Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 

ПОСТАНОВА від 17 березня 2011 р. N 262 "Про затвердження Порядку формування та ведення реєстру виробників продукції, робіт і послуг оборонного призначення, закупівлі яких становлять державну таємницю". 2011

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 17 березня 2011 р.

N 262

Київ

Про затвердження Порядку формування

та ведення реєстру виробників продукції, робіт

і послуг оборонного призначення, закупівлі

яких становлять державну таємницю

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 949 ( 949-2012-п ) від 17.10.2012

N 614 ( 614-2013-п ) від 21.08.2013

N 485 ( 485-2014-п ) від 23.09.2014 }

Відповідно до абзацу другого частини третьої статті 7 Закону

України "Про державне оборонне замовлення" ( 464-14 ) Кабінет

Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Затвердити Порядок формування та ведення реєстру виробників

продукції, робіт і послуг оборонного призначення, закупівлі яких

становлять державну таємницю, що додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 17 березня 2011 р.

N 262

ПОРЯДОК

формування та ведення реєстру виробників

продукції, робіт і послуг оборонного призначення,

закупівлі яких становлять державну таємницю

1. Цей Порядок визначає процедуру формування та ведення

реєстру виробників продукції, робіт і послуг оборонного

призначення, інформація про закупівлю яких становить державну

таємницю (далі - реєстр виробників).

2. У цьому Порядку термін "продукція, роботи і послуги,

інформація про закупівлю яких становить державну таємницю" (далі -

продукція, роботи і послуги) означає продукцію, роботи і послуги

оборонного призначення, що містять відомості, які становлять

державну таємницю, або інформація про закупівлю яких відповідно до

основних показників державного оборонного замовлення віднесена до

державної таємниці. { Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними

згідно з Постановою КМ N 614 ( 614-2013-п ) від 21.08.2013 }

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі

України "Про державне оборонне замовлення" ( 464-14 ).

3. Реєстр виробників ведеться з метою здійснення відбору

виконавців оборонного замовлення без застосування конкурентних

процедур серед суб'єктів господарської діяльності, які є

виробниками продукції, робіт і послуг.

4. Діяльність, пов'язана з формуванням та веденням реєстру

виробників, провадиться з додержанням вимог законодавства про

державну таємницю.

5. Реєстр виробників ведеться Міністерством економічного

розвитку і торгівлі (далі - уповноважений орган).

Оновлення інформації, що міститься у реєстрі виробників,

здійснюється шляхом внесення змін та/або доповнень у реєстрові

записи, а також оновлення у справі, зазначеній у пункті 11 цього

Порядку, документів, строк дії яких закінчився або зазначена в

яких інформація перестала відповідати дійсності.

Документи, що

підлягають оновленню, подаються відповідно до вимог пункту 7 цього

Порядку у місячний строк після закінчення строку їх дії або після

виникнення підстав для внесення змін до інформації, що в них

зазначена. { Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ

N 614 ( 614-2013-п ) від 21.08.2013 } { Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 614

( 614-2013-п ) від 21.08.2013 }

6. Реєстр виробників формується на підставі інформації про

суб'єктів господарської діяльності, що можуть бути виконавцями

оборонного замовлення, із зазначенням номенклатури продукції,

робіт і послуг. { Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 614

( 614-2013-п ) від 21.08.2013 }

7. Суб'єкти господарської діяльності для включення їх до

реєстру виробників подають уповноваженому органу за встановленою

ним формою:

заяву про включення суб'єкта господарської діяльності до

реєстру виробників;

інформацію про продукцію оборонного призначення

(найменування, шифр, індекс, технічні умови), що є предметом

виробничої діяльності суб’єкта господарської діяльності і

закупівля якої становить державну таємницю, а також відомості про

встановлення грифа секретності щодо такої продукції; { Абзац

третій пункту 7 в редакції Постанови КМ N 614 ( 614-2013-п ) від

21.08.2013 }

дані про роботи (послуги) оборонного призначення (вид робіт

(послуг), закупівля яких становить державну таємницю, найменування

документа, що встановлює вимоги до їх якості), а також відомості

про встановлення грифа секретності щодо таких робіт (послуг);

{ Абзац четвертий пункту 7 в редакції Постанови КМ N 614

( 614-2013-п ) від 21.08.2013 }

довідку про наявність у суб'єкта господарської діяльності

виробничих потужностей, технологічного устаткування та

кваліфікованого персоналу, достатніх для виробництва заявленої

продукції, виконання робіт, надання послуг;

дані про участь у виконанні оборонного замовлення за останні

п'ять років;

відомості про суб'єкта господарської діяльності, стосовно

якого не проводиться процедура ліквідації, а також відсутнє

рішення суду про визнання його банкрутом.

Крім того, суб'єкти господарської діяльності подають:

нотаріально засвідчену копію установчих документів суб'єкта

господарської діяльності;

{ Абзац десятий пункту 7 виключено на підставі Постанови КМ

N 949 ( 949-2012-п ) від 17.10.2012 }

нотаріально засвідчені копії ліцензій на провадження певного

виду господарської діяльності у разі, коли вона підлягає

ліцензуванню згідно із законодавством, а також спеціального

дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною

таємницею; { Абзац одинадцятий пункту 7 із змінами, внесеними

згідно з Постановою КМ N 614 ( 614-2013-п ) від 21.08.2013 }

{ Абзац дванадцятий пункту 7 виключено на підставі Постанови

КМ N 485 ( 485-2014-п ) від 23.09.2014 }

нотаріально засвідчену копію посвідчення про реєстрацію в

Держекспортконтролі як суб'єкта здійснення міжнародної передачі

товарів (у разі наявності);

{ Абзац чотирнадцятий пункту 7 виключено на підставі

Постанови КМ N 485 ( 485-2014-п ) від 23.09.2014 }

нотаріально засвідчену копію інформаційної довідки або

скороченого витягу з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких

порушено провадження у справі про банкрутство.

{ Пункт 7 доповнено

новим абзацом згідно з Постановою КМ N 614 ( 614-2013-п ) від

21.08.2013 }

Документи, зазначені у цьому пункті, подаються уповноваженому

органу разом із супровідним листом, підписаним керівником суб'єкта

господарювання, який скріплюється печаткою суб'єкта

господарювання.

8. Уповноважений орган протягом десяти робочих днів з моменту

отримання розглядає подані суб’єктом господарської діяльності

документи та приймає рішення про його включення до реєстру

виробників, про що видається відповідний наказ, або рішення про

відмову у включенні до такого реєстру. { Абзац перший пункту 8 в

редакції Постанови КМ N 614 ( 614-2013-п ) від 21.08.2013 }

Рішення про включення або про відмову у включенні до реєстру

виробників доводиться до суб'єкта господарської діяльності у

письмовій формі протягом семи робочих днів з дати прийняття

відповідного рішення.

9. Підставою для відмови у включенні суб'єкта господарської

діяльності до реєстру виробників є відсутність документів,

передбачених у пункті 7 цього Порядку, або їх невідповідність

установленій формі.

У разі прийняття рішення про відмову у включенні суб'єкта

господарювання до реєстру виробників уповноважений орган у

письмовій формі повідомляє його про причини відмови.

Підставою для прийняття рішення уповноваженим органом щодо

виключення суб’єкта господарської діяльності з реєстру виробників

є: { Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 614

( 614-2013-п ) від 21.08.2013 }

неподання або несвоєчасне подання суб’єктом господарської

діяльності уповноваженому органу документів, що підлягають

оновленню; { Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ

N 614 ( 614-2013-п ) від 21.08.2013 }

зняття грифа секретності з продукції, що є предметом

виробничої діяльності суб’єкта господарської діяльності, або робіт

(послуг), які ним виконуються (надаються). { Пункт 9 доповнено

абзацом згідно з Постановою КМ N 614 ( 614-2013-п ) від

21.08.2013 }

У разі прийняття рішення про виключення суб’єкта

господарської діяльності з реєстру виробників уповноважений орган

видає відповідний наказ та у письмовій формі повідомляє суб’єкта

господарської діяльності і державних замовників, які подавали

уповноваженому органу запит щодо такого суб’єкта, про причини

виключення. { Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ

N 614 ( 614-2013-п ) від 21.08.2013 }

10. Оскарження рішення про відмову у включенні суб'єкта

господарської діяльності до реєстру виробників або про виключення

з реєстру виробників провадиться в установленому законодавством

порядку. { Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 614

( 614-2013-п ) від 21.08.2013 }

11. Документи, подані суб'єктом господарської діяльності для

включення його до реєстру виробників, копії повідомлень про

включення його до реєстру виробників або про відмову у такому

включенні чи про виключення суб’єкта господарської діяльності з

реєстру виробників у разі прийняття такого рішення оформляються

уповноваженим органом в окрему справу, яка зберігається протягом

строку, визначеного законодавством. { Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 614

( 614-2013-п ) від 21.08.2013 }

12. Уповноважений орган подає Державній казначейській службі

та Державній фінансовій інспекції інформацію про дані реєстру

виробників у повному обсязі.

Інформація про дані реєстру виробників щодо окремих суб'єктів

господарської діяльності подається державним замовникам протягом

10 робочих днів з дня надходження їх запиту.

|
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 17 березня 2011 р. N 262 "Про затвердження Порядку формування та ведення реєстру виробників продукції, робіт і послуг оборонного призначення, закупівлі яких становлять державну таємницю". Кабінет Міністрів України. 2011

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 17 березня 2011 р. N 262 "Про затвердження Порядку формування та ведення реєстру виробників продукції, робіт і послуг оборонного призначення, закупівлі яких становлять державну таємницю". 2011

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -