ПОСТАНОВА від 26 червня 2013 р. № 450 "Про розмір і порядок виплати грошової компенсації військовослужбовцям Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації та Державної спеціальної служби транспорту за піднайом (найом) ними жилих приміщень". 2013

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26 червня 2013 р.

№ 450

Київ

Про розмір і порядок виплати грошової компенсації військовослужбовцям Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації та Державної спеціальної служби транспорту за піднайом (найом) ними жилих приміщень

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 315 від 06.08.2014, № 621 від 12.11.2014 - зміна набирає чинності 01.01.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 656 від 26.11.2014, № 313 від 20.05.2015, № 1116 від 16.12.2015}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

№ 315 від 06.08.2014

№ 478 від 23.09.2014

№ 621 від 12.11.2014 - зміна набирає чинності 01.01.2015

№ 656 від 26.11.2014

№ 203 від 15.04.2015

№ 313 від 20.05.2015

№ 1116 від 16.12.2015}

Відповідно до статті 12 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок виплати грошової компенсації військовослужбовцям Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації та Державної спеціальної служби транспорту за піднайом (найом) ними жилих приміщень, що додається.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 315 від 06.08.2014, № 621 від 12.11.2014 - зміна набирає чинності 01.01.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 656 від 26.11.2014, № 313 від 20.05.2015, № 1116 від 16.12.2015}

2.

Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 14 березня 1995 р. № 175 “Про грошову компенсацію військовослужбовцям за піднайом (найом) житла”.

3. Міністерству оборони, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству інфраструктури і Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

{Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 478 від 23.09.2014; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 621 від 12.11.2014 - зміна набирає чинності 01.01.2015; в редакції Постанови КМ № 1116 від 16.12.2015}

4. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2014 року.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 26 червня 2013 р. № 450

ПОРЯДОК

виплати грошової компенсації військовослужбовцям Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації та Державної спеціальної служби транспорту за піднайом (найом) ними жилих приміщень

{Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 315 від 06.08.2014; в редакції Постанови КМ № 478 від 23.09.2014; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 621 від 12.11.2014 - зміна набирає чинності 01.01.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 656 від 26.11.2014, № 313 від 20.05.2015, № 1116 від 16.12.2015}

1. Цей Порядок визначає розмір та механізм виплати грошової компенсації за піднайом (найом) жилих приміщень (далі - грошова компенсація) таким категоріям військовослужбовців Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Держспецзв’язку та Держспецтрансслужби:

{Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 621 від 12.11.2014 - зміна набирає чинності 01.01.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 656 від 26.11.2014, № 313 від 20.05.2015, № 1116 від 16.12.2015}

особам офіцерського складу, у разі коли вони не забезпечені жилими приміщеннями за місцем проходження військової служби, не отримали за рахунок держави грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення та перебувають на квартирному обліку, а також якщо військова частина, Адміністрація Держспецзв’язку, її територіальний орган, Головне управління урядового фельд’єгерського зв’язку Держспецзв’язку, підрозділ урядового фельд’єгерського зв’язку, територіальний підрозділ, заклад, установа чи організація Держспецзв’язку (далі - військова частина) не орендує для них та членів їх сімей житло;

{Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1116 від 16.12.2015}

курсантам вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які мають сім’ї, у разі ненадання їм жилої площі в сімейних гуртожитках, відсутності таких гуртожитків та жилого приміщення за місцем проходження військової служби (навчання).

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 315 від 06.08.2014}

2. Грошова компенсація особам офіцерського складу та курсантам, зазначеним у пункті 1 цього Порядку (далі - військовослужбовці), виплачується щомісяця (у поточному місяці за попередній) в розмірі, який не перевищує:

у м. Києві - 2 мінімальні заробітні плати;

у мм. Сімферополі, Севастополі та обласних центрах - 1,5 мінімальної заробітної плати;

в інших населених пунктах - 1 мінімальної заробітної плати.

При цьому військовослужбовцям за наявності у них трьох і більше членів сім’ї зазначені розміри збільшуються в 1,5 раза.

3. Виплата грошової компенсації військовослужбовцям здійснюється у межах відповідних бюджетних призначень, передбачених Міноборони, МВС, Службі безпеки, Службі зовнішньої розвідки, Адміністрації Держспецзв’язку та Держспецтрансслужбі на відповідний рік.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 315 від 06.08.2014, № 621 від 12.11.2014 - зміна набирає чинності 01.01.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 656 від 26.11.2014, № 313 від 20.05.2015, № 1116 від 16.12.2015}

4. Грошова компенсація виплачується починаючи з дня реєстрації поданого в установленому порядку рапорту військовослужбовця:

особам офіцерського складу - за місцем проходження військової служби згідно з наказом командира (начальника) військової частини;

курсантам - за місцем проходження військової служби (навчання) згідно з наказом керівника вищого військового навчального закладу або військового навчального підрозділу вищого навчального закладу.

5. Для отримання грошової компенсації військовослужбовець разом з рапортом подає такі документи:

копії паспорта військовослужбовця та повнолітніх членів сім’ї, які перебувають з ним на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

копії облікової картки фізичної особи - платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) військовослужбовця та повнолітніх членів сім’ї, які перебувають з ним на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

інформацію (витяг, інформаційну довідку) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про належне військовослужбовцю та членам його сім’ї, які перебувають з ним на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, нерухоме майно;

{Абзац четвертий пункту 5 в редакції Постанови КМ № 478 від 23.09.2014}

довідку про склад сім’ї та реєстрацію місця проживання (перебування), видану житлово-експлуатаційною організацією, підприємством, установою або органом місцевого самоврядування (особи офіцерського складу військових частин, які дислокувалися в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, і які переміщені з місць попередньої дислокації, подають довідку про склад сім’ї, видану командиром (начальником) цієї військової частини (підрозділу);

{Абзац п'ятий пункту 5 в редакції Постанови КМ № 203 від 15.04.2015}

довідку квартирно-експлуатаційного органу про перебування на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов (для осіб офіцерського складу, зазначених у пункті 1 цього Порядку) (особи офіцерського складу військових частин, які дислокувалися в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, і які переміщені з місць попередньої дислокації, подають довідку квартирно-експлуатаційного органу, в зоні відповідальності якого розташована військова частина (підрозділ), за новим місцем дислокації на підставі облікових списків станом на 1 липня 2014 р.);

{Абзац шостий пункту 5 в редакції Постанови КМ № 203 від 15.04.2015}

копію завіреної належним чином довідки про отримання (неотримання, здачу) жилого приміщення з попереднього місця проходження військової служби, видану квартирно-експлуатаційним органом (службою) Міноборони, Національної гвардії, відповідним підрозділом Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Держспецзв’язку або Держспецтрансслужбою (для осіб офіцерського складу, зазначених у пункті 1 цього Порядку, крім осіб, які прибули з тимчасово окупованої території України та населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження);

{Абзац сьомий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 315 від 06.08.2014, № 478 від 23.09.2014, № 621 від 12.11.2014 - зміна набирає чинності 01.01.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 656 від 26.11.2014, № 203 від 15.04.2015, № 313 від 20.05.2015, № 1116 від 16.12.2015}

копію свідоцтва про шлюб (за наявності);

копію свідоцтва про народження дитини (за наявності).

6. Грошова компенсація не виплачується у разі:

наявності у військовослужбовця або членів його сім’ї за місцем проходження військової служби жилого приміщення, яке відповідає встановленим санітарним і технічним вимогам, площею, що відповідає мінімальним нормам, визначеним житловим законодавством;

нездачі службового жилого приміщення (у тому числі в гуртожитку) за попереднім місцем проходження військової служби, крім осіб, які прибули з тимчасово окупованої території України та населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження.

{Абзац третій пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 478 від 23.09.2014, № 203 від 15.04.2015}

7. Виплата грошової компенсації припиняється з дня, наступного за днем:

отримання (придбання) військовослужбовцем жилого приміщення;

виключення із списків особового складу військової частини, Держспецзв’язку (за винятком військовослужбовців, направлених у складі підрозділів для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки);

{Абзац третій пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1116 від 16.12.2015}

вибуття особи офіцерського складу, зазначеної у пункті 1 цього Порядку, у закордонне відрядження разом із сім’єю.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

|
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 26 червня 2013 р. № 450 "Про розмір і порядок виплати грошової компенсації військовослужбовцям Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації та Державної спеціальної служби транспорту за піднайом (найом) ними жилих приміщень". Кабінет Міністрів України. 2013

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 26 червня 2013 р. № 450 "Про розмір і порядок виплати грошової компенсації військовослужбовцям Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації та Державної спеціальної служби транспорту за піднайом (найом) ними жилих приміщень". 2013

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -