ПОСТАНОВА від 9 березня 2021 р. № 339 "Деякі питання розвитку системи екстреної медичної допомоги у 2021 році". 2021

Інформація актуальна на 15.04.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 9 березня 2021 р.

№ 339

Київ

Деякі питання розвитку системи екстреної медичної допомоги у 2021 році

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті на 2021 рік на розвиток системи екстреної медичної допомоги та модернізацію і оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я;

Порядок здійснення заходів щодо забезпечення розвитку системи екстреної медичної допомоги у 2021 році;

перелік медичних виробів та допоміжних засобів до них, систем медичних виробів, процедурних наборів, що закуповуються за кошти державного бюджету в межах здійснення заходів щодо забезпечення розвитку системи екстреної медичної допомоги у 2021 році.

2.

Установити, що:

під час здійснення заходів щодо забезпечення розвитку системи екстреної медичної допомоги у 2021 році удосконалюються механізми організації та надання екстреної медичної допомоги, спрямованої на забезпечення вчасного, якісного та ефективного реагування на випадки невідкладних станів, а також здійснення освітніх заходів та проведення оцінки якості знань (компетентностей) працівників системи екстреної медичної допомоги;

вимоги пункту 9 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 9, ст. 414), щодо критеріїв визначення одержувача бюджетних коштів не застосовуються під час визначення одержувача бюджетних коштів для централізованих закупівель, визначених цією постановою;

введення в межах здійснення заходів щодо забезпечення розвитку системи екстреної медичної допомоги у 2021 році в обіг та/або в експлуатацію медичних виробів та допоміжних засобів до них, систем медичних виробів, процедурних наборів, включених до затвердженого цією постановою переліку, щодо яких не виконані вимоги пунктів 15-19 Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 753 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 82, ст. 3046), пунктів 10-13 Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 754 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 82, ст. 3047), дозволяється за умови визнання призначеним органом з оцінки відповідності результатів оцінки відповідності, проведеної іноземними акредитованими органами з оцінки відповідності, відповідно до вимог частин першої та третьої статті 45 Закону України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”.

3.

Міністерству охорони здоров’я подати до 1 квітня 2022 р. Кабінетові Міністрів України та Міністерству фінансів звіт про результати здійснення заходів щодо забезпечення розвитку системи екстреної медичної допомоги у 2021 році та пропозиції щодо продовження здійснення таких заходів у 2022 році.

4. Обласним та Київській міській державним адміністраціям:

забезпечити реєстрацію спеціалізованого санітарного транспорту типу B і C;

забезпечити доставку спеціалізованого санітарного транспорту типу B і C та засобів оснащення для демонстрації та тренування від державного підприємства “Медичні закупівлі України” до центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів;

забезпечити всебічне сприяння реалізації експериментального проекту з аеромедичної евакуації;

забезпечити участь працівників системи екстреної медичної допомоги у реалізації експериментального проекту із здійснення освітніх заходів та проведення оцінки якості знань (компетентностей) працівників системи екстреної медичної допомоги на національному рівні в обсягах, доведених Міністерством охорони здоров’я;

подати до 15 лютого 2022 р. Міністерству охорони здоров’я звіт про здійснення у регіоні заходів щодо забезпечення розвитку системи екстреної медичної допомоги у 2021 році.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 73


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2021 р.

№ 339

ПОРЯДОК

використання коштів, передбачених у державному бюджеті на 2021 рік на розвиток системи екстреної медичної допомоги та модернізацію і оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті на 2021 рік за програмою “Розвиток системи екстреної медичної допомоги та модернізація і оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я” (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є МОЗ.

Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня за такими напрямами використання бюджетних коштів є:

забезпечення опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах, в яких розміщені відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги, обладнанням - структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних, Київської міської держадміністрацій (далі - структурні підрозділи з питань охорони здоров’я);

реалізація експериментального проекту із здійснення освітніх заходів та проведення оцінки якості знань (компетентностей) працівників системи екстреної медичної допомоги на національному рівні - заклади вищої освіти, які належать до сфери управління МОЗ, провадять діяльність відповідно до законодавства, пройшли конкурсний відбір та з якими відповідно до законодавства укладено контракт щодо підготовки/перепідготовки/підвищення кваліфікації працівників системи екстреної медичної допомоги;

проведення оцінки якості знань - державний заклад “Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я України”, який є уповноваженим органом з проведення державної оцінки якості знань.

Одержувачами бюджетних коштів за такими напрямами використання бюджетних коштів є:

забезпечення центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф спеціалізованим санітарним транспортом екстреної медичної допомоги типу B і C як системою медичних виробів, допоміжних засобів до них та устатковання у складі колісних засобів, призначених для виконання спеціальних робочих функцій, та додаткових предметів спеціального обладнання (далі - спеціалізований санітарний транспорт), засобами оснащення для демонстрації та тренування у навчально-тренувальних відділах (центрах) підготовки (далі - манекени), а також закупівля послуг, пов’язаних з таким забезпеченням, - державне підприємство “Медичні закупівлі України”, що належить до сфери управління МОЗ;

реалізація експериментального проекту з аеромедичної евакуації - центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Львівській та Київській областях, які уклали з НСЗУ договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій.

3. Бюджетні кошти спрямовуються в межах здійснення заходів щодо забезпечення розвитку системи екстреної медичної допомоги у 2021 році на:

забезпечення центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Рівненській, Сумській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях, а також державного закладу “Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я України” спеціалізованим санітарним транспортом та манекенами;

закупівлю послуг, пов’язаних з поставками спеціалізованого санітарного транспорту та манекенів, а саме: транспортно-експедиційних послуг, інформаційно-консультаційних послуг, у тому числі послуг з інформаційного забезпечення нормативними документами, технічного огляду, експертизи, перевірки технічного стану, випробувань спеціалізованого санітарного транспорту, його складових (запасних) частин та обладнання, послуг з паркування спеціалізованого санітарного транспорту, зокрема оренди майданчиків для паркування/зберігання спеціалізованого санітарного транспорту;

оплату банківських послуг (закупівлю коштів в іноземній валюті), пов’язаних з поставками спеціалізованого санітарного транспорту та манекенів;

забезпечення опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах, в яких розміщені відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги, обладнанням;

реалізацію експериментального проекту з аеромедичної евакуації;

реалізацію експериментального проекту із здійснення освітніх заходів та проведення оцінки якості знань (компетентностей) працівників системи екстреної медичної допомоги на національному рівні.

4. Закупівлі спеціалізованого санітарного транспорту та манекенів, обладнання для опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах, в яких розміщені відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги, а також реалізація експериментального проекту з аеромедичної евакуації здійснюються відповідно до Порядку здійснення заходів щодо забезпечення розвитку системи екстреної медичної допомоги у 2021 році, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2021 р. № 339 “Деякі питання розвитку системи екстреної медичної допомоги у 2021 році”.

Реалізація експериментального проекту із здійснення освітніх заходів та проведення оцінки якості знань (компетентностей) працівників системи екстреної медичної допомоги на національному рівні здійснюється у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

5. З метою недопущення виникнення кредиторської заборгованості на кінець відповідного бюджетного періоду в державних контрактах у межах реалізації експериментального проекту із здійснення освітніх заходів та проведення оцінки якості знань (компетентностей) працівників системи екстреної медичної допомоги на національному рівні зазначається умова щодо обов’язковості коригування сум державних контрактів у разі зменшення бюджетних призначень.

6. МОЗ як головний розпорядник бюджетних коштів забезпечує ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів відповідно до законодавства.

7. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачі бюджетних коштів подають щокварталу до 15 числа наступного місяця МОЗ інформацію про використання бюджетних коштів та здійснення заходів щодо забезпечення розвитку системи екстреної медичної допомоги у 2021 році.

8. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

9. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2021 р. № 339

ПОРЯДОК

здійснення заходів щодо забезпечення розвитку системи екстреної медичної допомоги у 2021 році

1. Цей Порядок визначає механізм здійснення заходів щодо забезпечення розвитку системи екстреної медичної допомоги у 2021 році.

2. Терміни, що використовуються у цьому Порядку, вживаються у такому значенні:

центр екстреної медичної допомоги - центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, який уклав договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з НСЗУ;

непілотні центри екстреної медичної допомоги - центри екстреної медичної допомоги, які не були учасниками реалізованого протягом 2019 року пілотного проекту щодо розвитку системи екстреної медичної допомоги у Вінницькій, Донецькій, Одеській, Полтавській, Тернопільській областях та м. Києві та уклали договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з НСЗУ, а саме такі центри у Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Рівненській, Сумській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях;

спеціалізований санітарний транспорт - спеціалізований санітарний транспорт екстреної медичної допомоги типів B і C як системи медичних виробів, допоміжних засобів до них та устаткування у складі колісних засобів, призначених для виконання спеціальних робочих функцій, та додаткових предметів спеціального обладнання;

манекени - засоби оснащення для демонстрації та тренування у навчально-тренувальних відділах (центрах) підготовки центрів екстреної медичної допомоги;

науково-практичний центр - державний заклад “Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я України”;

замовник - державне підприємство “Медичні закупівлі України” в частині закупівель спеціалізованого санітарного транспорту та манекенів.

3. Заходами розвитку системи екстреної медичної допомоги у 2021 році є:

забезпечення непілотних центрів екстреної медичної допомоги, а також науково-практичного центру спеціалізованим санітарним транспортом;

забезпечення непілотних центрів екстреної медичної допомоги засобами оснащення для демонстрації та тренування;

забезпечення опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах, в яких розміщені відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги, обладнанням;

реалізація експериментального проекту з аеромедичної евакуації;

реалізація експериментального проекту із здійснення освітніх заходів та проведення оцінки якості знань (компетентностей) працівників системи екстреної медичної допомоги на національному рівні у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

4. Заявки на централізовані закупівлі спеціалізованого санітарного транспорту (далі - заявки) подаються до МОЗ у визначений ним спосіб на підставі даних непілотних центрів екстреної медичної допомоги облдержадміністраціями відповідних регіонів, а також на підставі даних науково-практичного центру на одну одиницю спеціалізованого санітарного транспорту типу C (далі - заявники) протягом десяти календарних днів після набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2021 р. № 339 “Деякі питання розвитку системи екстреної медичної допомоги у 2021 році” із зазначенням загального обсягу потреби у спеціалізованому санітарному транспорті, а саме кількості, типу та колісного приводу такого транспорту, розрахованої в установленому законодавством порядку без урахування транспорту із строком експлуатації понад 10 років.

Заявники разом із заявкою подають також зобов’язання забезпечити реєстрацію спеціалізованого санітарного транспорту, а також згоду на обов’язкове отримання спеціалізованого санітарного транспорту та забезпечення його доставлення від місця, визначеного замовником, до непілотних центрів екстреної медичної допомоги або науково-практичного центру відповідно.

5. Заявка, подана заявниками, є підставою для обов’язкового прийняття заявниками спеціалізованого санітарного транспорту у разі дотримання умов закупівлі.

6. МОЗ на основі та пропорційно до отриманих заявок визначає в межах бюджетних асигнувань потребу в закупівлі спеціалізованого санітарного транспорту і доводить її до замовника протягом 20 календарних днів після набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2021 р. № 339 “Деякі питання розвитку системи екстреної медичної допомоги у 2021 році”.

7. Замовник формує технічне завдання закупівель спеціалізованого санітарного транспорту відповідно до затверджених МОЗ медико-технічних вимог до товарів, які є предметом закупівлі, та здійснює закупівлі спеціалізованого санітарного транспорту в установленому Законом України “Про публічні закупівлі” порядку та відповідно до:

1) переліків та обсягів складових спеціалізованого санітарного транспорту, які є не меншими, ніж передбачено ДСТУ EN 1789:2019 “Колісні транспортні засоби. Автомобілі швидкої медичної допомоги” (EN 1789:2007+A2:2014, IDT), переліком медичних виробів та допоміжних засобів до них, систем медичних виробів, процедурних наборів, що закуповуються за кошти державного бюджету в межах заходів розвитку системи екстреної медичної допомоги у 2021 році, та примірним табелем оснащення структурних підрозділів системи екстреної медичної допомоги, затвердженим МОЗ;

2) ДСТУ EN 1789:2019 “Колісні транспортні засоби. Автомобілі швидкої медичної допомоги” (EN 1789:2007+A2:2014, IDT) та ДСТУ 3849:2018 “Дорожній транспорт. Кольорографічні схеми, розпізнавальні знаки, написи та спеціальні сигнали оперативних, спеціалізованих та спеціальних транспортних засобів. Загальні вимоги”;

3) вимог Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 753 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 82, ст. 3046), Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 754 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 82, ст. 3047) (далі - Технічні регламенти).

Один лот може містити до 50 одиниць спеціалізованого санітарного транспорту.

Оголошення про проведення конкурентних процедур закупівель здійснюються замовником протягом 10 календарних днів після доведення МОЗ до замовника медико-технічних вимог до товарів, які є предметом закупівлі.

8. Попередня оплата товарів і послуг проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.

У договорах про закупівлю товарів і послуг за бюджетні кошти може передбачатися попередня оплата.

9. Необхідною умовою проекту договору про закупівлю спеціалізованого санітарного транспорту є підтвердження переможцем процедури закупівлі відповідності медичних виробів/систем медичних виробів/процедурних наборів/медичних виробів для діагностики in vitro вимогам Технічних регламентів до моменту поставки спеціалізованого санітарного транспорту за відповідним договором включно.

10. Замовник несе відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель відповідно до закону.

11. Замовник у разі наявної економії бюджетних коштів інформує про таку економію МОЗ, яке у десятиденний строк приймає рішення про можливість проведення додаткової закупівлі спеціалізованого санітарного транспорту у межах заявок відповідно до цього Порядку.

12. МОЗ здійснює розподіл спеціалізованого санітарного транспорту, закупленого у межах бюджетних призначень, пропорційно між непілотними центрами екстреної медичної допомоги на основі отриманих заявок та інформації щодо таких центрів екстреної медичної допомоги про інший закуплений/отриманий спеціалізований санітарний транспорт.

МОЗ розподіляє науково-практичному центру одну одиницю спеціалізованого санітарного транспорту типу C відповідно до заявки.

13. Нерозподілений залишок спеціалізованого санітарного транспорту розподіляється між непілотними центрами екстреної медичної допомоги регіонів, які є найменш забезпеченими, з урахуванням отриманих заявок та інформації щодо таких центрів екстреної медичної допомоги про інший закуплений/отриманий центрами екстреної медичної допомоги спеціалізований санітарний транспорт.

14. За результатами заходів розвитку системи екстреної медичної допомоги у 2021 році непілотні центри екстреної медичної допомоги забезпечують укомплектування бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги центрів екстреної медичної допомоги спеціалізованим санітарним транспортом.

15. Заявки на централізовані закупівлі манекенів (далі - заявки на закупівлі манекенів) подаються до МОЗ у визначений ним спосіб облдержадміністраціями відповідних регіонів на підставі даних непілотних центрів екстреної медичної допомоги, а також науково-практичним центром на один комплект манекенів (далі - заявники на закупівлі манекенів) відповідно до норм оснащення структурних підрозділів системи екстреної медичної допомоги щодо навчально-тренувального відділу (центру), затверджених МОЗ (далі - норми оснащення), протягом 10 календарних днів після набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2021 р. № 339 “Деякі питання розвитку системи екстреної медичної допомоги у 2021 році” із зазначенням обсягу потреби в манекенах у навчально-тренувальних відділах (центрах) підготовки непілотних центрів екстреної медичної допомоги з урахуванням норм оснащення та граничного показника видатків державного бюджету на забезпечення непілотних центрів екстреної медичної допомоги манекенами, що розраховується МОЗ.

Заявники на закупівлі манекенів разом із заявкою на закупівлю манекенів подають також підтвердження наявності матеріально-технічної бази - приміщень для навчально-тренувальних відділів (центрів) підготовки непілотних центрів екстреної медичної допомоги або можливості створення такої бази у період здійснення заходів розвитку системи екстреної медичної допомоги у 2021 році, визначених у пункті 3 цього Порядку, а також згоду на обов’язкове отримання манекенів та забезпечення їх доставлення від місця, визначеного таким замовником, до центру екстреної медичної допомоги або науково-практичного центру відповідно.

16. Заявка на закупівлі манекенів, подана заявниками на закупівлі манекенів, є підставою для обов’язкового прийняття такими заявниками манекенів у разі дотримання умов закупівлі.

17. МОЗ на основі отриманих заявок на закупівлю манекенів визначає в межах бюджетних асигнувань потребу в закупівлі манекенів і доводить її до замовника на закупівлі манекенів протягом 20 календарних днів після набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2021 р. № 339 “Деякі питання розвитку системи екстреної медичної допомоги у 2021 році”.

18. Замовник на закупівлі манекенів формує технічне завдання закупівель манекенів відповідно до затверджених МОЗ медико-технічних вимог до товарів, які є предметом закупівлі, та здійснює закупівлі манекенів в установленому Законом України “Про публічні закупівлі” порядку та відповідно до переліків та обсягів манекенів, які є не меншими, ніж передбачено примірним табелем оснащення структурних підрозділів системи екстреної медичної допомоги, затвердженим МОЗ.

Оголошення про проведення конкурентних процедур закупівель/спрощених закупівель здійснюються замовником на закупівлі манекенів протягом 10 календарних днів після доведення МОЗ до такого замовника медико-технічних вимог до товарів, які є предметом закупівлі.

19. Попередня оплата товарів і послуг проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.

У договорах про закупівлю товарів і послуг за бюджетні кошти може передбачатися попередня оплата.

20. Замовник на закупівлі манекенів несе відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель відповідно до закону.

21. Замовник на закупівлі манекенів у разі наявної економії бюджетних коштів інформує про таку економію МОЗ, яке приймає рішення про можливість проведення додаткової закупівлі манекенів у межах заявок відповідно до цього Порядку.

22. МОЗ здійснює розподіл манекенів, закуплених у межах бюджетних призначень, між центрами екстреної медичної допомоги на основі отриманих заявок на закупівлю манекенів та інформації про інші закуплені/отримані центрами екстреної медичної допомоги манекени.

МОЗ розподіляє науково-практичному центру один комплект манекенів у межах заявки на закупівлі манекенів та норм оснащення.

23. Нерозподілений залишок манекенів розподіляється між непілотними центрами екстреної медичної допомоги регіонів, які є менш забезпеченими, з урахуванням отриманих заявок на закупівлі манекенів та інформації щодо таких центрів екстреної медичної допомоги про інші закуплені/отримані манекени.

24. За результатами заходів розвитку системи екстреної медичної допомоги у 2021 році непілотні центри екстреної медичної допомоги забезпечують укомплектування навчально-тренувальних відділів (центрів) підготовки засобами оснащення для демонстрації та тренування.

25. Кошти для забезпечення опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах, в яких розміщені відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги, обладнанням спрямовуються на закупівлю стаціонарних ангіографічних рентгенівських систем цифрових для опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах згідно з переліком опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах на період до 2023 року, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 січня 2020 р. № 23 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 10, ст. 411).

26. Закупівля стаціонарних ангіографічних рентгенівських систем цифрових здійснюється в установленому законодавством порядку відповідно до затверджених МОЗ медико-технічних вимог до товарів і послуг, які є предметом закупівлі.

Попередня оплата товарів і послуг проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.

У договорах про закупівлю товарів і послуг за бюджетні кошти може передбачатися попередня оплата.

27. Заявки на закупівлю стаціонарних ангіографічних рентгенівських систем цифрових подаються до МОЗ у визначений ним спосіб обласними та Київською міською держадміністраціями.

28. Розподіл коштів для закупівлі стаціонарних ангіографічних рентгенівських систем цифрових здійснюється МОЗ пропорційно відповідно до зібраних заявок.

29. Обласні та Київська міська держадміністрації подають щомісяця до 3 числа МОЗ інформацію про використання коштів на закупівлю стаціонарних ангіографічних рентгенівських систем цифрових.

30. Експериментальний проект з аеромедичної евакуації (далі - експериментальний проект) реалізовується центрами екстреної медичної допомоги Львівської та Київської областей, які уклали договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з НСЗУ (далі - виконавці).

МОЗ забезпечує координацію експериментального проекту.

31. Виконавці експериментального проекту:

спрямовують бюджетні кошти на здійснення підготовки (додаткового навчання) медичних працівників бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, залучених до експериментального проекту, зокрема в частині спеціалізованих реанімаційних заходів;

відшкодовують витрати за паливно-мастильні матеріали, використані у ході реалізації повітряними суднами завдань, передбачених експериментальним проектом, за використання об’єктів інфраструктури, необхідних для базування повітряних суден, екіпажів повітряних суден та бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, у період між виконанням завдань, передбачених експериментальним проектом, та здійснюють часткове відшкодування витрат за підтримання у справному стані та періодичне обслуговування вертольотів типу Н-145, наданих для експериментального проекту, у межах льотних годин, витрачених на виконання завдань, передбачених експериментальним проектом, на підставі договору, укладеного відповідно до законодавства, із державною установою “Центр авіаційного забезпечення Національної поліції України”.

32. Виконавці експериментального проекту за рахунок доходів, отриманих відповідно до укладених договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій та коштів місцевих бюджетів:

здійснюють розроблення внутрішнього алгоритму ініціювання аеромедичної евакуації у рамках експериментального проекту для диспетчера центру екстреної медичної допомоги;

забезпечують лікарськими засобами, медичними виробами, витратними матеріалами, засобами індивідуального захисту в обсягах, визначених виконавцями експериментального проекту як необхідні для виконання завдань, передбачених експериментальним проектом;

забезпечують підтримання у справному стані медичного обладнання, яке використовується для виконання завдань, передбачених експериментальним проектом;

забезпечують у цілодобовому режимі чергування медичних працівників у складі бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги для виконання завдань, передбачених експериментальним проектом.

33. МОЗ розподіляє та доводить до виконавців експериментального проекту обсяг бюджетних асигнувань у встановленому порядку.

34. Організаційні засади експериментального проекту визначаються у порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2021 р. № 262 “Деякі питання створення єдиного аеромедичного простору в Україні”.


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2021 р. № 339

ПЕРЕЛІК

медичних виробів та допоміжних засобів до них, систем медичних виробів, процедурних наборів, що закуповуються за кошти державного бюджету в межах здійснення заходів щодо забезпечення розвитку системи екстреної медичної допомоги у 2021 році

Назва виробу/засобу/системи/набору

Одиниця виміру

Спеціалізований санітарний транспорт типу B і C

Спеціалізований санітарний транспорт типу B і C як система медичних виробів, допоміжних засобів до них та устатковання

одиниць

Складові спеціалізованого санітарного транспорту типу B і C як системи медичних виробів, допоміжних засобів до них та устатковання

Основні ноші (каталка)

-“-

Приймальний пристрій для нош

-“-

Пристрій для перенесення пацієнта, що сидить

-“-

Кисневий балон, що забезпечує місткість кисню не менше ніж 2000 л при нормальній температурі та тиску з редуктором з вимірювачем потоку з максимальною межею вимірювання не менше ніж 15 л/хв

-“-

Портативний кисневий балон, що забезпечує місткість кисню не менше ніж 400 л при нормальній температурі та тиску з редуктором із вимірювачем потоку з максимальною межею вимірювання не менше ніж 15 л/хв

-“-

Прилад для відсмоктування (аспіратор) з мінімальним тиском 65 кПа

-“-

Ручний портативний аспіратор

-“-

Монітор тиску крові ручний з манжетами різних розмірів

-“-

Монітор тиску крові автоматичний* у комплекті, зокрема, з манжетами різних розмірів, доплерівського типу

одиниць

Пульсоксиметр портативний

-“-

Глюкометр

-“-

Дефібрилятор з водієм ритму та записом показників пацієнта* у комплекті, зокрема, з електродами одноразового та багаторазового використання

-“-

Кардіомонітор*

-“-

Зовнішній кардіостимулятор* у комплекті, зокрема, з електродами одноразового та багаторазового використання

-“-

Небулайзер

-“-

Апарат для дозованої інгаляції кисню з пристроєм для зволоження (пульверизатором)

-“-

Транспортний апарат штучної вентиляції легень (для спеціалізованого санітарного транспорту типу C)

-“-

Капнометр* або капнограф (для спеціалізованого санітарного транспорту типу C, рекомендовано для спеціалізованого санітарного транспорту типу B)

-“-

Електрокардіограф багатоканальний портативний з можливістю телеметричної передачі ЕКГ-сигналу у комплекті, зокрема, з електродами одноразового та багаторазового використання, кабелем

-“-

Діагностична лампа

-“-

Інфузійний пристрій волюметричний поршневого типу

-“-

Устатковання для ін’єкцій та вливань

-“-

Штатив інфузійний

-“-

Пристрій для підігріву розчинів

-“-

Ноші ковшові з ременями

-“-

Ноші з нетканого матеріалу

-“-

Простирадло для перенесення

-“-

Дошка довга спінальна з комплектом для іммобілізації голови та ременями для фіксації для дорослих та дітей у комплекті, зокрема, з іммобілізатором голови та ременями фіксації

одиниць

Шини різних типів та розмірів:

шина вакуумна

-“-

шина жорстка

-“-

шина гнучка

-“-

Медичний виріб для іммобілізації з одночасною тракцією в разі перелому стегнової кістки

-“-

Медичний виріб для іммобілізації шийного відділу хребта

-“-

Матрац вакуумний

-“-

Медичний виріб для іммобілізації шиї та верхньої частини спини

-“-

Медичний виріб для вивільнення (евакуації) або коротка спінальна дошка

-“-

Пояс для іммобілізації тазу

-“-

Мішок дихальний реанімаційний для осіб різного віку або універсальний

-“-

Киснева трубка та резервний мішок для мішка дихального реанімаційного

-“-

Маска дихальна (різних розмірів)

-“-

Маска киснева з резервуаром нереверсивна (різних розмірів)

-“-

Катетери аспіраційні з вакуумним контролем (різних розмірів) одноразового використання

-“-

Ларингоскоп з клинками різних розмірів у комплекті, зокрема, з рукояткою, клинками одноразового та багаторазового використання, запасними елементами живлення

-“-

Трубки ендотрахеальні (різних розмірів)

-“-

Трубки ларингеальні (різних розмірів)

-“-

Трубка для екстреної або складної інтубації з двома манжетами (різних розмірів)

-“-

Стилет для інтубації (різних розмірів)

одиниць

Буж для тяжкої інтубації

-“-

Фіксатор дихальної трубки з протизакусувачем

-“-

З’єднувач подовжувальний інтубаційної трубки та дихального контуру одноразового використання

-“-

Фільтр дихальний з тепло-вологообмінником одноразового використання

-“-

Засоби для дренування грудної клітки (може бути набір), у тому числі:

-“-

оклюзійна пов’язка

-“-

оклюзійна пов’язка з клапаном

-“-

Голка з катетером для пункції плевральної порожнини

-“-

Клапан позитивного тиску в кінці видиху / PEEP-клапан, фіксований або регульований

-“-

Термометр медичний безртутний (діапазон від 28° C до 42° C)

-“-

Медичний виріб для вливання під тиском

-“-

Медичний виріб для внутрішньокісткового доступу

-“-

Комплект пологовий

-“-

Сумка-рюкзак або кейс спеціалізований для розміщення укладки (набору) для надання екстреної медичної допомоги

-“-

Роторозширювач

-“-

Щипці Магіла зігнуті дорослі правобічні/лівобічні

-“-

Зонд шлунковий для дітей одноразового використання (різних розмірів)

-“-

Зонд шлунковий для дорослих одноразового використання (різних розмірів)

-“-

Термоковдра

-“-

Контейнер для зберігання сегментів кінцівок із внутрішньою температурою 4 ± 2° C, яка утримується не менше ніж дві години

-“-

Сечоприймач пластиковий для чоловіків

одиниць

Судно пластикове

-“-

Ємність для блювотних мас

-“-

Засоби оснащення для демонстрації та тренування

Набір для внутрішньокісткового доступу тренувальний

-“-

__________

* Можуть бути замінені одним медичним виробом, що може виконувати аналогічні функції.

|
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 9 березня 2021 р. № 339 "Деякі питання розвитку системи екстреної медичної допомоги у 2021 році". Кабінет Міністрів України. 2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 9 березня 2021 р. № 339 "Деякі питання розвитку системи екстреної медичної допомоги у 2021 році". 2021

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -