочных Представителей по представлению директора Института и членов Ученого совета, назначенных согласно подпункту "а" пункта 1 настоящей статьи, без учета равного представительства государств-членов,

в) директор Института.

2.

Ученый совет:

а) оценивает результаты научной деятельности Института,

б) дает заключение по планам научно-исследовательских работ Института и по отчетам об их выполнении, представляемым директором Института,

в) проводит экспертизу предложений директора и отдельных членов Института о развитии новых научных программ и проектов,

г) дает рекомендации о совершенствовании научной деятельности Института,

д) определяет свои правила процедуры и представляет их на утверждение Комитету Полномочных Представителей,

е) направляет Председателю Комитета Полномочных Представителей свои решения и рекомендации по рассмотренным вопросам.

3. Ученый совет проводит свои сессии не реже двух раз в год.

<< | >>
Законодавчий акт: " Устав Объединенного института ядерных исследований" 23 сентября 1965 года. Об'єднаний інститут ядерних досліджень. 1965

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Статья 22

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -