ПОСТАНОВА від 29 березня 2002 р. № 415 "Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету". 2002

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 березня 2002 р.

№ 415

Київ

Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

№ 647 від 27.07.2005

№ 1618 від 16.11.2006

№ 783 від 29.07.2009

№ 968 від 07.09.2011

№ 129 від 22.02.2012

№ 1098 від 28.11.2012

№ 380 від 29.05.2013

№ 74 від 23.03.2014

№ 348 від 13.08.2014

№ 415 від 08.09.2014

№ 476 від 23.09.2014

№ 558 від 22.10.2014

№ 613 від 05.11.2014

№ 546 від 30.07.2015}

Відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1.

Затвердити Порядок використання коштів резервного фонду бюджету (далі - Порядок), що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим привести свої акти у відповідність з цією постановою.

3. Міністерству фінансів надавати роз'яснення щодо застосування Порядку.

Прем'єр-міністр України

А.КІНАХ

Інд. 34


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 29 березня 2002 р. № 415

ПОРЯДОК

використання коштів резервного фонду бюджету

{У тексті Порядку слова “Державне казначейство” в усіх відмінках замінено словом “Казначейство” у відповідному відмінку, а слово “Мінекономіки” - словом “Мінекономрозвитку” згідно з Постановою КМ № 129 від 22.02.2012}

Загальні положення

1.

Цей Порядок визначає напрями використання коштів резервного фонду державного бюджету та місцевого бюджету і встановлює процедури, пов'язані з виділенням коштів резервного фонду відповідного бюджету та звітуванням про їх використання.

2. Резервний фонд бюджету формується для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету.

3. Резервний фонд бюджету не може перевищувати 1 відсотка обсягу видатків загального фонду відповідного бюджету.

4. Резервний фонд бюджету встановлюється законом про Державний бюджет України або рішенням про місцевий бюджет загальною сумою без визначення головного розпорядника бюджетних коштів.

5. Розподіл бюджетного призначення резервного фонду відповідного бюджету провадиться за рішенням Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої держадміністрації, виконавчого органу відповідної ради.

Напрями та умови використання коштів з резервного фонду бюджету

6. Кошти резервного фонду бюджету можуть використовуватися на здійснення:

а) заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального характеру;

{Підпункт "а" пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1098 від 28.11.2012}

а-1) заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, на основі даних моніторингу, експертизи, досліджень та прогнозів щодо можливого перебігу подій з метою недопущення їх переростання у надзвичайну ситуацію техногенного та природного характеру або пом'якшення її можливих наслідків;

{Пункт 6 доповнено підпунктом "а-1" згідно з Постановою КМ № 783 від 29.07.2009}

а-2) заходів, пов’язаних із підготовкою та проведенням позачергових виборів народних депутатів України;

{Пункт 6 доповнено підпунктом "а-2" згідно з Постановою КМ № 415 від 08.09.2014}

б) інших непередбачених заходів, які відповідно до законів можуть здійснюватися за рахунок коштів бюджету, але не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету, тобто на момент затвердження бюджету не було визначених актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідної ради, місцевої держадміністрації, виконавчого органу відповідної ради підстав для проведення таких заходів.

7.

До непередбачених заходів, визначених у підпункті "б" пункту 6 цього Порядку, не можуть бути віднесені:

обслуговування та погашення державного боргу, боргу Автономної Республіки Крим чи боргу місцевого самоврядування;

додаткові заходи, що забезпечують виконання бюджетної програми (функції), призначення на яку затверджено у бюджеті, крім заходів з питань зміцнення обороноздатності держави, запровадження паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм, запровадження паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм, та заходів, пов’язаних з тимчасовим переміщенням громадян України з районів проведення антитерористичної операції та тимчасово окупованої території України;

{Абзац третій пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 74 від 23.03.2014, № 558 від 22.10.2014, № 613 від 05.11.2014, № 546 від 30.07.2015}

капітальний ремонт або реконструкція, крім випадків, пов'язаних з ліквідацією надзвичайних ситуацій та проведенням заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного, природного та соціального характеру, зокрема пов’язаних з відновленням зруйнованих (пошкоджених) під час проведення антитерористичної операції об’єктів, а також реконструкцією об’єктів житлового та комунального призначення з високим ступенем готовності для забезпечення житлом військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичних операціях, заходах, пов’язаних із забезпеченням правопорядку на державному кордоні, відбиттям збройного нападу на об’єкти, що охороняються військовослужбовцями, звільненням таких об’єктів у разі захоплення або спроби насильницького заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою, та сімей загиблих з їх числа;

{Абзац четвертий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 647 від 27.07.2005, № 783 від 29.07.2009, № 476 від 23.09.2014, № 558 від 22.10.2014}

придбання житла, крім випадків відселення мешканців з будинків, пошкоджених під час проведення антитерористичної операції, аварійних будинків унаслідок надзвичайної ситуації та забезпечення сімей загиблих військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, які брали безпосередню участь у антитерористичних операціях, заходах, пов’язаних із забезпеченням правопорядку на державному кордоні, відбиттям збройного нападу на об’єкти, що охороняються військовослужбовцями, звільненням таких об’єктів у разі захоплення або спроби насильницького заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою, а також військовослужбовців з їх числа, які отримали пошкодження хребта або втратили кінцівки під час здійснення зазначених заходів;

{Абзац п'ятий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 647 від 27.07.2005; в редакції Постанови КМ № 348 від 13.08.2014; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 476 від 23.09.2014, № 558 від 22.10.2014}

надання гуманітарної чи іншої допомоги, крім випадків, коли рішення про надання такої допомоги прийнято Верховною Радою України, Президентом України, Кабінетом Міністрів України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідною радою.

{Абзац пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 74 від 23.03.2014}

8. За рахунок коштів резервного фонду бюджету можуть відшкодовуватися витрати на здійснення заходів на суму фактичної кредиторської заборгованості станом на 1 січня поточного бюджетного періоду, щодо фінансування яких прийнято рішення про виділення коштів з резервного фонду бюджету в минулому бюджетному періоді, але платежі з бюджету не були проведені або були проведені частково, про що приймається відповідне рішення.

9. Рішення про виділення коштів з резервного фонду бюджету приймається тільки в межах призначення на цю мету у відповідному бюджеті і втрачає чинність після закінчення відповідного бюджетного періоду.

{Пункт 10 виключено на підставі Постанови КМ № 647 від 27.07.2005}

11. Кошти з резервного фонду бюджету виділяються на безповоротній основі або на умовах повернення, про що зазначається у рішенні про виділення коштів з резервного фонду бюджету.

Кошти із резервного фонду бюджету суб'єктам господарської діяльності недержавної форми власності або суб'єктам господарської діяльності, у статутному фонді яких корпоративні права держави становлять менше ніж 51 відсоток, виділяються через головних розпорядників бюджетних коштів лише на умовах повернення.

Умови повернення до відповідного бюджету коштів, виділених з резервного фонду бюджету, зокрема строки та поетапний графік, визначаються у договорі, укладеному між головним розпорядником бюджетних коштів та розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня або їх одержувачем.

{Пункт 11 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 129 від 22.02.2012}

{Пункт 11 в редакції Постанови КМ № 647 від 27.07.2005}

Подання та розгляд звернень про виділення коштів з резервного фонду бюджету

12. Звернення про виділення коштів з резервного фонду бюджету подаються:

щодо видатків державного бюджету - міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Центральною виборчою комісією, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міською держадміністрацією (далі - заявники) до Кабінету Міністрів України;

{Абзац другий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 415 від 08.09.2014}

щодо видатків місцевих бюджетів - підприємствами, установами, організаціями (далі - заявники) до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої держадміністрації, виконавчого органу відповідної ради.

13. У зверненні зазначається:

напрям використання коштів резервного фонду бюджету;

головний розпорядник бюджетних коштів, якому пропонується виділити кошти з резервного фонду бюджету (у разі необхідності);

обсяг асигнувань, який пропонується надати з резервного фонду бюджету, в тому числі на умовах повернення;

підстави для здійснення заходів за рахунок бюджету;

інформація про можливість (неможливість) фінансування зазначених заходів за рахунок інших джерел та наслідки у разі, коли кошти з резервного фонду не будуть виділені.

{Пункт 13 в редакції Постанови КМ № 647 від 27.07.2005}

{Пункт 14 виключено на підставі Постанови КМ № 647 від 27.07.2005}

15. До звернення обов'язково додаються:

розрахунки обсягу коштів з резервного фонду бюджету;

перелік невідкладних (першочергових) робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного, природного та соціального характеру, та інших заходів;

{Абзац третій пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 783 від 29.07.2009, № 558 від 22.10.2014}

документи, що підтверджують отримані суми страхового відшкодування (у разі відсутності договору страхування - пояснення заявника про причини непроведення страхування);

інша інформація, що підтверджує необхідність виділення коштів з резервного фонду бюджету на здійснення заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій з урахуванням факторів їх поширення, розміру завданих збитків та людських втрат і кваліфікаційних ознак надзвичайних ситуацій, проведення заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного, природного та соціального характеру, а також інших заходів.

{Абзац п'ятий пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 783 від 29.07.2009, № 558 від 22.10.2014}

У разі необхідності виділення коштів з резервного фонду бюджету за напрямами, передбаченими у підпункті "а" пункту 6 цього Порядку, до звернення також обов'язково додаються:

акти обстеження та дефектні акти, що підтверджують розміри завданих збитків, затверджені в установленому порядку;

узагальнені кошторисні розрахунки на проведення аварійно-відбудовних та інших невідкладних робіт.

{Пункт 15 в редакції Постанови КМ № 647 від 27.07.2005}

{Пункт 16 виключено на підставі Постанови КМ № 647 від 27.07.2005}

17. У разі необхідності виділення коштів з резервного фонду бюджету на цілі, передбачені у пункті 8 цього Порядку, до звернення додаються документи, що підтверджують здійснення зазначених заходів та наявність фактичної кредиторської заборгованості.

{Пункт 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 647 від 27.07.2005}

18. Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцева держадміністрація, виконавчий орган відповідної ради не пізніше ніж у триденний термін з дня отримання звернення дає доручення відповідно Мінекономрозвитку, Мінекономіки Автономної Республіки Крим, головному управлінню, управлінню чи відділу економіки місцевої держадміністрації, виконавчого органу відповідної ради (далі - уповноважений місцевий орган) та Мінфіну (місцевому фінансовому органу) для розгляду звернення та підготовки пропозицій для прийняття рішення про виділення коштів з резервного фонду бюджету. До виконання доручення в разі необхідності можуть залучатися інші заінтересовані органи виконавчої влади.

{Абзац перший пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 647 від 27.07.2005, № 129 від 22.02.2012}

У разі потреби Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцева держадміністрація, виконавчий орган відповідної ради дає доручення щодо підготовки експертних висновків стосовно звернення:

ДСНС, регіональним комісіям з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських держадміністраціях - щодо визначення рівня надзвичайної ситуації згідно з Порядком класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями;

{Пункт 18 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 647 від 27.07.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 380 від 29.05.2013}

Мінрегіону (уповноваженому місцевому органу) - щодо технічних рішень та вартісних показників, що підтверджують необхідність проведення робіт, які планується виконувати за рахунок коштів резервного фонду бюджету;

{Абзац четвертий пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 129 від 22.02.2012}

Мінагрополітики (Міністерству аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим), головному управлінню, управлінню чи відділу сільського господарства і продовольства місцевої держадміністрації, виконавчого органу відповідної ради - щодо оцінки збитків, завданих сільськогосподарським товаровиробникам, та необхідних для їх відшкодування коштів.

{Абзац п'ятий пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 129 від 22.02.2012}

{Абзац шостий пункту 18 виключено на підставі Постанови КМ № 647 від 27.07.2005}

У разі коли термін виконання доручення не вказано, органи, визначені в абзацах третьому-п'ятому цього пункту, у десятиденний термін після отримання доручення надсилають зазначені експертні висновки Мінекономрозвитку і Мінфіну (уповноваженим місцевим органам).

{Абзац сьомий пункту 18 в редакції Постанови КМ № 647 від 27.07.2005}

19. Мінфін (місцевий фінансовий орган) розглядає звернення та додані до нього матеріали, готує пропозиції щодо підстав виділення коштів з резервного фонду бюджету, можливості здійснення відповідних заходів за рахунок інших джерел, можливого обсягу виділення асигнувань з резервного фонду бюджету та надсилає їх у тижневий термін Мінекономрозвитку (уповноваженому місцевому органу).

{Пункт 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 129 від 22.02.2012}

20. Мінекономрозвитку (уповноважений місцевий орган) згідно з дорученням Кабінету Міністрів України (Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої держадміністрації, виконавчого органу відповідної ради) за результатами розгляду звернення та з урахуванням експертних висновків, отриманих від органів, визначених у пункті 18 цього Порядку, та пропозицій Мінфіну (місцевого фінансового органу) робить узагальнений висновок щодо підстав виділення коштів з резервного фонду бюджету, правильності поданих розрахунків та можливого обсягу виділення асигнувань з резервного фонду бюджету.

{Пункт 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 129 від 22.02.2012}

21. У разі недотримання заявником вимог, установлених пунктами 6-9 та 11 цього Порядку, або невідповідності матеріалів звернення вимогам, зазначеним у пунктах 13 і 15 цього Порядку, відповідальний виконавець, визначений в дорученні щодо розгляду звернення та підготовки пропозиції для прийняття рішення про виділення коштів з резервного фонду бюджету, повертає подані матеріали заявникові для доопрацювання, зазначивши причини їх повернення, та доповідає про це Кабінетові Міністрів України (Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевій держадміністрації, виконавчому органу відповідної ради).

У разі коли загальний обсяг коштів, виділених з резервного фонду бюджету відповідно до прийнятих рішень, досягне обсягу призначення, затвердженого в бюджеті для резервного фонду, Мінекономрозвитку (уповноважений місцевий орган) невідкладно повідомляє про це Кабінет Міністрів України (Раду міністрів Автономної Республіки Крим, місцеву держадміністрацію, виконавчий орган відповідної ради) та Мінфін (місцевий фінансовий орган).

{Пункт 21 в редакції Постанови КМ № 647 від 27.07.2005}

Підготовка та прийняття рішення про виділення коштів з резервного фонду бюджету

22. Мінекономрозвитку (уповноважений місцевий орган) є відповідальним за підготовку та подання проектів рішень про виділення коштів з резервного фонду бюджету.

У разі визнання доцільності та можливості виділення коштів з резервного фонду бюджету Мінекономрозвитку (уповноважений місцевий орган) готує відповідний проект рішення, в якому повинно бути визначено:

головного розпорядника бюджетних коштів, якому виділяються кошти з резервного фонду бюджету;

{Абзац третій пункту 22 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 647 від 27.07.2005}

напрям використання коштів з резервного фонду бюджету;

{Абзац четвертий пункту 22 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 647 від 27.07.2005}

обсяг коштів, який пропонується надати з резервного фонду бюджету;

{Абзац п'ятий пункту 22 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 647 від 27.07.2005}

умови повернення коштів, виділених з резервного фонду бюджету.

23. Мінекономрозвитку (уповноважений місцевий орган) погоджує проект рішення про виділення коштів з резервного фонду бюджету з Мінфіном (місцевим фінансовим органом) і подає його в установленому порядку на розгляд Кабінетові Міністрів України (Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевій держадміністрації, виконавчому органу відповідної ради).

У виняткових випадках (загроза життю людей, об'єктам економіки та територіям) проект рішення про виділення коштів з резервного фонду бюджету Мінекономрозвитку готується і подається на розгляд Кабінетові Міністрів України на підставі прогнозних розрахунків головного розпорядника бюджетних коштів, якому передбачається виділення коштів з резервного фонду державного бюджету, з наступним оформленням цього проекту у двотижневий термін в установленому порядку.

{Пункт 23 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 647 від 27.07.2005}

24. Кабінет Міністрів України (Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві держадміністрації, виконавчий орган відповідної ради) приймає рішення про виділення коштів з резервного фонду бюджету виключно за наявності висновків Мінекономрозвитку та Мінфіну (уповноваженого місцевого органу та місцевого фінансового органу).

25. У разі потреби Кабінет Міністрів України (Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцева держадміністрація, виконавчий орган відповідної ради) може скоротити термін розгляду звернення, підготовки та прийняття рішення про виділення коштів з резервного фонду бюджету.

Виділення коштів з резервного фонду бюджету, ведення обліку та звітності

26. Після прийняття рішення про виділення коштів з резервного фонду бюджету:

а) головний розпорядник бюджетних коштів у тижневий термін повідомляє Мінфіну (місцевому фінансовому органу) коди економічної класифікації видатків та кредитування державного бюджету (коди тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) та відповідні обсяги коштів згідно із зазначеним рішенням;

{Підпункт "а" пункту 26 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 129 від 22.02.2012}

б) Мінфін (місцевий фінансовий орган) під час визначення бюджетної програми з резервного фонду бюджету закріплює за нею код програмної та функціональної класифікації видатків і кредитування бюджету відповідно до напряму використання коштів резервного фонду бюджету, затвердженого зазначеним рішенням, і вносить в установленому порядку зміни до розпису бюджету.

{Пункт 26 в редакції Постанови КМ № 647 від 27.07.2005}

27. Головний розпорядник бюджетних коштів після отримання довідки про внесення змін до розпису бюджету вносить зміни до кошторисів та планів асигнувань у порядку, встановленому для затвердження цих документів.

28. Казначейство, його територіальний орган (а у разі відсутності - місцевий фінансовий орган) після внесення змін до розпису бюджету здійснює його виконання в установленому порядку, при цьому видатки з резервного фонду бюджету провадяться лише за умови надання головним розпорядником бюджетних коштів, якому виділено кошти з резервного фонду бюджету, відповідним органам Казначейства переліку невідкладних (першочергових) робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного, природного та соціального характеру, або інших заходів, погодженого з Мінекономрозвитку та Мінфіном (уповноваженими місцевими органами), а у разі потреби - Мінрегіоном (уповноваженим місцевим органом), та копії договору про повернення до відповідного бюджету коштів, виділених з резервного фонду бюджету на умовах повернення, укладеного між головним розпорядником бюджетних коштів та розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня або їх одержувачем.

{Пункт 28 в редакції Постанови КМ № 647 від 27.07.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 783 від 29.07.2009, № 129 від 22.02.2012, № 558 від 22.10.2014}

29. Мінекономрозвитку (уповноважений місцевий орган) веде реєстр та проводить моніторинг прийнятих рішень про виділення коштів з резервного фонду бюджету і щомісяця інформує Кабінет Міністрів України (Раду міністрів Автономної Республіки Крим, місцеву держадміністрацію, виконавчий орган відповідної ради) про витрачання коштів резервного фонду відповідного бюджету.

Казначейство (його територіальні органи) щокварталу не пізніше 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, надає інформацію Мінекономрозвитку (уповноваженому місцевому органу) щодо залишків коштів резервного фонду бюджету на рахунках головних розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів) у розрізі головних розпорядників бюджетних коштів та бюджетних програм з резервного фонду бюджету, а головні розпорядники бюджетних коштів - пояснення про причини невикористання коштів резервного фонду бюджету.

{Пункт 29 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 647 від 27.07.2005}

За результатами аналізу фактичних залишків невикористаних коштів резервного фонду бюджету на рахунках головних розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів) Мінекономрозвитку (уповноважений місцевий орган) у разі необхідності готує та подає в установленому порядку на розгляд Кабінетові Міністрів України (Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевій держадміністрації, виконавчому органу місцевого самоврядування) проект рішення щодо зменшення головному розпоряднику бюджетних коштів відповідних видатків з резервного фонду бюджету.

{Пункт 29 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 647 від 27.07.2005}

30. Головні розпорядники бюджетних коштів, які використали кошти з резервного фонду бюджету, подають Мінекономрозвитку, Мінфіну та Казначейству (уповноваженому місцевому органу та місцевому фінансовому органу) звіт щодо використання коштів у відповідності з переліком робіт або інших заходів, погодженим відповідно до пункту 28 цього Порядку, а у разі виділення коштів резервного фонду бюджету на умовах повернення - також інформацію про їх повернення до відповідного бюджету.

{Пункт 30 в редакції Постанови КМ № 647 від 27.07.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 129 від 22.02.2012}

31. Казначейство (його територіальний орган) готує інформацію (звіт) про використання коштів з резервного фонду бюджету і подає Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті, Мінфіну та Мінекономрозвитку (Мінфіну Автономної Республіки Крим, фінансовому органу місцевої держадміністрації та виконавчого органу відповідної ради) не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним.

31-1. Додатково кошти з резервного фонду бюджету для продовження робіт (заходів) можуть виділятися лише за умови використання головним розпорядником раніше виділених коштів з резервного фонду бюджету та подання Мінекономрозвитку і Мінфіну звіту про їх цільове використання, крім випадків додаткового виділення коштів з резервного фонду бюджету для продовження робіт (заходів), пов’язаних з ліквідацією надзвичайних ситуацій державного рівня та їх наслідків.

{Порядок доповнено пунктом 31-1 згідно з Постановою КМ № 647 від 27.07.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 783 від 29.07.2009, № 129 від 22.02.2012}

32. Контроль за використанням коштів, виділених з резервного фонду бюджету, здійснюється в установленому законодавством порядку.

У разі виявлення за результатами проведення ревізій фактів нецільового використання коштів резервного фонду бюджету та неповернення їх до відповідного бюджету Держфінінспекція (її територіальний орган) порушують перед Казначейством (його територіальними органами) питання про зупинення операцій з коштами резервного фонду бюджету та інформують про це головного розпорядника бюджетних коштів, Мінекономрозвитку (уповноважений місцевий орган) та Мінфін (місцевий фінансовий орган).

{Пункт 32 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 647 від 27.07.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1618 від 16.11.2006, № 968 від 07.09.2011}

На підставі актів ревізій, складених відповідно до законодавства, Мінекономрозвитку (уповноважений місцевий орган) готує та подає в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України (Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої держадміністрації, виконавчого органу місцевого самоврядування) проект рішення щодо зменшення головному розпоряднику бюджетних коштів обсягу зазначених видатків з резервного фонду бюджету на суму коштів, що витрачені не за цільовим призначенням.

{Пункт 32 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 647 від 27.07.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1618 від 16.11.2006}

За неможливості здійснити зазначене зменшення обсягу видатків з резервного фонду бюджету Мінекономрозвитку (уповноважений місцевий орган) повідомляє про це Держфінінспекцію (її територіальний орган), який виявив факт нецільового використання коштів.

{Пункт 32 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 647 від 27.07.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 968 від 07.09.2011}

Казначейство (його територіальний орган) щомісяця надає інформацію про повернення коштів, виділених з резервного фонду бюджету на умовах повернення, Мінфіну (Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, фінансовому органу місцевої держадміністрації та виконавчому органу місцевого самоврядування).

{Пункт 32 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 647 від 27.07.2005}

Прикінцеві положення

33. Під час розгляду звернень, підготовки та прийняття рішень про виділення коштів з резервного фонду місцевого бюджету функції уповноваженого місцевого органу та місцевого фінансового органу у разі їх відсутності виконуються виконавчими органами відповідних рад. У цьому випадку пункти 18-20, 23, 29 і 31 цього Порядку не застосовуються.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

|
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 29 березня 2002 р. № 415 "Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету". Кабінет Міністрів України. 2002

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 29 березня 2002 р. № 415 "Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету". 2002

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -