<<
>>

Стаття 8 Інформація та візити

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

8.01. Інформація стосовно Проекту

Позичальник або Ініціатор та Кінцевий бенефіціар за розпорядженням Позичальника:

i) надає Банкові англійською мовою: a) інформацію, зміст, форма та час надання якої визначені в Проектній угоді або час від часу можуть бути погоджені Сторонами цієї Угоди, а також b) будь-яку інформацію або додаткові документи, що стосуються фінансування, закупівель, виконання, функціонування та екологічних наслідків Проекту або для Проекту, які Банк може обґрунтовано вимагати за неодмінної умови, що, якщо такої інформації або документа не надано Банкові своєчасно й Позичальник не виправив цього недоліку в обґрунтований строк, установлений Банком у письмовій формі, Банк може виправити цей недолік, якщо це можливо, із залученням власних працівників, консультанта чи будь-якої іншої третьої сторони за рахунок Ініціатора, і Позичальник повинен надавати таким особам будь-яку допомогу, необхідну для цієї мети;

ii) без затримки подає на затвердження Банком інформацію англійською мовою про будь-які істотні зміни в цінах, проектній документації, планах, графіках або програмі витрат для Проекту порівняно з фактами, що були повідомлені Банкові до підписання цієї Угоди;

iii) негайно інформує Банк англійською мовою про: а) будь-які істотні судові процеси, що почалися чи можуть початися, проти нього або Ініціатора, або Кінцевого бенефіціара у зв'язку з екологічними та іншими питаннями, що стосуються Проекту й b) будь-який факт чи подію, яка відома Позичальнику, Ініціатору або Кінцевому бенефіціару й може істотно зашкодити умовам виконання чи функціонування Проекту або вплинути на такі умови, а також

iv) зберігає в одному місці для перевірки повні умови угоди, а також істотні документи, що стосуються процесу закупівель та виконання угоди, і забезпечує Банк можливістю перевіряти контрактні документи, які підрядник зобов'язаний вести відповідно до його контракту поставки.

8.02.

Інформація стосовно Позичальника, Ініціатора та Кінцевого бенефіціара

Позичальник або Ініціатор та Кінцевий бенефіціар за розпорядженням Позичальника:

a) надає Банкові перевірені рахунки Проекту й аудиторські звіти англійською мовою або переклад англійською мовою в межах 6 місяців після закінчення кожного фіскального року;

b) забезпечує цілковите відображення бухгалтерською звітністю Кінцевого бенефіціара операцій, пов'язаних з фінансуванням, виконанням та функціонуванням Проекту, а також

c) негайно інформує Банк про:

i) будь-які суттєві зміни до будь-яких законів, статутів, підзаконних актів, меморандумів і статутів компаній, що відповідно відбулися після дати цієї Угоди й стосуються Проекту;

ii) будь-який факт, який зобов'язує його здійснити дострокове погашення будь-якої фінансової заборгованості чи будь-якого фінансування ЄС;

iii) будь-яку подію або рішення, яке становить або може спричинити події, описані в підпункті 4.03A2 пункту 4.03 статті 4;

iv) будь-який намір з його боку чи з боку Ініціатора або Кінцевого бенефіціара стосовно надання забезпечення будь-яких з його активів на користь третьої сторони;

v) будь-який намір з його боку стосовно відмови від власності на будь-який істотний компонент Проекту;

vi) будь-який факт чи подію, які можуть з обґрунтованою ймовірністю завадити суттєвому виконанню будь-якого зобов'язання Позичальника за цією Угодою;

vii) будь-яку подію, перелічену в пункті 10.01 статті 10, якщо вона вже відбулася, очікується чи може відбутися або

viii) будь-який судовий процес, арбітраж або адміністративне провадження чи розслідування, що вже триває, очікується або може розпочатися й у разі несприятливого вирішення може призвести до Істотної несприятливої зміни.

8.03. Розслідування та інформація

Позичальник зобов'язується:

i) уживати таких заходів, яких Банк може обґрунтовано вимагати, для розслідування та (або) припинення будь-яких можливої або потенційної дії такого характеру, який описано в пункті 6.05 статті 6;

ii) інформувати Банк про заходи, ужиті для стягнення відшкодування з осіб, відповідальних за будь-яку шкоду, завдану внаслідок будь-якої такої дії, а також

iii) сприяти будь-якому розслідуванню, що Банк може проводити стосовно будь-якої такої дії.

8.04.

Візити Банку

Позичальник або Ініціатор та Кінцевий бенефіціар за розпорядженням Позичальника забезпечує надання дозволу призначеним Банком особам, яких можуть супроводжувати представники Європейського суду аудиторів, Європейської Комісії, Європейського офісу боротьби з шахрайством або будь-якого іншого компетентного органу або інституції ЄС, відвідувати об'єкти, установки та виробничі об'єкти в складі Проекту для проведення таких перевірок, які вони бажають провести, чи забезпечити їх або забезпечити їхнє забезпечення всією необхідною допомогою для цих цілей.

Позичальник визнає, що Банк може бути зобов'язаний розголосити інформацію стосовно Проекту будь-якій компетентній інституції або органу Європейського Співтовариства згідно з відповідними обов'язковими положеннями законодавства Європейського Співтовариства.

<< | >>
Законодавчий акт: "ФІНАНСОВА УГОДА між Україною та Європейським інвестиційним банком (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв)". Європейський інвестиційний банк. 2010

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 8 Інформація та візити