<<
>>

Стаття 12 Прикінцеві положення

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

12.01. Повідомлення іншій стороні

Повідомлення та інша інформація, які надаються за цією Угодою та які адресуються будь-якій стороні цієї Угоди, повинні бути в письмовій формі та надсилатися на її адресу чи повідомлятися за факсимільним номером, які зазначено нижче, або на таку іншу адресу або за таким іншим факсимільним номером, про які сторона заздалегідь повідомляє іншій стороні в письмовій формі:

Для Банку

До уваги: Ops B98-100 boulevard Konrad AdenauerL-2950 LuxembourgФакс: +352 4379 67495

Для Позичальника

До уваги: заступника Міністра з питань житлово-комунального господарства України,відповідального за міжнародні відносинивул.

Димитрова, 24м. Київ, 03150УкраїнаФакс: 0380-44-2071833

12.02. Форма повідомлення

Будь-яке повідомлення або інша інформація, які надаються за цією Угодою, повинні бути в письмовій формі.

Надсилання повідомлення та іншої інформації, для яких в цій Угоді встановлюються фіксовані строки або які самі встановлюють фіксовані строки, що є обов'язковими для адресата, може здійснюватися через кур'єра, рекомендованим листом чи факсом. Дата доставки, реєстрації або, залежно від обставин, зафіксована дата отримання передачі є вирішальною для визначення строку.

Надсилання інших повідомлень та інформації може здійснюватися через кур'єра, рекомендованим листом чи факсом.

Без обмеження дійсності будь-якого повідомлення, що надсилається факсом відповідно до зазначених вище пунктів, копія кожного повідомлення, надісланого факсом, також надсилається відповідній стороні листом не пізніше, ніж наступного Банківського дня, що настає.

Якщо це вимагається Банком, повідомлення, які робляться Позичальником відповідно до будь-якого положення цієї Угоди, доставляються Банкові разом з достатнім доказом повноважень особи (осіб), уповноваженої (уповноважених) підписувати таке повідомлення від імені Позичальника, та засвідчений зразок підпису (підписів) такої особи (таких осіб).

12.03.

Чинність Угоди

Ця Угода залежить від таких умов та є чинною лише:

a) після отримання Банком від відповідних органів України прийнятного для Банку підтвердження, у якому йдеться про те, що x) Рамкова угода є чинною, обов'язковою для виконання та може бути примусово виконаною й те, що Проект підпадає під дію Рамкової угоди, а також про те, що y) положення законодавства України, що забороняють дострокове погашення позик, отриманих українськими позичальниками із-за кордону, не поширюються на Банк та цю Угоду, а також

b) у разі прийняття Банком підтвердження, що вимагається рубрикою "a" підпункту 1.04A пункту 1.04 статті 1.

Ця Угода не набирає чинності доти, доки Банк не надішле Позичальнику лист, що підтверджує виконання зазначених вище умов "a" та "b" й зазначає дату набрання чинності цією Угодою (далі - Дата набрання чинності), і такий лист є остаточним підтвердженням того, що ця Угода набула чинності.

Для уникнення сумнівів, до надання Банком такого листа ні Позичальник, ні Банк не мають жодних вимог один до одного чи жодної відповідальності за цією Угодою або у зв'язку з нею.

Для уникнення сумнівів, якщо будь-коли Держава Україна надасть несприятливий висновок стосовно Рамкової угоди або з'явиться підтвердження, що зазначені вище положення поширюються на Банк, Банк за жодних обставин не надасть листа, зазначеного в цьому пункті 12.03 статті 12, і ця Угода негайно втрачає чинність, а Позичальник та Банк не матимуть жодних вимог один до одного чи жодної відповідальності за цією Угодою або у зв'язку з нею.

12.04. Зміна сторін

Позичальник не може переуступати або передавати будь-яких зі своїх прав або зобов'язань за цією Угодою без попередньої письмової згоди Банку.

Банк може переуступати свої права та вигоди цілком або частково або передавати (шляхом новації, субучасті або іншим шляхом) цілком або частково свої права, вигоди та зобов'язання за цією Угодою.

12.05.

Декларативна частина, додатки та доповнення

Частиною цієї Угоди є декларативна частина й такі додатки:

Додаток A.

Технічний опис та звітність

Додаток B.

Визначення EURIBOR

Додаток C.

Форми для Позичальника

Додаток D.

Умови, що передують дальшій вибірці

До цієї Угоди додаються такі доповнення:

Доповнення I.

Повноваження підписувати від імені Позичальника

На посвідчення чого сторони цієї Угоди розпорядилися, щоб цю Угоду було підписано в чотирьох оригінальних примірниках англійською мовою, та відповідно розпорядилися, щоб Ірина Запатріна, заступник Міністра з питань житлово-комунального господарства, та Едіна Ксаний, юрисконсульт, парафували кожну сторінку цієї Угоди від їхнього імені.

Київ, 2 лютого 2010 р.

Підписано за Українута від її імені

Підписано за Європейський інвестиційний банкта від його імені

(Підпис)

(Підпис)

(Підпис)

О. Кучеренко

К. Синадіно

Е. Біндер

1 лютого 2010 р.Люксембург

Додаток A

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ТА ЗВІТНІСТЬ

ДОДАТКИ

A.1. Технічний опис

Мета, місце

Проект стосується міста Миколаїв, населення якого складає близько 510000 осіб та яке розташовано в південній частині України, в 65 км від Чорного моря вздовж гирла річки Південний Буг. Безпосередньою метою Проекту є вжиття важливих заходів для відновлення життєздатності комунального підприємства, припинення погіршення ситуації зі станом інфраструктури та підготовки до зростання потреб у майбутньому. Проект охоплює термінові та ефективні заходи стосовно як водопостачання, водовідведення та очистки стічних вод, так і розширення водопровідної мережі в районах, які наразі потерпають від забруднення колодязів.

Опис

Питна вода

Насосно-компресорні станції та резервуари 2-ого ступеня (станції 2 й 3), 3-ого ступеня, 4-ого ступеня та північної частини

- Установлення нових насосів, перетворювачів частоти й проведення пов'язаних із цим електромеханічних робіт

- Заміна засувок та арматури

- Реконструкція приладів управління та розподільних щитів

- Установлення витратомірів (реєстраторів) на резервуарах і насосних установках

Реконструкція насосної станції необробленої води рівня 1 на Дніпрі

- Установлення нових перетворювачів частоти, розподільних щитів і двигунів для 2 насосів, у тому числі пов'язані із цим електромеханічні роботи

Реконструкція та модернізація існуючої установки очищення питної води

- Реконструкція коагуляційного резервуару для технологічної лінії III

- Реконструкція флокуляції й відстійників технологічної лінії I

- Установлення нового блоку хлорування, у тому числі реконструкція систем зберігання та дозування й системи надзвичайної нейтралізації, а також ведення відповідної документації

- Заміна засувок

Мережа водопостачання

- Секторизація водорозподільної мережі на 13 районних зон, у тому числі встановлення камер для магістральних водомірів, монтаж магістральних водомірів і заміна засувок, арматури та іншого обладнання

- Установлення лічильників води для багатоквартирних будинків

- Реконструкція секцій водорозподільної мережі, які знаходяться в критичному стані, у тому числі заміна засувок та арматури.

Загальна довжина секцій, які знаходяться в критичному стані, оцінюється в 1 км, але може підлягати коригуванню відповідно до реальних пріоритетів.

Розширення мережі водопостачання на правому боці річки Південний Буг

- Спорудження двох дюкерів діаметром 450 мм по дну річки Південний Буг

- Будівництво двох нових насосних станцій, по одному на кожному боці річки Південний Буг

- Нові магістралі та мережа розподілу води, у тому числі сполучення й люки для районів Мала Кореніха, Велика Кореніха та Варварівка, що в цілому охопить 18000 осіб населення, а довжина розподільчої мережі становитиме 16 км.

Водовідведення

Реконструкція мережі водовідведення

- Реконструкція мереж каналізації, що знаходяться в критичному стані, у тому числі в районі Варварівка. Загальна протяжність каналізаційних мереж складає близько 13 км, але може бути скоригована відповідно до реальних пріоритетів.

- Заміна зниклих і підняття затонулих кришок люків

- Установлення вентиляційної системи каналізаційних мереж

Насосні станції для стічних вод

- Реконструкція насосних станцій, у тому числі відстійників насосів, технічних випусків, решіток

- Заміна засувок та арматури й реконструкція приладів управління та розподільних щитів

- Установлення 15 перетворювачів частоти й проведення пов'язаних із цим електромеханічних робіт

- Установлення приладів й системи SCADA на всіх 26 насосних станціях для стічних вод

Реконструкція існуючої установки очищення стічних вод у межах існуючої проектної продуктивності

- Реконструкція прийомної камери, решіток і піскоуловлювачів, у тому числі ремонт будівлі

- Спорудження двох вторинних відстійників та завершення будівництва 4-го вторинного відстійника

- Реконструкція глибоководного випуску й спорудження мулоущільнювачів. Це може бути скориговано відповідно до фактичних пріоритетів.

Обладнання та програмне забезпечення

- Одна машина очищення каналізаційних мереж

- Набори ремонтних інструментів

- Обладнання для виявлення витоків

- Лабораторне обладнання для установок очищення питної води та стічних вод

- Один кольоровий графобудувач формату А1, один кольоровий графобудувач формату А3, один монохромний лазерний принтер, один сканер

- 4 персональні комп'ютери з 21-дюймовим моніторами

- Цифрова камера, основне обладнання для спостереження та 2 одиниці переносних GPS,

- САПР, ГІС, програмне забезпечення для моделювання мереж та управління інформацією

Технічна допомога й розробка

- Проектна й закупівельна документація

- Надання підтримки ГУП стосовно закупівель та виконання, у тому числі нагляд за роботами

- Дальший розвиток географічної інформаційної системи (ГІС)

- Удосконалення системи виставлення рахунків і бухгалтерського обліку та розвиток системи адміністративно-управлінського забезпечення

- Проведення тренінгів з виявлення витоків, моделювання мереж, ГІС, САПР і використання придбаного обладнання

- Підтримка в розробці стратегії вимірювання й зменшення несанкціонованого використання води

- Курси англійської мови для членів ГУП

Графік

01.01.2006 - 31.12.2013

A.2. Проектна інформація, яка повинна надсилатися Банкові, та метод надсилання

1. Надіслання інформації: призначення відповідальної особи

Інформацію, яку викладено нижче, повинно бути надіслано Банкові, за що відповідальним є:

Компанія

"Миколаївводоканал"

Контактна особа

Василь Тельпіс

Посада

Генеральний директор

Підрозділ (департамент)

Адреса

вул. Чигирина, 161, Миколаїв, Україна

Телефон

(0512) 58 25 70

Факс

24 41 56

Електронна пошта

potapov@vodokanal.mk.ua

Контактна особа (контактні особи), яку зазначено вище (яких зазначено вище), є відповідальною контактною особою (відповідальними контактними особами) станом на цей час.

Ініціатор невідкладно інформує ЄІБ у разі будь-якої зміни.

2. Інформація з окремих питань

Ініціатор надає Банкові таку інформацію не пізніше кінцевого терміну, зазначеного нижче.

Документ (інформація)

Кінцевий термін

Лист про підтвердження та корегування тарифів на воду та каналізацію

Щорічно, до моменту надіслання тарифної пропозиції до обласного органу з питань регулювання тарифів

План дій, який є прийнятним для Банку, проa) зниження несанкціонованого використання води після водомірів, установлених у багатоквартирних будинках,і b) підвищення рівня сплати рахунків у багатоквартирних будинках

У межах одного року після першої вибірки

План охорони навколишнього середовища для Проекту

У межах 6 місяців з першої вибірки

3. Інформація згідно з фінансовими вимогами та вимогами до описової звітності, що виникають з умов виділення гранта ЄС

Документ (інформація)

Кінцевий термін

План робіт стосовно першого періоду виконання та пропозиція стосовно змісту звітів про виконану роботу

До моменту першої вибірки

Звіти про виконану роботу до кінця прийнятного періоду Гранта ЄС, у тому числі описова та фінансова частини на підтримку платіжних вимог. Описова частина містить:- короткий виклад та контекст Проекту;- заходи, ужиті протягом звітного періоду (тобто заходи, які безпосередньо стосуються Проекту, й передбачувані заходи);- труднощі та заходи, яких необхідно вживати для вирішення проблем;- зміни стосовно виконання;- досягнення (результати) згідно з покажчиками, що ґрунтуються на технічному описі Проекту (додаток I);- план робіт на наступний період, у тому числі цілі та покажчики досягнення

Кожні 6 місяців

Заключний звіт для ЄС у вигляді звіту про виконану роботу з додаванням опису заходів, ужитих для визначення Європейського Союзу як джерела фінансування, та подробиць стосовно передачі коштів

Протягом 6 місяців після закінчення прийнятного періоду гранта ЄС

4. Інформація про виконання Проекту згідно з процедурами моніторингу Банку

Ініціатор надає Банкові таку інформацію про поступ у виконанні Проекту не пізніше кінцевого терміну, зазначеного нижче. Вимоги до звітності відповідатимуть настільки, наскільки це є можливим, вимогам Держави Україна та ЄС.

Документ (інформація)

Кінцевий термін

Звіт про поступ у виконанні Проекту- Досягнення (результати) згідно з покажчиками, що ґрунтуються на технічному описі Проекту (додаток I)- Якщо це є доцільним, невелике вдосконалення технічного опису з поясненням причин важливих змін порівняно з початковою редакцією- Короткий виклад заходів, у тому числі аналіз проекту, контроль на будівничому майданчику, питання охорони навколишнього середовища та безпеки, звіти про зміни, процедури приймання, а також заходи згідно з планом охорони навколишнього середовища для Проекту- Опис тренінгів й технічної допомоги- Переглянутий загальний план закупівель та робіт, у тому числі остання інформація про дату завершення кожного з основних компонентів Проекту з поясненням причин виникнення можливих затримок- Корегування вартості Проекту з поясненням причин будь-якого можливого збільшення затрат у порівнянні з початковими затратами, закладеними в бюджет- Огляд трансакцій та виконання проектних зобов'язань у зв'язку з використанням коштів зі спеціального рахунка- Огляд і статистика закупівель- Платіжні вимоги та короткий виклад рахунків-фактури підрядчика- Опис будь-яких важливих питань впливу на навколишнє середовище- Опис будь-якої важливої проблеми, що виникла, та будь-якого можливого ризику, що може вплинути на функціонування Проекту- Будь-який судовий процес стосовно Проекту, що може тривати

Кожні 3 місяці

Покажчики діяльності "Миколаївводоканалу" згідно з формулюваннями Міжнародної водної асоціації. Остаточний перелік повинно бути погоджено з Банком.

Щороку

Мова звітності

Англійська

Додаток B

ВИЗНАЧЕННЯ EURIBOR

A. EURIBOR

EURIBOR означає:

a) стосовно відповідного періоду тривалістю менше одного місяця - відсоткову ставку для депозитів в євро терміном в один місяць;

b) стосовно відповідного періоду тривалістю один чи більше повних місяців - відсоткову ставку для депозитів в євро терміном на відповідну кількість повних місяців, а також

c) стосовно відповідного періоду тривалістю більше одного місяця (але не повних місяців) - ставку, отриману шляхом лінійної інтерполяції стосовно двох відсоткових ставок для депозитів в євро, одна з яких застосовується для найближчого періоду з повних місяців, який є коротшим за тривалість відповідного періоду, а інший - для найближчого періоду з повних місяців, який є довшим за тривалість відповідного періоду (період, для якого береться ставка або з якого ставки інтерполюються, - Репрезентативний період),

опубліковану об 11:00 за брюссельським часом або в пізніший час, прийнятний для Банку, у день (далі - Дата зміни змінної відсоткової ставки), який припадає за 2 (два) Відповідні банківські дні до першого дня відповідного періоду, на сторінці Reuters EURIBOR 01 або на наступній сторінці чи, якщо така є відсутньою, у будь-якому виданні, вибраному Банком для цієї мети.

Якщо такої ставки таким чином не опубліковано, Банк звертається до головних офісів у єврозоні чотирьох найбільших банків у єврозоні, вибраних Банком, з проханням котирувати ставку, яку кожен з них пропонує для депозитів у євро в порівняній сумі приблизно об 11:00 за брюссельським часом станом на Дату зміни змінної відсоткової ставки основним банкам на міжбанківському ринку в єврозоні на період, що дорівнює Репрезентативному періодові. Якщо надаються принаймні 2 (два) котирування, ставка для такої Дати зміни змінної відсоткової ставки буде середнім арифметичним таких котирувань.

Якщо надається менше двох запитаних котирувань, ставка для такої Дати зміни змінної відсоткової ставки буде середнім арифметичним ставок, котируваних найбільшими банками в єврозоні, вибраними Банком, приблизно об 11:00 за брюссельським часом станом у день, який припадає через 2 (два) Відповідні банківські дні після Дати зміни змінної відсоткової ставки, для позик у євро в порівнянній сумі провідним європейським банкам на період, що дорівнює Репрезентативному періодові.

B. Загальні положення

Для цілей викладених вище визначень:

a) усі відсотки, отримані в результаті будь-яких підрахунків, зазначених у цьому додатку, у разі необхідності округлюватимуться до найближчої однієї стотисячної відсоткового пункту, причому половинне значення округляється в бік збільшення;

c) Банк негайно інформує Позичальника про котирування, отримані Банком;

d) якщо будь-яке із зазначених вище положень припиняє відповідати положенням, прийнятим під егідою EURIBOR FBE та EURIBOR ACI стосовно EURIBOR, Банк шляхом надіслання повідомлення Позичальнику може внести до такого положення зміни для приведення його у відповідність з такими іншими положеннями.

Додаток C

ФОРМИ для Позичальника

C.1. Форма Пропозиції вибірки (Акцепту вибірки) (підпункт 1.02B пункту 1.02 статті 1 та підпункт 1.02C пункту 1.02 статті 1)

Кому:

Україна

Від:

Європейський інвестиційний банк

Дата:

Тема:

Пропозиція вибірки (Акцепт вибірки) для Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком, яку датовано 2 лютого 2010 р.,(далі - Фінансова угода)Номер FI ………… Номер Serapis 2007-0347

_____________________________________________________________________

Шановні панове!

Ми посилаємося на Фінансову угоду. Терміни, визначені у Фінансовій угоді, мають те саме значення, коли використовуються в цьому листі.

У відповідь на вашу запит на отримання Пропозиції вибірки від Банку та відповідно до підпункту 1.02B пункту 1.02 статті 1 Фінансової угоди ми пропонуємо цим надати вам такий Транш:

a) сума, яку повинно бути надано, у євро:

b) Запланована дата вибірки:

c) базова відсоткова ставка:

d) періодичність сплати відсотків:

e) Дати платежів:

f) умови погашення основної суми:

g) перша та остання дати погашення основної суми:

i) Спред, що застосовується до настання Дати погашення.

Для надання Траншу відповідно до умов Фінансової угоди Банк повинен отримати Акцепт вибірки у формі примірника цієї Пропозиції вибірки, належним чином підписаної від вашого імені, надісланої за таким факсимільним номером [____________] не пізніше, ніж у Кінцевий термін Акцепту вибірки [час] за Люксембурзьким часом станом на [дата].

До Акцепту вибірки повинні додаватися (якщо не надано заздалегідь):

i) зазначення банківського рахунка (з кодом IBAN), на який повинна здійснюватися вибірка Траншу, а також

ii) підтвердження повноваження особи (осіб), уповноваженої (уповноважених) для його підписання й зразок підпису (зразки підписів) такої особи (таких осіб).

У разі неприйняття до зазначеного вище часу пропозиція, яка міститься в цьому документі, уважається такою, яка є відхиленою, й автоматично втрачає чинність.

Якщо ви приймаєте Транш, описаний в цій Пропозиції вибірки, застосовуються всі умови цієї Фінансової угоди, зокрема положення пункту 1.04 статті 1.

З повагою

Європейський інвестиційний банк

Ми цим приймаємо зазначену вище Пропозицію вибірки:

________________________________________________________________

За Україну та від її імені

Дата:

C.2 Форма довідки від Позичальника (підпункт 1.04B пункту 1.04 статті 1)

Кому:

Європейський інвестиційний банк

Від:

Україна

Дата:

Тема:

Фінансова угода Україною та Європейським інвестиційним банком, яку датовано 2 лютого 2010 р.(далі - Фінансова угода)Номер FI ………… Номер Serapis 2007-0347

________________________________________________________

Шановні панове!

Терміни, визначені у Фінансовій угоді, мають те саме значення, коли використовуються в цьому листі.

Для цілей пункту 1.04 статті 1 Фінансової угоди ми цим підтверджуємо вам таке:

a) не відбулося жодних істотних змін у жодному аспекті Проекту чи стосовно якого ми зобов'язані звітувати згідно з пунктом 8.01 статті 8, за винятком тих, про які ми раніше повідомляли;

e) ми маємо достатньо коштів для забезпечення своєчасного завершення та виконання Проекту згідно з додатком A.1;

f) не відбулося й не триває без виправлення чи без відмовлення жодної події чи обставини, яка становить або яка із часом чи після надіслання повідомлення за Фінансовою угодою може становити випадок невиконання зобов'язань за пунктом 10.01 статті 10;

g) не відбувається та настільки, наскільки нам відомо, не повинно відбуватися й не планується жодним судом, арбітражним органом чи установою розгляду жодного судового процесу, арбітражу, адміністративних проваджень чи розслідування, що вже призвело або в разі негативного результату може призвести до Істотної несприятливої зміни, і стосовно нас чи наших дочірніх компаній не існує жодного невиконаного судового рішення чи ухвали;

h) заяви та гарантії, які повинні бути зроблені або повторені нами згідно з пунктом 6.16 статті 6, є правильними в усіх аспектах, а також

i) не відбулося жодної Істотної несприятливої зміни в порівнянні з нашим становищем станом на дату Фінансової угоди.

З повагою

За Україну та від її імені

Дата:

Додаток D

Умови, що передують дальшій вибірці (пункт 6.18 статті 6)

Стосовно дальшої вибірки Кінцевому бенефіціару коштів Позики та Гранта, якщо він є, Позичальник зобов'язується та погоджується:

a) підтверджувати дотримання всіх умов цієї Угоди, у тому числі без обмежень:

i) підпункту 1.02D пункту 1.02 статті 1;

ii) рубрики "l" підпункту 1.04A пункту 1.04 статті 1;

iii) рубрики "av" підпункту 1.04C пункту 1.04 статті 1;

iv) пункту 6.01 статті 6;

v) пункту 6.06 статті 6;

vi) рубрики "v" пункту 6.07 статті 6;

vii) пункту 6.18 статті 6;

b) виконувати після набрання чинності Грантовою угодою інші такі умови, що передують вибірці коштів за Грантовою угодою, про які Банк у письмовій формі час від часу може повідомляти Позичальнику та які після надіслання такого повідомлення та підтвердження його отримання Позичальником уважатимуться включеними шляхом посилання в цей додаток D mutatis mutandis, а також

c) виконувати будь-які інші умови або надавати будь-яку інформацію, яку Банк може обґрунтовано вимагати, у кожному із цих випадків у прийнятний для Банку спосіб.

<< | >>
Законодавчий акт: "ФІНАНСОВА УГОДА між Україною та Європейським інвестиційним банком (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв)". Європейський інвестиційний банк. 2010

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 12 Прикінцеві положення