ПОСТАНОВА від 19 червня 2007 р. № 832 "Про затвердження Порядку здійснення контролю за виконанням функцій з управління об'єктами державної власності та критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної власності". 2007

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 19 червня 2007 р.

№ 832

Київ

Про затвердження Порядку здійснення контролю за виконанням функцій з управління об'єктами державної власності та критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної власності

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

№ 297 від 02.04.2008

№ 927 від 03.09.2009

№ 483 від 11.05.2011

№ 968 від 07.09.2011

№ 1041 від 12.10.2011

№     26 від 18.01.2012

№ 1138 від 05.12.2012}

Відповідно до статті 5 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" Кабінет Міністрів України постановляє:

1.

Затвердити такі, що додаються:

Порядок здійснення контролю за виконанням функцій з управління об'єктами державної власності;

критерії визначення ефективності управління об'єктами державної власності.

2. Міністерству економіки протягом трьох місяців розробити та затвердити методичні рекомендації застосування критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної власності.

Прем'єр-міністр України

В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 25


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 19 червня 2007 р. № 832

ПОРЯДОК

здійснення контролю за виконанням функцій з управління об'єктами державної власності

{У тексті Порядку слова "статутний фонд" в усіх відмінках і формах числа замінено словами "статутний капітал" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 483 від 11.05.2011}

{У тексті Порядку слово "Мінекономіки" замінено словом "Мінекономрозвитку" згідно з Постановою КМ № 1041 від 12.10.2011}

1.

Контроль за виконанням функцій з управління об’єктами державної власності здійснюється шляхом проведення єдиного моніторингу ефективності управління об’єктами державної власності (далі - моніторинг) щодо:

{Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1138 від 05.12.2012}

оцінки ефективності управління;

показників фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання;

стану виконання суб’єктами господарювання фінансових планів та їх платоспроможності;

додержання законності щодо використання та збереження державного майна;

виконання суб’єктами управління обов’язків відповідно до законодавства.

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 26 від 18.01.2012}

2. Завданням моніторингу є збір, накопичення, аналіз інформації про виконання суб'єктами управління функцій з управління об'єктами державної власності.

3. Відповідальним за проведення моніторингу є Мінекономрозвитку.

4. Для проведення моніторингу протягом 45 днів після закінчення звітного кварталу та до 15 квітня року, що настає за звітним, подають Мінекономрозвитку за встановленою ним формою інформацію:

{Абзац перший пункту 4 в редакції Постанови КМ № 297 від 02.04.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 927 від 03.09.2009}

1) суб'єкти управління:

про діяльність суб’єктів господарювання державного сектору економіки (далі - суб’єкт господарювання), а саме: їх майновий стан (у частині вартості та збереження цілісності активів, включаючи майно, яке не увійшло до статутного капіталу в процесі приватизації (корпоратизації), показники фінансово-господарської діяльності, стан виконання фінансового плану та платоспроможності, спрямування частини чистого прибутку (дивідендів) до державного бюджету, виконання керівником суб’єкта господарювання умов контракту кожного окремого суб’єкта господарювання;

{Абзац другий підпункту 1 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 927 від 03.09.2009; в редакції Постанови КМ № 1138 від 05.12.2012}

про прийняті та реалізовані управлінські рішення стосовно реструктуризації, реорганізації та ліквідації суб’єктів господарювання, передачі цілісних майнових комплексів підприємств, установ, організацій, їх структурних підрозділів та корпоративних прав, що належать державі у статутному капіталі господарських організацій, до сфери управління іншого органу, уповноваженого управляти об’єктами державної власності, передачі державного майна до статутного капіталу господарських товариств, відчуження основних фондів суб’єктів господарювання, передачі державного майна в оренду, лізинг, заставу, укладення договорів про спільну та спільну інвестиційну діяльність, а також призначення (звільнення) керівника суб’єкта господарювання;

{Абзац третій підпункту 1 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 26 від 18.01.2012; в редакції Постанови КМ № 1138 від 05.12.2012}

про ефективність управління об'єктами державної власності, визначену відповідно до її критеріїв, про результати моніторингу фінансової діяльності суб’єктів господарювання, результати щорічних аудиторських перевірок окремо визначених суб’єктів господарювання, що проведені суб’єктами управління відповідно до статті 6 Закону України “Про управління об’єктами державної власності”, та про прийняті рішення і вжиті заходи за результатами моніторингу та аудиторських перевірок;

{Абзац четвертий підпункту 1 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 26 від 18.01.2012}

{Підпункт 2 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 1138 від 05.12.2012}

3) Держстат - про перелік державних комерційних та казенних підприємств, державних акціонерних товариств;

{Підпункт 3 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1041 від 12.10.2011}

4) Мін'юст - про суб'єкти господарювання, стосовно яких порушено провадження у справі про банкрутство;

{Підпункт 4 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1041 від 12.10.2011}

5) {Абзац перший підпункту 5 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 1138 від 05.12.2012}

Фонд державного майна подає Мінекономрозвитку та Мінфіну протягом 75 днів після закінчення звітного кварталу та до 15 травня року, що настає за звітним, інформацію про наявність і поточний стан об'єктів державної власності та будь-які зміни їх стану за даними Єдиного реєстру об'єктів державної власності.

{Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 297 від 02.04.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 927 від 03.09.2009}

{Абзац третій пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 927 від 03.09.2009}

4-1.

Суб’єкти управління:

здійснюють моніторинг погоджених (затверджених) фінансових планів суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх управління;

подають Мінекономрозвитку до 10 числа останнього місяця кварталу зведені показники моніторингу щодо погодження (затвердження) фінансових планів суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх управління.

{Порядок доповнено пунктом 4-1 згідно з Постановою КМ № 1138 від 05.12.2012}

5. Мінекономрозвитку узагальнює та аналізує інформацію, надіслану йому відповідно до пунктів 4 і 4-1 цього Порядку, і подає:

{Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1138 від 05.12.2012}

Кабінетові Міністрів України:

до 1 липня року, що настає за звітним (фінансовим) роком, звіт про ефективність управління об'єктами державної власності, , в тому числі про результати моніторингу фінансової діяльності суб’єктів господарювання в розрізі органів управління та галузей згідно з КВЕД;

{Абзац третій пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 297 від 02.04.2008, № 26 від 18.01.2012}

до 30 числа останнього місяця кварталу інформацію щодо затвердження (погодження) фінансових планів суб’єктів господарювання;

{Пункт 5 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1138 від 05.12.2012}

у разі погіршення показників фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання внаслідок неефективного управління об'єктами державної власності пропозиції щодо внесення змін до законодавства, приватизації об'єктів державної власності, зміни суб'єкта їх управління, передачі в комунальну власність, закріплення в державній власності пакетів акцій відкритих акціонерних товариств або їх відчуження;

Держфінінспекції та Мінфіну:

{Абзац пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 927 від 03.09.2009, № 968 від 07.09.2011}

до 10 липня року, що настає за звітним, інформацію про ефективність управління об'єктами державної власності;

{Абзац пункту 5 в редакції Постанови КМ № 297 від 02.04.2008}

у разі погіршення показників фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання внаслідок неефективного управління об'єктами державної власності пропозиції щодо доцільності проведення державного фінансового аудиту або інспектування певних суб'єктів господарювання;

правоохоронним органам - у разі погіршення показників фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання внаслідок неефективного управління об'єктами державної власності пропозиції щодо доцільності перевірки фактів порушень законодавства у сфері управління об'єктами державної власності посадовими особами, відповідальними за стан фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, та уповноваженими особами, які виконують функції з управління корпоративними правами держави.


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 19 червня 2007 р. № 832

КРИТЕРІЇ

визначення ефективності управління об'єктами державної власності

{У тексті критеріїв слово "Мінекономіки" замінено словом "Мінекономрозвитку" згідно з Постановою КМ № 1041 від 12.10.2011}

1. Критерії визначення ефективності управління об'єктами державної власності встановлюються з метою оцінки ефективності виконання за звітний період центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими органами, які здійснюють управління об'єктами державної власності (далі - суб'єкт управління), обов'язків, визначених відповідно до законодавства.

2. Критеріями визначення ефективності управління об'єктами державної власності є результати фінансово-господарської діяльності, стан використання та збереження державного майна суб'єктів господарювання державного сектору економіки (далі - суб'єкт господарювання), які належать до сфери управління суб'єктів управління, а також повнота та своєчасність виконання суб’єктом управління покладених на нього повноважень.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1138 від 05.12.2012}

{Пункт 3 виключено на підставі Постанови КМ № 1138 від 05.12.2012}

4. Оцінка результатів діяльності суб’єктів господарювання проводиться з урахуванням соціально-економічних показників, показників фінансово-господарської діяльності та виконання фінансових планів, показників стану активів, а також показника зносу основних засобів, коефіцієнтів фінансової стійкості, покриття, платоспроможності.

Оцінка результатів діяльності суб’єктів господарювання, що визнані в установленому порядку банкрутами і щодо яких розпочато процедуру ліквідації, не проводиться.

{Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 1138 від 05.12.2012}

5. До соціально-економічних показників належать середньооблікова кількість штатних працівників та наявність заборгованості із виплати заробітної плати (порівняно з відповідним періодом попереднього року).

{Пункт 5 в редакції Постанови КМ № 1138 від 05.12.2012}

6. До показників фінансово-господарської діяльності та виконання фінансових планів належать обсяги (темпи зростання) чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), чистого прибутку (збитку), відрахувань частини чистого прибутку до державного бюджету, відрахувань на виплату дивідендів, нарахованих на акції (частки), що належать державі в статутному капіталі господарських товариств, капітальних інвестицій (порівняно із затвердженими обсягами згідно з фінансовими планами суб’єктів господарювання), а також розмір і структура дебіторської та кредиторської заборгованостей (порівняно з показниками на початок звітного періоду).

{Пункт 6 в редакції Постанови КМ № 1138 від 05.12.2012}

6-1. До показників стану активів належать загальна вартість активів; вартість оборотних активів, власного капіталу; первісна вартість та ступінь зносу основних засобів (порівняно з показниками на початок звітного періоду).

{Критерії доповнено пунктом 6-1 згідно з Постановою КМ № 1138 від 05.12.2012}

7. Суб'єкт управління до кінця року, що передує звітному, залежно від особливостей фінансово-господарської діяльності суб'єкта господарювання може визначати додаткові показники, які будуть застосовуватися для оцінки діяльності відповідного суб'єкта господарювання протягом звітного (фінансового) року.

{Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 927 від 03.09.2009}

8. Суб'єкти управління аналізують діяльність суб'єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, згідно з методичними рекомендаціями застосування критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної власності, затвердженими Мінекономрозвитку, та подають Мінекономрозвитку інформацію про ефективність управління об'єктами державної власності та про результати моніторингу фінансово-господарської діяльності і щорічних аудиторських перевірок суб’єктів господарювання відповідно до Порядку здійснення контролю за виконанням функцій з управління об'єктами державної власності.

{Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 26 від 18.01.2012}

9. Управління об’єктами державної власності суб’єктами управління вважається позитивним, якщо:

понад 75 відсотків суб’єктів господарювання отримали оцінку “ефективно” за результатами фінансово-господарської діяльності;

понад 75 відсотків працюючих суб’єктів господарювання здійснювали фінансово-господарську діяльність у звітному періоді згідно із затвердженими (погодженими) фінансовими планами;

суб’єктом управління укладені контракти з керівниками понад 75 відсотків працюючих суб’єктів господарювання;

понад 75 відсотків суб’єктів господарювання не мають заборгованості з виплати заробітної плати.

Управління об’єктами державної власності суб’єктами управління вважається задовільним, якщо:

від 50 до 75 відсотків суб’єктів господарювання отримали оцінку “ефективно” за результатами фінансово-господарської діяльності;

від 50 до 75 відсотків працюючих суб’єктів господарювання здійснювали фінансово-господарську діяльність у звітному періоді згідно із затвердженими (погодженими) фінансовими планами;

суб’єктом управління укладені контракти з керівниками від 50 до 75 відсотків працюючих суб’єктів господарювання;

від 50 до 75 відсотків суб’єктів господарювання не мають заборгованості з виплати заробітної плати.

У всіх інших випадках управління об’єктами державної власності суб’єктами управління вважається негативним.

{Пункт 9 в редакції Постанови КМ № 1138 від 05.12.2012}

10. У разі коли управління об'єктами державної власності оцінено як задовільне або негативне, Мінекономрозвитку аналізує причини, що призвели до такого стану, та подає відповідні висновки і пропозиції Кабінетові Міністрів України та іншим органам відповідно до Порядку здійснення контролю за виконанням функцій з управління об'єктами державної власності.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

|
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 19 червня 2007 р. № 832 "Про затвердження Порядку здійснення контролю за виконанням функцій з управління об'єктами державної власності та критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної власності". Кабінет Міністрів України. 2007

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 19 червня 2007 р. № 832 "Про затвердження Порядку здійснення контролю за виконанням функцій з управління об'єктами державної власності та критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної власності". 2007

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -