ПОСТАНОВА від 9 червня 1997 р. № 570 "Про затвердження Списку робіт, професій і посад працівників лісової промисловості та лісового господарства, державних заповідників, національних парків, що мають лісові площі, лісомисливських господарств, постійних лісозаготівельних і лісогосподарських підрозділів інших підприємств, а також лісництв, яким надається щорічна основна відпустка тривалістю 28 календарних днів, і Порядку його застосування". 1997

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 9 червня 1997 р.

№ 570

Київ

Про затвердження Списку робіт, професій і посад працівників лісової промисловості та лісового господарства, державних заповідників, національних парків, що мають лісові площі, лісомисливських господарств, постійних лісозаготівельних і лісогосподарських підрозділів інших підприємств, а також лісництв, яким надається щорічна основна відпустка тривалістю 28 календарних днів, і Порядку його застосування

{Із змінами, внесеними згідно з  Постановою КМ

№ 35 від 25.01.2012}

Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України "Про відпустки" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Список робіт, професій і посад працівників лісової промисловості та лісового господарства, державних заповідників, національних парків, що мають лісові площі, лісомисливських господарств, постійних лісозаготівельних і лісогосподарських підрозділів інших підприємств, а також лісництв, яким надається щорічна основна відпустка тривалістю 28 календарних днів, і Порядок його застосування (додаються).

Прем'єр-міністр України

П.ЛАЗАРЕНКО

Інд.

26


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 9 червня 1997 р. № 570

СПИСОК

робіт, професій і посад працівників лісової промисловості та лісового господарства, державних заповідників, національних парків, що мають лісові площі, лісомисливських господарств, постійних лісозаготівельних і лісогосподарських підрозділів інших підприємств, а також лісництв, яким надається щорічна основна відпустка тривалістю 28 календарних днів

1. Лісозаготівля

Вальник лісу

Вантажник

Верстатники шпалорізальних і деревообробних верстатів

Вибуховик на лісових роботах

Водій автомобіля (автобуса, автофургона)

Водій навантажувача, дрезини, електро- та автовізка

Возій лісу

Дроворуб

Заготівник

Кондуктор вантажних поїздів

Контролер деревообробного виробництва, зайнятий на деревообробних дільницях, які входять до нижнього складу, лісопункту, лісництва

Контролер лісозаготівельного виробництва

Конюх, лимар

Корувальник

Кочегар паровозів, технологічних печей

Лебідники всіх найменувань

Лісоруб

Машиністи всіх найменувань та їх помічники

Монтажник трелювального та навантажувального устаткування

Мотористи всіх найменувань

Навальник-звальник лісоматеріалів

Обрубувач хмизу

Оглядач вагонів, оглядач-ремонтник вагонів

Оператори машин і механізмів всіх найменувань на лісозаготівлі і осмолозаготівлі

Пилкоправ, заточувальник деревообробного інструменту

Рамник

Робітники, зайняті на будівництві, капітальному і поточному ремонтах, які здійснюються госпрозрахунковим способом

Робітники, зайняті на будівництві, ремонті та утриманні лісовозних доріг, віток, відгалужень (машиніст автогрейдера, машиніст бульдозера, монтер, обхідник колій тощо)

Робітники, зайняті профілактичним обслуговуванням та ремонтом машин, механізмів, обладнання і рухомого складу лісовозних доріг (акумуляторник, бляхар, газозварник, електрогазозварник, коваль на молотах і пресах, коваль ручного кування, слюсар з ремонту автомобілів, слюсар-електрик з ремонту електроустаткування, слюсар-інструментальник, слюсар-ремонтник, верстатники та інші)

Розкряжувальник

Розмітник хлистів

Складач поїздів

Сортувальники матеріалів та виробів з деревини, зайняті на сортуванні шпал та технологічної дранки

Стропальник

Тесальник спецсортиментів

Трактористи всіх найменувань та їх помічники

Трелювальник

Чергові: по переїзду, стрілочного поста, станції

Чокерівник

Штабелювальник деревини

2.

Підсочка лісу

Збирач живиці

Здіймальник

3. Лісогосподарська діяльність

Бригадири тракторної бригади та їх помічники

Робітники, зайняті на лісогосподарських, лісокультурних, лісозахисних, лісоохоронних і лісомеліоративних роботах

Робітники, зайняті на заготівлі та переробці насіння

Робітники, зайняті на будівництві, ремонті і утриманні лісогосподарських доріг та доріг протипожежного призначення

Робітники, зайняті на профілактичному обслуговуванні та ремонті машин, механізмів, обладнання і рухомого складу лісогосподарських доріг та доріг протипожежного призначення

Трактористи-машиністи, зайняті в лісовому господарстві і їх помічники

4. Керівники, спеціалісти і службовці

Генеральні директори виробничих об'єднань, їх заступники

Директори підприємств, їх заступники, начальники лісовпорядних експедицій

Головні інженери, головні лісничі та їх заступники

Головні спеціалісти (бухгалтери, економісти, технологи, енергетики, механіки, мисливствознавці та інші) та їх заступники

Начальники та їх заступники: відділів, станцій, лабораторій, бюро, груп

Начальники і технічні керівники: лісопунктів, дільниць з підсочки лісу, лісовозних доріг, нижніх складів, лісорозсадників, пожежно-хімічних станцій, агролісомеліоративних дільниць, лісовпорядних партій та інших виробничих цехів і дільниць

Лісничий, помічник лісничого

Начальники доріг, станцій, депо, служб (відділів) (експлуатації, рухомого складу, колії, вантажної роботи, піднімально-транспортного обладнання, сигналізації та зв'язку, електропостачання)

Старший виконавець робіт і виконавець робіт: на будівництві, капітальному і поточному ремонтах, які здійснюються госпрозрахунковим способом

Провідні інженери всіх спеціальностей, технологи, економісти, бухгалтери, бухгалтери-ревізори, мисливствознавці, юрисконсульти, інспектори державного контролю, контролери-ревізори та інші

Інженери всіх спеціальностей і категорій, механіки, економісти, бухгалтери, бухгалтери-ревізори, мисливствознавці, юрисконсульти, інспектори державного контролю, контролери-ревізори, майстри, майстри лісу, помічники майстрів, техніки всіх спеціальностей і категорій

Старші диспетчери, диспетчери


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 9 червня 1997 р. № 570

ПОРЯДОК

застосування Списку робіт, професій і посад працівників лісової промисловості та лісового господарства, державних заповідників, національних парків, що мають лісові площі, лісомисливських господарств, постійних лісозаготівельних і лісогосподарських підрозділів інших підприємств, а також лісництв, яким надається щорічна основна відпустка тривалістю 28 календарних днів

1.

Правом на отримання щорічної основної відпустки тривалістю 28 календарних днів користуються включені до зазначеного Списку працівники:

лісозаготівельних, лісогосподарських, лісозахисних, лісовпорядних підприємств і виробничих об'єднань, підприємств, виробничих об'єднань із заготівлі осмолу і добування живиці, підприємств агролісомеліорації, міжгосподарських лісгоспів незалежно від форм власності та їх відомчого підпорядкування;

постійних лісозаготівельних і лісогосподарських підрозділів інших підприємств, лісопунктів, лісництв і лісозаготівельних дільниць, а також лісництв, які входять до складу підприємств інших галузей народного господарства;

державних заповідників, національних парків, що мають лісові площі, лісомисливських господарств.

Щорічна основна відпустка не надається працівникам деревообробних підприємств, цехів (крім шпалорізальних і цехів з виробництва технологічної дранки*), житлово-комунального господарства, торгівлі та громадського харчування, які діють як самостійне виробництво, так і в складі лісогосподарських підприємств і об'єднань.

Щорічна основна відпустка тривалістю 28 календарних днів надається працівникам лісопильних, тарних та інших деревообробних дільниць нижніх складів, лісопунктів і лісництв, професії та посади яких включені до зазначеного Списку.

У лісовпорядних підприємствах ця щорічна основна відпустка надається працівникам лісовпорядних експедицій та партій, які виїжджають на місце лісовпорядних робіт на польовий період, але не менш як на 3 місяці протягом року.

Інвалідам I і II груп надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів.

Особам віком до вісімнадцяти років надається щорічна основна відпустка тривалістю 31 календарний день.

2. Постійними лісозаготівельними дільницями, які входять до складу підприємств інших галузей народного господарства, де працівникам надається щорічна основна відпустка тривалістю 28 календарних днів, є виробничі підрозділи цілорічної дії, очолювані майстрами, які мають плановий обсяг заготівлі і вивезення деревини не менш як 4 тис. куб. метри на рік.

3. Щорічна основна відпустка тривалістю 28 календарних днів надається працівникам, зайнятим у лісовій промисловості і лісовому господарстві на роботах, посадах і за професіями, зазначеними у Списку, незалежно від того, до якого розділу цього Списку вони внесені.

4. Щорічна основна відпустка тривалістю 28 календарних днів у перший рік роботи надається працівникам, які мають безперервний стаж роботи на підприємствах і в господарствах лісової промисловості і лісового господарства, не менш як шість місяців, крім працівників, зазначених у частині сьомій статті 10 Закону України "Про відпустки".

5. Роз'яснення щодо застосування цього Списку дають Мінсоцполітики разом з Держлісагентством та Мінагрополітики.

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з  Постановою КМ № 35 від 25.01.2012}

__________

* Працівникам шпалорізальних цехів і цехів з виробництва технологічної дранки зазначена щорічна основна відпустка надається відповідно до розділів 1-4 Списку.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

|
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 9 червня 1997 р. № 570 "Про затвердження Списку робіт, професій і посад працівників лісової промисловості та лісового господарства, державних заповідників, національних парків, що мають лісові площі, лісомисливських господарств, постійних лісозаготівельних і лісогосподарських підрозділів інших підприємств, а також лісництв, яким надається щорічна основна відпустка тривалістю 28 календарних днів, і Порядку його застосування". Кабінет Міністрів України. 1997

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 9 червня 1997 р. № 570 "Про затвердження Списку робіт, професій і посад працівників лісової промисловості та лісового господарства, державних заповідників, національних парків, що мають лісові площі, лісомисливських господарств, постійних лісозаготівельних і лісогосподарських підрозділів інших підприємств, а також лісництв, яким надається щорічна основна відпустка тривалістю 28 календарних днів, і Порядку його застосування". 1997

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -