>>

ПОСТАНОВА від 2 березня 2010 р. № 209 "Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім'ї". 2010

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 2 березня 2010 р.

№ 209

Київ

Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім'ї

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1099 від 23.12.2015}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

№ 395 від 02.06.2010

№ 319 від 18.04.2012

№ 955 від 25.12.2013

№ 1099 від 23.12.2015

№ 337 від 11.05.2016}

Відповідно до пункту 5 розділу I Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей" Кабінет Міністрів України постановляє:

1.

Затвердити Порядок виготовлення і видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї, що додається.

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 1099 від 23.12.2015}

2. Міністерству соціальної політики, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити виготовлення бланків посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї за рахунок коштів державного та відповідних місцевих бюджетів.

{Абзац перший пункту 2 в редакції Постанови КМ № 1099 від 23.12.2015}

Міністерству соціальної політики забезпечити передачу виготовлених на його замовлення бланків посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям.

{Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1099 від 23.12.2015}

Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити передачу бланків посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім'ї районним, районним у мм. Києві та Севастополі державним адміністраціям, виконавчим органам міських рад.

{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 319 від 18.04.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1099 від 23.12.2015}

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 319 від 18.04.2012}

2-1.

Рекомендувати виконавчим органам міських (міст обласного значення) рад забезпечити виготовлення бланків посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів.

{Постанову доповнено пунктом 2-1 згідно з Постановою КМ № 337 від 11.05.2016}

3. Ця постанова набирає чинності з дня набрання чинності Законом України "Про Державний бюджет України на 2010 рік".

Прем'єр-міністр України

Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 28


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 2 березня 2010 р. № 209

ПОРЯДОК

виготовлення і видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім'ї

{Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1099 від 23.12.2015}

{У тексті Порядку слово “Мінсім'ямолодьспорт” у всіх відмінках замінено словом “Мінсоцполітики” згідно з Постановою КМ № 319 від 18.04.2012}

1.

Цей Порядок визначає механізм виготовлення і видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім'ї багатодітної сім’ї (далі - посвідчення).

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1099 від 23.12.2015}

2. Посвідчення є документами, що підтверджують статус багатодітної сім'ї і дітей з такої сім'ї та їх право на отримання пільг згідно із Законом України "Про охорону дитинства" та іншими актами законодавства.

3. Посвідчення видаються структурними підрозділами районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад одному з батьків відповідно до місця реєстрації, протягом десяти робочих днів після подання:

заяви одного з батьків про видачу посвідчень;

копій свідоцтв про народження дітей;

копії свідоцтва про шлюб (крім батьків, які не перебувають у шлюбі);

копій сторінок паспорта громадянина України батьків з даними про прізвище, ім’я, по батькові, дату видачі паспорта та місце реєстрації;

копії посвідки на постійне проживання батьків, якщо вони є іноземцями або особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах;

довідки про склад сім’ї;

фотокарток (батьків та дітей) розміром 30 х 40 міліметрів;

довідки із загальноосвітнього, професійно-технічного, вищого навчального закладу (для осіб від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання);

довідки про реєстрацію місця проживання або перебування особи під час навчання (для осіб від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання);

довідки структурного підрозділу районної, районної в мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради про те, що батькам за місцем реєстрації посвідчення не видавалися (у разі, коли зареєстроване місце проживання батьків різне);

у разі народження дитини за межами України - копії свідоцтва про народження дитини з нотаріально засвідченим перекладом на українську мову.

У разі переміщення багатодітної сім’ї із тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції чи населеного пункту, розташованого на лінії зіткнення, до іншої адміністративно-територіальної одиниці посвідчення видаються структурним підрозділом районної, районної у мм. Києві держадміністрації, виконавчим органом міської, районної у місті (у разі її утворення) ради одному з батьків за місцем реєстрації після подання:

заяви одного з батьків про видачу посвідчень;

копій свідоцтв про народження дітей;

копії свідоцтва про шлюб (крім батьків, які не перебувають у шлюбі);

копій сторінок паспорта громадянина України батьків з даними про прізвище, ім’я, по батькові, дату видачі та місце реєстрації;

фотокарток (батьків і дітей) розміром 30 х 40 міліметрів;

довідки із загальноосвітнього, професійно-технічного, вищого навчального закладу (для осіб від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання);

довідки про реєстрацію місця проживання або перебування особи під час навчання (для осіб від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання);

копії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб з відміткою територіального підрозділу ДМС про реєстрацію їх місця проживання.

Строк дії посвідчень, виданих внутрішньо переміщеним особам, не повинен перевищувати строку дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб.

{Пункт 3 в редакції Постанов КМ № 319 від 18.04.2012, № 1099 від 23.12.2015}

4. Відмітка про видачу посвідчень робиться в реєстраційній книзі видачі посвідчень, форма якої затверджується Мінсоцполітики.

5. Строк дії посвідчень визначається окремо для кожної багатодітної сім'ї.

Для продовження строку дії посвідчень до структурного підрозділу районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської ради подаються довідка про склад сім'ї, копії свідоцтв про народження дітей та/або довідка із загальноосвітнього, професійно-технічного, вищого навчального закладу (для осіб від 18 до 23 років у разі, коли вони навчаються за денною формою навчання).

{Абзац другий пункту 5 в редакції Постанови КМ № 319 від 18.04.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1099 від 23.12.2015}

6. Дітям з багатодітної сім'ї посвідчення видаються з шести років.

7. У разі втрати посвідчення видається його дублікат у порядку, зазначеному в пункті 3 цього Порядку.

8. Посвідчення видаються безоплатно.

9. Бланки посвідчень виготовляються на замовлення Мінсоцполітики, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

{Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 955 від 25.12.2013; в редакції Постанови КМ № 1099 від 23.12.2015}

10. Посвідчення виготовляється:

батьків багатодітної сім'ї - у формі книжечки розміром 176 х 125 міліметрів (у розгорнутому вигляді);

дитини з багатодітної сім'ї - у формі книжечки розміром 176 х 125 міліметрів (у розгорнутому вигляді).

{Абзац пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1099 від 23.12.2015}

{Пункт 10 в редакції Постанови КМ № 395 від 02.06.2010}

11. У разі досягнення дитиною 14-річного віку в посвідчення вклеюється нова фотокартка.

{Порядок доповнено пунктом 11 згідно з Постановою КМ № 395 від 02.06.2010}

12. Опис посвідчень затверджується Мінсоцполітики.

{Порядок доповнено пунктом 12 згідно з Постановою КМ № 395 від 02.06.2010; в редакції Постанови КМ № 1099 від 23.12.2015}


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 2 березня 2010 р. № 209

ЗРАЗОК

посвідчення батьків багатодітної сім'ї

{Новий зразок посвідчення див. в Постанові КМ № 319 від 18.04.2012}


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 2 березня 2010 р. № 209

ЗРАЗОК

посвідчення дитини з багатодітної сім'ї

{Новий зразок посвідчення див. в Постанові КМ № 319 від 18.04.2012}

Публікації документа

| >>
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 2 березня 2010 р. № 209 "Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім'ї". Кабінет Міністрів України. 2010

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 2 березня 2010 р. № 209 "Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім'ї". 2010

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -