>>

ПОСТАНОВА від 9 березня 2006 р. № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів". 2006

Інформація актуальна на 29.05.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 9 березня 2006 р.

№ 268

Київ

{Постанова втратила чинність стосовно працівників, розміри посадових окладів яких затверджені Постановами КМ № 268 від 6 квітня 2016 р. та № 292 від 6 квітня 2016 р., на підставі Постанови КМ № 521 від 23.08.2016}

{Постанова втратила чинність стосовно представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини на підставі Постанови КМ № 304 від 20.04.2016}

{Постанова втратила чинність стосовно працівників, розміри посадових окладів яких затверджені постановою КМ № 323 від 5 травня 2016 р., на підставі Постанови КМ № 323 від 05.05.2016}

Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

№ 361 від 25.03.2006

№ 467 від 10.04.2006

№ 710 від 24.05.2006

№ 855 від 24.06.2006

№ 984 від 19.07.2006

№ 1344 від 21.09.2006

№ 1559 від 08.11.2006

№ 1839 від 27.12.2006

№ 72 від 31.01.2007

№ 149 від 07.02.2007

№ 328 від 01.03.2007

№ 700 від 12.05.2007

№ 1052 від 15.08.2007

№ 1099 від 05.09.2007

№ 1177 від 26.09.2007

№ 1335 від 21.11.2007

№ 1341 від 21.11.2007

№ 2 від 09.01.2008}

{Про підвищення з 1 лютого 2008 р.

на 45 відсотків посадових окладів додатково див. Постанову КМ
№ 34 від 06.02.2008}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

№ 63 від 22.02.2008

№ 187 від 12.03.2008

№ 290 від 02.04.2008

№ 426 від 07.05.2008

№ 448 від 14.05.2008

№ 538 від 11.06.2008

№ 663 від 23.07.2008

№ 664 від 23.07.2008

№ 829 від 17.09.2008

№ 869 від 01.10.2008

№ 965 від 05.11.2008

№ 74 від 11.02.2009

№ 453 від 13.05.2009

№ 504 від 27.05.2009

№ 669 від 01.07.2009

№ 999 від 23.09.2009

№ 1064 від 30.09.2009

№ 6 від 06.01.2010

№ 41 від 13.01.2010

№ 270 від 17.03.2010

№ 310 від 14.04.2010

№ 404 від 09.06.2010

№ 416 від 09.06.2010

№ 545 від 30.06.2010

№ 995 від 03.11.2010

№ 1023 від 10.11.2010

№ 1030 від 10.11.2010

№ 1031 від 10.11.2010

№ 1084 від 01.12.2010

№ 1097 від 01.12.2010

№ 20 від 17.01.2011

№ 60 від 02.02.2011

№ 215 від 09.03.2011

№ 380 від 04.04.2011

№ 394 від 13.04.2011

№ 395 від 13.04.2011

№ 409 від 13.04.2011

№ 487 від 11.05.2011

№ 511 від 18.05.2011

№ 534 від 25.05.2011

№ 613 від 09.06.2011

№ 759 від 20.07.2011

№ 918 від 31.08.2011

№ 1020 від 05.10.2011

№ 1035 від 12.10.2011

№ 1084 від 26.10.2011

№ 1118 від 02.11.2011

№ 11 від 11.01.2012

№ 12 від 11.01.2012

№ 35 від 25.01.2012

№ 39 від 18.01.2012

№ 67 від 08.02.2012

№ 215 від 21.03.2012

№ 229 від 21.03.2012

№ 379 від 17.05.2012

№ 505 від 31.05.2012

№ 601 від 04.07.2012

№ 646 від 18.07.2012

№ 665 від 25.07.2012

№ 728 від 08.08.2012

№ 868 від 19.09.2012

№ 263 від 15.04.2013

№ 325 від 24.04.2013

№ 525 від 01.08.2013

№ 597 від 07.08.2013

№ 914 від 27.11.2013

№ 116 від 23.04.2014

№ 351 від 13.08.2014

№ 367 від 20.08.2014

№ 425 від 10.09.2014

№ 571 від 22.10.2014

№ 40 від 04.02.2015

№ 153 від 31.03.2015

№ 261 від 05.05.2015

№ 642 від 02.09.2015

№ 644 від 02.09.2015

№ 947 від 18.11.2015

№ 949 від 11.11.2015

№ 1030 від 09.12.2015

№ 1043 від 30.09.2015

№ 1044 від 09.12.2015

№ 1055 від 16.12.2015

№ 1089 від 23.12.2015

№ 99 від 11.02.2016

№ 123 від 24.02.2016

№ 125 від 24.02.2016

№ 193 від 10.03.2016

№ 386 від 24.06.2016

№ 353 від 24.05.2017

№ 657 від 30.08.2017}

{Про підвищення з 01.12.2015 на 25 відсотків посадових окладів, розміри яких затверджено додатками 1-37, 43-1, 43-2, 48-55, додатково див.

Постанову КМ № 1013 від 09.12.2015}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити схеми посадових окладів керівних працівників, спеціалістів і службовців Адміністрації Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Апарату Верховної Ради України, апарату Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України, Рахункової палати України, апарату Ради національної безпеки і оборони України, апарату Вищої ради юстиції, секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Державної судової адміністрації, Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, апарату Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, центральних органів виконавчої влади, державних колегіальних органів, їх територіальних органів, місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, Рахункової палати Автономної Республіки Крим, виборчої комісії Автономної Республіки Крим, міністерств і республіканських комітетів Автономної Республіки Крим, органів прокуратури, судів та інших органів державної влади, згідно з додатками 1-47, 55, а також розміри надбавок за ранг державного службовця, дипломатичний ранг, спеціальне звання, та окладів осіб рядового і начальницького складу податкової міліції за спеціальні звання згідно з додатками 56-58.

{Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 187 від 12.03.2008, № 426 від 07.05.2008, № 1023 від 10.11.2010, № 409 від 13.04.2011, № 646 від 18.07.2012, № 657 від 30.08.2017}

Умови оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування визначаються органом місцевого самоврядування виходячи з умов оплати праці, встановлених для державних службовців відповідних категорій і схем посадових окладів згідно з додатками 48-54 і 57.

Установити, що посадові оклади керівних працівників, спеціалістів територіальних органів центральних органів виконавчої влади, державних колегіальних органів, які є структурними підрозділами апарату центральних органів виконавчої влади, державних колегіальних органів, установлюються на рівні відповідних категорій працівників інших територіальних органів центральних органів виконавчої влади, державних колегіальних органів.

{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 263 від 15.04.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 125 від 24.02.2016}

{Абзац четвертий пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ № 353 від 24.05.2017}

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 467 від 10.04.2006, № 984 від 19.07.2006, № 187 від 12.03.2008, № 310 від 14.04.2010, № 597 від 07.08.2013}

2.

Надати право керівникам органів, зазначених у пункті 1 цієї постанови, у межах затвердженого фонду оплати праці:

1) установлювати:

а) керівникам підрозділів, спеціалістам і службовцям посадові оклади відповідно до затверджених цією постановою схем посадових окладів;

б) заступникам керівників, заступникам керівників структурних підрозділів, посади яких не передбачені цією постановою, посадові оклади на 3-7 відсотків нижче передбаченого схемою посадового окладу відповідного керівника;

в) надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи:

керівникам структурних підрозділів, їх заступникам, спеціалістам - у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця (дипломатичний ранг, кваліфікаційний клас, спеціальне звання) та надбавки (винагороди) за вислугу років; керівним працівникам і спеціалістам департаментів, управлінь, відділів, інших структурних підрозділів, які безпосередньо займаються розробленням проектів нормативно-правових актів, проводять експертизу проектів таких актів (якщо положеннями про підрозділи передбачено виконання такої роботи); керівним працівникам і спеціалістам структурних підрозділів органів Державної фіскальної служби, які забезпечують адміністрування податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, протидію контрабанді та порушенню митних правил, особам начальницького складу податкової міліції, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність та досудове розслідування кримінальних правопорушень; керівним працівникам і слідчим органів Національної поліції, посади яких віднесені до відповідних категорій посад державних службовців і які здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, - у розмірі до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця (дипломатичний ранг, кваліфікаційний клас, спеціальне звання) та надбавки (винагороди) за вислугу років.

{Абзац другий підпункту "в" підпункту 1 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1559 від 08.11.2006, № 700 від 12.05.2007, № 538 від 11.06.2008, № 505 від 31.05.2012№ 868 від 19.09.2012; в редакції Постанови КМ № 597 від 07.08.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 153 від 31.03.2015, № 949 від 11.11.2015 - застосовується з 07.11.2015, № 657 від 30.08.2017}

{Абзац третій підпункту “в” підпункту 1 пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 353 від 24.05.2017}

службовцям - у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років.

{Абзац підпункту 1 "в" пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 984 від 19.07.2006}

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначена надбавка скасовується або розмір її зменшується;

г) спеціалістам і службовцям (крім заступників керівників органів виконавчої влади, прокуратури, судів та інших органів, керівників структурних підрозділів та їх заступників) доплату:

за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників таких самих категорій персоналу (у разі відсутності внаслідок тимчасової непрацездатності, перебування у відпустці без збереження заробітної плати, у відпустці у зв'язку з вагітністю і пологами, у частково оплачуваній відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку чи у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку) - до 50 відсотків посадового окладу за основною роботою з використанням для цього до 50 відсотків посадового окладу відсутнього працівника;

за виконання обов'язків тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу - у розмірі різниці між фактичним посадовим окладом тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу (без урахування надбавок та доплати) і посадовим окладом працівника, який виконує обов'язки тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу, у разі, коли працівник, що виконує обов'язки тимчасово відсутнього керівника структурного підрозділу, не є його заступником;

ґ) посадові оклади окремим працівникам, посади яких не передбачені цією постановою, на рівні посадових окладів відповідних категорій спеціалістів та службовців;

{Пункт 2 доповнено підпунктом 1 "ґ" згідно з Постановою КМ № 984 від 19.07.2006}

2) здійснювати преміювання працівників відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи, а також до державних і професійних свят та ювілейних дат у 2006 році в межах коштів, передбачених на преміювання у кошторисі відповідного органу, та економії коштів на оплату праці, а починаючи з 1 січня 2007 р. - у межах фонду преміювання, утвореного у розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці.

Конкретні умови, порядок та розміри преміювання працівників визначаються у положенні про преміювання відповідного органу;

3) надавати працівникам матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу для оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника (місячного грошового забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького складу).

{Підпункт 3 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 984 від 19.07.2006}

2-1. Надати право керівникам центральних органів виконавчої влади, державних колегіальних органів та Секретаріату Кабінету Міністрів України в межах затвердженого фонду оплати праці встановлювати:

{Абзац перший пункту 2-1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1118 від 02.11.2011}

директорам департаментів (начальникам головних управлінь, управлінь податкової міліції), чисельність працівників яких перевищує 40 одиниць, та директорам департаментів, чисельність працівників яких перевищує 70 одиниць, - посадові оклади, підвищені відповідно не більше ніж на 10 відсотків та не більше ніж на 20 відсотків посадового окладу, передбаченого схемою, затвердженою цією постановою;

{Абзац другий пункту 2-1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 380 від 04.04.2011}

керівникам патронатних служб - посадові оклади на рівні посадового окладу директора департаменту з чисельністю працівників понад 70 одиниць з урахуванням підвищення посадового окладу не більше ніж на 20 відсотків;

помічникам Міністра - посадові оклади на рівні посадового окладу директора департаменту з чисельністю працівників понад 40 одиниць з урахуванням підвищення посадового окладу не більше ніж на 10 відсотків.

{Постанову доповнено пунктом 2-1 згідно з Постановою КМ № 20 від 17.01.2011}

3. Виплачувати працівникам органів, зазначених у пункті 1 цієї постанови:

1) надбавку за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - у розмірі 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу;

2) доплату за науковий ступінь кандидата або доктора наук з відповідної спеціальності - у розмірі відповідно 5 і 10 відсотків посадового окладу;

3) надбавку за почесне звання "заслужений" - у розмірі 5 відсотків посадового окладу.

Доплата за науковий ступінь та надбавка за почесне звання виплачуються працівникам, якщо їх діяльність збігається за профілем з науковим ступенем або почесним званням;

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 984 від 19.07.2006}

4) надбавку за вислугу років:

державним службовцям, посадовим особам органів місцевого самоврядування у відсотках до посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг (спеціальне звання) і залежно від стажу державної служби, служби в органах місцевого самоврядування в таких розмірах: понад 3 роки - 10, понад 5 років - 15, понад 10 років - 20, понад 15 років - 25, понад 20 років - 30, понад 25 років - 40 відсотків;

особам рядового та начальницького складу податкової міліції органів Державної фіскальної служби у відсотках до окладу грошового утримання з урахуванням доплат за спеціальне звання і залежно від вислуги років у таких розмірах: понад 1 рік - 5, понад 2 роки - 10, понад 5 років - 20, понад 10 років - 25, понад 15 років - 30, понад 20 років - 35, понад 25 років - 40 відсотків.

{Пункт 3 доповнено підпунктом 4 згідно з Постановою КМ № 700 від 12.05.2007; в редакції Постанови КМ № 153 від 31.03.2015}

3-1. Виплачувати працівникам Державної фіскальної служби та її територіальних органів у межах затвердженого фонду оплати праці доплату за роботу в нічний час у розмірі 35 відсотків посадового окладу за кожну годину роботи з 22-ї години до 6-ї години наступного дня.

{Постанову доповнено пунктом 3-1 згідно з Постановою КМ № 597 від 07.08.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 153 від 31.03.2015}

3-2. Виплачувати працівникам установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби, посади яких віднесені до відповідних категорій посад державних службовців, посадові оклади з підвищенням за особливі умови праці, пов’язані з роботою із засудженими та особами, що тримаються у слідчих ізоляторах, у таких розмірах:

у кримінально-виконавчих установах закритого типу максимального рівня безпеки - до 65 відсотків;

у кримінально-виконавчих установах закритого типу середнього рівня безпеки, в яких тримаються чоловіки, які раніше відбували покарання у виді позбавлення волі, - до 60 відсотків;

в інших установах виконання покарань - до 50 відсотків;

у слідчих ізоляторах - до 30 відсотків.

Порядок підвищення посадових окладів працівникам установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби, посади яких віднесені до відповідних категорій посад державних службовців, за особливі умови праці, пов’язані з роботою із засудженими та особами, що тримаються у слідчих ізоляторах, установлюється Міністерством юстиції.

{Постанову доповнено пунктом 3-2 згідно з Постановою КМ № 261 від 05.05.2015}

3-3. Установити надбавку за особливий характер роботи та інтенсивність праці керівнику Секретаріату Конституційного Суду України, керівнику апарату Верховного Суду України, керівнику апарату вищого спеціалізованого суду у розмірі до 75 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг.

Рішення про зазначені виплати керівнику Секретаріату Конституційного Суду України приймається Головою Конституційного Суду України, керівнику апарату Верховного Суду України та керівнику апарату вищого спеціалізованого суду - Головою Державної судової адміністрації.

{Постанову доповнено пунктом 3-3 згідно з Постановою КМ № 644 від 02.09.2015}

3-4. Виплачувати працівникам територіальних органів Держпраці посадові оклади з підвищенням у таких розмірах:

державним гірничотехнічним iнспекторам, якi здiйснюють нагляд за охороною працi на вугiльних шахтах і рудниках із пiдземними роботами, за перебування у пiдземних гiрничих виробках не менше нiж 12 разiв на мiсяць - на 25 вiдсоткiв;

державним гiрничотехнiчним iнспекторам, якi безпосередньо здiйснюють нагляд за охороною працi на вугільних шахтах, небезпечних за раптовими викидами, надкатегорiйних i 3-ї категорiї з газу, - на 20 вiдсоткiв;

державним газотехнiчним iнспекторам, якi безпосередньо здiйснюють нагляд за охороною працi на пiдприємствах iз газопостачання населення, - на 15 відсотків;

державним iнспекторам, якi безпосередньо здiйснюють нагляд за охороною працi в хiмiчнiй промисловостi з виробництва вибухових речовин i виробництв на їх основi, - на 12 вiдсоткiв;

державним iнспекторам, якi безпосередньо здiйснюють нагляд за охороною працi на пiдприємствах із розвiдки, видобутку та переробки уранових руд, атомних електростанцiях і дослiдних ядерних реакторах, - на 10 вiдсоткiв.

При цьому застосовується одне з передбачених пiдвищень посадового окладу.

{Постанову доповнено пунктом 3-4 згідно з Постановою КМ № 193 від 10.03.2016}

3-5. Виплачувати державним гірничотехнічним інспекторам, які здійснюють державний нагляд за охороною праці на виробництвах та об’єктах підвищеної небезпеки вугiльної галузi, надбавку за особливий характер роботи в розмiрi до 50 вiдсоткiв посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця.

{Постанову доповнено пунктом 3-5 згідно з Постановою КМ № 193 від 10.03.2016}

{Пункт 4 виключено на підставі Постанови КМ № 646 від 18.07.2012}

5. Грошове забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького складу, відряджених до органів державної влади та місцевого самоврядування складається з посадового окладу, інших виплат (крім надбавки за ранг та надбавки за вислугу років), установлених цією постановою, а також окладу за військовим званням та надбавки за вислугу років, установлених у розмірі і порядку, що визначаються законодавством для військовослужбовців. На зазначених осіб не поширюється дія постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 р. № 104 "Про порядок і норми грошового та матеріального забезпечення військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань, осіб начальницького складу органів внутрішніх справ, органів і установ виконання покарань, відряджених до органів виконавчої влади та інших цивільних установ" (Офіційний вісник України, 2001 р., № 6, ст. 225; 2002 р., № 47, ст. 2125; 2003 р., № 37, ст. 1981), крім абзаців третього, п'ятого і шостого пункту 1.

{Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 984 від 19.07.2006, № 74 від 11.02.2009}

Для обчислення розміру складових грошового забезпечення замість надбавки за ранг застосовується розмір окладу за військовим званням.

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 505 від 31.05.2012}

6. Преміювання керівників органів виконавчої влади та інших органів, їх заступників, встановлення їм надбавок, передбачених цією постановою, надання матеріальної допомоги здійснюється у порядку та розмірі, установлених цією постановою, у межах затверджених видатків на оплату праці. Рішення про зазначені виплати приймається органом вищого рівня.

{Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 984 від 19.07.2006}

Преміювання голів обласних, районних і районних у містах рад, їх заступників, сільських, селищних і міських голів, установлення їм надбавок, надання матеріальної допомоги здійснюється у порядку та розмірах, визначених цією постановою, у межах затверджених видатків на оплату праці. Рішення про зазначені виплати приймається відповідною радою.

{Абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 984 від 19.07.2006; в редакції Постанови КМ № 353 від 24.05.2017}

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 505 від 31.05.2012, № 646 від 18.07.2012}

7. Групи за оплатою праці керівних працівників і спеціалістів місцевих державних адміністрацій та їх управлінь, відділів, інших структурних підрозділів, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, судів визначаються відповідно до показників, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. № 614 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 30, ст. 3308).

{Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 505 від 31.05.2012}

8. Видатки, пов'язані з набранням чинності цією постановою, здійснюються в межах асигнувань на оплату праці, затверджених у кошторисах на утримання відповідних органів.

Керівникам органів, зазначених у пункті 1 цієї постанови, для реалізації її норм здійснити заходи, спрямовані на економію фонду оплати праці, упорядкування та оптимізацію структури їх апарату.

9. У разі зменшення у зв'язку з прийняттям цієї постанови та визнанням такими, що втратили чинність, актів Кабінету Міністрів України та Указів Президента України, розміру заробітної плати (без премії), грошового забезпечення (без премії) в окремих працівників державних та інших органів, умови оплати праці яких визначені цією постановою, та у працівників, прирівняних згідно з нормативно-правовими актами, що втрачають чинність, за умовами оплати праці до працівників державних органів, або яким передбачено збереження умов оплати праці за попередньою посадою, на час роботи на займаній посаді виплачується різниця між заробітною платою (без премії), грошовим забезпеченням (без премії), визначеною за умовами оплати праці, згідно з нормативно-правовими актами, що втратили чинність, та розміром заробітної плати, встановленим за новими умовами оплати праці.

{Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 984 від 19.07.2006}

10. Нові умови оплати праці зазначених працівників визначаються за займаною посадою у відповідному державному органі згідно з цією постановою або окремим нормативно-правовим актом Кабінету Міністрів України чи Міністерства соціальної політики.

{Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 35 від 25.01.2012}

11. Міністерству праці та соціальної політики, Міністерству фінансів, Міністерству юстиції та іншим центральним органам виконавчої влади подати у двомісячний строк Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо приведення актів Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових актів з питань оплати праці у відповідність із цією постановою, а також привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

12. Пропозиції щодо удосконалення умов оплати праці працівників державних органів та органів місцевого самоврядування вносить Кабінетові Міністрів України Міністерство соціальної політики.

{Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 35 від 25.01.2012}

13. Міністерству праці та соціальної політики, Міністерству фінансів, Міністерству економіки та Головному управлінню державної служби проаналізувати за підсумками першого півріччя 2006 р. результати запровадження умов оплати праці, визначених цією постановою, та внести у разі потреби пропозиції щодо їх удосконалення.

14. Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

15. Умови оплати праці, затверджені цією постановою, застосовуються з 1 січня 2006 р., а для працівників, окремі умови оплати праці яких визначені Указами Президента України, - з 1 квітня після визнання такими, що втратили чинність, цих Указів.

Прем'єр-міністр України

Ю.ЄХАНУРОВ

Інд. 26


Додаток 1

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 13 серпня 2014 р. № 351)

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів Адміністрації Президента України

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Керівник Головного департаменту, керівник Служби Президента України

2440

Перший заступник керівника Головного департаменту, Служби Президента України, помічник Президента України

2397

Заступник керівника Головного департаменту, Служби Президента України

2370

Керівник Приймальні Президента України, керівник Офісу Глави Адміністрації, керівник департаменту, керівник департаменту у складі Головного департаменту, Служби Президента України

2333

Заступник керівника департаменту, Приймальні Президента України, Офісу Глави Адміністрації

2236

Завідувач самостійного відділу

2226

Завідувач відділу у складі Головного департаменту, Служби Президента України, Офісу Глави Адміністрації, Приймальні Президента України, департаменту, завідувач відділу - головний інспектор, заступник завідувача самостійного відділу

2156

Заступник завідувача відділу у складі Головного департаменту, департаменту, Приймальні Президента України

2129

Завідувач сектору, групи

2113

Радник Глави Адміністрації

2060

Референт

2050

Помічники: Глави Адміністрації, першого заступника Глави Адміністрації, заступника Глави Адміністрації

2045

Головний консультант, головний консультант - заступник головного інспектора, головний консультант - інспектор

2033

Старший консультант

1605

Консультант

1311

Спеціаліст I категорії

1204

Спеціаліст II категорії

1027

Спеціаліст

888

__________

Примітка.

Керівним працівникам і спеціалістам, які проводять юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів та їх ґрунтовне редакційне опрацювання, посадовий оклад встановлюється на 20 відсотків вище, ніж посадовий оклад відповідного керівного працівника і спеціаліста, передбачений цією схемою.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 984 від 19.07.2006; в редакції Постанови КМ № 700 від 12.05.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1341 від 21.11.2007; в редакції Постанови КМ № 310 від 14.04.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1031 від 10.11.2010, № 534 від 25.05.2011, № 379 від 17.05.2012; в редакції Постанови КМ № 351 від 13.08.2014}


Додаток 2

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 12 травня 2007 р. № 700

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів Державного управління справами

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Керівник секретаріату

2397

Керівник (начальник) управління, заступник керівника секретаріату

2333

Заступник керівника (начальника) управління

2236

Завідувач самостійного відділу

2226

Завідувач відділу в складі управління

2156

Заступник завідувача відділу в складі управління

2129

Завідувач сектору, групи

2113

Радник керівника

2060

Головний консультант, помічник Президента України, строк повноважень якого закінчився

1819

Старший консультант

1605

Спеціаліст I категорії

1204

Спеціаліст II категорії

1027

Спеціаліст

888

{Додаток 2 в редакції Постанов КМ № 984 від 19.07.2006, № 700 від 12.05.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 215 від 21.03.2012}


Додаток 2-1

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 12 травня 2007 р. № 700)

СХЕМА

посадових окладів працівників апарату Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Керівник апарату

2397

Заступник керівника апарату

2354

Начальник управління

2290

Завідувач самостійного відділу

2226

Завідувач відділу у складі управління, заступник завідувача самостійного відділу

2156

Завідувач сектору

2087

Головний консультант

1766

Старший консультант

1605

{Постанову доповнено додатком 2-1 згідно з Постановою КМ № 467 від 10.04.2006; в редакції Постанови КМ № 700 від 12.05.2007}


Додаток 3

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів Секретаріату Кабінету Міністрів

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Керівник групи в Апараті Прем'єр-міністра України, перший помічник Прем'єр-міністра

2354

Заступник Урядового уповноваженого; директор департаменту, бюро, Урядового офісу; начальник управління, начальник управління у складі департаменту, бюро, Урядового офісу

2333

Керівник Протоколу Прем'єр-міністра, прес-секретар Прем'єр-міністра

2295

Заступник керівника Секретаріату - завідуючий сектором в Апараті Прем'єр-міністра

2279

Завідуючий самостійним відділом, керівник служби Першого віце-прем'єр-міністра, Віце-прем'єр-міністра, Міністра Кабінету Міністрів; керівник групи радників Першого віце-прем'єр-міністра, керівник групи експертів Першого віце-прем'єр-міністра, прес-секретар Першого віце-прем’єр-міністра

2226

Завідуючий відділом у складі департаменту, бюро, управління, керівник апарату Постійного Представника у Конституційному Суді України, керівник апарату Урядового уповноваженого, завідуючий відділом в Апараті Прем’єр-міністра

2156

Радник Прем'єр-міністра, помічник Прем'єр-міністра

2119

Завідуючий сектором у складі департаменту, бюро, управління, завідуючий сектором у відділі, що перебуває у складі департаменту, бюро, управління

2092

Завідуючий сектором у складі самостійного відділу

2054

Помічник, радник Першого віце-прем'єр-міністра, науковий консультант Прем'єр-міністра, референт Прем'єр-міністра

2045

Керівник групи радників Віце-прем'єр-міністра, керівник групи експертів Віце-прем'єр-міністра, перший помічник Віце-прем'єр-міністра, Міністра Кабінету Міністрів, прес-секретар Віце-прем'єр-міністра

2033

Помічник, радник Віце-прем'єр-міністра, Міністра Кабінету Міністрів, помічник першого заступника Міністра

2033

Головний спеціаліст, консультант, експерт

2033

Провідний спеціаліст

1311

Спеціаліст I категорії

1204

Спеціаліст II категорії

1027

Спеціаліст

888

__________

Примітка.

Керівним працівникам і спеціалістам, які проводять юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів та їх ґрунтовне редакційне опрацювання, посадовий оклад встановлюється на 20 відсотків вище від посадового окладу відповідного керівного працівника і спеціаліста, передбаченого цією схемою.

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 855 від 24.06.2006, № 72 від 31.01.2007; в редакції Постанови КМ № 700 від 12.05.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 2 від 09.01.2008, № 63 від 22.02.2008; в редакції Постанови КМ № 829 від 17.09.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 965 від 05.11.2008, № 453 від 13.05.2009, № 270 від 17.03.2010, № 116 від 23.04.2014, № 425 від 10.09.2014, № 571 від 22.10.2014}


Додаток 4

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 12 травня 2007 р. № 700)

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів Апарату та секретаріатів комітетів Верховної Ради України, а також помічників-консультантів народних депутатів України, на яких поширюється дія Закону України "Про державну службу"

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Перший заступник Керуючого справами

2568

Заступник Керуючого справами

2461

Керівник Секретаріату Голови Верховної Ради України

2440

Керівник головного управління, керівник самостійного управління

2333

Прес-секретар Голови Верховної Ради

2295

Перший помічник Голови Верховної Ради

2258

Керівник управління у складі головного управління

2247

Завідувач самостійного відділу, керівник Прес-служби

2226

Завідувач відділу у складі головного управління, самостійного управління, управління, Секретаріату Голови Верховної Ради

2156

Завідувач секретаріату комітету, секретаріату депутатської фракції

2092-2333

Завідувач секретаріату першого заступника, заступника Голови Верховної Ради

2226

Радник, помічник Голови Верховної Ради

2119

Завідувач сектору

2092

Завідувач групи (самостійної), групи у складі самостійного відділу; завідувач відділу у складі секретаріату комітету

2087

Завідувач канцелярії першого заступника, заступника Голови Верховної Ради

2033

Радник першого заступника, заступника Голови Верховної Ради, Керівника Апарату

2060

Головний: консультант з питань юридично-наукового забезпечення, науковий консультант

2033

Головний: консультант, спеціаліст

2033

Старший: консультант з питань юридично-наукового забезпечення, науковий консультант

1659

Старший консультант

1605

Провідний спеціаліст

1311

Консультант; помічник-консультант народного депутата України

1311

Спеціаліст I категорії

1204

Спеціаліст II категорії

1027

Спеціаліст

888

__________

Примітка.

Керівним працівникам і спеціалістам, які проводять юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів та їх ґрунтовне редакційне опрацювання, посадовий оклад встановлюється на 20 відсотків вище від посадового окладу відповідного керівного працівника і спеціаліста, передбаченого цією схемою.

{Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 984 від 19.07.2006; в редакції Постанови КМ № 700 від 12.05.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1341 від 21.11.2007}


Додаток 4-1

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 12 травня 2007 р. № 700)

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Представник Уповноваженого з прав людини, керівник секретаріату Уповноваженого з прав людини

2675

Керівник служби Уповноваженого, перший помічник, секретар консультативної ради

2354

Керівник департаменту

2333

Керівник прес-служби Уповноваженого, помічник - прессекретар Уповноваженого

2295

Начальник самостійного управління

2290

Керівник самостійного відділу

2226

Завідувач відділу у складі департаменту, управління

2156

Радник, помічник Уповноваженого

2119

Завідувач сектору у складі департаменту, управління

2092

Завідувач сектору у складі самостійного відділу

2054

Головний консультант, головний спеціаліст, помічник

1819

Провідний спеціаліст, консультант

1311

Спеціаліст I категорії

1204

{Постанову доповнено додатком 4-1 згідно з Постановою КМ № 984 від 19.07.2006; в редакції Постанови КМ № 700 від 12.05.2007}


Додаток 5

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 12 травня 2007 р. № 700)

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів Управління адміністративними будинками Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Головного управління санаторно-курортних закладів в Автономній Республіці Крим Державного управління справами та Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України, начальника Управління житловими будинками Управління справами Верховної Ради України

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Начальник Головного управління, управління

1926-2033

Перший заступник начальника Головного управління, управління

1873-1980

Заступник начальника Головного управління, управління

1830-1878

Завідувач відділу

1605-1712

Завідувач сектору

1445-1498

Головний спеціаліст

1177-1231

Провідний спеціаліст

936-963

Спеціаліст I категорії

829-856

Спеціаліст II категорії

733-760

Спеціаліст

669-696

{Додаток 5 в редакції Постанови КМ № 700 від 12.05.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 995 від 03.11.2010, № 613 від 09.06.2011}


Додаток 6

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 12 травня 2007 р. № 700)

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Керівник служби, радник Представництва

1685-1712

Головний консультант, помічник Постійного Представника, прессекретар

883

Провідний спеціаліст

722

Керівник секретаріату Ради представників кримськотатарського народу, спеціаліст I категорії

642

{Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1839 від 27.12.2006; в редакції Постанови КМ № 700 від 12.05.2007}


Додаток 7

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 12 травня 2007 р. № 700)

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів Апарату Ради національної безпеки і оборони України

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Керівник Апарату Ради

2490

Заступник керівника Апарату Ради

2390

Керівник служби Секретаря Ради

2440

Перший заступник керівника Служби Секретаря Ради

2365

Заступник керівника Служби Секретаря Ради

2268

Керівник департаменту, керівник самостійного управління

2333

Керівник служби

2397

Заступник керівника департаменту, керівника самостійного управління

2236

Керівник управління у складі департаменту, завідувач самостійного відділу

2226

Заступник керівника управління у складі департаменту, завідувач самостійного відділу

2156

Завідувач відділу у складі департаменту, служби, управління

2156

Заступник завідувача відділу в складі департаменту, служби, управління

2129

Завідувач сектору

2113

Керівник групи радників Секретаря Ради

2226

Головний радник Секретаря Ради

2119

Радник Секретаря Ради

2060

Помічник Секретаря Ради

2054

Помічник першого заступника, помічник заступника Секретаря Ради, помічник керівника Апарату Ради

1873-1926

Державний експерт

1873

Головний консультант

1819

Головний спеціаліст

1766

Прес-секретар

2295

{Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 984 від 19.07.2006; в редакції Постанови КМ № 700 від 12.05.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 759 від 20.07.2011, № 367 від 20.08.2014}


Додаток 8

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 12 травня 2007 р. № 700)

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів Національного інституту стратегічних досліджень

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Директор

2568

Перший заступник директора - керівник Центру нормопроектного забезпечення діяльності Президента України, заступник директора, керівник Центру досліджень проблем Російської Федерації

2440

Завідувач самостійного відділу

2226

Перший заступник, заступник керівника Центру нормопроектного забезпечення діяльності Президента України

2070-2159

Завідувач сектору

2060-2087

Радник директора, вчений секретар

2033-2060

Головний: консультант, спеціаліст

1605-1659

Старший консультант

1552-1605

Провідний спеціаліст, консультант

1311

Спеціаліст I категорії

1204

Спеціаліст II категорії

1027

Спеціаліст

888

{Додаток 8 в редакції Постанови КМ № 700 від 12.05.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 290 від 02.04.2008, № 123 від 24.02.2016}


Додаток 8-1

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 12 травня 2007 р. № 700)

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів Національного інституту проблем міжнародної безпеки

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Директор

2568

Перший заступник директора

2440

Заступник директора

2268

Вчений секретар

2033-2060

Завідувач відділу

2226

Радник, помічник директора

1873-1926

Державний експерт

1873

Головний: консультант, спеціаліст

1605-1659

Старший консультант

1552-1605

Провідний спеціаліст, консультант

1311

Спеціаліст I категорії

1204

Старший референт

888

{Постанову доповнено додатком 8-1 згідно з Постановою КМ № 984 від 19.07.2006; в редакції Постанови КМ № 700 від 12.05.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 999 від 23.09.2009}


Додаток 8-2

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів Національної академії державного управління при Президентові України та регіональних інститутів державного управління Академії

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Національна академія

Президент

2568

Перший віце-президент

2440

Віце-президент

2388-2440

Заступник директора Інституту, начальник самостійного управління

1980-2033

Начальник самостійного відділу, декан факультету, вчений секретар

1873-1926

Начальник відділу в складі самостійного управління, у складі Інституту, помічник президента

1659-1712

Завідувач самостійного сектору

1472-1498

Завідувач сектору в складі самостійного управління, самостійного відділу

1392-1445

Головний спеціаліст, радник президента

1204-1231

Провідний спеціаліст

950-963

Спеціаліст I категорії

843-856

Спеціаліст II категорії

747-760

Спеціаліст

683-696

Регіональні інститути

Заступник директора Інституту

2096-2220

Начальник самостійного управління

1926-1980

Начальник самостійного відділу, декан факультету

1819-1873

Начальник відділу в складі самостійного управління

1605-1659

Завідувач самостійного сектору

1445-1472

Завідувач сектору в складі самостійного управління, самостійного відділу

1338-1392

Головний спеціаліст

1177-1204

Провідний спеціаліст

936-950

Спеціаліст I категорії

829-843

Спеціаліст II категорії

733-747

Спеціаліст

669-683

{Постанову доповнено додатком 8-2 згідно з Постановою КМ № 918 від 31.08.2011}


Додаток 9

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 12 травня 2007 р. № 700)

СХЕМА

посадових окладів працівників Секретаріату Центральної виборчої комісії, Служби розпорядника Державного реєстру виборців

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Керівник Секретаріату, керівник Служби розпорядника Державного реєстру виборців

2461

Керівник служби Голови, перший помічник Голови, заступник керівника Секретаріату, заступник керівника Служби розпорядника Державного реєстру виборців

2354

Радник Голови, помічник Голови

2092-2119

Прес-секретар Голови, керівник прес-служби

2295

Начальник управління, завідувач самостійного відділу

2226-2290

Завідувач відділу в складі управління

2129-2156

Завідувач сектору

2060-2087

Помічник: заступника Голови, секретаря Комісії, члена Комісії

1846-1873

Головний консультант

1819

Головний спеціаліст

1605-1659

Провідний спеціаліст

1311

Спеціаліст I категорії

1204

Спеціаліст II категорії

1027

Спеціаліст

888

{Додаток 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 710 від 24.05.2006; в редакції Постанови КМ № 700 від 12.05.2007, № 1052 від 15.08.2007}


Додаток 10

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 9 грудня 2015 р. № 1030)

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів Рахункової палати

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Секретар Рахункової палати - керівник апарату Рахункової палати

4213

Директор департаменту

2855

Заступник директора департаменту

2771

Начальник управління, керівник служби, прес-секретар

2643

Начальник самостійного відділу

2504

Радник члена Рахункової палати

2156

Начальник відділу у складі департаменту, управління, служби

2087-2226

Завідувач самостійного сектору

2075

Завідувач сектору у складі департаменту, управління, служби, відділу

2054

Помічник секретаря Рахункової палати - керівника апарату

2033

Головний спеціаліст

1530-1600

Провідний спеціаліст

1220-1252

Спеціалісти Рахункової палати, що виконують контрольні функції та проводять перевірки:

головний спеціаліст

2033

провідний спеціаліст

1311

{Додаток 10 в редакції Постанови КМ № 700 від 12.05.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1099 від 05.09.2007, № 1084 від 01.12.2010, № 525 від 01.08.2013; в редакції Постанови КМ № 1030 від 09.12.2015}


Додаток 11

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 12 травня 2007 р. № 700)

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату Вищої ради юстиції України

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Керівник секретаріату

2461

Начальник: управління, самостійного відділу

2226-2290

Керівник служби - головний радник Голови

2226

Завідувач відділу в складі управління, керівник прес-служби

2129-2156

Завідувач сектору в складі самостійного відділу

2087-2113

Помічник, радник Голови

2033-2060

Головний: консультант, спеціаліст; помічник: заступника Голови, секретаря секції; радник заступника Голови

1605-1659

Старший консультант

1552-1605

Консультант

1204-1311

Провідний спеціаліст

1311

Спеціаліст I категорії

1204

Спеціаліст II категорії

1027

Секретар засідання

888

{Додаток 11 в редакції Постанови КМ № 700 від 12.05.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 914 від 27.11.2013}


Додаток 11-1

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників, спеціалістів секретаріату та інспекторів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Керівник секретаріату

2461

Керівник служби інспекторів; директор департаменту; начальник самостійного управління

2226-2290

Начальник відділу в складі департаменту, управління; радник Голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України; помічник Голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;  інспектор

2033-2060

Начальник самостійного відділу

2135

Завідувач сектору у складі департаменту, управління, відділу

2097

Завідувач самостійного сектору

2087-2113

Головний консультант, головний спеціаліст; помічник-консультант

1605-1659

Провідний спеціаліст; старший консультант

1552-1605

Спеціаліст 1 категорії; консультант

1204-1311

{Постанову доповнено додатком 11-1 згідно з Постановою КМ № 1023 від 10.11.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 644 від 02.09.2015}


Додаток 12

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 12 травня 2007 р. № 700)

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату Національної ради з питань телебачення і радіомовлення

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Керівник апарату Національної ради

2461

Директор департаменту

2333

Прес-секретар Голови

2295

Керівник секретаріату, начальник: управління, самостійного відділу

2226-2290

Начальник відділу в складі управління, керівник прес-служби

2129-2156

Представник Національної ради в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі

2087-2119

Завідувач сектору

2087-2113

Помічник голови Національної ради

2033-2060

Керівник секретаріату представника Національної ради в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі

1685-1712

Радник, головний спеціаліст, помічник-консультант члена Національної ради

1605-1659

Провідний спеціаліст

1311

Спеціаліст I категорії

1204

Спеціаліст II категорії

1027

Спеціаліст

888

{Додаток 12 в редакції Постанови КМ № 700 від 12.05.2007}


Додаток 13

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 12 травня 2007 р. № 700)

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів центрального апарату міністерств

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Директор департаменту

2140-2290

Начальник самостійного управління, управління

1926-2033

Начальник самостійного відділу, головний державний виконавець

1819-1926

Посол з особливих доручень МЗС, дипломатичний радник

1926

Начальник відділу в складі департаменту, самостійного управління, управління, помічник Міністра

1605-1712

Завідувач самостійного сектору, помічник: першого заступника Міністра, заступника Міністра; радник МЗС

1445-1498

Завідувач сектору в складі департаменту, самостійного управління, управління, самостійного відділу, головний державний виконавець

1338-1445

Головний спеціаліст, консультант, радник керівника, перший секретар МЗС, старший державний виконавець

1177-1231

Другий секретар МЗС

1091-1107

Третій секретар МЗС

1027-1054

Аташе МЗС

974-1000

Провідний спеціаліст, державний виконавець

936-963

Спеціаліст I категорії

829-856

Спеціаліст II категорії

733-760

Спеціаліст

669-696

{Розділ "Керівні працівники та спеціалісти, які забезпечують адміністрування податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснюють оперативно-розшукову діяльність та досудове розслідування кримінальних правопорушень, протидію контрабанді та порушенням митних правил Міндоходів" виключено на підставі Постанови КМ № 153 від 31.03.2015}

__________

Примітка.

Головному спеціалісту Мінфіну, який виконує функції фінансиста, посадовий оклад встановлюється на 10 відсотків вище від посадового окладу головного спеціаліста, передбаченого цією схемою. Керівним працівникам структурних підрозділів, головному та провідному спеціалісту Мін'юсту, який виконує функції з підготовки проектів нормативно-правових актів, посадовий оклад встановлюється на 20 відсотків вище від посадового окладу відповідного керівного працівника і спеціаліста, передбаченого цією схемою.

Посадові оклади державних службовців розвідувального органу Міноборони встановлюються відповідно до цієї схеми.

{Додаток 13 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 984 від 19.07.2006, № 149 від 07.02.2007; в редакції Постанови КМ № 700 від 12.05.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 869 від 01.10.2008, № 20 від 17.01.2011, № 60 від 02.02.2011, № 487 від 11.05.2011, № 597 від 07.08.2013, № 40 від 04.02.2015, № 153 від 31.03.2015}


Додаток 13-1

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 12 травня 2007 р. № 700)

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і слідчих апарату Національної поліції, що здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, посади яких належать до відповідних категорій посад державних службовців

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Перший заступник, заступник начальника Головного слідчого управління

2140-2290

Начальник управління Головного слідчого управління

1926-2033

Начальник відділу у складі управління Головного слідчого управління

1819-1926

Начальник відділення Головного слідчого управління

1712-1766

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління

1605-1712

Слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління

1498-1605

Старший слідчий Головного слідчого управління

1391-1471

Слідчий Головного слідчого управління

1311-1338

{Постанову доповнено додатком 13-1 згідно з Постановою КМ № 1559 від 08.11.2006; в редакції Постанови КМ № 700 від 12.05.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 868 від 19.09.2012, № 949 від 11.11.2015 - застосовується з 07.11.2015}


Додаток 13-2

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 2 листопада 2011 р. № 1118)

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів державних колегіальних органів

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Директор департаменту

2118-2267

Начальник самостійного управління, управління

1906-2013

Начальник самостійного відділу

1801-1907

Начальник відділу у складі департаменту, самостійного управління, управління; помічник, радник голови

1599-1695

Завідувач самостійного сектору; помічник, радник члена державного колегіального органу

1403-1483

Завідувач сектору у складі департаменту, самостійного управління, управління, самостійного відділу, прес-секретар голови, помічник керівника апарату

1324-1430

Головний державний інспектор

1175-1241

Головний спеціаліст

1165-1219

Старший державний інспектор

967-1004

Провідний спеціаліст

927-954

Державний інспектор

841-897

Спеціаліст I категорії

821-847

Спеціаліст II категорії

726-752

Спеціаліст

662-689

{Постанову доповнено додатком 13-2 згідно з Постановою КМ № 1118 від 02.11.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 728 від 08.08.2012, № 263 від 15.04.2013}


Додаток 13-3

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 2 листопада 2011 р. № 1118)

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів територіальних органів державних колегіальних органів

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Автономна Республіка Крим

поза групою, м. Київ

за групами областей

I

II, м. Севастополь

Керівник територіального органу

2194

1926

1819

1712

Начальник самостійного управління, відділення

1210-1320

1100-1210

1045-1155

990-1100

Начальник самостійного відділу, головний бухгалтер

1012-1122

990-1100

935-1045

880-990

Начальник відділу у складі самостійного управління, відділення

985-1012

968-1001

924-990

913-979

Завідувач самостійного сектору

764-794

764-794

718-747

700-729

Завідувач сектору у складі управління, відділення, відділу

724-753

724-753

712-741

689-724

Головний державний інспектор

729-759

729-759

706-735

683-712

Головний спеціаліст

700-729

694-724

671-700

648-677

Старший державний інспектор

630-659

630-659

607-636

584-613

Державний інспектор

601-630

601-630

578-607

554-584

Провідний спеціаліст

607-636

601-630

578-607

554-584

Спеціаліст I категорії

537-566

531-560

531-560

508-537

Спеціаліст II категорії

513

513

508

508

{Постанову доповнено додатком 13-3 згідно з Постановою КМ № 1118 від 02.11.2011}


{Додаток 13-4 виключено на підставі Постанови КМ № 153 від 31.03.2015}


Додаток 13-5

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників та спеціалістів міжрегіонального та регіональних територіальних органів МВС

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

міжрегіональний територіальний орган

регіональні органи

поза групою,

м. Київ

за групами областей

I

II

Керівник (начальник, директор) органу

1926-2055

1712-1819

1605-1712

1498-1605

Начальник управління

1513-1622

Начальник відділу

1298-1406

990-1100

935-1045

880-990

Завідувач сектору

1031-1099

724-753

712-741

689-724

Адміністратор

984-1039

709-739

692-721

669-701

Головний спеціаліст

936-978

694-724

671-700

684-677

Провідний спеціаліст; помічник, радник керівника

769-797

601-630

578-607

554-584

Спеціаліст I категорії

680-708

531-560

531-560

508-537

Спеціаліст II категорії

623-637

513

508

508

Спеціаліст

574-587

478

476

476

{Постанову доповнено додатком 13-5 згідно з Постановою КМ № 947 від 18.11.2015 - застосовується з 07.11.2015}


Додаток 14

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 31 березня 2015 р. № 153)

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату центральних органів виконавчої влади (крім міністерств), Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Управління державної охорони, Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Директор департаменту, начальник Апарату Голови Служби безпеки

2087-2194

Начальник самостійного управління, управління, Головного управління ДФС

1873-1980

Дипломатичний радник

1873

Начальник самостійного відділу

1766-1873

Начальник відділу у складі департаменту, Головного управління ДФС, самостійного управління, управління; помічник керівника

1605-1659

Завідувач самостійного сектору, помічник заступника керівника

1445-1471

Завідувач сектору у складі департаменту, Головного управління ДФС, самостійного управління, управління, самостійного відділу; помічник керівника апарату, головний державний виконавець

1338-1364

Головний казначей

1070-1177

Головний державний інспектор, головний інспектор будівельного нагляду

1080-1189

Головний спеціаліст, консультант, радник керівника, старший державний виконавець

1070-1177

Провідний казначей

1033-1059

Провідний державний інспектор

1020-1087

Старший державний інспектор

959-985

Провідний спеціаліст, державний виконавець

910-936

Спеціаліст I категорії

819-845

Державний інспектор

833-860

Спеціаліст II категорії

733-760

Спеціаліст

669-696

Керівні працівники і спеціалісти Держфінінспекції, які здійснюють державний фінансовий контроль, керівні працівники і спеціалісти ДФС, які забезпечують адміністрування податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснюють оперативно-розшукову діяльність та досудове розслідування кримінальних правопорушень, протидію контрабанді та порушенням митних правил

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Директор департаменту

2354-2461

Начальник Головного управління ДФС; начальник самостійного управління, управління

2087-2247

Начальник самостійного відділу

1980-2087

Начальник відділу у складі департаменту, Головного управління ДФС, самостійного управління, управління

1766-1873

Завідувач самостійного сектору

1589-1632

Завідувач сектору у складі департаменту, Головного управління ДФС, самостійного управління, управління, самостійного відділу

1471-1525

Головний: державний фінансовий інспектор, державний аудитор; головний державний ревізор-інспектор

1295-1348

Провідний: державний фінансовий інспектор, державний аудитор; головний державний інспектор, старший державний ревізор-інспектор

1177-1231

Старший: державний фінансовий інспектор, державний аудитор; старший державний інспектор

1027-1059

Державний фінансовий інспектор, державний аудитор, державний інспектор

910-942

Керівні працівники і спеціалісти Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Начальник управління

1766-1819

Начальник самостійного відділу

1659-1712

Начальник відділу у складі управління, помічник Голови

1605-1632

Завідувач самостійного сектору, помічник заступника Голови

1391-1418

Завідувач сектору у складі управління, самостійного відділу

1284-1311

Головний спеціаліст

1033-1059

Провідний спеціаліст

888-915

Спеціаліст I категорії

797-824

Спеціаліст II категорії

701-728

Спеціаліст

637-663

{Додаток 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 361 від 25.03.2006; в редакції Постанови КМ № 984 від 19.07.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою № 149 від 07.02.2007; в редакції Постанов КМ № 700 від 12.05.2007, № 664 від 23.07.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 869 від 01.10.2008, № 669 від 01.07.2009, № 416 від 09.06.2010, № 20 від 17.01.2011, № 395 від 13.04.2011, № 487 від 11.05.2011, № 613 від 09.06.2011, № 1118 від 02.11.2011, № 11 від 11.01.2012, № 646 від 18.07.2012, № 868 від 19.09.2012, № 325 від 24.04.2013, № 597 від 07.08.2013, № 40 від 04.02.2015; в редакції Постанови КМ № 153 від 31.03.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 642 від 02.09.2015, № 1043 від 30.09.2015}


Додаток 14-1

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 31 березня 2015 р. № 153)

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів спеціалізованих департаментів та органів ДФС

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Директор департаменту, начальник

2087-2194

Начальник Головного управління, самостійного управління, управління

1873-1980

Начальник самостійного відділу

1766-1873

Начальник відділу в складі департаменту, Головного управління, самостійного управління, управління

1605-1659

Завідувач самостійного сектору

1445-1471

Завідувач сектору в складі департаменту, Головного управління, самостійного управління, управління, самостійного відділу

1338-1364

Головний державний інспектор

1177-1230

Головний спеціаліст

1017-1177

Старший державний інспектор

1027-1059

Провідний спеціаліст, державний інспектор

910-936

Спеціаліст I категорії

819-845

Спеціаліст II категорії

733-760

Спеціаліст

669-696

{Постанову доповнено додатком 14-1 згідно з Постановою КМ № 153 від 31.03.2015}


Додаток 15

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 7 серпня 2013 р. № 597)

СХЕМА

посадових окладів осіб рядового і начальницького складу податкової міліції ДФС

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Начальник головного управління, начальник самостійного управління, директор (начальник) департаменту

2354-2461

Перший заступник: начальника головного управління, директора (начальника) департаменту, начальника самостійного управління

2247

Заступник: начальника головного управління, директора (начальника) департаменту, самостійного управління

2087-2247

Начальник управління (самостійного відділу) у складі головного управління, департаменту, самостійного управління; начальник штабу управління

1980-2087

Начальник відділу у складі управління головного управління, начальник відділу у складі управління департаменту

1766-1873

Начальник відділення, завідувач сектору, старший слідчий з особливо важливих справ

1471-1525

Старший: оперуповноважений з особливо важливих справ, інспектор з особливих доручень; слідчий з особливо важливих справ

1177-1231

Старший: оперуповноважений, слідчий

1027-1059

Старший інспектор; оперуповноважений

910-942

Інспектор, помічник оперуповноваженого

856-877

{Додаток 15 в редакції Постанов КМ № 1344 від 21.09.2006, № 700 від 12.05.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 404 від 09.06.2010, № 380 від 04.04.2011, № 395 від 13.04.2011; в редакції Постанови КМ № 597 від 07.08.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 153 від 31.03.2015}


Додаток 16

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 12 травня 2007 р. № 700)

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів центрального апарату Антимонопольного комітету, Фонду державного майна

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Директор департаменту

2140-2290

Начальник самостійного управління, управління

1926-2033

Начальник самостійного відділу

1819-1926

Дипломатичний радник

1926

Начальник відділу в складі департаменту, самостійного управління, управління, помічник керівника

1605-1712

Завідувач самостійного сектору, помічник заступника керівника

1445-1498

Завідувач сектору в складі департаменту, самостійного управління, управління, самостійного відділу

1338-1391

Головний експерт

1231-1284

Головний спеціаліст, консультант, радник керівника

1177-1231

Провідний спеціаліст

936-963

Спеціаліст I категорії

829-856

Спеціаліст II категорії

733-760

Спеціаліст

669-696

Керівні працівники і спеціалісти, службові обов'язки яких полягають у безпосередньому виконанні функцій, визначених статтею 2 Закону України "Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів"

Директор департаменту

2712

Начальник самостійного управління, управління

2434

Начальник самостійного відділу

2295

Начальник відділу в складі департаменту, самостійного управління, управління

2087

Головний експерт

1445-1584

Головний спеціаліст

1391-1530

Провідний спеціаліст

1182-1209

{Додаток 16 в редакції Постанови КМ № 700 від 12.05.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 869 від 01.10.2008, № 20 від 17.01.2011}


Додаток 17

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 12 травня 2007 р. № 700)

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів центральних державних архівів, що належать до категорій посад державних службовців

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Директор

2033

Заступник директора

1926

Заступник директора - головний зберігач фондів

1926

Начальник відділу

1605-1632

Завідувач сектору

1284-1311

Головний спеціаліст

1033-1059

Провідний спеціаліст

888-915

{Додаток 17 в редакції Постанови КМ № 700 від 12.05.2007}


Додаток 18

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 12 травня 2007 р. № 700)

СХЕМА

посадових окладів працівників органів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, керівників і спеціалістів її апарату

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Керівник Секретаріату Верховної Ради Автономної Республіки Крим, керуючий справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим

2461

Перший заступник керівника Секретаріату Верховної Ради Автономної Республіки Крим

2354

Голова постійної комісії Верховної Ради Автономної Республіки Крим

2247

Заступник керівника Секретаріату Верховної Ради Автономної Республіки Крим

2194

Заступник керуючого справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим

2033

Начальник управління

1210-1430

Завідувач відділу

1045-1100

Керівник прес-центру, помічник Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим

928-957

Завідувач сектору, радник

881-910

Помічник першого заступника, заступника Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим

928-957

Консультант

817

Головний спеціаліст, помічник керівника Секретаріату Верховної Ради Автономної Республіки Крим

741-770

Провідний спеціаліст

648-677

Спеціаліст I категорії

554-584

Спеціаліст II категорії

508-537

Спеціаліст

490

{Додаток 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 984 від 19.07.2006; в редакції Постанови КМ № 700 від 12.05.2007}


Додаток 19

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 12 травня 2007 р. № 700)

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів Рахункової палати Верховної Ради Автономної Республіки Крим

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Голова

2461

Перший заступник голови

2338

Заступник голови

2215

Секретар Рахункової палати

2097

Головний контролер - завідувач відділу

1068-1097

Головний контролер

1044-1074

Контролер

951-980

Головний спеціаліст, консультант, помічник голови

741-770

Провідний спеціаліст

648-677

Спеціаліст I категорії

554-584

{Додаток 19 в редакції Постанови КМ № 700 від 12.05.2007}


Додаток 20

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 12 травня 2007 р. № 700)

СХЕМА

посадових окладів членів виборчої комісії Автономної Республіки Крим та працівників її апарату

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Голова комісії

2354

Заступник голови комісії

2247

Секретар комісії

2033

Головний бухгалтер

770

Референт-консультант, головний спеціаліст

741

{Додаток 20 в редакції Постанови КМ № 700 від 12.05.2007}


Додаток 21

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 12 травня 2007 р. № 700)

СХЕМА

посадових окладів керівників і спеціалістів апарату Ради міністрів Автономної Республіки Крим

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Керуючий справами Ради міністрів

2461

Перший заступник керівника апарату Ради міністрів

2354

Заступник керівника апарату Ради міністрів, Постійний Представник Автономної Республіки Крим у м. Києві

2194

Начальник управління

1210-1430

Завідувач самостійного відділу

1045-1155

Завідувач відділу у складі управління

1007-1034

Керівник прес-служби

928

Завідувач сектору, радник

881-910

Консультант

817

Помічник: Голови Ради міністрів, першого заступника, заступника Голови Ради міністрів

928-957

Головний спеціаліст, помічник керівника апарату Ради міністрів

741-770

Провідний спеціаліст

648-677

Спеціаліст I категорії

554-584

Спеціаліст II категорії

508-537

Спеціаліст

490

{Додаток 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 984 від 19.07.2006; в редакції Постанови КМ № 700 від 12.05.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 394 від 13.04.2011, № 12 від 11.01.2012}


Додаток 22

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 12 травня 2007 р. № 700)

СХЕМА

посадових окладів керівників і спеціалістів апарату міністерств, республіканських комітетів, комітетів та інших республіканських органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, територіальних органів центральних органів виконавчої влади в Автономній Республіці Крим

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

міністерство, республіканський комітет

комітет, інший республіканський орган виконавчої влади, територіальний орган центрального органу виконавчої влади

Міністр, голова республіканського комітету

2461

Голова комітету, керівник іншого республіканського органу виконавчої влади

2354

Перший заступник: міністра, голови республіканського комітету, голови комітету, керівника іншого республіканського органу виконавчої влади

2354

2194

Заступник: міністра, голови республіканського комітету, голови комітету, керівника іншого республіканського органу виконавчої влади, керівник територіального органу центрального органу виконавчої влади

2194

1926

Начальник самостійного управління

1210-1320

1155-1265

Начальник служби

1100-1210

Начальник самостійного відділу

1012-1122

990-1100

Начальник відділу у складі самостійного управління, служби, державний реєстратор

985-1012

968-1001

Завідувач самостійного сектору, помічник, радник керівника

764-794

741-770

Державний адміністратор

753-754

Завідувач сектору в складі самостійного управління, самостійного відділу, служби

724-753

700-729

Головний казначей

759-794

Головний державний інспектор

735-764

729-759

Головний спеціаліст

700-729

694-724

Провідний казначей

665-694

Провідний державний інспектор

636-665

630-659

Провідний спеціаліст

607-636

601-630

Старший державний інспектор

608-637

601-630

Спеціаліст I категорії

537-566

531-560

Спеціаліст II категорії

513

513

Спеціаліст

478

478

__________

Примітка.

Посада державного адміністратора вводиться в уповноваженому Радою міністрів Автономної Республіки Крим міністерстві або еспубліканському комітеті.

{Додаток 22 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 984 від 19.07.2006; в редакції Постанови КМ № 700 від 12.05.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 613 від 09.06.2011, № 1020 від 05.10.2011, № 39 від 18.01.2012, № 646 від 18.07.2012, № 325 від 24.04.2013}


Додаток 23

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 12 травня 2007 р. № 700)

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

поза групою, м. Київ

I

II, м. Севастополь

Заступник керівника апарату держадміністрації

2033

1980

1926

Начальник управління

1100-1210

1045-1155

990-1100

Начальник відділу

990-1100

935-1045

880-990

Начальник відділу у складі управління

968-1001

924-990

913-979

Завідувач самостійного сектору

764-794

718-747

700-729

Державний адміністратор, адміністратор

724-764

715-745

677-700

Завідувач сектору у складі управління, відділу

724-753

712-741

689-724

Помічник голови держадміністрації, радник, консультант

706-735

683-712

659-689

Головний спеціаліст, помічник заступника голови

694-724

671-700

648-677

Провідний спеціаліст

601-630

578-607

554-584

Спеціаліст I категорії

531-560

531-560

508-537

Спеціаліст II категорії

513

508

508

Спеціаліст

478

467

467

__________

Примітка.

Посада адміністратора вводиться в Київській та Севастопольській міськдержадміністраціях.

{Додаток 23 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 984 від 19.07.2006; в редакції Постанови КМ № 700 від 12.05.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1030 від 10.11.2010, № 39 від 18.01.2012, № 325 від 24.04.2013}


Додаток 24

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 10 березня 2016 р. № 193)

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів департаментів, управлінь, відділів та інших структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, управлінь, відділів та інших територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів в областях, мм. Києві та Севастополі

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

поза групою, м. Київ

за групами областей

I

II, м. Севастополь

Директор департаменту обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, начальник головного управління в області, мм. Києві та Севастополі центрального органу виконавчої влади

1926

1819

1712

Керівник самостійного управління, відділу, іншого структурного підрозділу, які є юридичними особами, керівник територіального органу центрального органу виконавчої влади, іншого державного органу, керівник державної інспекції

1712-1819

1605-1712

1498-1605

Начальник управління у складі департаменту, служби у складі головного управління, начальник управління державної податкової служби, начальник управління окружної державної податкової служби

1100-1210

1045-1155

990-1100

Начальник відділу у складі департаменту, у складі головного управління, самостійного управління, іншого структурного підрозділу, які є юридичними особами, територіального органу  центрального органу виконавчої влади, іншого державного органу, головний бухгалтер, головний державний експерт з умов праці

990-1100

935-1045

880-990

Начальник відділу у складі управління, служби, державний реєстратор

968-1001

924-990

913-979

Завідувач самостійного сектору

764-794

718-747

700-729

Державний адміністратор, адміністратор

724-764

715-745

677-700

Завідувач сектору у складі управління, відділу, служби

724-753

712-741

689-724

Головний казначей, головний державний інспектор, головний інспектор будівельного нагляду в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, головний державний соціальний інспектор

729-759

706-735

683-712

Головний спеціаліст

694-724

671-700

648-677

Провідний казначей, провідний державний інспектор

630-659

607-636

584-613

Провідний спеціаліст, старший державний інспектор

601-630

578-607

554-584

Спеціаліст I категорії

531-560

531-560

508-537

Спеціаліст II категорії

513

508

508

Спеціаліст

478

467

467

Спеціалісти територіальних органів Держпраці, які здійснюють нагляд за охороною праці

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Головний державний гiрничотехнiчний iнспектор:

на вугiльних шахтах (та при їх будiвництвi i реструктуризацiї) з пiдземними роботами

969-992

на рудниках (та при їх будiвництві) з пiдземними роботами

922-957

на вугiльних розрiзах, кар’єрах, метрополiтенах, iнших гiрничих роботах на поверхнi

899-934

Провiдний державний гiрничотехнiчний iнспектор:

на вугiльних шахтах (та при їх будiвництвi i реструктуризацiї) з пiдземними роботами

829-864

на рудниках (та при їх будiвництві) з пiдземними роботами

794-829

на вугiльних розрiзах, кар’єрах, метрополiтенах, iнших гiрничих роботах на поверхнi

770-805

Державний гiрничотехнiчний iнспектор:

на вугiльних шахтах (та при їх будiвництвi i реструктуризацiї) з пiдземними роботами

747-782

на рудниках (та при їх будiвництві) з пiдземними роботами

712–747

на вугiльних розрiзах, кар’єрах, метрополiтенах, iнших гiрничих роботах на поверхнi

677–712

Головний державний газотехнічний інспектор

899-934

Провідний державний газотехнічний інспектор

770-805

Державний газотехнічний інспектор

677-712

Головний державний iнспектор з охорони праці

729-759

Провiдний державний iнспектор з охорони праці

630-659

Державний iнспектор з охорони праці

578-607

__________

Примітка.

Посада адміністратора вводиться у структурних підрозділах Київської та Севастопольської міських держадміністраціях.

Посадові оклади працівників міжрегіональних територіальних органів центральних органів виконавчої влади встановлюються за групою за оплатою праці з урахуванням загальної чисельності населення областей, на територію яких поширюється юрисдикція міжрегіонального територіального органу.

{Додаток 24 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 984 від 19.07.2006, № 1344 від 21.09.2006; в редакції Постанови КМ № 700 від 12.05.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 663 від 23.07.2008, № 669 від 01.07.2009, № 1030 від 10.11.2010, № 511 від 18.05.2011, № 39 від 18.01.2012, № 229 від 21.03.2012, № 646 від 18.07.2012, № 665 від 25.07.2012, № 325 від 24.04.2013, № 642 від 02.09.2015, № 1089 від 23.12.2015; в редакції Постанови КМ № 193 від 10.03.2016}


Додаток 24-1

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 12 травня 2007 р. № 700)

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і слідчих головних управлінь Національної поліції в областях, м. Києві, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, які здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень і посади яких належать до відповідних категорій посад державних службовців

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

поза групою, м. Київ

за групами областей

I

II

Начальник слідчого управління, слідчого відділу - заступник начальника

1878

1782

1712

Перший заступник, заступник начальника слідчого управління, слідчого відділу

1749-1819

1653-1728

1594-1659

Начальник відділу, начальник слідчої частини (на правах відділу) слідчого управління, слідчого відділу

1605-1712

1498-1552

1445-1498

Начальник відділення, начальник слідчої частини (на правах відділення) слідчого управління, слідчого відділу

1445-1498

1338-1391

1231-1284

Старший слідчий в особливо важливих справах

1095-1122

1089-1111

1078-1100

Слідчий в особливо важливих справах

1051-1078

1051-1078

1051-1078

Старший слідчий

1007-1034

1007-1034

1007-1034

Слідчий

963-990

963-990

963-990

{Постанову доповнено додатком 24-1 згідно з Постановою КМ № 1559 від 08.11.2006; в редакції Постанови КМ № 700 від 12.05.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 868 від 19.09.2012, № 949 від 11.11.2015 - застосовується з 07.11.2015}


Додаток 24-2

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників та спеціалістів управлінь державної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних територіальних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

поза групою, м. Київ

за групами областей

I

II, м. Севастополь

Начальник управління державної виконавчої служби

1301-1543

1241-1483

1180-1301

Начальник відділу

1054-1081

1037-1070

1026-1059

Завідувач сектору, головний державний виконавець

939-962

892-927

869-904

Старший державний виконавець

799-834

764-799

740-775

Державний виконавець

717-752

717-752

682-717

Головний спеціаліст

694-724

671-700

648-677

Провідний спеціаліст

601-630

578-607

554-584

Спеціаліст I категорії

531-560

531-560

508-537

Спеціаліст II категорії

513

508

508

Спеціаліст

478

467

467

{Постанову доповнено додатком 24-2 згідно з Постановою КМ № 663 від 23.07.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 487 від 11.05.2011, № 99 від 11.02.2016}


Додаток 24-3

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників та спеціалістів міжрегіональних територіальних органів Національної поліції

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

апарат

територіальні органи

поза групою,

м. Київ

за групами областей

I

II

Начальник (директор) департаменту

2087-2194

Начальник управління з обслуговування декількох регіонів

1980-2087

Начальник управління

1873-1980

1712-1819

1605-1712

1498-1605

Начальник відділу з обслуговування Автономної Республіки Крим

1766-1873

Начальник відділу

1605-1659

990-1100

935-1045

880-990

Завідувач сектору

1338-1364

764-794

718-747

700-729

Головний спеціаліст

1070-1177

694-724

671-700

684-677

Провідний спеціаліст, помічник начальника (директора)

910-936

601-630

578-607

554-584

Спеціаліст I категорії

819-845

531-560

531-560

508-537

Спеціаліст II категорії

733-760

513

508

508

Спеціаліст

669-969

478

476

476

{Постанову доповнено додатком 24-3 згідно з Постановою КМ № 947 від 18.11.2015 - застосовується з 07.11.2015}


Додаток 25

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 7 серпня 2013 р. № 597)

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів, які здійснюють контроль за справлянням податків та інших платежів, організовують роботу з контролю за надходженням платежів до бюджетів та примусового їх стягнення, обліку, оцінки, зберігання вилученого та конфіскованого майна, здійснюють оперативно-розшукову діяльність та розслідування кримінальних правопорушень, митний контроль та митне оформлення, протидію контрабанді та порушенням митних правил головних управлінь в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, міжрегіональних головних управлінь, митниць, спеціалізованих державних податкових інспекцій ДФС та керівних працівників і спеціалістів, державних фінансових інспекцій в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, які здійснюють державний фінансовий контроль

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Автономна Республіка Крим, поза групою,

м. Київ

за групами областей

I

II,

м. Севастополь

Начальник державної фінансової інспекції

2119

2001

1883

Перший заступник начальника державної фінансової інспекції

2012

1899

1787

Заступник начальника державної фінансової інспекції

1905

1798

1696

Начальник управління, самостійного відділу

1331-1573

1271-1513

1210-1331

Начальник відділу у складі управління

1084-1111

1067-1100

1056-1089

Помічник начальника державної фінансової інспекції

922-957

887-922

864-899

Завідувач самостійного сектору

1004-1039

957-992

934-969

Завідувач сектору у складі управління, відділу

974-1008

929-962

906-940

Головний: державний фінансовий інспектор, державний аудитор

969-992

922-957

899-934

Провідний: державний фінансовий інспектор, державний аудитор

829-864

794-829

770-805

Старший: державний фінансовий інспектор, державний аудитор

747-782

747-782

712-747

Державний фінансовий інспектор, державний аудитор

677-712

677-706

677-706

Керівні працівники і спеціалісти, які здійснюють контроль за справлянням податків та інших платежів, організовують роботу з контролю за надходженням платежів до бюджетів та примусового їх стягнення, обліку, оцінки, зберігання вилученого та конфіскованого майна, здійснюють оперативно-розшукову діяльність та досудове розслідування кримінальних правопорушень, митний контроль та митне оформлення, протидію контрабанді та порушенням митних правил, ДФС

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Начальник: головного управління, міжрегіонального головного управління, митниці

1883-2119

Перший заступник начальника: головного управління, міжрегіонального головного управління, митниці

1787-2012

Заступник начальника: головного управління, міжрегіонального головного управління, митниці, заступник начальника Головного управління (міжрегіонального головного управління, митниці) -начальник управління, начальник спеціалізованої податкової інспекції

1696-1905

Заступник начальника спеціалізованої державної податкової інспекції - начальник відділення

1611-1810

Начальник управління, самостійного відділу

1210-1573

Начальник митного посту

1175-1200

Начальник відділу: у складі управління, митного посту

1056-1150

Помічник начальника: головного управління, міжрегіонального головного управління, митниці

864-957

Завідувач самостійного сектору

934-1039

Завідувач сектору у складі управління, відділу

906-1008

Головний державний ревізор-інспектор

899-992

Головний державний інспектор, старший державний ревізор-інспектор

805-864

Старший державний інспектор

712-782

Державний інспектор

677-712

{Додаток 25 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 361 від 25.03.2006; в редакції Постанов КМ № 984 від 19.07.2006, № 700 від 12.05.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 448 від 14.05.2008, № 1084 від 26.10.2011, № 11 від 11.01.2012, № 665 від 25.07.2012; в редакції Постанови КМ № 597 від 07.08.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 153 від 31.03.2015}


Додаток 26

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 7 серпня 2013 р. № 597)

СХЕМА

посадових окладів осіб рядового і начальницького складу податкової міліції головних управлінь в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, міжрегіональних головних управлінь, митниць, спеціалізованих державних податкових інспекцій ДФС

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Перший заступник: начальника головного управління, начальника міжрегіонального головного управління, начальника митниці

1787-2012

Начальник управління, штабу, самостійного відділу

1210-1573

Перший заступник начальника управління, заступник начальника управління

1122-1524

Начальник відділу у складі управління; начальник відділу у складі спеціалізованої державної податкової інспекції

1056-1111

Завідувач сектору

934-1039

Начальник відділення у складі управління, відділу, старший слідчий з особливо важливих справ

899-992

Старший: оперуповноважений з особливо важливих справ, інспектор з особливих доручень; слідчий з особливо важливих справ

770-864

Старший: оперуповноважений, слідчий

712-782

Старший інспектор, оперуповноважений, слідчий

677-712

Інспектор

665-700

{Додаток 26 в редакції Постанови КМ № 984 від 19.07.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1344 від 21.09.2006; в редакції Постанови КМ № 700 від 12.05.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 6 від 06.01.2010, № 545 від 30.06.2010, № 395 від 13.04.2011, № 1084 від 26.10.2011, № 665 від 25.07.2012; в редакції Постанови КМ № 597 від 07.08.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 153 від 31.03.2015}


Додаток 27

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 12 травня 2007 р. № 700)

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів територіального відділення Антимонопольного комітету та Фонду державного майна в Автономній Республіці Крим

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Начальник територіального відділення Фонду державного майна

1926

Начальник відділу

990-1100

Завідувач самостійного сектору

780-810

Помічник голови територіального відділення

764-794

Головний експерт

735-759

Головний спеціаліст

694-724

Провідний спеціаліст

601-630

Спеціаліст I категорії

531-560

Спеціаліст II категорії

513

Спеціаліст

478

Керівні працівники і спеціалісти, службові обов'язки яких полягають у безпосередньому виконанні функцій, визначених статтею 2 Закону України "Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів"

Голова територіального відділення

2504

Заступник голови територіального відділення

2252-2327

Начальник відділу

1287-1430

Завідувач самостійного сектору

1004-1033

Головний експерт

957-986

Головний спеціаліст

910-939

Провідний спеціаліст

788-817

{Додаток 27 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 984 від 19.07.2006; в редакції Постанови КМ № 700 від 12.05.2007}


Додаток 28

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 12 травня 2007 р. № 700)

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів територіальних відділень Антимонопольного комітету, Фонду державного майна

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

поза групою, м. Київ

за групами областей

I

II, м. Севастополь

Начальник територіального відділення Фонду державного майна

1926

1819

1712

Начальник відділу

990-1100

935-1045

880-990

Завідувач самостійного сектору

764-794

718-747

700-729

Головний експерт

729-759

700-718

683-700

Головний спеціаліст

694-724

671-700

648-677

Провідний спеціаліст

601-630

578-607

554-584

Спеціаліст I категорії

531-560

531-560

508-537

Спеціаліст II категорії

513

508

508

Спеціаліст

478

467

467

Керівні працівники і спеціалісти територіальних відділень, службові обов'язки яких полягають у безпосередньому виконанні функцій, визначених статтею 2 Закону України "Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів"

Керівник (голова, начальник) територіального відділення

2504

2365

2226

Заступник керівника (голови, начальника) територіального відділення

2247

2129

2001

Начальник відділу

1287-1430

1216-1359

1144-1287

Завідувач самостійного сектору

998-1033

957-992

922-957

Головний експерт

951-986

910-957

887-922

Головний спеціаліст

904-939

875-910

846-881

Провідний спеціаліст

782-817

753-788

724-759

{Додаток 28 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 984 від 19.07.2006; в редакції Постанови КМ № 700 від 12.05.2007}


Додаток 29

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 12 травня 2007 р. № 700)

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів відділень Казначейства, керівних працівників і спеціалістів міськрайонних, міжміських управлінь (відділів) Держземагентства, міських управлінь, відділів та інших територіальних органів центральних органів виконавчої влади у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних (у разі утворення) управлінь юстиції, міських (міст обласного значення), міськрайонних (у разі їх утворення) відділів державної реєстрації актів цивільного стану головних територіальних управлінь юстиції, керівних працівників і спеціалістів об’єднаних управлінь Пенсійного фонду України (у разі утворення), спеціалістів: державних фінансових інспекцій, державних податкових інспекцій, які мають ранг державного службовця у містах (крім мм. Києва та Севастополя), об'єднаних державних податкових інспекцій, об'єднаних у районах та містах державних фінансових інспекцій

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

у містах з чисельністю населення понад 1 млн. чоловік

за групами міст

поза групою

I, об'єднана державна податкова інспекція, об'єднана у районі та місті державна фінансова інспекція, об’єднане управління Пенсійного фонду України

II

III

Начальник управління, відділу, відділення

1012-1040

1007-1034

990-1018

985-1012

979-1007

Начальник служби

895-926

890-920

883-914

878-908

726-757

Начальник управління державної податкової інспекції (об'єднаної)

913-946

902-935

891-924

858-891

825-858

Начальник самостійного відділу державної податкової інспекції (об'єднаної), головний бухгалтер державної податкової інспекції (об'єднаної)

891-924

880-913

869-902

836-869

803-836

Начальник відділу у складі управління, служби, відділення; головний бухгалтер; державний реєстратор

814-842

809-836

803-831

798-825

660-688

Завідувач самостійного сектору

700-729

689-718

677-706

665-694

642-671

Завідувач сектору у складі служби

693-725

686-719

655-686

636-668

584-616

Головний казначей, головний державний інспектор

665-694

659-689

624-654

607-636

584-613

Головний спеціаліст, провідний казначей, провідний державний інспектор

630-659

624-654

595-624

578-607

531-560

Провідний спеціаліст, старший державний інспектор

566-595

554-584

543-572

531-560

496-525

Спеціаліст I категорії

519-548

508-537

502-531

490-513

478-508

Спеціаліст II категорії

496

496

490

467

467

Спеціаліст

478

478

467

443

443

{Додаток 29 в редакції Постанови КМ № 984 від 19.07.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1344 від 21.09.2006; в редакції Постанови КМ № 700 від 12.05.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 663 від 23.07.2008, № 1064 від 30.09.2009, № 1020 від 05.10.2011, № 11 від 11.01.2012, № 67 від 08.02.2012, № 646 від 18.07.2012, № 325 від 24.04.2013, № 1055 від 16.12.2015, № 99 від 11.02.2016}


{Додаток 29-1 виключено на підставі Постанови КМ № 949 від 11.11.2015 - застосовується з 07.11.2015}


Додаток 29-2

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників та спеціалістів міських (міст обласного значення),міськрайонних (у разі їх утворення) відділів державної виконавчої служби головних територіальних управлінь юстиції

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

у містах з чисельністю населення понад 1 млн. чоловік

за групами міст

поза групою

I

II

III

Начальник відділу державної виконавчої служби

850-883

828-861

817-850

801-834

773-806

Головний державний виконавець

787-822

764-799

764-799

729-764

694-729

Старший державний виконавець

729-764

705-740

705-740

670-705

659-694

Державний виконавець

659-694

659-694

659-694

653-688

653-688

Головний спеціаліст

630-659

624-654

595-624

578-607

531-560

Провідний спеціаліст

566-595

554-584

543-572

531-560

496-525

Спеціаліст I категорії

519-548

508-537

502-531

490-513

478-508

Спеціаліст II категорії

496

496

490

467

467

Спеціаліст

478

478

467

443

443

{Постанову доповнено додатком 29-2 згідно з Постановою КМ № 663 від 23.07.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 99 від 11.02.2016}


Додаток 30

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 7 серпня 2013 р. № 597)

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів державних фінансових інспекцій у містах (крім мм. Києва та Севастополя), які здійснюють державний фінансовий контроль, головних державних фінансових інспекторів у містах, об’єднаних у районах та містах державних фінансових інспекцій та керівних працівників і спеціалістів, які здійснюють контроль за справлянням податків та інших платежів, організовують роботу з контролю за надходженням платежів до бюджетів та примусового їх стягнення державних податкових інспекцій у містах (крім мм. Києва та Севастополя) та державних податкових інспекцій (об’єднаних) ДФС

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

у містах з чисельністю населення понад 1 млн. чоловік

поза групою

I,

об’єднана у районі та місті державна фінансова інспекція

II

III

Начальник державної фінансової інспекції, головний державний фінансовий інспектор у місті

1241

1156

1145

1070

1011

Заступник начальника державної фінансової інспекції

1115

1128

1117

1045

990

Начальник відділу у складі управління

880-913

858-891

847-880

831-864

803-836

Завідувач сектору

836-869

825-858

814-847

792-825

770-803

Головний: державний фінансовий інспектор, державний аудитор

817-852

794-829

794-829

759-794

724-759

Провідний: державний фінансовий інспектор, державний аудитор

759-794

735-770

735-770

700-735

689-724

Старший: державний фінансовий інспектор, державний аудитор

689-724

689-724

689-724

683-718

683-718

Державний фінансовий інспектор, державний аудитор

677

677

677

677

677

Керівні працівники і спеціалісти, які здійснюють контроль за справлянням податків та інших платежів,

організовують роботу з контролю за надходженням платежів до бюджетів та примусового їх стягнення, ДФС

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Начальник державної податкової інспекції

1011-1241

Заступник начальника державної податкової інспекції (об’єднаної), заступник начальника державної податкової інспекції (об’єднаної) - начальник управління (відділення)

990-1155

Начальник управління

979-1040

Начальник самостійного відділу, начальник самостійного відділення

825-946

Начальник відділу у складі управління

803-913

Завідувач сектору

770-869

Головний: державний ревізор-інспектор

724-852

Головний державний інспектор, старший державний ревізор-інспектор

689-794

Старший: державний інспектор

683-724

Державний інспектор

677

{Додаток 30 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 361 від 25.03.2006; в редакції Постанови КМ № 984 від 19.07.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1344 від 21.09.2006; в редакції Постанови КМ № 700 від 12.05.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1084 від 26.10.2011, № 11 від 11.01.2012; в редакції Постанови КМ № 597 від 07.08.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 153 від 31.03.2015}


Додаток 31

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 31 березня 2015 р. № 153)

СХЕМА

посадових окладів рядового і начальницького складу податкової міліції державних податкових інспекцій у містах, об’єднаних державних податкових інспекцій

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Перший заступник начальника державної податкової інспекції

1117-1155

Начальник управління, самостійного відділу

989

Заступник начальника управління (відділу)

920-959

Начальник відділу (штабу) у складі управління; начальник відділення, завідувач сектору

882-920

Старший слідчий

794-829

Старший оперуповноважений, слідчий

735-770

Оперуповноважений, старший інспектор

689-724

Інспектор

677

{Додаток 31 в редакції Постанов КМ № 984 від 19.07.2006, № 700 від 12.05.2007, № 597 від 07.08.2013, № 153 від 31.03.2015}


Додаток 32

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 12 травня 2007 р. № 700)

СХЕМА

посадових окладів осіб рядового і молодшого начальницького складу підрозділів податкової міліції

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Помічник оперуповноваженого податкової міліції, помічник слідчого

548-595

Начальник канцелярії податкової міліції

537

Міліціонер-водій

443

Старший інспектор канцелярії

467-490

{Додаток 32 в редакції Постанови КМ № 700 від 12.05.2007}


Додаток 33

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 12 травня 2007 р. № 700)

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

район у м. Києві

район, район у м. Севастополі

Голова держадміністрації

2247

2140

Перший заступник голови держадміністрації

2135

2033

Заступник голови держадміністрації

2022

1926

Керівник апарату держадміністрації

1873

1659-1712

Заступник керівника апарату

1776

1541-1659

Начальник відділу

764-794

718-747

Завідувач сектору

671-700

624-654

Державний адміністратор, адміністратор

654-671

607-624

Головний спеціаліст

624-654

578-607

Провідний спеціаліст

554-584

531-560

Спеціаліст I категорії

508-537

490-513

Спеціаліст II категорії

496

490

Спеціаліст

467

467

__________

Примітка.

Посада державного адміністратора вводиться у районних, районних у м. Києві держадміністраціях.

{Додаток 33 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 984 від 19.07.2006; в редакції Постанови КМ № 700 від 12.05.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1030 від 10.11.2010, № 39 від 18.01.2012, № 325 від 24.04.2013}


Додаток 34

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 12 травня 2007 р. № 700)

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, територіальних органів центральних органів виконавчої влади в районах, районах у мм. Києві та Севастополі, міжрайонних управлінь юстиції, районних, районних у місті, міжрайонних відділів державної реєстрації актів цивільного стану головних територіальних управлінь юстиції, керівних працівників і спеціалістів державних податкових інспекцій в районах, районах у мм. Києві та Севастополі, які мають ранг державного службовця, спеціалістів районних, міжрайонних державних фінансових інспекцій, керівних працівників і спеціалістів у районах в містах та об'єднаних (міських та районних) відділень Казначейства, керівних працівників і спеціалістів міжрайонних управлінь (відділів) Держземагентства

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

район у м. Києві

район, район у місті, міжрайонні (об'єднані) підрозділи

Керівник управління, відділу, іншого структурного підрозділу держадміністрації, відділення, головний архітектор

985-1012

941-968

Начальник служби

864-894

818-847

Начальник відділу, головний бухгалтер, державний реєстратор

764-794

718-747

Завідувач сектору

671-700

624-654

Державний адміністратор, адміністратор

654-671

607-624

Головний казначей, головний державний соціальний інспектор, головний державний інспектор

654-683

607-636

Головний спеціаліст

624-654

578-607

Провідний казначей, державний соціальний інспектор, провідний державний інспектор

584-613

554-584

Провідний спеціаліст, старший державний інспектор

554-584

531-560

Спеціаліст I категорії

508-537

496-513

Спеціаліст II категорії

496

490

Спеціаліст

467

467

__________

Примітка.

Посада державного адміністратора вводиться у структурних підрозділах районних, районних у м. Києві держадміністраціях.

Посада адміністратора вводиться у структурних підрозділах районних, районних у м. Києві держадміністрацій.

{Додаток 34 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 984 від 19.07.2006; в редакції Постанови КМ № 700 від 12.05.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 663 від 23.07.2008, № 1064 від 30.09.2009, № 1030 від 10.11.2010, № 511 від 18.05.2011, № 11 від 11.01.2012, № 39 від 18.01.2012, № 646 від 18.07.2012, № 325 від 24.04.2013, № 597 від 07.08.2013, № 99 від 11.02.2016}


Додаток 34-1

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 12 травня 2007 р. № 700)

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і слідчих управлінь, відділів (відділень) поліції головних управлінь Національної поліції в областях, м. Києві, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, що здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, посади яких належать до відповідних категорій посад державних службовців

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Начальник слідчого відділу, слідчого відділення

1311-1541

Заступник начальника слідчого відділу, слідчого відділення

1220-1493

Начальник відділення у складі слідчого відділу

1070-1124

Старший слідчий

963-990

Слідчий

919-946

{Постанову доповнено додатком 34-1 згідно з Постановою КМ № 1559 від 08.11.2006; в редакції Постанови КМ № 700 від 12.05.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 868 від 19.09.2012, № 949 від 11.11.2015 - застосовується з 07.11.2015}


Додаток 34-2

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників та спеціалістів районних, районних у місті, міжрайонних відділів державної виконавчої служби головних територіальних управлінь юстиції

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

район у м. Києві

район, район у місті

Начальник відділу державної виконавчої служби

850-894

817-861

Головний державний виконавець

799-834

764-799

Старший державний виконавець

717-752

705-740

Державний виконавець

670-705

659-694

Головний спеціаліст

624-654

578-607

Провідний спеціаліст

554-584

531-560

Спеціаліст I категорії

508-537

496-513

Спеціаліст II категорії

496

490

Спеціаліст

467

467

{Постанову доповнено додатком 34-2 згідно з Постановою КМ № 663 від 23.07.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 99 від 11.02.2016}


Додаток 35

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 7 серпня 2013 р. № 597)

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів, які здійснюють контроль за справлянням податків та інших платежів, організовують роботу з контролю за надходженням платежів до бюджетів та примусового їх стягнення державних податкових інспекцій у районах, районах у мм. Києві та Севастополі ДФС, керівних працівників і спеціалістів державних фінансових інспекцій у районах, які здійснюють державний фінансовий контроль, головних державних фінансових інспекторів у районах, міжрайонних державних фінансових інспекцій

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

район у м. Києві

район, район у м. Севастополі

Начальник державної фінансової інспекції, головний державний фінансовий інспектор у районі

1166

1124

Заступник начальника державної фінансової інспекції

1124

1081

Начальник самостійного відділу

924-957

891-924

Завідувач сектору

875-910

829-864

Головний: державний фінансовий інспектор, державний аудитор

829-864

794-829

Провідний: державний фінансовий інспектор, державний аудитор

747-782

735-770

Старший: державний фінансовий інспектор, державний аудитор

700-735

689-724

Державний фінансовий інспектор, державний аудитор

689

677

Керівні працівники і спеціалісти, які здійснюють контроль за справлянням податків та інших платежів,

організовують роботу з контролю за надходженням платежів до бюджетів та примусового їх стягнення, ДФС

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Начальник державної податкової інспекції

1124-1166

Заступник начальника державної податкової інспекції

1081-1124

Начальник управління

941-1012

Начальник самостійного відділу

891-957

Начальник відділу у складі управління

847-924

Завідувач сектору

829-910

Головний: державний ревізор-інспектор

794-864

Головний державний інспектор, старший державний ревізор-інспектор

735-782

Старший державний інспектор

689-735

Державний інспектор

677-689

{Додаток 35 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 361 від 25.03.2006; в редакції Постанови КМ № 984 від 19.07.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1344 від 21.09.2006; в редакції Постанови КМ № 700 від 12.05.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1084 від 26.10.2011, № 11 від 11.01.2012; в редакції Постанови КМ № 597 від 07.08.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 153 від 31.03.2015}


Додаток 36

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 31 березня 2015 р. № 153)

СХЕМА

посадових окладів осіб рядового і начальницького складу податкової міліції державних податкових інспекцій у районах, районах у містах

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Перший заступник начальника державної податкової інспекції

1081

Начальник управління, самостійного відділу

977

Заступник начальника управління (відділу)

909-948

Начальник відділу (штабу) у складі управління; начальник відділення, завідувач сектору

891-924

Старший слідчий

794-829

Старший оперуповноважений, слідчий

735-770

Оперуповноважений, старший інспектор

689-724

Інспектор

677

{Додаток 36 в редакції Постанови КМ № 984 від 19.07.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1344 від 21.09.2006; в редакції Постанов КМ № 700 від 12.05.2007, № 597 від 07.08.2013, № 153 від 31.03.2015}


Додаток 37

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 31 березня 2015 р. № 153)

СХЕМА

посадових окладів осіб рядового і начальницького складу податкової міліції державних податкових інспекцій у районах м. Києва

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Перший заступник начальника державної податкової інспекції

1124

Начальник управління, самостійного відділу

1045-1090

Заступник начальника управління (відділу)

972-1057

Начальник відділу (штабу) у складі управління; начальник відділення, завідувач сектору

902-935

Старший слідчий

829-864

Старший оперуповноважений, слідчий

747-782

Оперуповноважений, старший інспектор

700-735

Інспектор

689

{Додаток 37 в редакції Постанов КМ № 984 від 19.07.2006, № 700 від 12.05.2007, № 597 від 07.08.2013, № 153 від 31.03.2015}


{Додаток 38 виключено на підставі Постанови КМ № 505 від 31.05.2012}

{Додаток 39 виключено на підставі Постанови КМ № 505 від 31.05.2012}

{Додаток 40 виключено на підставі Постанови КМ № 505 від 31.05.2012}

{Додаток 41 виключено на підставі Постанови КМ № 505 від 31.05.2012}


Додаток 42

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 24 лютого 2016 р. № 125)

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів Секретаріату Конституційного Суду України

Категорія

Найменування посади

Місячний посадовий оклад (коефіцієнт від місячного посадового окладу судді місцевого суду)

1

Керівник Секретаріату

1,2

1

Перший заступник керівника Секретаріату

1,1

2

Заступник керівника Секретаріату

0,9

Керівник Служби Голови Конституційного Суду України

0,9

Керівник управління

0,9

Завідувач самостійного відділу, служби

0,9

3

Завідувач відділу у складі управління, служби

0,7

Завідувач сектору

0,7

Завідувач сектору в складі управління, відділу, служби

0,7

Радник, помічник Голови

0,7

Науковий консультант судді

0,7

Помічник керівника Секретаріату

0,7

Помічник судді

0,7

Головний спеціаліст, головний консультант

0,7

Старший консультант

0,7

4

Провідний спеціаліст, спеціаліст I категорії

0,5

{Додаток 42 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 984 від 19.07.2006, № 328 від 01.03.2007; в редакції Постанови КМ № 700 від 12.05.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1097 від 01.12.2010, № 215 від 09.03.2011, № 613 від 09.06.2011; в редакції Постанов КМ № 644 від 02.09.2015, № 125 від 24.02.2016}


Додаток 43

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 2 вересня 2015 р. № 644)

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів Апарату Верховного Суду України

Категорія

Найменування посади

Місячний посадовий оклад (коефіцієнт від місячного посадового окладу судді місцевого суду)

1

Керівник Апарату

1,2

2

Заступник керівника Апарату

0,9

Начальник управління

0,9

Начальник самостійного відділу, іншого самостійного структурного підрозділу

0,9

3

Начальник відділу у складі управління

0,7

Завідувач сектору, керівник прес-служби

0,7

Помічник: голови суду, заступника голови суду, секретаря судової палати

0,7

Помічник: секретаря пленуму, судді

0,7

Науковий консультант

0,7

Головний: спеціаліст, консультант

0,7

Старший консультант

0,7

4

Спеціаліст, консультант

0,5

Старший судовий розпорядник

0,5

Судовий розпорядник

0,5

{Додаток 43 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 984 від 19.07.2006; в редакції Постанови КМ № 700 від 12.05.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1335 від 21.11.2007, № 1097 від 01.12.2010, № 215 від 09.03.2011, № 601 від 04.07.2012; в редакції Постанови КМ № 644 від 02.09.2015}


Додаток 43-1

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату Державної судової адміністрації

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Директор департаменту

2333

Начальник самостійного управління

2290

Начальник самостійного відділу

2226

Начальник відділу в складі департаменту, самостійного управління

2156

Завідувач самостійного сектору

2092

Завідувач сектору в складі департаменту, самостійного управління, самостійного відділу

2054

Радник, помічник Голови

2060

Помічник першого заступника Голови, заступника Голови

2033

Головний спеціаліст

2033

Провідний спеціаліст

1311

Спеціаліст I категорії

1204

Спеціаліст II категорії

1027

Спеціаліст

888

{Постанову доповнено додатком 43-1 згідно з Постановою КМ № 409 від 13.04.2011}


Додаток 43-2

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів територіальних управлінь Державної судової адміністрації

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Автономна Республіка Крим, поза групою, м. Київ

за групами областей

I

II, м. Севастополь

Начальник територіального управління

2033

1980

1926

Начальник відділу, головний бухгалтер

990-1100

935-1045

880-990

Завідувач сектору

764-794

718-747

700-729

Головний спеціаліст

694-724

671-700

648-677

Провідний спеціаліст

601-630

578-607

554-584

Спеціаліст I категорії

531-560

531-560

508-537

Спеціаліст II категорії

513

508

508

Спеціаліст

478

467

467

{Постанову доповнено додатком 43-2 згідно з Постановою КМ № 409 від 13.04.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1035 від 12.10.2011}


Додаток 44

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 2 вересня 2015 р. № 644)

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату вищих спеціалізованих судів

Категорія

Найменування посади

Місячний посадовий оклад (коефіцієнт від місячного посадового окладу судді місцевого суду)

1

Керівник апарату

1,2

2

Заступник керівника апарату

0,9

Начальник управління

0,9

Начальник самостійного відділу

0,9

3

Начальник відділу у складі управління

0,7

Помічник: голови суду, заступника голови

0,7

Завідувач сектору, керівник прес-служби

0,7

Помічник: секретаря пленуму, судді

0,7

Науковий консультант

0,7

Головний: спеціаліст, консультант

0,7

Старший консультант

0,7

4

Провідний спеціаліст, консультант

0,5

Спеціаліст I категорії, старший секретар суду, старший судовий розпорядник

0,5

Спеціаліст II категорії, секретар судового засідання, судовий розпорядник

0,5

Спеціаліст, секретар суду

0,5

{Додаток 44 в редакції Постанов КМ № 984 від 19.07.2006, № 700 від 12.05.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1097 від 01.12.2010; в редакції Постанов КМ № 215 від 09.03.2011, № 644 від 02.09.2015}


Додаток 45

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 2 вересня 2015 р. № 644)

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату апеляційних судів

Категорія

Найменування посади

Місячний посадовий оклад (коефіцієнт від місячного посадового окладу судді місцевого суду)

3

Керівник апарату

0,7

4

Заступник керівника апарату

0,5

Начальник відділу

0,5

Помічник голови суду

0,5

Помічник заступника голови суду

0,5

5

Головний бухгалтер

0,4

Помічник судді

0,4

Головний спеціаліст

0,4

Старший консультант

0,4

6

Провідний спеціаліст, консультант

0,3

Спеціаліст I категорії, старший секретар суду, старший судовий розпорядник

0,3

Спеціаліст II категорії, секретар судового засідання, судовий розпорядник

0,3

Спеціаліст, секретар суду

0,3

__________

Примітка.

У 2015 році місячний посадовий оклад застосовується з урахуванням 50-відсоткового зменшення; інші виплати працівникам апарату судів, передбачені цією постановою, здійснюються виключно в межах фонду оплати праці суду.

{Додаток 45 в редакції Постанов КМ № 984 від 19.07.2006, № 700 від 12.05.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1097 від 01.12.2010, № 215 від 09.03.2011; в редакції Постанови КМ № 644 від 02.09.2015}


{Додаток 46 виключено на підставі Постанови КМ № 644 від 02.09.2015}


Додаток 47

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 2 вересня 2015 р. № 644)

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату місцевих (загальних, спеціалізованих) судів

Категорія

Найменування посади

Місячний посадовий оклад (коефіцієнт від місячного посадового окладу судді місцевого суду)

4

Керівник апарату

0,5

5

Заступник керівника апарату

0,4

Начальник відділу

0,4

Головний бухгалтер

0,4

Помічник голови суду

0,4

Помічник: судді, заступника голови суду

0,4

Головний спеціаліст, старший консультант

0,4

6

Провідний спеціаліст, консультант

0,3

Спеціаліст I категорії, старший секретар суду, старший судовий розпорядник

0,3

Спеціаліст II категорії, секретар судового засідання, судовий розпорядник

0,3

Секретар суду, перекладач, спеціаліст

0,3

__________

Примітка.

У 2015 році місячний посадовий оклад застосовується з урахуванням 50-відсоткового зменшення; інші виплати працівникам апарату судів, передбачені цією постановою, здійснюються виключно в межах фонду оплати праці суду.

{Додаток 47 в редакції Постанови КМ № 700 від 12.05.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1097 від 01.12.2010, № 215 від 09.03.2011; в редакції Постанови КМ № 644 від 02.09.2015}


Додаток 48

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 24 травня 2017 р. № 353)

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату (секретаріату) обласних, Київської та Севастопольської міських рад

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Голова ради, Київський міський голова

11 000

Перший заступник голови ради, заступник міського голови - секретар Київської міської ради

9850

Заступник голови ради

8850

Голова постійної комісії з питань бюджету

7100

Керуючий справами

7000

Начальник управління

6800

Начальник відділу

6500

Начальник відділу у складі управління

4500

Завідувач самостійного сектору

5600

Завідувач сектору у складі управління, відділу

4100

Помічник голови ради, радник, консультант

3900

Головний спеціаліст, помічник заступника голови

3800

Провідний спеціаліст

3350

Спеціаліст I категорії

3100

Спеціаліст II категорії

2800

Спеціаліст

2750

{Додаток 48 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 984 від 19.07.2006; в редакції Постанови КМ № 700 від 12.05.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1030 від 10.11.2010; в редакції Постанови КМ № 353 від 24.05.2017}


Додаток 49

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 24 травня 2017 р. № 353)

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату районних, районних у мм. Києві та Севастополі рад

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

район у м. Києві

район, район у м. Севастополі

Голова ради

8100

7900

Заступник голови ради

7150

7100

Керуючий справами

5850

5800

Начальник відділу, головний бухгалтер

3550

3500

Завідувач сектору

3350

3300

Радник, консультант голови ради

3250

3250

Головний спеціаліст

3200

3200

Провідний спеціаліст

2650

2640

Спеціаліст I категорії

2600

2590

Спеціаліст II категорії

2550

2540

Спеціаліст

2500

2500

{Додаток 49 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 984 від 19.07.2006; в редакції Постанов КМ № 700 від 12.05.2007, № 353 від 24.05.2017}


Додаток 50

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 24 травня 2017 р. № 353)

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату міських (крім мм. Києва та Севастополя) рад та їх виконавчих комітетів, сільських, селищних рад, що представляють інтереси об’єднаних територіальних громад, та їх виконавчих комітетів

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

у містах із чисельністю населення понад 1 млн. осіб

за групами міст

у містах, населених пунктах об’єднаних територіальних громад із чисельністю (загальною чисельністю) населення, тис. осіб

поза групою

I

II

III

понад 15

до 15

Міський голова, сільський голова, селищний голова

8700

8500

8300

8000

7000

5300

5100

Перший заступник: міського голови, сільського голови, селищного голови

8000

7500

7300

7000

6000

4900

4800

Заступник з питань діяльності виконавчих органів: міського голови, сільського голови, селищного голови, секретар ради, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету

7000

6500

6300

6000

5000

4800

4700

Староста

7000

6500

6300

6000

5000

4800

4700

Директор департаменту міської (міста обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим значення) ради

6100

6000

5900

5800

4800

Начальник відділу, головний бухгалтер

4500

4400

4300

4200

3500

3400

3300

Завідувач сектору

4100

4000

3900

3805

3400

Державний реєстратор, адміністратор

3800

3800

3800

3800

3350

3350

3350

Радник, консультант голови ради

3805

3805

3805

3805

3355

Помічник голови ради

3800

3800

3800

Головний спеціаліст

3800

3800

3800

3800

3350

3350

3350

Провідний спеціаліст

3350

3350

3300

3250

3200

3200

3200

Спеціаліст I категорії

3300

3300

3200

3150

3100

3100

3100

Спеціаліст II категорії

3000

3000

2900

2850

2800

2800

2700

Спеціаліст

2600

2600

2500

2400

2300

2200

2200

__________

Примітка.

Посада адміністратора вводиться у виконавчому органі міської ради міста обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, а також у виконавчому органі міської ради міста районного значення, селищної, сільської ради у разі створення центру надання адміністративних послуг відповідно до Закону України “Про адміністративні послуги”.

{Додаток 50 в редакції Постанов КМ № 984 від 19.07.2006, № 700 від 12.05.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1030 від 10.11.2010, № 325 від 24.04.2013, № 1044 від 09.12.2015, № 99 від 11.02.2016; в редакції Постанови КМ № 353 від 24.05.2017}


Додаток 51

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 24 травня 2017 р. № 353)

СХЕМА

посадових окладів працівників і спеціалістів департаментів, управлінь, відділів, інших виконавчих органів міських (крім мм. Києва та Севастополя) рад, виконавчих органів сільських, селищних рад, що представляють інтереси об’єднаних територіальних громад

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

у містах із чисельністю населення понад 1 млн. осіб

за групами міст

у містах, що не належать до груп за оплатою праці, населених пунктах об’єднаних територіальних громад

поза групою

I

II

III

Директор департаменту

6100

6000

5900

5800

4800

Начальник самостійного управління, відділу

5900

5700

5600

5500

4700

4600

Начальник управління, відділу у складі департаменту

5500

5400

5300

5200

3900

Начальник відділу у складі управління, головний бухгалтер

4500

4400

4300

4200

3500

Завідувач сектору

4100

4000

3900

3805

3400

3400

Державний реєстратор, адміністратор

3800

3800

3800

3800

3350

3350

Головний державний соціальний інспектор, головний спеціаліст

3800

3800

3800

3800

3350

3350

Державний соціальний інспектор, провідний спеціаліст

3350

3350

3300

3250

3200

3200

Спеціаліст I категорії

3300

3300

3200

3150

3100

3100

Спеціаліст II категорії

3000

3000

2900

2850

2800

2800

Спеціаліст

2500

2500

2400

2300

2200

2200

__________

Примітка.

Посада адміністратора вводиться у виконавчому органі міської ради міста обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, а також у виконавчому органі міської ради міста районного значення, селищної, сільської ради в разі створення центру надання адміністративних послуг відповідно до Закону України “Про адміністративні послуги”.

{Додаток 51 в редакції Постанов КМ № 984 від 19.07.2006, № 700 від 12.05.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1030 від 10.11.2010, № 325 від 24.04.2013, № 99 від 11.02.2016; в редакції Постанови КМ № 353 від 24.05.2017}


Додаток 52

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 24 травня 2017 р. № 353)

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату районних у містах (крім мм. Києва та Севастополя) рад та їх виконавчих комітетів

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Голова ради

8000

Заступник голови ради з питань діяльності виконавчого органу

7000

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету

5800

Завідувач відділу, головний бухгалтер

3500

Завідувач сектору

3350

Головний спеціаліст

3200

Провідний спеціаліст

2640

Спеціаліст I категорії

2590

Спеціаліст II категорії

2540

Спеціаліст

2500

{Додаток 52 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 984 від 19.07.2006; в редакції Постанов КМ № 700 від 12.05.2007, № 353 від 24.05.2017}


Додаток 53

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 24 травня 2017 р. № 353)

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів управлінь, відділів виконавчих органів районних у містах (крім мм. Києва та Севастополя) рад

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Начальник самостійного управління, відділу

5300

Начальник відділу в складі управління

3500

Завідувач сектору

3350

Головний державний соціальний інспектор, головний спеціаліст

3200

Державний соціальний інспектор, провідний спеціаліст

2640

Спеціаліст I категорії

2590

Спеціаліст II категорії

2540

Спеціаліст

2500

{Додаток 53 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 984 від 19.07.2006; в редакції Постанов КМ № 700 від 12.05.2007, № 353 від 24.05.2017}


Додаток 54

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 24 травня 2017 р. № 353)

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату сільських і селищних рад та їх виконавчих органів (крім сільських, селищних рад і їх виконавчих органів, що представляють інтереси об’єднаних територіальних громад)

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

села, селища з чисельністю населення, тис. осіб

понад 15

від 10 до 15

від 7,5 до 10

від 3 до 7,5

до 3

Сільський, селищний голова

5200

5000

4800

4400

4300

Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів

4900

4800

4600

4300

Секретар ради, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету

4700

4600

4500

4200

4100

Адміністратор, державний реєстратор

3300

3300

3250

3200

3200

Головний бухгалтер

3300

3300

3250

3200

3200

Спеціаліст I категорії

2400

2400

2300

2250

Спеціаліст II категорії

2300

2300

2250

2200

2200

Спеціаліст

2200

2250

2200

2000

2000

________

Примітка.

Посада адміністратора вводиться у виконавчому органі селищної, сільської ради у разі створення центру надання адміністративних послуг відповідно до Закону України “Про адміністративні послуги”.

{Додаток 54 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 984 від 19.07.2006; в редакції Постанови КМ № 700 від 12.05.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 41 від 13.01.2010, № 325 від 24.04.2013, № 1044 від 09.12.2015, № 99 від 11.02.2016; в редакції Постанови КМ № 353 від 24.05.2017}


Додаток 55

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 24 травня 2017 р. № 353)

СХЕМА

посадових окладів службовців апарату (секретаріату) органів місцевого самоврядування, органів прокуратури

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

обласні, Київська та Севастопольська міські ради, органи прокуратури

міські (крім мм. Києва та Севастополя), районні у містах, сільські, селищні ради та їх виконавчі органи, районні ради

Відповідальний черговий

2144

2089

Завідувач: архіву, протокольної частини, підрозділу з обліку і доставки документів, бібліотеки; фахівець з інтерв’ювання

2275

2118

Старший: інспектор, статистик; завідувач: друкарського бюро, копіювально-розмножувального бюро

2144

2089

Завідувач: експедиції, господарства, складу, орденської комори; касир, інспектор, статистик, бібліотекар, підбирач довідкового та інформаційного матеріалу

2275

2118

Завідувач військово-облікового бюро

2118

Секретар керівника

2144

2089

Комендант, диспетчер

2049

2049

Стенографістка I категорії, оператор комп’ютерного набору, оператор копіювальних та розмножувальних машин

2049

2049

Стенографістка II категорії, секретар-стенографістка, друкарка I категорії, друкарка диктофонної групи

1895

1895

Друкарка II категорії, секретар-друкарка

1895

1895

Діловод, архіваріус, експедитор органів прокуратури, експедитор судів, експедитор

1895

1895

{Додаток 55 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 984 від 19.07.2006; в редакції Постанови КМ № 700 від 12.05.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1177 від 26.09.2007, № 669 від 01.07.2009, № 310 від 14.04.2010, № 646 від 18.07.2012; в редакції Постанови КМ № 353 від 24.05.2017}


Додаток 56

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

РОЗМІР

надбавок до посадових окладів за дипломатичні ранги України

Дипломатичний ранг

Розмір надбавки, гривень

Надзвичайний і Повноважний Посол

160

Надзвичайний і Повноважний Посланник першого класу

150

Надзвичайний і Повноважний Посланник другого класу

145

Радник першого класу

140

Радник другого класу

130

Перший секретар першого класу

120

Перший секретар другого класу

110

Другий секретар першого класу

100

Другий секретар другого класу

90

Третій секретар

80

Аташе

70


Додаток 57

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

РОЗМІР

надбавок до посадових окладів за ранги державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування

Ранг державного службовця

Розмір надбавки, гривень

1

160

2

150

3

145

4

140

5

130

6

120

7

110

8

100

9

90

10

80

11

70

12

60

13

55

14

50

15

45


Додаток 58

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 7 серпня 2013 р. № 597)

РОЗМІР

надбавок до посадових окладів за спеціальні звання керівним працівникам і спеціалістам ДФС та її територіальних органів та окладів осіб рядового і начальницького складу податкової міліції за спеціальні звання

Спеціальні звання

Розмір надбавки (окладу), гривень

Головний державний радник податкової та митної справи

160

Державний радник податкової та митної справи I рангу

150

Державний радник податкової та митної справи II рангу

145

Державний радник податкової та митної справи III рангу

140

Радник податкової та митної справи I рангу

135

Радник податкової та митної справи II рангу

130

Радник податкової та митної справи III рангу

125

Інспектор податкової та митної справи I рангу

120

Інспектор податкової та митної справи II рангу

115

Інспектор податкової та митної справи III рангу

110

Інспектор податкової та митної справи IV рангу

105

Молодший інспектор податкової та митної справи

65

Генерал-полковник податкової міліції

150

Генерал-лейтенант податкової міліції

145

Генерал-майор податкової міліції

140

Полковник податкової міліції

135

Підполковник податкової міліції

130

Майор податкової міліції

125

Капітан податкової міліції

120

Старший лейтенант податкової міліції

115

Лейтенант податкової міліції

110

Старший прапорщик податкової міліції

65

Прапорщик податкової міліції

60

Рядовий податкової міліції

30

{Додаток 58 в редакції Постанови КМ № 426 від 07.05.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 6 від 06.01.2010; в редакції Постанови КМ № 597 від 07.08.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 153 від 31.03.2015}

{Додаток 59 виключено на підставі Постанови КМ № 657 від 30.08.2017}


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

ПЕРЕЛІК

актів Кабінету Міністрів України з питань оплати праці, що втратили чинність

1. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 15 червня 1994 р. № 412 "Про затвердження положень про регіональне відділення та про представництво Фонду державного майна України у районі, місті" (ЗП України, 1994 р., № 10, ст. 97) в частині прирівнення за умовами оплати праці.

2. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 4 липня 1995 р. № 488 "Про деякі зміни щодо матеріального забезпечення працівників прокуратури, судів, податкової служби, органів державної виконавчої влади та інших органів" стосовно працівників, схеми посадових окладів яких затверджені цією постановою.

3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 липня 1995 р. № 414 стосовно працівників, схеми посадових окладів яких затверджені цією постановою.

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. № 783 "Про надбавки до посадових окладів за особливий характер роботи та інтенсивність праці" стосовно працівників, схеми посадових окладів яких затверджені цією постановою.

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 березня 1996 р. № 297 "Про надбавки до посадових окладів за особливий характер роботи та інтенсивність праці працівників органів прокуратури" стосовно працівників, схеми посадових окладів яких затверджені цією постановою.

6. Абзац третій пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 1996 р. № 1295 "Про умови оплати праці працівників органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів" із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. № 1286 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 33, ст. 1232).

7. Пункт 13 постанови Кабінету Міністрів України від 8 листопада 1996 р. № 1350 "Про забезпечення діяльності Конституційного Суду України" в частині прирівнення за умовами оплати праці.

8. Підпункт 2 пункту 4 та підпункт 2 пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1996 р. № 1592 "Про умови оплати праці працівників органів державної податкової служби".

9. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 14 лютого 1998 р. № 144 "Питання забезпечення діяльності Центральної виборчої комісії" (Офіційний вісник України, 1998 р., № 7, ст. 243) стосовно працівників, схеми посадових окладів яких затверджені цією постановою, а також пункт 3 в частині прирівнення за умовами оплати праці.

10. Пункти 1-3 постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 1998 р. № 259 "Про умови оплати праці працівників Державного архіву при Раді міністрів Автономної Республіки Крим і про доповнення до Порядку обчислення стажу державної служби" (Офіційний вісник України, 1998 р., № 9, ст. 345).

11. Абзац третій пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 27 червня 1998 р. № 960 "Про умови оплати праці Вищої ради юстиції" (Офіційний вісник України, 1998 р., № 26, ст. 939) в частині встановлення надбавок секретарям секцій Вищої ради юстиції.

12. Пункт 43 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 р. № 1336 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 34, ст. 1277).

13. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1998 р. № 2075 "Про умови оплати праці працівників районних, міських (міст обласного значення), районних у містах відділів державної виконавчої служби відповідних управлінь юстиції" (Офіційний вісник України, 1998 р., № 52, ст. 1935).

14. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1999 р. № 1491 "Про умови оплати праці працівників Рахункової палати Верховної Ради Автономної Республіки Крим" (Офіційний вісник України, 1999 р., № 33, ст. 1731).

15. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 листопада 1999 р. № 2064 "Про умови оплати праці Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, представників Уповноваженого та працівників його секретаріату" (Офіційний вісник України, 1999, № 45, ст. 2239), крім абзацу четвертого пункту 1.

16. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2288 "Про впорядкування умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів" (Офіційний вісник України, 1999 р., № 50, ст. 2469) стосовно працівників, схеми посадових окладів яких затверджені цією постановою.

17. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 1999 р. № 2338 "Про внесення зміни до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2288" (Офіційний вісник України, 1999 р., № 51, ст. 2541).

18. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 грудня 1999 р. № 2358 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2288" (Офіційний вісник України, 1999 р., № 51, ст. 2550).

19. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 1999 р. № 2376 "Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України від 22 грудня 1999 р. № 2358" (Офіційний вісник України, 1999 р., № 52 ст. 2599).

20. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2000 р. № 220 "Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2288" (Офіційний вісник України, 2000 р., № 6, ст. 213).

21. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2000 р. № 225 "Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2288" (Офіційний вісник України, 2000 р., № 6, ст. 216).

22. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2000 р. № 249 "Про впорядкування умов оплати праці працівників Рахункової палати Верховної Ради Автономної Республіки Крим" (Офіційний вісник України, 2000 р., № 6, ст. 221).

23. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2000 р. № 292 "Про матеріально-побутове забезпечення працівників колишнього апарату Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2001 р., № 11, ст. 426) в частині умов оплати праці.

24. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 березня 2000 р. № 497 "Про впорядкування умов оплати праці працівників апарату Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим" (Офіційний вісник України, 2000 р., № 11, ст. 426).

25. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2000 р. № 579 "Про матеріально-побутове забезпечення керівників департаментів міністерств у зв'язку із змінами у структурі центральних органів виконавчої влади" (Офіційний вісник України, 2000 р., № 13, ст. 527) в частині умов оплати праці.

26. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 травня 2000 р. № 849 "Про впорядкування умов оплати праці працівників Вищої ради юстиції" (Офіційний вісник України, 2000 р., № 22, ст. 901).

27. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 травня 2000 р. № 853 "Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2288" (Офіційний вісник України, 2000 р., № 22, ст. 905).

28. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 липня 2000 р. № 1161 "Про нову редакцію додатків 3 і 6 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2288 та визнання такими, що втратили чинність, актів Кабінету Міністрів України з питань оплати праці" (Офіційний вісник України, 2000 р., № 30, ст. 1277).

29. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2000 р. № 1309 "Про нову редакцію додатка 14 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2288 та про віднесення до категорії посад державних службовців керівних працівників голових управлінь обласної, Київської міської державних адміністрацій" (Офіційний вісник України, 2000 р., № 34, ст. 1455).

30. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2000 р. № 1432 "Про Державну інспекцію з контролю за цінами" (Офіційний вісник України, 2000 р., № 38, ст. 1621) в частині умов оплати праці.

31. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1470 "Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2288" (Офіційний вісник України, 2000 р., № 39 ст. 1660).

32. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2000 р. № 1638 "Про доповнення пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 4 липня 1995 р. № 488" (Офіційний вісник України, 2000 р., № 45, ст. 1924).

33. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2000 р. № 1781 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2288" (Офіційний вісник України, 2000 р., № 49, ст. 2126).

34. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2001 р. № 24 "Про надання головам обласних державних адміністрацій права збереження умов оплати праці за начальниками головних управлінь обласних державних адміністрацій у зв'язку із змінами у структурі місцевих державних адміністрацій" (Офіційний вісник України, 2001 р., № 3, ст. 72).

35. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 березня 2001 р. № 220 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2288" (Офіційний вісник України, 2001 р., № 11, ст. 433).

36. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 березня 2001 р. № 221 "Про нову редакцію додатка 5 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2288" (Офіційний вісник України, 2001 р., № 11, ст. 434).

37. Абзац перший пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2001 р. № 313 "Деякі питання Державного комітету ядерного регулювання" (Офіційний вісник України, 2001 р., № 14, ст. 601).

38. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 червня 2001 р. № 739 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. № 783" (Офіційний вісник України, 2001 р., № 27, ст. 1210) стосовно працівників, схеми посадових окладів яких затверджені цією постановою.

39. Абзаци перший та другий пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2001 р. № 802 "Деякі питання Національної ради з питань телебачення і радіомовлення" (Офіційний вісник України, 2001 р., № 28, ст. 1259).

40. Абзац третій пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2001 р. № 1091 "Деякі питання надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям" (Офіційний вісник України, 2001 р., № 34, ст. 1590).

41. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2001 р. № 1119 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2288" (Офіційний вісник України, 2001 р., № 35, ст. 1627).

42. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2001 р. № 1122 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 35, ст. 1628).

43. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2001 р. № 1142 "Деякі питання функціонування господарських судів" (Офіційний вісник України, 2001 р., № 36, ст. 1663).

44. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1240 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2288" (Офіційний вісник України, 2001 р., № 39, ст. 1767).

45. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 р. № 1398 "Про умови оплати праці працівників Управління адміністративних будинків Господарського управління Секретаріату Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2001 р., № 44, ст. 1965).

46. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2002 р. № 1087 "Про заходи щодо підвищення ефективності діяльності органів державної виконавчої служби" (Офіційний вісник України, 2002 р., № 31, ст. 1479).

47. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2002 р. № 1620 "Деякі питання центральних державних архівів" (Офіційний вісник України, 2002 р., № 44, ст. 2026).

48. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 р. № 1880 "Про внесення змін у додатки до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2288" (Офіційний вісник України, 2002 р., № 51, ст. 2310).

49. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 р. № 1886 "Про внесення змін у додаток 6 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2288" (Офіційний вісник України, 2002 р., № 51, ст. 2315).

50. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. № 53 "Про внесення змін у додатки 15, 16 і 17 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2288" (Офіційний вісник України, 2003 р., № 4, ст. 114).

51. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 березня 2003 р. № 298 "Про внесення змін у додатки до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2288" (Офіційний вісник України, 2003 р., № 10, ст. 443).

52. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 березня 2003 р. № 346 "Про умови оплати праці працівників Державного департаменту фінансового моніторингу" (Офіційний вісник України, 2003 р., № 12, ст. 533).

53. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 травня 2003 р. № 688 "Про внесення змін у додаток 6 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2288" (Офіційний вісник України, 2003 р., № 21, ст. 920).

54. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 травня 2003 р. № 741 "Про надбавку до посадового окладу працівників апарату Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг" (Офіційний вісник України, 2003 р., № 21, ст. 949).

55. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 червня 2003 р. № 817 "Про внесення зміни до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 4 липня 1995 р. № 488" (Офіційний вісник України, 2003 р., № 23, ст. 1051).

56. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 липня 2003 р. № 1155 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2288" (Офіційний вісник України, 2003 р., № 31, ст. 1612).

57. Пункти 2 та 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 р. № 1562 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 41, ст. 2169).

58. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 листопада 2003 р. № 1711 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2003 р., № 45, ст. 2358).

59. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 р. № 1804 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 47, ст. 2443).

60. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2003 р. № 1849 "Про внесення доповнення до пункту 2-1 постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2288" (Офіційний вісник України, 2003 р., № 48, ст. 2530).

61. Пункти 1 та 2 постанови Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1892 "Деякі питання оплати праці працівників Рахункової палати" (Офіційний вісник України, 2003 р., № 51, ст. 2670).

62. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 березня 2004 р. № 240 "Про внесення змін у додатки до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2288 та до пункту 3 Державної програми організаційного забезпечення судів на 2003-2005 роки" (Офіційний вісник України, 2004 р., № 10, ст. 585).

63. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. № 263 "Деякі питання поліпшення організації законопроектної діяльності" (Офіційний вісник України, 2004 р., № 9, ст. 535).

64. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р. № 314 "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 2003 р. № 741" (Офіційний вісник України, 2004 р., № 10, ст. 618).

65. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р. № 136 "Деякі питання оплати праці працівників органів Пенсійного фонду" (Офіційний вісник України, 2004 р., № 10, ст. 623).

66. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. № 495 "Про внесення змін у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2288" (Офіційний вісник України, 2004 р., № 16, ст. 1112).

67. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. № 569 "Про внесення змін у додатки 13 і 29 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2288" (Офіційний вісник України, 2004 р., № 17, ст. 1195).

68. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2004 р. № 580 "Про внесення змін до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 14 лютого 1998 р. № 144" (Офіційний вісник України, 2004 р., № 18, ст. 1289).

69. Абзаци п'ятий-чотирнадцятий пункту 2 змін, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2001 р. № 802 затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2004 р. № 620 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 19, ст. 1332).

70. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 червня 2004 р. № 724 "Про внесення змін у додатки 18 і 31 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2288" (Офіційний вісник України, 2004 р., № 22, ст. 1500).

71. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 червня 2004 р. № 804 "Про внесення змін до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 14 лютого 1998 р. № 144" (Офіційний вісник України, 2004 р., № 25, ст. 1652), в частині прирівнення за умовами оплати праці.

72. Пункт 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 2004 р. № 834 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 27, ст. 1774).

73. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 р. № 960 "Про внесення змін у додатки 41-45 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2288" (Офіційний вісник України, 2004 р., № 30, ст. 2013).

74. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2004 р. № 1019 "Про внесення змін у додаток 36 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2288" (Офіційний вісник України, 2004 р., № 32, ст. 2146).

75. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2004 р. № 1184 "Про внесення змін у додатки до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2288" (Офіційний вісник України, 2004 р., № 36, ст. 2406).

76. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. № 1449 "Про внесення змін у додаток 36 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2288" (Офіційний вісник України, 2004 р., № 44, ст. 2891).

77. Пункти 1 та 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. № 1460 "Про організаційні заходи щодо ліквідації Державного департаменту фінансового моніторингу" (Офіційний вісник України, 2004 р., № 44, ст. 2899).

78. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. № 1540 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2288" (Офіційний вісник України, 2004 р., № 46, ст. 3026).

79. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. № 1541 "Про внесення зміни у додаток 31 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2288" (Офіційний вісник України, 2004 р., № 46, ст. 3027).

80. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. № 1544 "Про внесення змін у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2288" (Офіційний вісник України, 2004 р., № 46, ст. 3030).

81. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2004 р. № 1650 "Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України від 27 червня 1998 р. № 960" (Офіційний вісник України, 2004 р., № 50, ст. 3278).

82. Пункт 13 Положення про Державний департамент з питань адаптації законодавства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2004 р. № 1742 "Про утворення Державного департаменту з питань адаптації законодавства" (Офіційний вісник України, 2004 р., № 52, ст. 3447).

83. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2005 р. № 146 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2005 р., № 9, ст. 469).

84. Пункт 5 постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. № 179 "Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій" (Офіційний вісник України, 2005 р., № 11, ст. 522) в частині умов оплати праці.

{Пункт 84 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 984 від 19.07.2006}

85. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 2005 р. № 224 "Про нову редакцію додатка 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2288" (Офіційний вісник України, 2005 р., № 13, ст. 671).

86. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2005 р. № 276 "Про внесення змін у додаток 12 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2288" (Офіційний вісник України, 2005 р., № 15, ст. 766).

87. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 травня 2005 р. № 361 "Про доповнення додатка 31 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2288" (Офіційний вісник України, 2005 р., № 20, ст. 1075).

88. Пункт 1 змін, що вносяться у додатки до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 червня 2005 р. № 433 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 24, ст. 1343).

89. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 червня 2005 р. № 434 "Про внесення змін та поширення дії постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 р. № 1398" (Офіційний вісник України, 2005 р., № 23, ст. 1288).

90. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. № 511 "Про внесення змін до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2288" (Офіційний вісник України, 2005 р., № 27, ст. 1546).

91. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. № 531 "Деякі питання забезпечення діяльності Національної комісії з питань регулювання зв'язку" (Офіційний вісник України, 2005 р., № 27, ст. 1563).

92. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 липня 2005 р. № 230 "Деякі питання оплати праці працівників Секретаріату Президента України" (Офіційний вісник України, 2005 р., № 27, ст. 1576).

93. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2005 р. № 712 "Про внесення змін у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2288" (Офіційний вісник України, 2005 р., № 32, ст. 1927).

94. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2005 р. № 953 "Про внесення змін у додатки 3 і 50 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2288" (Офіційний вісник України, 2005 р., № 39, ст. 2466).

95. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2005 р. № 1021 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2288" (Офіційний вісник України, 2005 р., № 42, ст. 2658).

96. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2005 р. № 434 "Деякі питання оплати праці працівників Державного управління справами" (Офіційний вісник України, 2005 р., № 43, ст. 2717).

97. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2005 р. № 1055 "Про доповнення додатка 64 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2288" (Офіційний вісник України, 2005 р., № 45, ст. 2838).

98. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2005 р. № 1131 "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2288" (Офіційний вісник України, 2005 р., № 48, ст. 3008).

99. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2005 р. № 1211 "Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. № 783" (Офіційний вісник України, 2005 р., № 51, ст. 3199).

100. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 січня 2006 р. № 6 "Про доповнення пункту 2-1 постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2288" (Офіційний вісник України, 2006 р., № 1-2, ст. 39).

101. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 січня 2006 р. № 5 "Питання оплати праці працівників Апарату Верховної Ради України" (Офіційний вісник України, 2006 р., № 1-2, ст. 38).

102. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2006 р. № 88 "Про внесення зміни у додаток 50 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2288" (Офіційний вісник України, 2006 р., № 5, ст. 229).

103. Пункти 1 та 4 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України з питань оплати праці працівників Секретаріату Президента України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2006 р. № 89 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 5, ст. 230).

104. Пункт 2 змін, що вносяться у додатки до постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2001 р. № 802, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2006 р. № 90 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 5, ст. 231).

Публікації документа

| >>
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 9 березня 2006 р. № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів". Кабінет Міністрів України. 2006

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 9 березня 2006 р. № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів". 2006

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -