Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 

ПОСТАНОВА від 9 червня 2006 р. № 815 "Про затвердження Плану використання радіочастотного ресурсу України". 2006

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 9 червня 2006 р.

№ 815

Київ

Про затвердження Плану використання радіочастотного ресурсу України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

№ 851 від 20.06.2007

№ 720 від 20.08.2008

№ 942 від 22.10.2008

Указом Президента

№ 1093/2008 від 27.11.2008 - указ втратив чинність на підставі Указу Президента № 259/2009 від 22.04.2009

Постановами КМ

№ 633 від 24.06.2009

№ 525 від 16.05.2011

№ 613 від 11.07.2012

№ 838 від 05.09.2012

№ 295 від 14.05.2015

№ 269 від 06.04.2016

№ 265 від 12.04.2017

№ 367 від 14.02.2017

№ 563 від 19.07.2017}

Відповідно до Закону України "Про радіочастотний ресурс України" Кабінет Міністрів України постановляє:

1.

Затвердити План використання радіочастотного ресурсу України, що додається.

2. Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Міністерству оборони, Службі безпеки, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, разом з Національною радою з питань телебачення і радіомовлення та іншими заінтересованими органами вживати заходів до забезпечення впровадження перспективних радіотехнологій.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 613 від 11.07.2012, № 838 від 05.09.2012}

Прем'єр-міністр України

Ю.ЄХАНУРОВ

Інд. 21


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 9 червня 2006 р. № 815

ПЛАН

використання радіочастотного ресурсу України

Цей План складається з двох розділів та додатків.

У розділі I наведено перелік радіотехнологій, що використовуються в Україні, з визначенням смуг радіочастот та служб радіозв'язку, а також строки припинення їх використання, зокрема у графі:

першій - радіотехнології, що використовуються радіослужбами в Україні;

другій - радіослужби відповідно до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, що використовують діючі в Україні радіотехнології.

У зазначеній графі поняття “малопотужні застосування” не належить до радіослужб у визначенні статті 1 Регламенту радіозв’язку Міжнародного союзу електрозв’язку та означає групу пристроїв короткого радіуса дії, які випромінюють електромагнітну енергію в навколишній простір з обмеженою потужністю, не створюють радіозавад роботі радіоелектронних засобів загальних і спеціальних користувачів і не вимагають від них захисту;

{Абзац четвертий в редакції Постанови КМ № 367 від 14.02.2017}

третій - вид радіозв'язку, якому відповідає та чи інша радіотехнологія;

четвертій і п'ятій - базові стандарти (нормативні документи, у яких наводиться опис радіотехнологій) та основні загальні стандарти (нормативні документи, у яких визначаються характеристики обладнання радіотехнологій), а також міжнародні та європейські стандарти, зокрема країн - розробників радіотехнологій та виробників обладнання. У разі відсутності інформації про стандарти радіотехнологія визначається технічними умовами України (ТУУ) та технічними специфікаціями (ТС) на відповідні радіоелектронні засоби;

шостій - положення Регламенту радіозв’язку Міжнародного союзу електрозв’язку (РР МСЕ), резолюції всесвітніх конференцій радіозв’язку (ВКР), рекомендації Міжнародного союзу електрозв’язку (МСЕ), Європейської конференції адміністрацій пошт та електрозв’язку (СЕПТ), рішення Європейської комісії з комунікацій (ЄКК), міжнародні угоди та відповідні рішення, прийняті в Україні, в яких визначаються умови використання радіочастотного ресурсу щодо забезпечення електромагнітної сумісності (ЕМС) радіоелектронних засобів (РЕЗ), акти законодавства ЄС, що належать до джерел acquis communautaire, зокрема директиви, регламент або рішення, з якими гармонізовано використання смуг радіочастот в Україні;

{Абзац сьомий в редакції Постанови КМ № 367 від 14.02.2017}

сьомій - смуги або номінали радіочастот, виділені для використання в радіотехнологіях;

восьмій - особливості застосування радіотехнологій в Україні та умовні позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом:

Л01 - користування смугою радіочастот здійснюється на підставі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів.

Ліцензія на користування радіочастотним ресурсом встановлює виключне право на користування визначеним в ній радіочастотним ресурсом у межах зазначених регіонів;

Л02 - користування смугою радіочастот здійснюється на підставі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів. Смуга або частина зазначеної смуги радіочастот може використовуватися в межах одного регіону кількома користувачами за умови забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів;

Д01 - дозвіл на експлуатацію видається на кожний радіоелектронний засіб, встановлений у місці з конкретними географічними координатами з визначенням умов електромагнітної сумісності з іншими радіоелектронними засобами;

Д02 - дозвіл на експлуатацію видається на кожний радіоелектронний засіб для використання на зазначеній у дозволі території з визначенням умов електромагнітної сумісності з іншими радіоелектронними засобами;

Д03 - дозвіл на експлуатацію видається на кожний радіоелектронний засіб, встановлений у місці з конкретними географічними координатами, або на радіоелектронний засіб, що діє на зазначеній у дозволі території без визначення умов електромагнітної сумісності з іншими радіоелектронними засобами;

Д04 - дозвіл на експлуатацію видається іноземним користувачам (телерадіоорганізаціям, журналістам, міжнародним технічним партнерам тощо) на кожний радіоелектронний засіб з обмеженням місць (території) встановлення (використання) на визначений таким дозволом строк з метою забезпечення висвітлення, проведення організаційних і технічних заходів у сфері культури та мистецтва, видатки на які здійснюються з державного бюджету, а також інших заходів загальнодержавного та міжнародного рівня;

{План доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 265 від 12.04.2017}

Т01 - користування смугою радіочастот здійснюється технологічними користувачами на підставі дозволів на експлуатацію радіоелектронного засобу.

Крім того, у графі восьмій використано такі позначки:

Б01 - можливе використання радіоелектронних засобів на бездозвільній основі за умови їх включення до переліку радіоелектронних засобів, що не потребують отримання дозволів Українського державного центру радіочастот на їх експлуатацію;

К01 - користування смугою радіочастот передбачає проведення конверсії;

К02 - впровадження перспективних радіотехнологій, які плануються для застосування спеціальними користувачами, здійснюється, як правило, у смугах радіочастот спеціального користування, відповідно до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України. Впровадження перспективних радіотехнологій спеціальних користувачів у смугах радіочастот загального користування здійснюється за узгодженням з НКРЗІ.

Позначки Л01, Л02, Д01, Д02, Д03 і Т01 стосуються тільки загальних користувачів.

Визначені у Плані особливості використання радіотехнологій стосуються тільки зазначених смуг радіочастот.

У разі коли у дев'ятій графі строки припинення використання радіотехнології не визначено, радіотехнологія використовується до моменту внесення відповідних змін до Плану.

У розділі II наведено перелік перспективних для впровадження в Україні радіотехнологій з визначенням радіослужб, якими планується їх використання, смуг радіочастот, а також строки впровадження радіотехнологій, зокрема у графі:

першій - перспективні радіотехнології;

другій - базові стандарти, у яких наводиться опис радіотехнології;

третій - радіослужби, якими планується використання тієї чи іншої радіотехнології;

четвертій - смуги або номінали радіочастот, у межах яких планується використання перспективних радіотехнологій;

п'ятій - особливості впровадження радіотехнологій;

шостій - строки впровадження радіотехнологій.

Кожний з обох розділів має підрозділи, у яких радіотехнології, що використовуються загальними та спеціальними користувачами, зазначаються окремо.

У додатку 1 до Плану визначені особливості використання морською рухомою радіослужбою смуг радіочастот 156,025-157,925 МГц та 160,625-162,025 МГц під час застосування радіотехнології "Радіозв'язок берегових та суднових станцій", а в додатку 2 - особливості використання рухомою радіослужбою загальних користувачів смуги радіочастот 150,05-168,5 МГц під час застосування відповідної радіотехнології.

РОЗДІЛ I. Діючі радіотехнології

Радіотехнологія

Радіослужба

Вид радіозв'язку

Базові стандарти

Основні загальні стандарти

Положення РР МСЕ, резолюції ВКР, рекомендації МСЕ, СЕПТ, рішення ЄКК, міжнародні угоди, акти законодавства ЄС

Смуга радіочастот

Особливості застосування радіотехнологій

Строк припинення використання радіотехнології

Радіотехнології, які застосовуються загальними користувачами

1. Аналоговий короткохвильовий радіозв'язок

сухопутна рухома

радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб

ГОСТ 22579

ГОСТ 14663

ГОСТ 13420

2045-2100 кГц

22535 кГц

22672 кГц

22785 кГц

3800-3900 кГц

6765-7000 кГц

7400-7450 кГц

Т01, Д01

ГОСТ 22579

ГОСТ 14663

ГОСТ 13420

2130 кГц

2150 кГц

5890 кГц

5895 кГц

6800 кГц

6805 кГц

6830 кГц

7700 кГц

9155 кГц

радіочастоти можуть використовуватися лише в мережах зв'язку залізничного транспорту в телефонному режимі Т01, Д01

повітряна рухома

радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб

ГОСТ 22579

ГОСТ 14663

ГОСТ 13420

3915 кГц

6655 кГц

6665 кГц

радіочастоти можуть використовуватися в мережах зв'язку залізничного транспорту в телеграфному режимі Т01, Д01

морська рухома

радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб

ГОСТ 22579

ГОСТ 14663

ГОСТ 13420

4405 кГц

4430 кГц

радіочастоти можуть використовуватися в мережах зв'язку залізничного транспорту в телеграфному режимі Т01, Д01

фіксована

радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб

ГОСТ 22579

ГОСТ 14663

ГОСТ 13420

ГОСТ 22579

ГОСТ 14663

ГОСТ 13420

3995 кГц

4020 кГц

22885 кГц

22925 кГц

радіочастоти використовуються в мережах зв'язку залізничного транспорту в телеграфному режимі Т01, Д01 Т01, Д01

рухома, за винятком повітряної рухомої

радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб

ГОСТ 22579

ГОСТ 14663

ГОСТ 13420

2385 кГц

2586 кГц

3185 кГц

3215 кГц

3735 кГц

4565 кГц

4580 кГц

10275 кГц

10500 кГц

радіочастоти використовуються в мережах зв'язку залізничного транспорту в телеграфному режимі Т01, Д01

ГОСТ 22579

ГОСТ 14663

ГОСТ 13420

3155-3220 кГц

23025 кГц

26375 кГц

26425 кГц

Т01, Д01

2. Аналоговий короткохвильовий персональний радіозв'язок

рухома, за винятком повітряної рухомої

радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб

ETS 300 135

EN 300 433

ERC/DEC (98)11

ERC/REC T/R 20-09

26960-27410 кГц

використання РЕЗ в зазначеній смузі радіочастот здійснюється в режимі безпосереднього зв'язку (без застосування базової станції або ретранслятора). Застосування технологічними користувачами РЕЗ введених в експлуатацію до 1 травня 2006 р., припиняється після 31 грудня 2007 року. Видача дозволів для нових РЕЗ технологічних користувачів припиняється з 1 травня 2006 року Т01, Д03

3. Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок

рухома

радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб

ДСТУ 4184

EN 300 086

EN 300 113

EN 300 219

EN 300 296

EN 300 341

EN 300 390

ERC/REC T/R 25-08

30,01-33 МГц

Т01, Д01

ДСТУ 4184

EN 300 086

EN 300 113

EN 300 219

EN 300 296

EN 300 341

EN 300 390

ERC/REC T/R 25-08

33-47 МГц

використання смуги радіочастот загальними користувачами здійснюється відповідно до примітки У092 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України Т01, Д01

ДСТУ 4184

EN 300 086

EN 300 113

EN 300 219

EN 300 296

EN 300 341

EN 300 390

ERC/REC T/R 25-08

300-300,525 МГц

336,25- 336,525 МГц

смуги радіочастот 300-300,525 МГц та 336,25-336,525 МГц є парними. Радіочастоти 300 МГц, 300,05 МГц, 300,1 МГц, 300,15 МГц, 300,2 МГц, 336 МГц, 336,05 МГц, 336,1 МГц, 336,15 МГц, 336,2 МГц використовуються на внутрішніх водних шляхах Т01, Д01

ДСТУ 4184

EN 300 086

EN 300 113

EN 300 219

EN 300 296

EN 300 341

EN 300 390

ERC/REC T/R 25-08

301,125- 305,825 МГц 337,125- 341,825 МГц

смуги радіочастот 301,125-308,825 МГц та 337,125- 341,825 МГц є парними. У смугах радіочастот 301,125-305,825 МГц та 337,125- 341,825 МГц використовуються РЕЗ радіально-зонової системи зв'язку "Алтай" Л02, Д01 або Т01, Д01

ДСТУ 4184

EN 300 086

EN 300 113

EN 300 219

EN 300 296

EN 300 341

EN 300 390

ERC/REC T/R 25-08

307,0375- 308 МГц

343,0375- 344 МГц

смуги радіочастот 307,0375-308 МГц та 343,0375-344 МГц є парними Л02, Д01 або Т01, Д01

ДСТУ 4184

EN 300 086

EN 300 113

EN 300 219

EN 300 296

EN 300 341

EN 300 390

ERC/REC T/R 25-08

450-453 МГц

460-463 МГц

смуги радіочастот 450-453 МГц та 460-463 МГц є парними. Видача ліцензій на користування радіочастотним ресурсом та дозволів на експлуатацію РЕЗ у таких смугах радіочастот проводиться з урахуванням впровадження радіотехнології "Цифровий стільниковий радіозв'язок CDMA 450" Л02, Д01 або Т01, Д01

рухома, за винятком повітряної рухомої

радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб

ДСТУ 4184

EN 300 086

EN 300 113

EN 300 219

EN 300 296

EN 300 341

EN 300 390

ERC/REC T/R 25-08

150,05- 156,7625 МГц

156,8375- 162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

смуги радіочастот використовуються згідно з додатком 2. В окремих випадках застосовується сітка радіочастот з кроком 12,5 кГц Л02, Д01 або Т01, Д01

ДСТУ 4184

EN 300 086

EN 300 113

EN 300 219

EN 300 296

EN 300 341

EN 300 390

ERC/REC T/R 25-08

413-420 МГц

423-430 МГц

смуги радіочастот 413-420 МГц та 423-430 МГц є парними. В окремих випадках застосовується сітка радіочастот з кроком 12,5 кГц Л02, Д01 або Т01, Д01

ДСТУ 4184

EN 300 086

EN 300 113

EN 300 219

EN 300 296

EN 300 341

EN 300 390

440-442,125 МГц

442,525- 447,725 МГц

448,15-450 МГц

Т01, Д01

сухопутна рухома

радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб

ДСТУ 4184

EN 300 086

EN 300 113

EN 300 219

EN 300 296

EN 300 341

EN 300 390

47-48,975 МГц

використання смуги радіочастот загальними користувачами здійснюється відповідно до примітки У092 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України Т01, Д01

ДСТУ 4184

EN 300 086

EN 300 113

EN 300 219

EN 300 296

EN 300 341

EN 300 390

56,5-58 МГц

Т01, Д01

3.1. Цифровий ультракороткохвильовий радіозв’язок

рухома, за винятком повітряної рухомої

радіозв’язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб

APCO 25

DMR

рівень II

NXDN

EN 300 113

EN 300 390

EN 301 166

TIA-102

TS 102 361-1

TS 102 361-2

TS 102 361-3

ECC/DEC/(06)06

ERC/REC

T/R 25-08

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

смуги радіочастот використовуються згідно з додатком 2. У межах каналів із шириною, що відповідає кроку сітки частот 12,5 кГц, можливе застосування вузькосмугового обладнання із шириною каналу, що відповідає кроку сітки частот 6,25 кГц

Л02, Д01 або Т01, Д01

413-420 МГц

423-430 МГц

смуги радіочастот 413-420 МГц і 423-430 МГц є парними. У межах каналів із шириною, що відповідає кроку сітки частот 12,5 кГц, можливе застосування вузькосмугового обладнання із шириною каналу, що відповідає кроку сітки частот 6,25 кГц

Л02, Д01 або Т01, Д01.

440-442,125 МГц

442,525-446 МГц

446,4-447,725 МГц

448,15-450 МГц

У межах каналів із шириною, що відповідає кроку сітки частот 12,5 кГц, можливе застосування вузькосмугового обладнання із шириною каналу, що відповідає кроку сітки частот 6,25 кГц

Л02, Д01 або Т01, Д01

4. Аналогові безпроводові телефони

рухома

радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб

EN 300 422 норми 18-85

ERC/REC 70-03

30,075-31,3 МГц

дозволяється використання РЕЗ із потужністю випромінювання до 10 мВт Б01

5. Аналоговий транкінговий радіозв'язок

рухома

транкінговий радіозв'язок

ДСТУ 4184

MPT 1327

Smart Trank

EN 300 086

ERC/REC T/R 25-08

450-453 МГц

460-463 МГц

смуги радіочастот 450-453 МГц, 460-463 МГц є парними. В окремих випадках застосовується сітка радіочастот з кроком 12,5 кГц. Видача ліцензій на користування радіочастотним ресурсом та дозволів на експлуатацію РЕЗ у таких смугах радіочастот проводиться з урахуванням впровадження радіотехнології "Цифровий стільниковий радіозв'язок CDMA 450" Л02, Д01 або Т01, Д01

рухома, за винятком повітряної рухомої

транкінговий радіозв'язок

ДСТУ 4184

MPT 1327

Smart Trank

EN 300 086

ERC/REC T/R 25-08

150,05- 156,7625 МГц

156,8375- 162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

окремі ділянки смуг радіочастот використовуються РЕЗ транкінгового зв'язку в дуплексному режимі згідно з додатком 2 Л02, Д01 або Т01, Д01

ДСТУ 4184

MPT 1327

Smart Trank

EN 300 086

ERC/REC T/R 25-08

413-420 МГц

423-430 МГц

смуги радіочастот 413-420 МГц, 423-430 МГц є парними. В окремих випадках застосовується сітка радіочастот з кроком 12,5 кГц Л02, Д01 або Т01, Д01

6. Безпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв'язок

рухома, за винятком повітряної рухомої

радіозв'язок фіксованої, рухомої супутникової та морської радіослужб

ДСТУ 4184

EN 300 086

EN 300 113

EN 300 219

EN 300 296

EN 300 341

EN 300 390

ERC/REC T/R 25-08

151,685 МГц

159,175 МГц

159,225 МГц

159,575 МГц

159,65 МГц

радіочастоти використовуються до 1 липня 2009 року. Потужність випромінювання вожених РЕЗ не повинна перевищувати 10 Вт, ношених - 2 Вт. Подальше використання здійснюється у смугах радіочастот 446-446,1 МГц, 446,1-446,2 МГц, 446,3-446,4 МГц Т01, Д03

1 липня 2009 р.

ДСТУ 4184

EN 300 086

EN 300 113

EN 300 219

EN 300 296

EN 300 341

EN 300 390

ERC/REC T/R 25-08

414,325 МГц

415,725 МГц

415,975 МГц

416,825 МГц

424,325 МГц

425,725 МГц

425,975 МГц

426,825 МГц

радіочастоти використовуються до 1 липня 2009 р. РЕЗ, дозволи на експлуатацію яких видані до 1 травня 2006 року. Потужність випромінювання вожених РЕЗ не повинна перевищувати 10 Вт, ношених - 2 Вт. Подальше використання зазначених РЕЗ здійснюється у смугах радіочастот 446-446,1 МГц, 446,1-446,2 МГц, 446,3-446,4 МГц Т01, Д03

1 липня 2009 р.

ДСТУ 4184

EN 300 086

EN 300 113

EN 300 219

EN 300 296

EN 300 341

EN 300 390

ECC/DEC (08)0214

445,2-445,3 МГц

потужність випромінювання вожених РЕЗ не повинна перевищувати 10 Вт, ношених - 2 Вт Т01, Д03

1 січня 2010 р.

ДСТУ 4184

EN 300 086

EN 300 113

EN 300 219

EN 300 296

EN 300 341

EN 300 390

ERC/DEC (98)25

446-446,1 МГц

потужність випромінювання РЕЗ не повинна перевищувати 0,5 Вт Б01

ДСТУ 4184

EN 300 086

EN 300 113

EN 300 219

EN 300 296

EN 300 341

EN 300 390

ERC/REC T/R 25-08

446,3-446,4 МГц

потужність випромінювання вожених РЕЗ не повинна перевищувати 10 Вт, ношених - 2 Вт Т01, Д03

ДСТУ 4184

EN 300 086

EN 300 113

EN 300 219

EN 300 296

EN 300 341

EN 300 390

ERC/REC T/R 25-08

446,4- 446,625 МГц

потужність випромінювання вожених РЕЗ не повинна перевищувати 10 Вт, ношених - 2 Вт. Подальше використання радіотехнології здійснюється у смугах радіочастот 446-446,1 МГц, 446,1-446,2 МГц, 446,3-446,4 МГц Т01, Д03

1 січня 2009 р.

6.1. Безпосередній цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок

рухома, за винятком повітряної рухомої

радіозв'язок фіксованої, рухомої супутникової та морської радіослужби

TR 102 335

TR 102 433

ECC/DEC/(05)12

446,1-446,2 МГц

потужність випромінювання РЕЗ не повинна перевищувати 0,5 Вт Б01

7. Пейджинговий радіозв'язок

рухома, за винятком повітряної рухомої

пошуковий радіозв'язок

POCSAG

FLEX

ДСТУ 4184

EN 300 113

EN 300 390

ERC/REC T/R 25-08

рекомендація МСЕ-Р

M.539-3

звіт МСЕ-Р

M.499-5

M.900-2

160,975- 161,25 МГц

Л02, Д01 або Т01, Д01

8. Радіодистанційне управління зовнішнім освітленням

рухома

радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб

ДСТУ 4184

EN 300 086

EN 300 113

EN 300 219

EN 300 296

EN 300 341

EN 300 390

42,35 МГц

Т01, Д01

9. Радіотелеметрія охоронних і пожежних систем

рухома

радіозв'язок у системі охороннопожежної сигналізації

ДСТУ 4184

EN 300 086

EN 300 113

EN 300 219

EN 300 296

EN 300 341

EN 300 390

ERC/REC T/R 25-08

38,25-40,98 МГц

41-46 МГц

смуги радіочастот використовуються загальними користувачами відповідно до примітки У092 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України Т01, Д01

ДСТУ 4184

EN 300 086

EN 300 113

EN 300 219

EN 300 296

EN 300 341

EN 300 390

ERC/REC T/R 25-08

450-453 МГц 460-463 МГц

смуги радіочастот 450-453 МГц та 460-463 МГц є парними. Видача ліцензій на користування радіочастотним ресурсом та дозволів на експлуатацію РЕЗ у таких смугах радіочастот проводиться з урахуванням впровадження радіотехнології "Цифровий стільниковий радіозв'язок CDMA 450". Експлуатація РЕЗ, що використовували зазначену смугу радіочастот, для організації симплексного режиму зв'язку передбачається у смузі 440-450 МГц Л02, Д01 або Т01, Д01

рухома, за винятком повітряної рухомої

радіозв'язок у системі охороннопожежної сигналізації

ДСТУ 4184

EN 300 086

EN 300 113

EN 300 219

EN 300 296

EN 300 341

EN 300 390

150,05- 152,3 МГц

154,75-156 МГц

156,8375- 162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

смуги радіочастот використовуються згідно з додатком 2 Т01, Д01

ДСТУ 4184

EN 300 086

EN 300 113

EN 300 219

EN 300 296

EN 300 341

EN 300 390

ERC/REC T/R 25-08

413-420 МГц

423-430 МГц

смуги радіочастот 413-420 МГц та 423-430 МГц є парними. В окремих випадках застосовується сітка радіочастот 12,5 кГц. Експлуатація РЕЗ, що використовували зазначену смугу радіочастот для організації симплексного режиму зв'язку, передбачається у смузі 440-450 МГц Т01, Д01

ДСТУ 4184

EN 300 086

EN 300 113

EN 300 219

EN 300 296

EN 300 341

EN 300 390

ERC/REC T/R 25-08

440-442,125 МГц

442,525- 447,725 МГц

448,150-450 МГц

застосовується симплексний режим роботи РЕЗ Т01, Д01

сухопутна рухома

радіозв'язок у системі охороннопожежної сигналізації

ДСТУ 4184

EN 300 086

EN 300 113

EN 300 219

EN 300 296

EN 300 341

EN 300 390

47-48,5 МГц

смуга радіочастот використовується загальними користувачами відповідно до примітки У092 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України Т01, Д01

10. Радіотелеметрія та радіодистанційне керування

рухома

радіозв'язок у системі охороннопожежної сигналізації

ДСТУ 4184

EN 300 086

EN 300 113

EN 300 219

EN 300 296

EN 300 341

EN 300 390

33,2-40,98 МГц

41,3-44 МГц

смуги радіочастот використовуються загальними користувачами відповідно до примітки У092 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України

Т01, Д01

сухопутна рухома

радіозв'язок у системі охороннопожежної сигналізації

ДСТУ 4184

EN 300 086

EN 300 113

EN 300 219

EN 300 296

EN 300 341

EN 300 390

47-48,5 МГц

смуга радіочастот використовується загальними користувачами відповідно до примітки У092 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України

Т01, Д01

радіозв’язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб

ДСТУ 4184

216-219 МГц

РЕЗ телеметрії не повинні створювати завад РЕЗ радіомовної служби та вимагати захисту від них. Експлуатація РЕЗ телеметрії здійснюється до впровадження цифрових систем телевізійного мовлення DVB-T2 і радіомовлення T-DAB. Потужність випромінювання не повинна перевищувати 1 Вт

Т01, Д02

рухома, за винятком повітряної рухомої

радіозв'язок у системі охороннопожежної сигналізації

ДСТУ 4184

EN 300 086

EN 300 113

EN 300 219

EN 300 296

EN 300 341

EN 300 390

ERC/REC T/R 25-08

150,05- 162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

смуги радіочастот використовуються згідно з додатком 2

Т01, Д01

11. Радіозв'язок берегових та суднових станцій

морська рухома

радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб

план частотних присвоєнь GE85 примітки РР МСЕ 5.79, 5.79A, 5.84

416-453 кГц

Т01, Д01, Д03

454 кГц

458 кГц

461,5-489,5 кГц

490 кГц

500 кГц

505,5 кГц

510,5-526 кГц

Т01, Д01, Д03

ГОСТ 22579

план частотних присвоєнь GE85 примітки РР МСЕ 5.90; 5.92

ITU-R M.1173

1635-1810 кГц

2045-2141,5 кГц

Т01, Д01, Д03

резолюція п’ятої регіональної конференції МСЕ “Женева-85”

1621 кГц

2156 кГц

радіочастоти 1621 кГц, 2156 кГц є частотами берегових та суднових станцій і призначені виключно для цифрового вибіркового виклику у морській рухомій радіослужбі

Т01, Д01, Д03

2142,5-2155,5 кГц

2170,5 кГц

2191 кГц

2625 кГц

2650 кГц

Т01, Д01, Д03

примітки РР МСЕ 5.79A, 5.109, 5.110, 5.130, 5.131, 5.132, 5.129

додаток 17 РР МСЕ (план каналоутворення)

додаток 25 РР МСЕ (план виділення) ITU-R M.493-10

M.821-1

M.822-1

M.1082-1

M.1173

4063-4438 кГц

радіочастота 4125 кГц може використовуватися станціями повітряних суден для зв'язку із станціями морської рухомої служби у разі біди і для забезпечення безпеки плавання, включаючи пошук та рятування Т01, Д01, Д03

6200-6525 кГц

Т01, Д01, Д03

8100-8815 кГц

радіочастота 8364 кГц використовується РЕЗ рятувальних засобів і РЕЗ рухомих радіослужб, які беруть участь у пошукових та рятувальних операціях

Т01, Д01

ГОСТ 22579

норми 18-85

16360-17410 кГц

Т01, Д01, Д03

18780-18900 кГц

19680-19800 кГц

22000-22855 кГц

25070-25210 кГц

26100-26175 кГц

Т01, Д01, Д03

рухома, за винятком повітряної рухомої

радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб

ГОСТ 22579

2620 кГц

Т01, Д01, Д03

ДСТУ 4184

EN 300 162

EN 300 698

EN 301 178

EN 301 025

додаток 18 РР МСЕ

ITU-R M.489-2

156,025- 157,925 МГц

160,625- 162,025 МГц

смуги радіочастот 156,025-157,925 МГц, 160,625-162,025 МГц використовуються для потреб морської рухомої радіослужби згідно з додатком 1

Т01, Д01, Д03

12. Радіоподовжувачі абонентських телефонних ліній

рухома

радіозв’язок з використанням радіоподовжувачів

ДСТУ 4184

(SENAO)

EN 300 086

EN 300 296

253,5-254,5 МГц

379,5-380,5 МГц

смуги радіочастот 253,5-254,5 МГц та 379,5-380,5 МГц є парними Л02, Т01, Д03

1 січня 2020 р.

ДСТУ 4184

(HAR-VEST)

EN 300 086

EN 300 296

263,95-264,95 МГц

393,95-394,95 МГц

смуги радіочастот 263,95-264,95 МГц та 393,95-394,95 МГц є парними

Л02, Т01, Д03

1 січня 2020 р.

13. Радіозв'язок передавання даних

рухома

радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб

ДСТУ 4184

ДСТУ 4184

EN 300 113

ERC/REC

T/R 25-08

413-420 МГц

423-430 МГц

смуги радіочастот 413 - 420 МГц і 423 - 430 МГц є парними. В окремих випадках застосовується сітка радіочастот із кроком 25 кГц

Л02, Д01 або Т01, Д01

ДСТУ 4184

(Widanet)

ДСТУ 4184

ERC/REC

T/R 25-08

450-450,6 МГц

460-460,6 МГц

смуги радіочастот 450 - 450,6 МГц і 460 - 460,6 МГц є парними і можуть використовуватися для ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку з можливістю пакетної передачі даних

Л02, Д01

ДСТУ 4184

TRIMARK

EN 300 113

ERC/REC

T/R 25-08

462,525 МГц

радіочастота може використовуватися тільки в зоні відчуження Чорнобильської АЕС

Т01, Д01

 

ДСТУ 4184

TRIMARK

ДСТУ 4184

EN 300 113

ERC/REC

T/R 25-08

440-442,125 МГц

442,525-446 МГц

446,4-447,725 МГц

448,15-450 МГц

в окремих випадках застосовується сітка радіочастот із кроком 25 кГц. Потужність випромінювання РЕЗ не повинна перевищувати 25 Вт

Л02, Д01 або Т01, Д01

 

14. Цифровий транкінговий радіозв’язок

рухома, за винятком повітряної рухомої

транкінговий радіозв’язок

TETRA та модифікації

APCO 25

DMR

рівень III

NXDN

EN 303 035

EN 300 392

EN 301 166

TIA-102

TS 102 361-1

TS 102 361-2

TS 102 361-3

TS 102 361-4

ERC/DEC/(96)04

ECC/DEC/(06)06

ERC/REC

T/R 25-08

413-420 МГц

423-430 МГц

смуги радіочастот 413-420 МГц і 423-430 МГц є парними. В окремих випадках застосовується сітка радіочастот із кроком 25 кГц.

У межах каналів із шириною, що відповідає кроку сітки частот 12,5 кГц, можливе застосування вузькосмугового обладнання із шириною каналу, що відповідає кроку сітки частот 6,25 кГц

Л02, Д01 або Т01, Д01

APCO 25

DMR

рівень III

NXDN

EN 301 166

TIA-102

TS 102 361-1

TS 102 361-2

TS 102 361-3

TS 102 361-4

ECC/DEC/(06)06

ERC/REC

T/R 25-08

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

смуги радіочастот використовуються згідно з додатком 2. У межах каналів із шириною, що відповідає кроку сітки частот 12,5 кГц,

можливе застосування вузькосмугового обладнання із шириною каналу, що відповідає кроку сітки частот 6,25 кГц

Л02, Д01 або Т01, Д01

15. Пристрої радіочастотної ідентифікації

рухома, за винятком повітряної рухомої

інший вид радіозв’язку

ДСТУ 4184

ETSI EN 302 208-2

865-869 МГц

смуга радіочастот використовується системою автоматичної ідентифікації рухомого складу на залізничному транспорті. Потужність випромінювання не повинна перевищувати 2 Вт

Т01, Д01;

смуга радіочастот використовується системою моніторингу проходження поштової кореспонденції. Потужність випромінювання передавача рамки зчитувача не повинна перевищувати 0 дБВт, а потужність випромінювання радіочастотної мітки не повинна перевищувати

-40 дБВт. Експлуатація рамки зчитувача здійснюється всередині приміщень відповідно до Б01 або Д03

16. Цифрові радіотелефони

рухома, за винятком повітряної рухомої

інший вид радіозв'язку

СТ-1 ETS 300 797

EN 300 466

ECC DEC (01)02

814-815 МГц

904-905 МГц

смуги радіочастот 814-815 МГц та 904-905 МГц є парними. Радіотелефони потужністю випромінювання до 10 мВт використовуються відповідно до Б01

1 січня 2008 р.

СТ-2 ETS 300 797

EN 300 466

ECC DEC (01)02

864-868,2 МГц

радіотелефони потужністю випромінювання до 10 мВт використовуються відповідно до Б01

1 січня 2008 р.

17. Цифровий стільниковий радіозв'язок CDMA-450

рухома

стільниковий радіозв'язок

IMT-MC-450 EV-DO

ГОСТ 30318

ГОСТ 30338

ГОСТ 30429

норми 18-85

450,6-457,1 МГц

460,6-467,1 МГц

смуги радіочастот 450,6-457,1 МГц та 460,6-467,1 МГц є парними Л01, Д01. Смуги радіочастот 450,6-453 МГц та 460,6-463 МГц потребують конверсії К01

18. Цифровий стільниковий радіозв'язок D-AMPS

фіксована

стільниковий радіозв'язок

TIA/EIA/ IS-138

TIA/EIA/ IS-137

ГОСТ 30318

ГОСТ 30338

ГОСТ 30429

норми 18-85

TIA/EIA/IS-136

830,67- 834,97 МГц

875,67- 879,97 МГц

смуги радіочастот 830,67-834,97 МГц та 875,67-879,97 МГц є парними і можуть використовуватися в інтересах рухомої радіослужби. Видача нових ліцензій на користування радіочастотним ресурсом припиняється у зв'язку з впровадженням цифрового телевізійного мовлення Л01, Д01

1 січня 2013 р.

{Дію окремих положень позиції 19 розділу I зупинено в частині, що стосується продовження строку використання радіотехнології "Цифровий стільниковий радіозв'язок CDMA-800" у смузі частот 840,45-842,97 МГц до 1 січня 2016 року, згідно з Указом Президента № 1093/2008 від 27.11.2008 - указ втратив чинність на підставі Указу Президента № 259/2009 від 22.04.2009}

19. Цифровий стільниковий радіозв'язок CDMA-800

фіксована

стільниковий радіозв'язок

TIA/EIA/IS-95

TIA/EIA/IS-2000

ГОСТ 30318

ГОСТ 30338

ГОСТ 30429

норми 18-85

 

824,07-831,63 МГц

869,07-876,63 МГц

смуги радіочастот 824,07 - 831,63 МГц і 869,07 - 876,63 МГц є парними і можуть використовуватися в інтересах рухомої радіослужби

Л01, Д01

 

TIA/EIA/IS-95

TIA/EIA/IS-2000

ГОСТ 30318

ГОСТ 30338

ГОСТ 30429

норми 18-85

 

840,45-842,97 МГц

885,45-887,97 МГц

смуги радіочастот 840,45 - 842,97 МГц і 885,45 - 887,97 МГц є парними і можуть використовуватися в інтересах рухомої радіослужби

Л01, Д01

 

TIA/EIA/IS-95

TIA/EIA/IS-2000

ГОСТ 30318

ГОСТ 30338

ГОСТ 30429

норми 18-85

 

831,63-835,40 МГц

876,63-880,40 МГц

835,41-840,45 МГц

880,41-885,45 МГц

смуги радіочастот 831,63 - 835,40 МГц і 876,63 - 880,40 МГц, 835,41 - 840,45 МГц і 880,41 - 885,45 МГц є парними і можуть використовуватися в інтересах рухомої радіослужби.

Використання окремих смуг радіочастот обмежується умовами електромагнітної сумісності з РЕЗ спеціального користування

Л01, Д01

 

20. Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-900

рухома, за винятком повітряної рухомої

стільниковий радіозв'язок

GSM-900

ДСТУ ETSI EN 301 502

ДСТУ ETSI EN 301 511

ETSI TS 145 005

ГОСТ 30318

ГОСТ 30338

ГОСТ 30429

норми 18-85

ERC/DEC (94)01

890-915 МГц

935-960 МГц

смуги радіочастот 890 - 915 МГц, 935 - 960 МГц є парними

Л01, Д01.

Використання базових станцій пікосот (Pico BTS) здійснюється виключно операторами стільникового зв'язку, що мають відповідну ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України, відповідно до Д03 за умови нестворення шкідливих завад для РЕЗ спеціальних користувачів

 

21. Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-1800

рухома

стільниковий радіозв'язок

DCS-1800

ДСТУ ETSI EN 301 502

ДСТУ ETSI EN 301 511

ETSI TS 145 005

ГОСТ 30318

ГОСТ 30338

ГОСТ 30429

норми 18-85

ERC/DEC (95)03

ERC/REC

T/R 22-07

ECC/DEC (06)07

1710-1785 МГц

1805-1880 МГц

Л01, Д01

смуги радіочастот 1710 - 1785 МГц, 1805 - 1880 МГц є парними і можуть використовуватися на борту літаків на висоті понад 3000 метрів згідно з технічними та експлуатаційними вимогами, зазначеними у додатку ECC/DEC (06)07, за умови погодження сертифіката літака Державною авіаційною службою відповідно до Б01.

Використання базових станцій пікосот (Pico BTS) здійснюється виключно операторами стільникового зв'язку, що мають відповідну ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України, відповідно до Д03 за умови нестворення шкідливих завад для РЕЗ спеціальних користувачів

 

22. Цифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

рухома

стільниковий радіозв’язок

IMT-2000

(UMTS/FDD)

ETSI TS 122 220

ETSI TS 125 467

ETSI TS 125 367

ГОСТ 30318

ГОСТ 30338

ГОСТ 30429

норми 18-85

EN 301 908-11

ETSI TS 125 104

ETSI TS 125 141

рекомендації MCE-P

М.687-2

М.817

М.1034-1

М.1035

М.1036-2

М.1455-2

М.1457-3

ECC/DEC (06)01

1935-1950 МГц

2125-2140 МГц

смуги радіочастот 1935-1950 МГц і 2125-2140 МГц є парними. Вхідні фільтри базових станцій цифрового стільникового радіозв’язку IМТ-2000 (UMTS/FDD) у смузі радіочастот 1980-2000 МГц повинні забезпечувати мінімізацію інтермодуляційних завад. Базові станції цифрового стільникового радіозв’язку IМТ-2000 (UMTS/FDD) архітектури Home Node B із потужністю випромінювання до 100 мВт використовуються всередині приміщень відповідно до Б01 за умови роботи цієї базової станції під управлінням мережі оператора стільникового зв’язку, що має відповідну ліцензію

Л01, Д01

1920-1935 МГц

1950-1980 МГц

2110-2125 МГц

2140-2170 МГц

смуги радіочастот 1920-1935 МГц і 2110-2125 МГц є парними, 1950-1980 МГц і 2140-2170 МГц є парними. Вхідні фільтри базових станцій цифрового стільникового радіозв’язку IМТ-2000 (UMTS/FDD) у смузі радіочастот 1980-2000 МГц повинні забезпечувати мінімізацію інтермодуляційних завад. Базові станції цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) архітектури Home Node B із потужністю випромінювання до 100 мВт використовуються всередині приміщень відповідно до Б01 за умови роботи цієї базової станції під управлінням мережі оператора стільникового зв’язку, що має відповідну ліцензію

К01, Л01, Д01

IMT-2000

(UMTS/TDD)

ГОСТ 30318

ГОСТ 30338

ГОСТ 30429

норми 18-85

EN 301 908

рекомендації MCE-P

М.687-2

М.817

М.1034-1

М.1035

М.1036-2

ECC/DEC (06)01

2015-2020 МГц

смуга радіочастот призначена для організації непарних каналів у режимі TDD

Л01, Д01

2010-2015 МГц

2020-2025 МГц

смуги радіочастот призначені для організації непарних каналів у режимі TDD

К01, Л01, Д01

22.1. Міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок IMT

рухома, за винятком повітряної рухомої

стільниковий радіозв’язок

ETSI EN 301 908-1

ETSI EN 301 908-13

ETSI EN 301 908-14

ETSI EN 301 908-15

ETSI EN 301 908-18

ETSI TS 137 145

ITU-R M.2012 ECC/DEC/ (05)05

ECC/REC/ (11)05 рішення ЄК 2008/477/EC

2510-2545 МГц

2565-2570 МГц

2630-2665 МГц

2685-2690 МГц

смуги радіочастот

2510-2545 МГц і 2630-2665 МГц,

2565-2570 МГц і 2685-2690 МГц

є парними.

Використання смуг радіочастот 2630- 2635 МГц і 2640- 2660 МГц рухомою радіослужбою обмежено в Житомирській і Запорізькій областях умовами забезпечення електромагнітної сумісності з РЕЗ спеціального призначення. Базові станції архітектури Home еNode B із потужністю випромінювання до 200 мВт використовуються всередині приміщень відповідно до Б01 за умови роботи цієї базової станції під управлінням мережі оператора стільникового зв’язку, що має відповідну ліцензію.

Смуги радіочастот можуть використовуватися радіотехнологією “Міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок IMT” та іншими радіотехнологіями з 1 січня 2018 р. за умови видачі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом у цьому діапазоні на конкурсних або тендерних засадах після їх вивільнення існуючими користувачами Л01, Д01

23. Цифрова безпроводова телефонія

рухома

радіозв'язок у системі з фіксованим абонентським радіодоступом стандарту DECT

(DECT)

EN 301 406

ГОСТ 30318

ГОСТ 30338

ГОСТ 30429

EN 300 175

EN 300 176

норми 18-85

ERC/DEC (94)03

1880-1900 МГц

обладнання з потужністю випромінювання до 10 мВт використовується відповідно до Б01. Обладнання з потужністю випромінювання понад 10 мВТ використовується для надання телекомунікаційних послуг відповідно до Л02, Д01

24. Широкосмуговий радіодоступ

фіксована

радіозв’язок у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів

EN 301 753

резолюція

750 (ВКР-12)

1427-1451,5 МГц

1477-1497,5 МГц

максимальний рівень потужності небажаного випромінювання від станцій активних служб зазначено у таблиці 1-2 резолюції 750 (ВКР-07) Л01, Д01. Використання кінцевого обладнання здійснюється відповідно до Д03

ETSI EN 302 326-2

1785-1805 МГц

1900-1920 МГц

смуги радіочастот можуть використовуватися рухомою радіослужбою Л01, Д01. Використання кінцевого обладнання здійснюється відповідно до Д03 або Б01

1900-1920 МГц

1980-2000 МГц

смуги радіочастот 1900-1920 МГц і 1980-2000 МГц є парними та можуть використовуватися рухомою радіослужбою. У смузі радіочастот 1980-1985 МГц РЕЗ радіотехнології “Широкосмуговий радіодоступ” не повинні створювати позасмугових завад РЕЗ радіотехнології “Цифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)” та вимагати захисту від них. Вхідні фільтри базових станцій цифрового стільникового радіозв’язку IМТ-2000 (UMTS/FDD) у смузі радіочастот 1980-2000 МГц повинні забезпечувати мінімізацію інтермодуляційних завад. РЕЗ загальних користувачів не повинні створювати завад діючим РЕЗ спеціального призначення та вимагати захисту від них. Експлуатація кінцевого обладнання здійснюється відповідно до Д03 або Б01 Л01, Д01

ERC Report 65

ITU-R F.1098-1

T/R 13-01E

2100-2110 МГц

2200-2232 МГц

смуги радіочастот 2100-2110 МГц і 2200-2232 МГц є парними, смуга радіочастот 2210-2232 МГц може використовуватися в режимі TDD, а в окремих випадках - рухомою радіослужбою Л01, Д01 або Л01, Д02

IEEE 802.11b

IEEE 802.11g

IEEE 802.11n

IEEE 802.11-2007

IEEE 802.15.1

IEEE 802.15.4

ДСТУ ETSI

EN 300 328

EN 300 440

ERC/DEC (01)07

ERC/REC 70-03

ITU-R M.1450-2 рекомендація ЄК 2003/203/ЕС

2400-2483,5 МГц

для експлуатації РЕЗ, які обладнані зовнішніми (не інтегрованими) антенами, встановлюються обмеження щодо їх застосування. Експлуатація таких РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01. Експлуатація кінцевого обладнання здійснюється відповідно до Д03 або Б01. Експлуатація термінального обладнання стандарту IEEE 802.11n з інтегрованою антеною і максимальною сумарною еквівалентною ізотропною випромінювальною потужністю до 100 мВт здійснюється всередині приміщень відповідно до Б01. Смуга радіочастот може використовуватися на борту повітряних суден на висоті понад 3000 м з максимальною сумарною еквівалентно ізотропною випромінювальною потужністю передавача точки безпроводового доступу не більше ніж 100 мВт за умови погодження сертифіката літака Державіаслужбою або повітряних суден, які здійснюють транзитні перельоти територією України, - органом країни реєстрації літака

IEEE 802.11a

IEEE 802.11n

IEEE 802.11ac

ДСТУ 7115

EN 301 893

ECC/DEC (04)08

ITU-R M.1461

ITU-R M.1450-5

ITU-R M.1652-1

5670-5725 МГц

Л02, Д01 або Л02, Б01 (для застосування всередині приміщень) РЕЗ повинні мати реалізацію технології DFS відповідно до EN 301 893 (версія V 1.8.1 або пізніша) та не створювати радіозавад роботі метеорологічним радарам, які використовують суміжні та суміщені смуги радіочастот, а також не вимагати захисту від їх впливу. Експлуатація кінцевого обладнання здійснюється відповідно до Д03 або Б01. Експлуатація термінального обладнання стандартів IEEE 802.11n та IEEE 802.11ас здійснюється виключно всередині приміщень відповідно до Б01 за умови використання в РЕЗ інтегрованих (конструктивних) неспрямованих антен з коефіцієнтом підсилення до 9 дБі та обмеженням максимальної еквівалентно ізотропної випромінювальної потужності до 100 мВт

IEEE 802.11a

IEEE 802.11n

EN 301 893

IEEE 802.11ac

ДСТУ 7115

EN 302 502

ITU-R M.1450-5

5725-5850 МГц

Л01, Д01, К01 експлуатація кінцевого обладнання здійснюється відповідно до Д03 або Б01. Експлуатація термінального обладнання стандартів IEEE 802.11n та IEEE 802.11ас здійснюється виключно всередині приміщень відповідно до Б01 за умови використання в РЕЗ інтегрованих (конструктивних) неспрямованих антен з коефіцієнтом підсилення до 9 дБі та обмеженням максимальної еквівалентно ізотропної випромінювальної потужності до 100 мВт

фіксована, рухома

радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації

IEEE 802.16

ETSI EN 302 326-2

ITU-R M.2079

резолюція 228

(ВКР-03)

2300-2400 МГц

на окремих ділянках смуги радіочастот присвоєння радіочастот обмежується умовами забезпечення електромагнітної сумісності з РЕЗ спеціального призначення К01, Л01, Д01. Експлуатація кінцевого обладнання здійснюється відповідно до Д03 або Б01

EN 302 326

ITU-R F.1488 M.2109

ERC/REC 13-04

ERC/REC 14-03

ECC/REC 04-05

ECC/REP 76

ECC/DEC (07)02

3400-3600 МГц

Л01, Д01 на етапі координації частотних присвоєнь з адміністраціями зв’язку сусідніх держав застосовуються положення пунктів 9.17, 9.18 і 9.21 Регламенту радіозв’язку МСЕ. Щільність потоку потужності на висоті 3 метри над рівнем землі не повинна перевищувати -154,5 дБВт/ (кв. м* 4 кГц) для більш як 20 відсотків часу на кордоні сусідньої держави. Станції рухомої служби не повинні вимагати більшого захисту від космічних станцій, ніж це передбачено таблицею 21-4 Регламенту радіозв’язку МСЕ. Експлуатація кінцевого обладнання здійснюється відповідно до Д03 або Б01

рухома

радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації

IEEE 802.16

IEEE 802.11a

IEEE 802.11n

IEEE 802.11ac

ДСТУ 7115

EN 301 893

ECC/DEC (04)08

ERC/REC 70-03

резолюція 229 (ВКР-03)

ITU-R M.1638

ITU-R SA.1632

ITU-R M.1450-5 рекомендація ЄК 2003/203/ЕС

5150-5250 МГц

Т01, Д01 використання РЕЗ виключно всередині приміщень або з еквівалентною ізотропною випромінювальною потужністю до 200 мВт. Експлуатація термінального обладнання стандарту IEEE 802.11n з інтегрованою антеною і максимальною сумарною еквівалентною ізотропною випромінювальною потужністю до 100 мВт здійснюється всередині приміщень відповідно до Б01. Експлуатація РЕЗ стандарту IЕЕЕ 802.11ас здійснюється виключно всередині приміщень відповідно до Б01 за умови використання в РЕЗ інтегрованих неспрямованих антен з коефіцієнтом підсилення до 9 дБі і обмеженням максимальної еквівалентно ізотропної випромінювальної потужності до 100 мВт. Смуга радіочастот може використовуватися на борту повітряних суден на висоті понад 3000 м з максимальною сумарною еквівалентно ізотропною випромінювальною потужністю передавача точки безпроводового доступу не більше ніж 100 мВт за умови погодження сертифіката літака Державіаслужбою або повітряних суден, які здійснюють транзитні перельоти територією України, - органом країни реєстрації літака

5250-5300 МГц

Л02, Д01 або Л02, Б01 смуга радіочастот використовується в режимі TDD. Експлуатація кінцевого обладнання здійснюється відповідно до Д03 або Б01. Експлуатація термінального обладнання стандартів IEEE 802.11n та IEEE 802.11ас здійснюється виключно всередині приміщень відповідно до Б01 за умови використання в РЕЗ інтегрованих (конструктивних) неспрямованих антен з коефіцієнтом підсилення до 9 дБі та обмеженням максимальної еквівалентно ізотропної випромінювальної потужності до 100 мВт. Смуга радіочастот може використовуватися на борту повітряних суден на висоті понад 3000 м з максимальною сумарною еквівалентно ізотропною випромінювальною потужністю передавача точки безпроводового доступу не більше ніж 100 мВт за умови погодження сертифіката літака Державіаслужбою або повітряних суден, які здійснюють транзитні перельоти територією України, - органом країни реєстрації літака

ECC/DEC (04)08

ERC/REC 70-03

ITU-R M.1450-5

5470-5670 МГц

Л01, Д01 смуга радіочастот використовується в режимі TDD. Експлуатація кінцевого обладнання здійснюється відповідно до Д03 або Б01. Експлуатація термінального обладнання стандартів IEEE 802.11n та IEEE 802.11ас здійснюється виключно всередині приміщень відповідно до Б01 за умови використання в РЕЗ інтегрованих (конструктивних) неспрямованих антен з коефіцієнтом підсилення до 9 дБі та обмеженням максимальної еквівалентно ізотропної випромінювальної потужності до 100 мВт

24.1. Надшироко-

смуговий радіодоступ

малопотужні радіозастосування

інший вид радіозв'язку

EN 302 567

EN 302 567

ETSI TR 102 555 (MGWS WAS/RLAN)

ERC/REC 70-03

ECC Report 114

57-66 ГГц

експлуатація РЕЗ передбачається виключно всередині приміщень відповідно до Б01 із спектральною щільністю еквівалентної ізотропної випромінювальної потужності до 13 дБмВт/МГц (за обмеження максимального значення еквівалентної ізотропної випромінювальної потужності до 20 дБмВт)

25. Мультисервісний радіодоступ

фіксована

радіозв'язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації

ДСТУ EN 300 749

2300- 2400 МГц

Л01, Д01

EN 301 021

EN 301 124

ЕСС/REC (04)05

ЕRС/REC 13-04

ЕRС/REC 14-03

ITU-R F.1488

3600- 3700 МГц

Л01, Д01

ЕRС/REC 12-05

ЕRС/REC 13-04

10,15-10,3 ГГц

10,5-10,65 ГГц

смуги радіочастот 10,15-10,3 ГГц та 10,5-10,65 ГГц є парними Л02, Д01

1 січня 2019 р.

ETSI EN 302 326-2

ETSI EN 302 326-2

резолюція 751 (ВКР-07)

10,5-10,65 ГГц

смуга радіочастот використовується в режимі TDD з шириною каналу 20 МГц, 40 МГц, 80 МГц. РЕЗ не повинні створювати шкідливих радіозавад радіоастрономічній службі у смузі радіочастот 10,6-10,68 ГГц і радіолокаційній службі у смузі радіочастот 10,35-10,5 ГГц Л02, Д01. Використання абонентських терміналів здійснюється відповідно до Б01

ТУ У 32.2-21800377- 001:2006

12,75-13,25 ГГц

Л02, Д01

ЕRС/REC 13-04

ЕRС/REC (00)05

24,5-26,5 ГГц

Л01, Д01

ЕRС/REC T/R 13-02

ЕRС/REC 13-04

27,5-29,5 ГГц

Л01, Д01

фіксована, рухома

радіозв'язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації

ДСТУ EN 300 749

EN 300 744

ІЕЕЕ 802.16

2500-2510 МГц

2545-2565 МГц

2570-2630 МГц

2665-2685 МГц

на окремих ділянках смуги радіочастот присвоєння радіочастот обмежується умовами забезпечення електромагнітної сумісності з РЕЗ спеціального призначення Л01, Д01, К01. Використання абонентських терміналів здійснюється відповідно до Б01

2510-2545 МГц

2565-2570 МГц

2630-2665 МГц

2685-2690 МГц

на окремих ділянках смуги радіочастот присвоєння радіочастот обмежується умовами забезпечення електромагнітної сумісності з РЕЗ спеціального призначення. Використання абонентських терміналів здійснюється відповідно до Б01. Смуги радіочастот можуть використовуватися до їх вивільнення існуючими користувачами для подальшої видачі на конкурсних або тендерних засадах для радіотехнології “Міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок IMT” Л01, Д01, К01

1 січня 2018 р., але не раніше отримання права на користування радіочастотним ресурсом у зазначеному діапазоні на конкурсних або тендерних засадах

2690-2700 МГц

на окремих ділянках смуги радіочастот присвоєння радіочастот обмежується умовами забезпечення електромагнітної сумісності з РЕЗ спеціального призначення. Використання абонентських терміналів здійснюється відповідно до Б01. Смуга радіочастот може використовуватися до закінчення строку дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України. Видача нових ліцензій на користування радіочастотним ресурсом або їх продовження припиняється Л01, Д01, К01

1 січня 2018 р.

26. Мультимедійний радіодоступ

фіксована

радіозв'язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації

ДСТУ EN 300 748 (MVDS)

ECC/DEC (99)15

ECC/REC (01)04

40,5-42,5 ГГц

Л02, Д01

27. Радіорелейний зв’язок

фіксована

радіорелейний зв’язок фіксованої радіослужби

EN 302 217

ДСТУ 3937

ДСТУ ETSI

EN 302 217

3400-3800 МГц

смуга радіочастот використовується діючими магістральними радіорелейними лініями. Видача дозволів на експлуатацію радіорелейних станцій здійснюється на строк, що не перевищує строк дії відповідної ліцензії. З 1 січня 2015 р. радіорелейні станції не мають права вимагати захисту і не повинні створювати радіозавади радіоелектронним засобам інших радіотехнологій Л02, Д01

1 січня 2018 р.

ITU-R F.382

ERC/REC 12-08 (додаток B)

3800-4200 МГц

радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01

5670-5920 МГц

смуга радіочастот використовується діючими магістральними радіорелейними лініями за умови вжиття заходів для забезпечення електромагнітної сумісності із радіоелектронними засобами спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу України. Видача дозволів на експлуатацію радіорелейних станцій здійснюється на строк, що не перевищує строк дії відповідної ліцензії. З 1 січня 2015 р. радіорелейні станції не мають права вимагати захисту і не повинні створювати радіозавади радіоелектронним засобам інших радіотехнологій Л02, Д01

1 січня 2018 р.

ITU-R F.383

ERC/REC 14-01

5925-6425 МГц

радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01

ITU-R F.384

ERC/REC 14-02

6425-7110 МГц

радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01

ITU-R F.385

ECC/REC/(02)06

7110-7750 МГц

радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01

ITU-R F.386

ITU-R F.385

ECC/REC/(02)06

7900-8500 МГц

радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01

ERC/REC 12-05

10-10,68 ГГц

видача ліцензій на користування радіочастотним ресурсом і дозволів на експлуатацію радіорелейних станцій припиняється з 1 липня 2006 р. Л02, Д01

ITU-R F.387

ERC/REC 12-06

10,7-11,7 ГГц

радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01

ITU-R F.497

ERC/REC 12-02

12,75-13,25 ГГц

радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01

ITU-R F.636

14,4-14,635 ГГц

14,795-15,145 ГГц

15,285-15,35 ГГц

радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01

ITU-R F.595 (додаток 4)

ERC/REC 12-03

17,7-19,7 ГГц

радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01

T/R 13-02

ITU-R F.637-3 (додаток 3)

22-22,6 ГГц

23-23,6 ГГц

смуги радіочастот 22-22,6 ГГц і 23-23,6 ГГц є парними і використовуються радіорелейними станціями з дуплексним розносом 1008 МГц. Радіорелейні станції з іншим дуплексним розносом експлуатуються до 1 січня 2020 року. Радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01

ITU-R F.637 (додаток 5)

22,6-23 ГГц

застосовується симплексний режим роботи РЕЗ. Радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01

ITU-R F.1520-2

ERC/REC 01-02

31,8-33,4 ГГц

радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01

ITU-R F.749

36-40,5 ГГц

радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01

ERC/REC 12-10

резолюція 750 (ВКР-12)

48,5-50,2 ГГц

радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01

ERC/REC 12-11

резолюція 750 (ВКР-12)

51,4-52,6 ГГц

радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01

ERC/REC 12-12

55,78-57 ГГц

радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01

ERC/REC 12-09

57-59 ГГц

радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01

ECC/REC/(09)01

59-64 ГГц

використання радіочастот здійснюється за умови забезпечення електромагнітної сумісності з РЕЗ спеціального призначення. Радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д03 або Т01, Д03

ДСТУ ETSI EN 302 217

ECC/REC/(05)07 ECC Report 124 ITU-R RA.1031-2 резолюція 750 (ВКР-12)

74-76 ГГц

84-86 ГГц

застосовується обов’язкова маска сигналу -41-14 (f-86) дБВт/ 100 МГц для 86,05f87 ГГц і -55 дБВт/100 МГц для 87f91,95 ГГц. Радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д03 або Т01, Д03

резолюція 750 (ВКР-12)

92-94 ГГц

користування смугою радіочастот передбачає проведення дослідження. Застосовується обов’язкова маска сигналу -41-14 (92-f) дБВт/ 100 МГц для 91f91,95 ГГц і -55 дБВт/100 МГц для 86,05f91 ГГц згідно з резолюцією 750 (ВКР-12) Л02, Д03 або Т01, Д03

28. Радіолокаційний пошук та супровід

радіолокаційна

радіолокаційна та радіонавігаційна радіослужби

8850-9000 МГц

9300-9500 МГц

РЕЗ, що працюють у радіолокаційній службі у смузі 9300-9500 МГц, не повинні створювати шкідливі завади РЕЗ, що працюють у радіонавігаційній службі, або вимагати від них захисту

13,745- 13,755 ГГц

смуга радіочастот використовується тільки для виробництва та експорту РЕЗ пошуку та супроводу

29. Радіолокація земної поверхні

радіолокаційна

радіолокаційна та радіонавігаційна радіослужби

13,775- 13,825 ГГц

смуга радіочастот використовується тільки для виробництва та експорту РЕЗ пошуку та супроводу

29.1. Метеорологічна радіолокація

радіолокаційна

радіолокаційна та радіонавігаційна радіослужби

EN 55022 IEC 1000-4-3, 10 v/м IEC 1000-4-6 IEC 1000-4-2 IEC 1000-4-5 IEC 1000-3-2

5670-5690 МГц

Т01

30. Радіовипромінювання станцій радіомаяків

морська радіонавігаційна

радіолокаційна та радіонавігаційна радіослужби

план частотних присвоєнь GE85 примітки РР МСЕ 5.73 5.74 рекомендації МСЕ-Р M.631-1 M.823-2 M.1178

283,5-325 кГц

Т01, Д03

31. Супутниковий радіозв'язок

супутникова служба дослідження Землі

радіозв'язок супутникової рухомої та фіксованої радіослужб

 

 

 

2200-2290 МГц

експлуатація земних станцій здійснюється відповідно до Т01, Д01

 

ДСТУ 4162

 

 

8025-8400 МГц

експлуатація земних станцій здійснюється відповідно до Т01, Д01

 

фіксована супутникова

радіозв'язок супутникової рухомої та фіксованої радіослужб

ДСТУ 4162

ДСТУ 3560

EN 301 443

EN 301 447

ITU-R S.1064-1

ITU-R S.726-1

3400-4200 МГц

використовується супутниковими геостаціонарними системами у напрямку космос - Земля. Експлуатація земних станцій здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01

 

ДСТУ 4162

ДСТУ 3560

план фіксованої супутникової служби

(додаток 30B РР МСЕ)

4500-4800 МГц

експлуатація земних станцій у напрямку космос - Земля здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01

 

ДСТУ 4162

ДСТУ 3560

EN 301 443

ITU-R S.524-9

ITU-R S.726-1

ITU-R S.727-2

ITU-R S.728-1

ITU-R S.1064-1

5725-5920 МГц

5925-6725 МГц

використовується супутниковими геостаціонарними системами у напрямку Земля - космос. Експлуатація земних станцій здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01

 

ГСТУ 45.002

ДСТУ 3560

план фіксованої супутникової служби

(додаток 30B РР МСЕ)

6725-7025 МГц

експлуатація земних станцій у напрямку Земля - космос здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01

 

ГСТУ 45.002

ДСТУ 4510

ДСТУ 3560

EN 301 428

ДСТУ ETSI

EN 301 430

план фіксованої супутникової служби

(додаток 30B РР МСЕ)

ERC/DEC/(00)08

10,7-10,95 ГГц

експлуатація земних станцій у напрямку космос - Земля здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01

 

ДСТУ 4510

ДСТУ 3560

EN 301 428

ДСТУ ETSI

EN 301 430

ERC/DEC/(00)08

ITU-R S.727-2

10,95-11,2 ГГц

використовується супутниковими геостаціонарними системами у напрямку космос - Земля. Експлуатація земних станцій здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01

 

план фіксованої супутникової служби

(додаток 30B РР МСЕ)

ERC/DEC/(00)08

11,2-11,45 ГГц

експлуатація земних станцій у напрямку космос - Земля здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01

 

ERC/DEC/(00)08

ITU-R S.727-2

11,45-11,7 ГГц

використовується супутниковими геостаціонарними системами у напрямку космос - Земля. Експлуатація земних станцій здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01

 

ITU-R S.727-2

12,5-12,75 ГГц

використовується супутниковими геостаціонарними системами у напрямку космос - Земля. Експлуатація земних станцій здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01.

Експлуатація VSAT-терміналів, що працюють у мережі, яка побудована за топологією "зірка", здійснюється відповідно до технічних параметрів супутникової мережі, зазначених у дозволі на експлуатацію центральної земної станції цієї мережі згідно з Л02, Д03

 

ДСТУ 3560

ДСТУ ETSI EN 301 430

план фіксованої супутникової служби

(додаток 30B РР МСЕ)

12,75-13,25 ГГц

експлуатація земних станцій у напрямку Земля - космос здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01

 

ДСТУ 3560

EN 301 428

ДСТУ ETSI EN 301 430

ITU-R S.524-9

ITU-R S.726-1

ITU-R S.727-2

ITU-R S.728-1

ITU-R S.1064-1

13,75-14,5 ГГц

використовується супутниковими геостаціонарними системами у напрямку Земля - космос. Експлуатація земних станцій здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01.

Експлуатація VSAT-терміналів, що працюють у смузі радіочастот 13,75 - 14,4 ГГц у мережі, яка побудована за топологією "зірка", здійснюється відповідно до технічних параметрів супутникової мережі, зазначених у дозволі на експлуатацію центральної земної станції цієї мережі згідно з Л02, Д03. Експлуатація пересувних земних станцій супутникової мережі збирання новин здійснюється відповідно до Д03. Можливі обмеження місць (території) встановлення пересувних земних станцій супутникової мережі збирання новин накладаються Генеральним штабом Збройних Сил і заносяться в особливі умови дозволу на експлуатацію

 

 

ДСТУ 3560

план фідерних ліній для радіомовної супутникової служби у смузі 11,7 - 12,5 ГГц

(додаток 30A РР МСЕ)

ECC/DEC/(05)08

ERC/DEC/(00)07

17,3-18,1 ГГц

експлуатація земних станцій у напрямку Земля - космос здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01

 

ДСТУ 4162

ДСТУ ETSI

EN 301 360

ДСТУ ETSI

EN 301 459

ECC/DEC/(05)08

ITU-R S.727-2

ITU-R S.1064-1

18,1-21,2 ГГц

використовується супутниковими геостаціонарними системами у напрямку космос - Земля. Експлуатація земних станцій здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01.

Експлуатація VSAT-терміналів здійснюється відповідно до Л02, Д03 або Л02, Б01

 

 

 

ECC/DEC/(05)08

ITU-R S.524-9

ITU-R S.726-1

ITU-R S.727-2

ITU-R S.728-1

ITU-R S.1064-1

27,5-31 ГГц

використовується супутниковими геостаціонарними системами у напрямку Земля - космос. Експлуатація земних станцій здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01.

Експлуатація VSAT-терміналів здійснюється відповідно до Л02, Д03 або Л02, Б01

 

31.1. Супутниковий радіозв’язок з використанням земних станцій на мобільних платформах (ESOMPs)

фіксована супутникова

радіозв’язок супутникової рухомої та фіксованої радіослужб

EN 303 978

резолюція 156 (ВКР-15)

ITU-R S.1782 ECC/DEC/(13)01

19,7-20,2 ГГц

29,5-30 ГГц

смуги радіочастот 19,7-20,2 ГГц та 29,5-30 ГГц є парними і призначені для використання супутникових геостаціонарних систем у напрямку космос - Земля та Земля - космос відповідно для зв’язку із земними станціями на мобільних платформах (потяг, морське судно, повітряне судно, будь-який інший транспортний засіб), що застосовується як частина супутникової мережі для здійснення обміну інформацією. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д03 або Т01, Д03. Смуги радіочастот можуть використовуватися на борту повітряних суден на висоті понад 3000 м з максимальною еквівалентною ізотропною випромінювальною потужністю до 55 дБм за умови погодження сертифіката літака Державіаслужбою або повітряних суден, які здійснюють транзитні перельоти територією України, - органом країни реєстрації літака відповідно до Б01

32. Рухомий супутниковий радіозв'язок

рухома супутникова

радіозв'язок супутникової рухомої та фіксованої радіослужб

EN 301 721

137,175-137,535 МГц

137,585-137,825 МГц

150-150,05 МГц

використовується низькоорбітальною супутниковою системою ORBCOMM. Абонентські земні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д03

EN 301 426

EN 301 444

EN 301 681

ECC/DEC (02)08

ECC/DEC (02)11

1525-1559 МГц

смуга радіочастот парна із смугою 1626,5-1660,5 МГц. Використовується геостаціонарними супутниковими системами у напрямку космос - Земля. Абонентські земні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д03 або Т01, Д03, або Б01

EN 301 426

EN 301 444

EN 301 681

ITU-R M.548

ECC/DEC (02)08

ECC/DEC (02)11

1626,5- 1660,5 МГц

смуга радіочастот парна із смугою 1525-1559 МГц. Використовується геостаціонарними супутниковими системами у напрямку Земля - космос. Абонентські земні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д03 або Т01, Д03 або Б01

EN 301 441

ERC/DEC (97)03

ERC/DEC (97)05

1610-1626,5 МГц

смуга радіочастот парна із смугою 2483,5-2500 МГц. Використовується низькоорбітальною супутниковою системою GLOBALSTAR у напрямку Земля - космос. Абонентські земні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д03 або Т01, Д03, або Б01

EN 301 441

ERC/DEC (97)03

ERC/DEC (97)05

2483,5-2500 МГц

смуга радіочастот парна із смугою 1610-1626,5 МГц. Використовується низькоорбітальною супутниковою системою GLOBALSTAR у напрямку космос - Земля. Абонентські земні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д03 або Т01, Д03, або Б01

EN 301 426

EN 301 444

EN 301 681

ERC/DEC (97)03

ERC/DEC (97)05

1621,5-1626,5 МГц

використовується низькоорбітальною системою IRIDIUM. Абонентські земні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д03 або Б01

33. Супутниковий радіозв'язок з використанням рухомих повітряних земних станцій

рухома супутникова

радіозв'язок супутникової рухомої та фіксованої радіослужб

ITU-R M.1643

ECC/REPORT 026

14-14,5 ГГц

смуга радіочастот призначена для використання земними станціями супутникового зв'язку повітряних суден системи "Connexion by Boeing" у напрямку повітряне судно - космос на висоті не нижче ніж 3000 метрів та у радіусі не ближче ніж 20 кілометрів від аеропортів Л02, Д03

34. Телеметрія та телеуправління супутникових мереж

служба космічної експлуатації

радіозв'язок супутникової рухомої та фіксованої радіослужб

2025-2110 МГц

2200-2290 МГц

експлуатація земних станцій здійснюється відповідно до Т01, Д01

35. Супутникове радіомовлення

радіомовна супутникова

радіозв'язок супутникової рухомої та фіксованої радіослужб

план радіомовної супутникової служби додаток 30В РР МСЕ

ERC/DEC(00)08

ITU-R BO.790

ITU-R BO.792

11,7-12,5 ГГц

експлуатація приймальних земних станцій супутникового радіомовлення здійснюється відповідно до Б01

36. Багатоканальне наземне телерадіомовлення

радіомовна

радіозв'язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації

технічні умови (технічні специфікації) на обладнання мікрохвильової телерадіоінформаційної системи (МІТРІС; ТРСТРОФІ)

11,7-12,5 ГГц

використання РЕЗ радіомовної служби у смузі радіочастот 11,7- -12,1 ГГц обмежується умовою нестворення радіозавад супутниковому мовленню та максимальною еквівалентною ізотропною випромінюваною потужністю плюс 3 дБВт/канал Д01

37. Аналогове звукове мовлення

радіомовна

передавання звуку залежно від потужності

ГОСТ 13924

ГОСТ 11515

ГОСТ 30338

ГОСТ 30429

статті 5 і 23 РР

МСЕ

угода "Женева-75"

BS.639

BS.703

BS.1386

148,5-283,5 кГц

Д01

ГОСТ 13924

ГОСТ 11515

ГОСТ 30338

ГОСТ 30429

статті 5 і 23 РР

МСЕ

угода "Женева-75"

BS.639

BS.703

BS.1386

526,5- 1606,5 кГц

Д01

ГОСТ 13924

ГОСТ 11515

ГОСТ 30338

ГОСТ 30429

статті 5 і 23 РР

МСЕ

угода "Женева-75"

BS.639

BS.703

2300-2498 кГц

3200-3230 кГц

3950-4000 кГц

4750-4850 кГц

5005-5060 кГц

5950-6200 кГц

7100-7200 кГц

7400-7450 кГц

9400-9900 кГц

11600-12100 кГц

13570-13870 кГц

15100-15800 кГц

17550-17900 кГц

18900-19020 кГц

21450-21850 кГц

25670-26100 кГц

Д01

ГОСТ 13924

ГОСТ 11515

ГОСТ 30338

ГОСТ 30429

угода "Женева-60"

65,9-74 МГц

Д01

ГОСТ 13924

ГОСТ 11515

ГОСТ 30338

ГОСТ 30429

угода "Женева-84"

BS.450

87,5-108 МГц

смуга радіочастот 87,5-108 МГц призначена для використання РЕЗ радіомовної служби за умови нестворення радіозавад діючим РЕЗ повітряної радіонавігаційної і рухомої радіослужб у смузі радіочастот 108- 174 МГц Д01

37.1. Цифрове наземне звукове мовлення стандарту T-DAB

радіомовна

передавання звуку залежно від потужності

EN 300 401

ETSI EN 302 077-1

ETSI EN 302 077-2

ETSI EN 303 345

регіональна угода “Женева-06”

ITU-R BS.1660-7

174-230 МГц

смуга радіочастот 174-230 МГц призначена для використання РЕЗ радіомовної служби за умови нестворення радіозавад діючим РЕЗ спеціальних користувачів Д01

37.2. Цифрове наземне звукове мовлення стандарту DRM

радіомовна

передавання звуку залежно від потужності

IEC 62272-1

угода “Женева-75” ITU-R BS.1514

ITU-R BS.1615

ECC Report 117

148,5-283,5 кГц

526,5-1606,5 кГц

2300-2498 кГц

3200-3230 кГц

3950-4000 кГц

4750-4850 кГц

5005-5060 кГц

5950-6200 кГц

7100-7200 кГц

7400-7450 кГц

9400-9900 кГц

11600-12100 кГц

13570-13870 кГц

15100-15800 кГц

17550-17900 кГц

18900-19020 кГц

21450-21850 кГц

25670-26100 кГц

модифікація (переведення у цифровий формат) існуючих аналогових частотних присвоєнь РЕЗ відповідно до угоди “Женева-75” здійснюється без узгодження частотних присвоєнь, якщо рівень потужності РЕЗ стандарту DRM на 7 дБ нижчий від зазначеного в угоді. Нові частотні присвоєння РЕЗ стандарту DRM загальних користувачів не повинні створювати неприпустимих радіозавад діючим РЕЗ спеціальних користувачів та вимагати захисту від них, якщо інше не буде визначено в узгодженні Д01

38. Аналогове телевізійне мовлення

радіомовна

передавання та ретрансляція телевізійного зображення залежно від потужності

ДСТУ 3837 ГОСТ 20532

ДСТУ 3836 ГОСТ 30338

статті 5 і 23 РР МСЕ угода “Стокгольм-61” ВТ.417 ВТ.655 ВТ.1439

48,5-66 МГц

смуга радіочастот 48,5-48,975 МГц розподілена між загальними та спеціальними користувачами відповідно до примітки У092 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України. 31,25-39,25 МГц є смугою проміжних радіочастот телевізійних приймачів (31,5 МГц - звукового супроводу; 38 МГц - зображення). Присвоєння радіочастот засобам аналогового телевізійного мовлення не здійснюється Д01

30 березня 2018 р.

ДСТУ 3837 ГОСТ 20532

ДСТУ 3836 ГОСТ 30338

статті 5 і 23 РР МСЕ ВТ.417 ВТ.655 ВТ.1439

76-84 МГц

смуга радіочастот 76-84 МГц призначена для використання РЕЗ аналогового телевізійного мовлення. Присвоєння радіочастот засобам аналогового телевізійного мовлення не здійснюється Д01

30 березня 2018 р.

ДСТУ 3837 ГОСТ 20532

ДСТУ 3836 ГОСТ 30338

статті 5 і 23 РР МСЕ угода “Сток гольм-61” ВТ.417 ВТ.655 ВТ.1439

84-100 МГц

смуга радіочастот 84-100 МГц призначена для використання РЕЗ аналогового телевізійного мовлення. Присвоєння радіочастот засобам аналогового телевізійного мовлення не здійснюється Д01

30 березня 2018 р.

ДСТУ 3837 ГОСТ 20532

ДСТУ 3836 ГОСТ 30338

статті 5 і 23 РР МСЕ угода “Женева-06” ВТ.417 ВТ.655 ВТ.1439

174-230 МГц

смуга радіочастот 174-230 МГц призначена для використання РЕЗ аналогового телевізійного мовлення. Присвоєння радіочастот засобам аналогового телевізійного мовлення не здійснюється. РЕЗ аналогового телевізійного мовлення не повинні вимагати захисту і створювати завади РЕЗ цифрового наземного телевізійного мовлення, які впроваджуються відповідно до угоди “Женева-06” Д01

30 березня 2018 р.

ДСТУ 3837 ГОСТ 20532

ДСТУ 3836 ГОСТ 30338

статті 5 і 23 РР МСЕ угода “Женева-06” ВТ.417 ВТ.655 ВТ.1439

470-694 МГц

смуга радіочастот 470-694 МГц призначена для використання РЕЗ аналогового телевізійного мовлення. Смуга радіочастот 625-650 МГц може використовуватися телеметричною апаратурою за умови нестворення радіозавад прийманню телебачення. Смуга радіочастот 638-694 МГц може використовуватися засобами радіонавігації до кінця строку їх експлуатації. Розроблення нових засобів, несумісних із телебаченням у такій смузі, не дозволяється. Присвоєння радіочастот засобам аналогового телевізійного мовлення не здійснюється. РЕЗ аналогового телевізійного мовлення не повинні вимагати захисту і створювати завади РЕЗ цифрового наземного телевізійного мовлення, які впроваджуються відповідно до угоди “Женева-06” Д01

30 березня 2018 р.

ДСТУ 3837 ГОСТ 20532

ДСТУ 3836 ГОСТ 30338

статті 5 і 23 РР МСЕ угода “Женева-06” ВТ.417 ВТ.655 ВТ.1439

694-790 МГц

смуга радіочастот 694-790 МГц призначена для використання РЕЗ аналогового телевізійного мовлення та може використовуватися засобами радіонавігації до кінця строку їх експлуатації. Розроблення нових засобів, несумісних із телебаченням у такій смузі, не дозволяється. Присвоєння радіочастот засобам аналогового телевізійного мовлення не здійснюється. РЕЗ аналогового телевізійного мовлення не повинні вимагати захисту і створювати завади РЕЗ цифрового наземного телевізійного мовлення, які впроваджуються відповідно до угоди “Женева-06” Д01

30 березня 2018 р.

ДСТУ 3837 ГОСТ 20532

ДСТУ 3836 ГОСТ 30338

статті 5 і 23 РР МСЕ угода “Женева-06” ВТ.417 ВТ.655 ВТ.1439

790-862 МГц

смуга радіочастот 790-862 МГц призначена для використання РЕЗ аналогового телевізійного мовлення. Розроблення нових засобів, несумісних із телебаченням у такій смузі, не дозволяється. Присвоєння радіочастот засобам аналогового телевізійного мовлення не здійснюється. РЕЗ аналогового телевізійного мовлення не повинні вимагати захисту і створювати завади РЕЗ цифрового наземного телевізійного мовлення, які впроваджуються відповідно до угоди “Женева-06” Д01

30 березня 2018 р.

38.1. Цифрове наземне телевізійне мовлення стандарту DVB-T

радіомовна

передавання телевізійного зображення залежно від потужності

ДСТУ EN 300 744

ДСТУ EN 300 744

ДСТУ ETSI EN 300 468

ДСТУ ETSI TR 101 290

статті 5 і 23 РР

МСЕ

ВТ.1306

ВТ.1368

регіональна угода Женева-06

174-230 МГц

470-822 МГц

846-862 МГц

Д01

39. Передавання телевізійних репортажів з місця подій

рухома

інший вид радіозв'язку

ENG/OB

EN 301 751

ITU-RF.283

ERC/REC 25-10

2200-2290 МГц

смуга радіочастот використовується телевізійними репортажними станціями, максимальна еквівалентна ізотропна випромінювальна потужність яких не перевищує 6 дБВт Т01, Д02

ENG/OB

EN 301 751

21,2-21,4 ГГц

Т01, Д02

рухома, за винятком повітряної рухомої

інший вид радіозв'язку

8400-8500 МГц

смуга радіочастот використовується діючими радіорелейними станціями. Присвоєння радіочастот припиняється з 1 вересня 2006 року Т01, Д02

1 січня 2010 р.

7550-7750 МГц

смуга радіочастот використовується телевізійними репортажними станціями, максимальна еквівалентна ізотропна випромінювальна потужність яких не перевищує 6 дБВт. Присвоєння радіочастот припиняється з 1 вересня 2006 року Т01, Д02

1 січня 2010 р.

сухопутна рухома

інший вид радіозв'язку

EN 301 751

8550-8650 МГц

смуга радіочастот використовується діючими радіорелейними станціями. Присвоєння радіочастот припиняється з 1 вересня 2006 року Т01, Д02

1 січня 2010 р.

40. Безпроводові аудіозастосування

радіомовна

передавання звуку залежно від потужності

ГОСТ 30318

ГОСТ 30338

норми 18-85

89,9-90,2 МГц

смуга радіочастот призначена для передавання звуку телевізійного мовлення потужністю випромінювання до 10 мВт Б01

малопотужні радіозастосування

радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб

EN 301 357

EN 300 220

ГОСТ 30318

ГОСТ 30338

норми 18-85

ERC/DEC(01)18

ERC/REC 70-03

863-865 МГц

Д03 або Б01

41. Радіомікрофони

радіомовна

передавання звуку залежно від потужності

EN 300 422

66-74 МГц

87,5-92 МГц

100-108 МГц

174,4-174,6 МГц

174,9-175,1 МГц

Б01

малопотужні радіозастосування

передавання звуку залежно від потужності

EN 300 422

ГОСТ 30318

ГОСТ 30338

норми 18-85

ERC/REC 70-03

30,01-47 МГц

смуга радіочастот використовується загальними користувачами відповідно до примітки У092 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України Д03 або Б01

EN 300 422

ERC/REC 70-03

174-216 МГц

470-862 МГц

використання РЕЗ здійснюється за умови нестворення радіозавад іншим РЕЗ, що працюють у цих смугах радіочастот Б01

42. Телеметрія та радіодистанційне керування

малопотужні радіозастосування

EN 300 330-1

EN 300 330-2

ERC/DEC (01)01

ERC/REC 70-03 діапазони 22b, 27c додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС

6765-6795 кГц

13,553- 13,567 МГц

напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м Б01

EN 300 220-1

EN 300 220-2

ERC/DEC (01)03

ERC/REC 70-03 діапазон 35 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС

40,66-40,7 МГц

смуга радіочастот використовується загальними користувачами відповідно до примітки У092 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України. Максимальна випромінювана потужність до 10 мВт Б01

EN 300 220-1

EN 300 220-2

ECC/DEC (04)02

ERC/REC 70-03 діапазони 44a, 44b, 45a, 45b, 45c додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС

433,04-434,79 МГц

максимальна випромінювана потужність до 10 мВт Б01

EN 300 220-1

EN 300 220-2

ERC/DEC (01)04

ERC/REC 70-03 діапазон 48 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС

868-868,6 МГц

максимальна випромінювана потужність до 25 мВт Б01

EN 300 440-1

EN 300 440-2

ERC/REC 70-03 діапазон 57a додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС

2400-2483,5 МГц

максимальна еквівалентна ізотропна випромінювана потужність до 10 мВт Б01

EN 300 440-1

EN 300 440-2

ERC/REC 70-03 діапазон 61 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС

5725-5875 МГц

максимальна еквівалентна ізотропна випромінювана потужність до 25 мВт Б01

EN 300 440-1

EN 302 372-1

EN 300 440-2

EN 302 372-2

ERC/REC 70-03

10,51-10,54 ГГц

максимальна потужність передавача до 10 мВт Д03 або Б01

43. Радіовизначення місцезнаходження об'єктів

малопотужні радіозастосування

радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб

EN 300 718

ГОСТ 30318

ГОСТ 30338

норми 18-85

ECC/DEC(04)01

ERC/REC 70-03

457 кГц

Б01

EN 300 220

ГОСТ 30318

ГОСТ 30338

норми 18-85

ERC/DEC(01)09

ERC/REC 70-03

868,6-868,7 МГц

Д03 або Б01

EN 300 220

ГОСТ 30318

ГОСТ 30338

норми 18-85

ERC/DEC (97)06

ERC/REC 70-03

869,2- 869,25 МГц

Д03 або Б01

44. Радіокерування моделями

малопотужні радіозастосування

радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб

EN 300 220

ГОСТ 30318

ГОСТ 30338

норми 18-85

ERC/DEC(01)10

ERC/REC 70-03

26995 кГц

27045 кГц

27095 кГц

27145 кГц

27195 кГц

Д03 або Б01

EN 300 220

ГОСТ 30318

ГОСТ 30338

норми 18-85

ERC/DEC(01)11

ERC/REC 70-03

34,995- 35,225 МГц

Д03 або Б01

EN 300 220

ГОСТ 30318

ГОСТ 30338

норми 18-85

ERC/DEC(01)10 ERC/REC 70-03

40 МГц

Б01

EN 300 220

ГОСТ 30318

ГОСТ 30338

норми 18-85

ERC/DEC(01)12 ERC/REC 70-03

40,665 МГц

Д03 або Б01

EN 300 220

ГОСТ 30318 ГОСТ 30338 норми 18-85

ERC/DEC(01)10

ERC/REC 70-03

40,675 МГц

40,685 МГц

40,695 МГц

49 МГц

Д03 або Б01

45. Індуктивні радіозастосування

малопотужні радіозастосування

EN 300 330-1

EN 300 330-2

ДСТУ ETSI EN 300 330-2:2015

ERC/REC 70-03 діапазон 1 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС

9-59,75 кГц

напруженість магнітного поля 72 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м

ERC/REC 70-03 діапазон 3 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС

59,75-60,25 кГц

напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м

ERC/REC 70-03 діапазон 4 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС

60,25-74,75 кГц

напруженість магнітного поля 72 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м

ERC/REC 70-03 діапазон 5 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС

74,75-75,25 кГц

напруженість магнітного поля 72 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м

ERC/REC 70-03 діапазон 6 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС

75,25-77,25 кГц

напруженість магнітного поля 72 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м

ERC/REC 70-03 діапазон 7 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС

77,25-77,75 кГц

напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м

ERC/REC 70-03 діапазон 8 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС

77,75-90 кГц

напруженість магнітного поля 72 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м

ERC/REC 70-03 діапазон 9 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС

90-119 кГц

напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м

ERC/REC 70-03 діапазон 10 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС

119-128,6 кГц

напруженість магнітного поля 66 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м

ERC/REC 70-03 діапазон 11 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС

128,6-129,6 кГц

напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м

ERC/REC 70-03 діапазон 12 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС

129,6-135 кГц

напруженість магнітного поля 66 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м

ERC/REC 70-03 діапазон 13 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС

135-140 кГц

напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м

ERC/REC 70-03 діапазон 14 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС

140-148,5 кГц

напруженість магнітного поля 37,7 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м

ERC/REC 70-03 діапазон 15 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС

148,5-5000 кГц

напруженість магнітного поля мінус 15 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м у будь-якій смузі 10 кГц. Для систем, що працюють із смугою пропускання більше ніж 10 кГц, загальна напруженість поля мінус 5 дБмкА/м на відстані 10 м. Пристрої радіочастотної ідентифікації (RFID) застосовуються тільки у смузі радіочастот 400-600 кГц

ERC/REC 70-03 діапазон 20 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС

3155-3400 кГц

напруженість магнітного поля 13,5 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м

ERC/REC 70-03 діапазон 21 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС

5000-30000 кГц

напруженість магнітного поля мінус 20 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м у будь-якій смузі 10 кГц. Для систем, що працюють із смугою пропускання більше ніж 10 кГц, загальна напруженість поля мінус 5 дБмкА/м на відстані 10 м

ERC/REC 70-03 діапазон 22а додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС

6765-6795 кГц

напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м

ERC/REC 70-03 діапазон 24 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС

7400-8800 кГц

напруженість магнітного поля 9 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м

ERC/REC 70-03 діапазон 25 додатка до рішення ЄК 2013/ 752/ЕС

10200-11000 кГц

напруженість магнітного поля 9 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м

ERC/REC 70-03 діапазон 27а додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС

13553-13567 кГц

напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м

ERC/REC 70-03 діапазон 28а додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС

26957-27283 кГц

напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м

ETSI EN 302 208-1

ETSI EN 302 208-2

ERC/REC 70-03

865-869 МГц

експлуатація обладнання здійснюється всередині приміщення відповідно до Б01, якщо еквівалентна ізотропна випромінювальна потужність не перевищує 100 мВт (20 дБм) Т01, Д02

46. Радіопереговорні пристрої

малопотужні радіозастосування

радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб

EN 300 220

ГОСТ 30318

ГОСТ 30338

норми 18-85

433,05-434,79 МГц

Б01

47. Медичні радіоімплантанти

малопотужні радіозастосування

радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб

EN 301 839

ГОСТ 30318

ГОСТ 30338

норми 18-85

ERC/DEC (01)17

ERC/REC 70-03

402-405 МГц

Б01

EN 300 220

ГОСТ 30318

ГОСТ 30338

норми 18-85

ERC/REC 70-03

30-37,5 МГц

Б01

EN 300 330

ERC/REC 70-03

9-600 кГц

смуга радіочастот використовується загальними користувачами відповідно до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України Б01

48. Промислові, наукові, медичні та побутові випромінювальні пристрої

малопотужні радіозастосування

радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб

ITU-R SM.1056 SM.2180

16,7-19,4 кГц

промислові випромінювальні пристрої Д03 або Б01

20,4-23,7 кГц

40-48 кГц

59-70 кГц

72-74 кГц

429-451 кГц

871-889 кГц

1720-1800 кГц

2610-2650 кГц

промислові, наукові та медичні випромінювальні пристрої Д03 або Б01

примітка РР МСЕ 5.138

ITU-R SM.1056

6767-6794 кГц

5150-5410 кГц

промислові, наукові та медичні випромінювальні пристрої Д03 або Б01

примітка РР МСЕ 5.150

ITU-R SM.1056

13424-13696 кГц

промислові випромінювальні пристрої Д03 або Б01

примітка РР МСЕ 5.150

ITU-R SM.1056

13553,2-13566,8 кГц

наукові та медичні випромінювальні пристрої Д03 або Б01

примітка РР МСЕ 5.150

ITU-R SM.1056

26850-27390 кГц

промислові випромінювальні пристрої Д03 або Б01

примітка РР МСЕ 5.150

ITU-R SM.1056

26957-27283 кГц

наукові та медичні випромінювальні пристрої Д03 або Б01

ITU-R SM.1056

SM.2180

40,3-41,1 МГц

промислові та наукові випромінювальні пристрої. Використання такої смуги радіочастот загальними користувачами здійснюється відповідно до примітки У092 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України Д03 або Б01

примітка РР МСЕ 5.150

ITU-R SM.1056

40,66-40,7 МГц

медичні випромінювальні пристрої. Використання такої смуги радіочастот загальними користувачами здійснюється відповідно до примітки У092 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України Д03 або Б01

ITU-R SM.1056 SM.2180

80,6-82,2 МГц

промислові випромінювальні пристрої Д03 або Б01

примітка РР МСЕ 5.150

ITU-R SM.1056

433,05-433,79 МГц

5725-5875 МГц

24-24,05 ГГц

41,3-43,4 ГГц

45-47,4 ГГц

47,2-49,6 ГГц

промислові, наукові та медичні випромінювальні пристрої Д03 або Б01

примітка РР МСЕ 5.150

ITU-R SM.1056 SM.2180

2400-2500 МГц

промислові, наукові, медичні та побутові випромінювальні пристрої Д03 або Б01

49. Радіолокаційні вимірювання

малопотужні радіозастосування

радіолокація

EN 300 440

35-37,5 ГГц

смуга радіочастот використовується для вимірювання рівня заповнення закритих ємностей Б01

радіолокація

EN 300 091

T/R 70-03

EСС/DEC(02)01

76-77 ГГц

смуга використовується для здійснення контролю дистанції між транспортними засобами Б01

50. Радіолокаційне зондування ґрунту

малопотужні радіозастосування

радіолокаційна та радіонавігаційна радіослужби

150 МГц

250 МГц

500 МГц

700 МГц

900 МГц

Д03 або Б01

51. Аматорський радіозв'язок

аматорська

аматорський радіозв'язок

 

EN 301 783

 

135,7-137,8 кГц

1850-2000 кГц

10100-10150 кГц

50,08-50,28 МГц

5650-5670 МГц

10,1-10,15 ГГц

75,5-77,5 ГГц

79-81 ГГц

122,25-123 ГГц

136-141 ГГц

241-248 ГГц

упроваджується на вторинній основі відповідно до Регламенту аматорського радіозв'язку України

Д03

 

7000-7100 кГц

14000-14250 кГц

21000-21450 кГц

24890-24990 кГц

28-29,7 МГц

144-146 МГц

24-24,05 ГГц

47-47,2 ГГц

77,5-78 ГГц

134-136 ГГц

248-250 ГГц

упроваджується на первинній основі відповідно до Регламенту аматорського радіозв'язку України

Д03

 

1810-1850 кГц

3500-3800 кГц

7100-7200 кГц

14250-14350 кГц

18068-18168 кГц

430-440 МГц

упроваджується на первинній основі сумісно з іншими радіослужбами відповідно до Регламенту аматорського радіозв'язку України

Д03

 

52. Аматорський супутниковий радіозв'язок

аматорська супутникова

аматорський супутниковий радіозв'язок

 

 

ERC/REC 74-01

(додаток 6)

7000-7100 кГц

14000-14250 кГц

18068-18168 кГц

21000-21450 кГц

24890-24990 кГц

28-29,7 МГц

144-146 МГц

435-438 МГц

24-24,05 ГГц

47-47,2 ГГц

77,5-78 ГГц

134-136 ГГц

248-250 ГГц

упроваджується на первинній основі відповідно до Регламенту аматорського радіозв'язку України

Д03

 

5660-5670 МГц (Земля - космос)

5830 - 5850 МГц

(космос - Земля)

75,5-77,5 ГГц

78-79 ГГц

79-81 ГГц

(космос - Земля)

136-141 ГГц

241-248 ГГц

упроваджується на вторинній основі відповідно до Регламенту аматорського радіозв'язку України

Д03

 

52.1. Безпроводове забезпечення заходів загальнодержавного або міжнародного рівня

фіксована, рухома

ECC Report 204

ECC Report 219

ERC/REC 25-10

рішення Комісії ЄС 2016/339

CEPT Report 52

резолюція 229 МСЕ-Р

ECC/REP 76

30,01-48,975 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,74 МГц

448,14-694 МГц

2010-2025 МГц

2100-2110 МГц

2200-2290 МГц

2300-2400 МГц

2400-2500 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

6,4-7,85 ГГц

8,025-8,5 ГГц

21,2-23,6 ГГц

47,2-50,2 ГГц

смуги радіочастот використовуються на території проведення заходу. Експлуатація РЕЗ електронного збору новин та PMSE дозволяється за умови нестворення радіозавад іншим РЕЗ, що працюють у цих смугах радіочастот. Смуга радіочастот 33-48,975 МГц використовується відповідно до примітки У092 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України Д04

рухома

150,05-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

413-420 МГц

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,74 МГц

448,14-470 МГц

смуги радіочастот використовуються на території проведення заходу для організації радіомереж ультра-короткохвильового або транкінгового радіозв’язку із застосуванням базової станції з потужністю випромінювання до 20 Вт. Експлуатація РЕЗ дозволяється за умови нестворення радіозавад іншим РЕЗ, що працюють у цих смугах радіочастот. Смуги радіочастот 413-420 МГц і 423-430 МГц використовуються переважно як парні. Смуги радіочастот 150,05-168,5 МГц використовуються переважно відповідно до додатка 2 Д04

440-442,125 МГц

442,525-446 МГц

446,4-447,725 МГц

448,15-470 МГц

смуги радіочастот використовуються на території проведення заходу для організації безпосереднього або конвенціонального зв’язку з потужністю випромінювання ношених станцій до 1 Вт, вожених - до 5 Вт. Експлуатація РЕЗ дозволяється за умови нестворення радіозавад іншим РЕЗ, що працюють у цих смугах радіочастот Д04

радіомовна, малопотужні радіозастосування

рішення Комісії ЄС 2014/641/EU

ERC/RЕС 70-03

ERC/REC 25-10

174-230 МГц

470-694 МГц

694-790 МГц

821-832 МГц

1785-1804,8 МГц

смуги радіочастот використовуються на території проведення заходу. Експлуатація РЕЗ PMSE дозволяється за умови нестворення радіозавад іншим РЕЗ, що працюють у цих смугах радіочастот Д04

фіксована супутникова, рухома супутникова

CEPT/ERC/REC 13-03

CEPT/ERC/REC 11-01

ECC/DEC/(05)10

1525-1559 МГц

1610,6-1660,5 МГц

2483,5-2500 МГц

3400-4200 МГц

4500-4800 МГц

5725-5920 МГц

5925-7025 МГц

10,7-11,7 ГГц

12,5-13,25 ГГц

13,75-14,5 ГГц

17,3-21,2 ГГц

27,5-31 ГГц

смуги радіочастот використовуються на території проведення заходу. Експлуатація РЕЗ дозволяється за умови нестворення радіозавад іншим РЕЗ, що працюють у цих смугах радіочастот. Можливі обмеження місць (території) встановлення пересувних земних станцій супутникової мережі збирання новин (VSAT-терміналів та SNG) визначаються Генеральним штабом Збройних Сил і зазначаються в особливих умовах дозволу на експлуатацію Д04

фіксована

ERC/REC 12-09

ECC/REC/(09)01

57-64 ГГц

РЕЗ використовуються в режимі “точка-точка” за умови нестворення радіозавад іншим РЕЗ, що працюють у цих смугах радіочастот Д04

ECC/REC/(05)07

ECC Report 124

ITU-R RA.1031-2

резолюція 750 (ВКР-12)

74-76 ГГц

84-86 ГГц

РЕЗ використовуються в режимі “точка-точка” за умови нестворення радіозавад іншим РЕЗ, що працюють у цих смугах радіочастот Д04

Радіотехнології, які застосовуються спеціальними користувачами

53. Середньохвильовий радіозв'язок

повітряна рухома

325-525 кГц

2182 кГц

2850-22000 кГц

54. Короткохвильовий радіозв'язок

морська рухома

1,5-24 МГц

рухома

0,15-32 МГц

повітряна рухома

2-30 МГц

55. Ультракороткохвильовий радіозв'язок

морська рухома

 

 

 

100-399,975 МГц

 

 

рухома

 

MPT-1327 Smart

Trunk Pocsag

 

20-645 МГц

 

 

APCO 25

DMR

NXDN

 

20-174 МГц

230-450 МГц

 

 

повітряна рухома

 

 

 

 

 

 

20-60 МГц

100-400 МГц

406 МГц

451,125-452,825 МГц

461,125-462,825 МГц

1525-1559 МГц

1626,5-1660,5 МГц

 

 

 

 

 

 

56. Транкінговий радіозв'язок

рухома

 

TETRA

POL

TETRA

APCO 25

ERC/REC

T/R 25-08

380,875-393,95 МГц

394,95-400,05 МГц

введення у дію РЕЗ спеціальних користувачів у смугах радіочастот загального користування здійснюється за погодженням із НКРЗІ та за умови забезпечення електромагнітної сумісності з діючими і запланованими РЕЗ загальних користувачів

Pocsag Smart

Trunk II

TETRA

POL

TETRA

APCO 25

DMR

NXDN

ERC/REC

T/R 25-08

144-174 МГц

403-430 МГц

442,125-442,525 МГц

447,74-448,14 МГц

рухома, за винятком повітряної рухомої

 

TETRA

POL

TETRA

APCO 25

DMR

NXDN

ERC/REC

T/R 25-08

400,15-413 МГц

420-423 МГц

442,125-442,525 МГц

447,74-448,14 МГц

57. Радіолокація

радіолокаційна

150-1750 кГц

100-219 МГц

220-335,4 МГц

400-1433 МГц

735-745 МГц

1029-1031 МГц

1089-1091 МГц

1249-1351 МГц

1575-2543 МГц

2625-3387 МГц

3900-4200 МГц

8880-9600 МГц

35,9-36 ГГц

ГУРЧ-98

ГУРЧ-99

4,45-35,7 ГГц

57.1. Метеорологічна радіолокація

радіолокаційна

EN 55022 IEC 1000-4-3, 10 v/м IEC 1000-4-6 IEC 1000-4-2 IEC 1000-4-5 IEC 1000-3-2

5670-5690 МГц

58. Радіонавігація

радіонавігаційна

0,15-1,352 МГц

75 МГц

100-399,975 МГц

59. Повітряна радіонавігація

повітряна радіонавігаційна

100 кГц

150-1750 кГц

1,85-1,95 МГц

10,2-13,6 МГц

74,8-75,2 МГц

4200-4400 МГц

4450-10345 МГц

13250-13400 МГц

ГУРЧ - 96

100-2672 МГц

60. Радіозв'язок у системі передавання даних

рухома

2232- 2300 МГц

4800- 5000 МГц

5500- 5670 МГц

5690- 5920 МГц

61. Радіорелейний зв'язок

рухома

52-645 МГц

1300-1400 МГц

2200-2300 МГц

3456-3814 МГц

5260-5670 МГц

5480-5580 МГц

5689-6179 МГц

12,0-13,5 ГГц

NATO III+

1300-1427 МГц

1497,5-1710 МГц

2170-2300 МГц

2483,5-2500 МГц

ГУРЧ-97

ГУРЧ-99

1500-2000 МГц

7100-8400 МГц

1900-2700 МГц

у смузі радіочастот 1920-2170 МГц видача дозволів на експлуатацію РЕЗ припиняється з початку конверсії

ГУРЧ-98

14,4-15,4 ГГц

36-37,5 ГГц

62. Фіксований радіозв'язок

фіксована

1,5-60 МГц

146-174 МГц

403-430 МГц

2000 МГц

400-2440 МГц

9370 МГц

63. Тропосферний зв'язок

рухома

476-525 МГц

576-626 МГц

NATO IV

4435-4555 МГц

4630-4750 МГц

64. Супутниковий радіозв'язок

рухома супутникова

406-406,1 МГц

1500-15000 МГц

фіксована супутникова

10950-11200 МГц 12500-12750 МГц 14000-14500 МГц

радіомовна супутникова

12250-12500 МГц

64.1. Супутниковий радіозв’язок з використанням земних станцій на мобільних платформах (ESOMPs)

фіксована супутникова

резолюція 156 (ВКР-15)

ITU-R S.1782 ECC/DEC/ (13)01

19,7-20,2 ГГц

використовується геостаціонарними супутниковими системами у напрямку космос - Земля для зв’язку із земними станціями на мобільних платформах (потяг, морське судно, повітряне судно, будь-який інший транспортний засіб), що застосовується як частина супутникової мережі для здійснення обміну інформацією

29,5-30 ГГц

використовується земними станціями супутникового зв’язку на мобільних платформах (потяг, морське судно, повітряне судно, будь-який інший транспортний засіб), що застосовується як частина супутникової мережі для здійснення обміну інформацією у напрямку Земля - космос

65. Спеціальна радіотехнологія

рухома

1,5-1000 МГц

1025-1150 МГц

1,3-31 ГГц

66. Аналогове звукове мовлення

радіомовна

526,5- 1606,5 кГц

66-74 МГц

87,5-108 МГц

67. Аналогове телевізійне мовлення

радіомовна

174-230 МГц

РОЗДІЛ II. Перспективні для впровадження радіотехнології

Назва радіотехнології

Базові стандарти

Радіослужба, якою планується використання радіотехнології

Смуга радіочастот

Особливості впровадження радіотехнологій

Початок впровадження

Радіотехнології, які плануються для застосування загальними користувачами

{Позицію 1 розділу II виключено на підставі Постанови КМ № 367 від 14.02.2017}

{Дію окремих положень позиції 2 розділу II зупинено в частині встановлення початку впровадження цифрового наземного телевізійного мовлення стандарту DVB-T у смузі радіочастот 822-846 МГц з 1 січня 2016 року згідно з Указом Президента № 1093/2008 від 27.11.2008 - указ втратив чинність на підставі Указу Президента № 259/2009 від 22.04.2009}

2. Цифрове наземне телевізійне мовлення стандарту DVB-T

ETSI 302 296

ДСТУ 4215

ДСТУ ETSI EN 300 468

ДСТУ ETSI TR 101 290

ДСТУ EN 300 744

радіомовна

822-846 МГц

1 січня 2016 р.

3. Цифрове наземне радіомовлення стандарту T-DAB

EN 300 401

радіомовна

174-230 МГц

1452-1479,5 МГц

1 липня 2006 р.

4. Цифровий стільниковий радіозв'язок CDMA-450

IMT-MC-450 EV-DO

рухома

457,1-459,6 МГц

467,1-469,6 МГц

К01

1 січня 2010 р.

5. Цифровий стільниковий радіозв'язок E-GSM

E-GSM

рухома, за винятком повітряної рухомої

880-890 МГц

925-935 МГц

К01

1 липня 2006 р.

6. Цифровий стільниковий радіозв'язок R-GSM

R-GSM

рухома, за винятком повітряної рухомої

876-880 МГц

921-925 МГц

К01

1 січня 2008 р.

7. Широкосмуговий радіодоступ

ІЕЕЕ 802.16

фіксована, рухома

3600-3800 МГц

К01

1 січня 2015 р.

5690-5725 МГц

5725-5850 МГц

10,15-10,3 ГГц

10,5-10,65 ГГц

К01

1 січня 2009 р.

7.1. Надширокосмуговий радіодоступ

EN 302 065

EN 302 500-2

малопотужні радіозастосування

3,1-4,8 ГГц

6-9 ГГц

потребує визначення технічних параметрів і вимог до РЕЗ надширокосмугового радіодоступу з метою виявлення можливості використання на бездозвільній основі з урахуванням наявності смуг спеціального користування

8. Супутникова радіонавігація

TR 102 168

TS 101 528

радіонавігаційна супутникова

1164-1215 МГц

1260-1300 МГц

1559-1610 МГц

тільки приймальне обладнання системи GALILEO К01

1 січня 2008 р.

радіонавігаційна супутникова

1242,9375-1251,25 МГц

1598,0625-1608,75 МГц

тільки приймальне обладнання системи ГЛОНАСС К01

1 січня 2009 р.

радіонавігаційна супутникова

1176,45 МГц

1227,6 МГц

1575,42 МГц

тільки приймальне обладнання системи GPS К01

1 січня 2008 р.

8.1. Супутниковий радіозв'язок

 

служба космічних досліджень

7145-7235 МГц

8400-8500 МГц

потребує дослідження спільного використання смуг радіочастот з радіотехнологіями спеціального користування

9. Цифровий стільниковий радіозв'язок IMT-2000 (UMTS)

IMT-2000 (UMTS/TDD)

рухома

1900-1920 МГц

К01

1 січня 2009 р.

9.1. Цифровий стільниковий радіозв'язок CDMA-2000

TIA/EIA/IS-95

TIA/EIA/IS-97

CDMA-2000-1x

фіксована, рухома

1900-1920 МГц

1980-2000 МГц

К01

1 липня 2007 р.

9.2. Аматорський радіозв'язок

EN 301 783

аматорська

1240-1300 МГц

2300-2450 МГц

5670-5850 МГц

10-10,1 ГГц

10,15-10,5 ГГц

78-79 ГГц

смуги радіочастот потребують дослідження їх подальшого використання аматорською радіослужбою на вторинній основі та визначення умов електромагнітної сумісності з РЕЗ спеціального користування

9.3. Аматорський супутниковий радіозв'язок

 

аматорська супутникова

2400-2450 МГц

5650-5660 МГц

(Земля - космос)

122,25-123 ГГц

смуги радіочастот потребують дослідження їх подальшого використання аматорською супутниковою радіослужбою на вторинній основі

 

9.4. Радіорелейний зв'язок

 

фіксована

94,1-100 ГГц

102-105 ГГц

106,5-109,5 ГГц

111,8-113 ГГц

130-134 ГГц

141-148,5 ГГц

необхідні подальші дослідження сумісного використання смуг радіочастот різними радіослужбами з урахуванням результатів ВКР-15

 

{Позицію 9.5 розділу II виключено на підставі Постанови КМ № 295 від 14.05.2015}

{Позицію 9.6 розділу II виключено на підставі Постанови КМ № 295 від 14.05.2015}

9.7. Міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок ІМТ

рекомендація ITU-R M.2012 (LTE-Advanced)

рухома, рухома, за винятком повітряної рухомої

791-821 МГц

832-862 МГц

880-915 МГц

925-960 МГц

1710-1785 МГц

1805-1880 МГц

1920-1980 МГц

2110-2170 МГц

2300-2400 МГц

видача ліцензій на користування радіочастотним ресурсом із використанням зазначеної радіотехнології разом із можливістю використання інших радіотехнологій у конкретних смугах у межах зазначених смуг радіочастот проводиться на конкурсних або тендерних засадах за умови їх вивільнення існуючими користувачами та за результатами відповідних досліджень

1 січня 2018 р.

Радіотехнології, які плануються для застосування спеціальними користувачами

10. Цифровий короткохвильовий радіозв'язок

рухома

1,5-30 МГц

К01, К02

1 січня 2007 р.

11. Цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок

рухома

30-110 МГц

К01, К02

1 січня 2007 р.

12. Цифровий радіозв'язок MIL-STD-810

рухома

1,6-59,99 МГц

К01, К02

1 січня 2011 р.

13. Цифрова безпроводова телефонія

рухома

149-150 МГц

162,75-163,2 МГц

168,5-174 МГц

299,6-300 МГц

300,525-301,125 МГц

305,825-307,0375 МГц

308-312 МГц

335,4-336 МГц

336,525-337,125 МГц

341,825-343,0375 МГц

344-344,4 МГц

1 січня 2016 р.

14. Аналогова безпроводова телефонія

рухома

149-150 МГц

162,75-163,2 МГц

168,5-174 МГц

299,6-300 МГц

300,525-301,125 МГц

305,825-307,0375 МГц

308-312 МГц

335,4-336 МГц

336,525-337,125 МГц

341,825-343,0375 МГц

344-344,4 МГц

1 січня 2016 р.

15. Цифровий транкінговий радіозв'язок

рухома, за винятком повітряної рухомої

413-420 МГц

423-430 МГц

застосовування сітки радіочастот з кроком 6,25 кГц буде визначено за результатами дослідження К02

1 січня 2013 р.

16. Система безпроводової передачі даних

ІЕЕЕ 802.16

фіксована

2690-3400 МГц

4200-4400 МГц

4800-5150 МГц

5350-5470 МГц

5920-5925 МГц

7850-7900 МГц

8500-8550 МГц

8650-8850 МГц

9000-9300 МГц

9,5-9,8 ГГц

К02

1 липня 2009 р.

17. Широкосмуговий радіодоступ

ІЕЕЕ 802.11

фіксована

2,4-2,483 ГГц

К01, К02

1 липня 2006 р.

18. Супутниковий радіозв'язок з високою щільністю розміщення земних станцій (HDFSS)

фіксована супутникова

17,3-17,7 ГГц

К01, К02

1 січня 2013 р.

19. Супутниковий зв'язок

NATO IV, C

рухома

4500-4800 МГц

5725-5850 МГц

5920-5925 МГц

1 липня 2009 р.

20. Радіорелейний зв'язок

NATO IV

рухома

4200-5000 МГц

1 липня 2009 р.

21. Тропосферний зв'язок

NATO IV

рухома

4435-4500 МГц

4630-4750 МГц

1 липня 2009 р.

{План із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 851 від 20.06.2007, № 720 від 20.08.2008, № 942 від 22.10.2008, № 633 від 24.06.2009, № 525 від 16.05.2011, № 613 від 11.07.2012, № 838 від 05.09.2012, № 295 від 14.05.2015, № 269 від 06.04.2016, № 265 від 12.04.2017, № 367 від 14.02.2017, № 563 від 19.07.2017}


Додаток 1

до Плану

ОСОБЛИВОСТІ

використання морською рухомою радіослужбою смуг радіочастот 156,025-157,925 МГц та 160,625-162,025 МГц під час застосування радіотехнології "Радіозв'язок берегових та суднових станцій"

Радіочастота передавання суднових станцій (номер каналу)

Радіочастота передавання берегових станцій (номер каналу)

Статус використання радіочастот (каналів)

156,025 МГц (60)

160,625 МГц (60)

міжнародний

156,05 МГц (1)

160,65 МГц (1)

-"-

156,075 МГц (61)

160,675 МГц (61)

-"-

156,1 МГц (2)

160,7 МГц (2)

-"-

156,125 МГц (62)

160,725 МГц (62)

-"-

156,15 МГц (3)

160,75 МГц (3)

-"-

156,175 МГц (63)

160,775 МГц (63)

-"-

156,2 МГц (4)

160,8 МГц (4)

-"-

156,225 МГц (64)

160,825 МГц (64)

-"-

156,25 МГц (5)

160,85 МГц (5)

-"-

156,275 МГц (65)

160,875 МГц (65)

-"-

156,3 МГц (6)

міжнародний, для пошукових і рятувальних операцій море - повітря та зв'язку між суднами

156,325 МГц (66)

160,925 МГц (66)

міжнародний

156,35 МГц (7)

160,95 МГц (7)

-"-

156,375 МГц (67)

156,375 МГц (67)

-"-

156,4 МГц (8)

міжнародний, для зв'язку між суднами

156,425 МГц (68)

156,425 МГц (68)

міжнародний

156,45 МГц (9)

156,45 МГц (9)

-"-

156,475 МГц (69)

156,475 МГц (69)

-"-

156,5 МГц (10)

156,5 МГц (10)

-"-

156,525 МГц (70)

156,525 МГц (70)

міжнародний, частота біди, безпеки і виклику з використанням обладнання цифрового вибіркового виклику

156,55 МГц (11)

156,55 МГц (11)

міжнародний

156,575 МГц (71)

156,575 МГц (71)

-"-

156,6 МГц (12)

156,6 МГц (12)

-"-

156,625 МГц (72)

міжнародний, для зв'язку між суднами

156,65 МГц (13)

156,65 МГц (13)

міжнародний, для зв'язку між суднами з метою забезпечення безпеки навігації

156,675 МГц (73)

156,675 МГц (73)

міжнародний

156,7 МГц (14)

156,7 МГц (14)

-"-

156,725 МГц (74)

156,725 МГц (74)

-"-

156,75 МГц (15)

156,75 МГц (15)

-"-

156,7625-156,7875 МГц (75)

міжнародний, захисна смуга

156,8 МГц (16)

156,8 МГц (16)

міжнародний, частота біди, безпеки і виклику

156,8125-156,875 МГц (76)

міжнародний, захисна смуга

156,85 МГц (17)

156,85 МГц (17)

міжнародний

156,875 МГц (77)

міжнародний, для зв'язку між суднами

156,9 МГц (18)

161,5 МГц (18)

міжнародний

156,925 МГц (78)

161,525 МГц (78)

-"-

156,95 МГц (19)

161,55 МГц (19)

-"-

156,975 МГц (79)

161,575 МГц (79)

-"-

157 МГц (20)

161,6 МГц (20)

-"-

157,025 МГц (80)

161,625 МГц (80)

-"-

157,05 МГц (21)

161,65 МГц (21)

-"-

157,075 МГц (81)

161,675 МГц (81)

-"-

157,1 МГц (22)

161,7 МГц (22)

-"-

157,125 МГц (82)

161,725 МГц (82)

міжнародний

157,15 МГц (23)

161,75 МГц (23)

-"-

157,175 МГц (83)

161,775 МГц (83)

-"-

157,2 МГц (24)

161,8 МГц (24)

-"-

157,225 МГц (84)

161,825 МГц (84)

-"-

157,25 МГц (25)

161,85 МГц (25)

-"-

157,275 МГц (85)

161,875 МГц (85)

-"-

157,3 МГц (26)

161,9 МГц (26)

-"-

157,325 МГц (86)

161,925 МГц (86)

-"-

157,35 МГц (27)

161,95 МГц (27)

-"-

157,375 МГц (87)

міжнародний, для зв'язку між суднами

157,4 МГц (28)

162 МГц (28)

міжнародний

157,425 МГц (88)

міжнародний, для зв'язку між суднами

161,975 МГц (АIS 1)

161,975 МГц (АIS 1)

міжнародний, для системи автоматичної ідентифікації суден і спостереження

162,025 МГц (AIS 2)

162,025 МГц (AIS 2)

-"-

157,45 МГц (29)

157,45 МГц (29)

національний

157,475 МГц (89)

157,475 МГц (89)

-"-

157,5 МГц (30)

157,5 МГц (30)

-"-

157,525 МГц (90)

157,525 МГц (90)

-"-

157,55 МГц

157,55 МГц

-"-

157,575 МГц (91)

157,575 МГц (91)

-"-

157,6 МГц (32)

157,6 МГц (32)

-"-

157,625 МГц (92)

157,625 МГц (92)

-"-

157,65 МГц (33)

157,65 МГц (33)

-"-

157,675 МГц (93)

157,675 МГц (93)

-"-

157,7 МГц (34)

157,7 МГц (34)

-"-

157,725 МГц (94)

157,725 МГц (94)

-"-

157,75 МГц (35)

157,75 МГц (35)

-"-

157,775 МГц (35)

157,775 МГц (35)

-"-

157,8 МГц (36)

157,8 МГц (36)

національний

157,825 МГц (96)

157,825 МГц (96)

-"-

157,85 МГц (37)

157,85 МГц (37)

-"-

157,875 МГц (97)

157,875 МГц (97)

-"-

157,9 МГц (38)

157,9 МГц (38)

-"-

157,925 МГц (98)

157,925 МГц (98)

-"-

1. Радіочастоти, наведені у цьому додатку, використовуються морською рухомою радіослужбою на зовнішніх комунікаціях, у морських територіальних водах України, на території морських портів і судноремонтних заводів під час застосування радіотехнології "Радіозв'язок берегових та суднових станцій" з правом пріоритетного захисту від радіоелектронних засобів фіксованої та сухопутної радіослужб відповідно до статті 5.226 Регламенту радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку.

2. Допускається спільне використання радіочастот морською рухомою радіослужбою кількома радіомережами зв'язку за умови нестворення завад службам руху суден та лоцманського проведення суден. Спільне використання радіочастот морською рухомою службою забезпечується шляхом застосування позивних сигналів.

3. Радіочастоти (номери каналів) 156,3 МГц (6); 156,35/160,95 (7); 156,4 (8); 156,525 (70); 156,65 (13); 156,7 (14); 156,8 (16); 157,275/161,875 (85); 157,825 (96); 157,85 (37); 161,975 (АIS 1); 162,025 (АIS 2) МГц використовуються для зв'язку на внутрішніх водних шляхах (ріка - море) України. Зазначені частоти можуть використовуватися радіоелектронними засобами сухопутної рухомої служби, якщо вони не створюють завади річковим, береговим і судновим станціям.

4. Смуги радіочастот 156,025-157,925 МГц і 160,625-162,025 МГц можуть використовуватися сухопутною рухомою службою в районах, віддалених від моря на відстань понад 100 кілометрів. Смуга радіочастот 160,975-161,475 МГц може використовуватися сухопутною рухомою службою у прилеглих до моря районах на відстані до 100 кілометрів для симплексного радіозв'язку.

5. Смуга радіочастот 157,45-157,925 МГц використовується переважно для внутрішніх потреб морських портів та інших підприємств, а також судновими станціями, що забезпечують єдиний технологічний зв'язок на одному підприємстві.


Додаток 2

до Плану

ОСОБЛИВОСТІ

використання рухомою радіослужбою загальних користувачів смуги радіочастот 150,05-168,5 МГц

Смуга радіочастот, МГц

Спосіб організації радіоканалу

Особливості використання

150,05 - 150,225

симплексний

150,25 - 150,475/ 165,25 - 165,475

дуплексний з розносом 15 МГц

150,5 - 150,95

симплексний

150,975 - 151,7/ 157,925 - 158,65

дуплексний з розносом 6,95 МГц

151,725 - 154

симплексний

призначена для використання радіоелектронними засобами Укрзалізниці

154,025 - 154,975

симплексний

155 - 156

симплексний

призначена для використання радіоелектронними засобами Укрзалізниці

156,025 - 157,425/ 160,625 - 162,025

дуплексний з розносом 4,6 МГц

використовується згідно з додатком 1. Додатково смуга радіочастот 160,975-161,5 МГц може використовуватися по всій території України сухопутною рухомою службою у симплексному режимі. У районах, віддалених від моря на відстань понад 100 кілометрів, смуги радіочастот 156,025-157,45 МГц та 160,625-162,025 МГц можуть використовуватися сухопутною рухомою службою, крім радіочастот 156,3 МГц; 156,35; 160,95; 156,4; 156,525; 156,65; 156,75; 156,8; 156,825; 157,275; 161,875; 161,975; 162,025 МГц

157,45 - 157,925

симплексний

призначена для національного використання морською рухомою службою згідно з додатком 1. У районах, віддалених від моря на відстань понад 100 кілометрів, така смуга радіочастот може використовуватися сухопутною рухомою службою, крім частот 157,825 і 157,850 МГц

158,675 - 160,55/ 165,625 - 167,5

дуплексний з розносом 6,95 МГц

160,575 - 160,6

симплексний

162,05 - 162,75/ 167,775 - 168,475

дуплексний з розносом 5,725 МГц

164,2 - 165,225

симплексний

165,5 - 165,6

симплексний

167,525 - 167,75

симплексний

Публікації документа

|
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 9 червня 2006 р. № 815 "Про затвердження Плану використання радіочастотного ресурсу України". Кабінет Міністрів України. 2006

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 9 червня 2006 р. № 815 "Про затвердження Плану використання радіочастотного ресурсу України". 2006

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -