>>

ПОСТАНОВА від 30 червня 2015 р. № 460 "Про затвердження Положення про Міністерство інфраструктури України". 2015

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 30 червня 2015 р.

№ 460

Київ

Про затвердження Положення про Міністерство інфраструктури України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Положення про Міністерство інфраструктури України, що додається.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 21


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 30 червня 2015 р.

№ 460

ПОЛОЖЕННЯ

про Міністерство інфраструктури України

1. Міністерство інфраструктури України (Мінінфраструктури) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Мінінфраструктури є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах автомобільного, залізничного, морського та річкового транспорту, надання послуг поштового зв’язку, а також забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері авіаційного транспорту та використання повітряного простору України, дорожнього господарства, навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, торговельного мореплавства, з питань безпеки на автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, залізничному, морському та річковому транспорті, а також державного нагляду (контролю) за безпекою на автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, залізничному, морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства).

2. Мінінфраструктури у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

3. Основними завданнями Мінінфраструктури є:

1) забезпечення формування та реалізація державної політики у сферах автомобільного, залізничного, морського та річкового транспорту, надання послуг поштового зв’язку;

2) забезпечення формування та реалізації державної політики:

у сфері авіаційного транспорту та використання повітряного простору України;

у сфері дорожнього господарства;

у сфері навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, торговельного мореплавства;

з питань безпеки на автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, залізничному, морському та річковому транспорті;

з питань державного нагляду (контролю) за безпекою на автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, залізничному, морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства);

з питань розвитку транспортної інфраструктури;

3) участь у межах повноважень, передбачених законом, у формуванні та забезпеченні реалізації державної тарифної політики.

4.

Мінінфраструктури відповідно до покладених на нього завдань:

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України;

2) розробляє проекти законів та інших нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції;

3) погоджує проекти законів, інших актів законодавства, які надходять на погодження від інших міністерств та центральних органів виконавчої влади, готує в межах повноважень, передбачених законом, висновки і пропозиції до проектів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проектів законів, внесених на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи, нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

4) готує в межах повноважень, передбачених законом, зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України;

5) здійснює нормативно-правове регулювання у сферах, які належать до його компетенції;

6) визначає пріоритети та здійснює заходи щодо забезпечення формування та реалізації державної політики у сферах авіаційного, автомобільного, залізничного, морського та річкового, міського електричного транспорту та у сферах використання повітряного простору України, метрополітенів, дорожнього господарства, надання послуг поштового зв’язку, забезпечення безпеки руху, навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, торговельного мореплавства;

7) затверджує і виконує прогнозні і програмні документи з питань розвитку авіаційного, автомобільного, залізничного, морського та річкового транспорту, дорожнього господарства, поштового зв’язку, метрополітенів та міського електричного транспорту;

8) затверджує, вносить зміни до галузевих будівельних норм та визнає їх такими, що втратили чинність;

9) затверджує і виконує прогнозні і програмні документи з питань розвитку та розбудови національної транспортної мережі (міжнародних транспортних коридорів) в Україні, забезпечує інтеграцію національної транспортної системи до європейської та світової транспортних мереж;

10) бере участь у межах, передбачених законом, у формуванні та реалізації єдиної державної економічної, тарифної, інвестиційно-кредитної та соціальної політики у галузі транспорту, дорожнього господарства, а також формує в межах компетенції пріоритети розвитку науки і техніки та інноваційно-інвестиційної політики;

11) вносить Кабінету Міністрів України для затвердження фінансові плани підприємств, що є суб’єктами природних монополій, та підприємств, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 млн.

гривень;

12) проводить моніторинг фінансової діяльності підприємств, що належать до сфери управління Міністерства, зокрема виконання показників фінансових планів, та вживає заходів до поліпшення їх роботи;

13) затверджує порядок:

перевірки цистерн для перевезення небезпечних вантажів;

створення та функціонування професійних пенсійних фондів у галузі транспорту;

організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимоги до їх організаторів стосовно майна державних підприємств, що належать до сфери управління Мінінфраструктури, та господарських товариств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків, повноваження з управління корпоративними правами держави щодо яких здійснюються Мінінфраструктури;

утворення, підготовки і підтримання в готовності спеціальних формувань підприємств (об’єднань), установ та організацій транспорту і транспортної інфраструктури, призначених для забезпечення функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період;

справляння, обліку та використання коштів від сплати портових зборів, крім використання коштів від сплати адміністративного збору;

справляння плати за проходження суден шлюзами Дніпровського каскаду;

установлення аеропортових зборів за обслуговування повітряних суден і пасажирів в аеропортах України;

визначення розміру автостанційного збору та вартості послуг, які надаються автостанцією перевізникові;

формування тарифів на послуги міського електричного транспорту;

здійснення у випадках, передбачених законом, провадження у справах про адміністративні правопорушення на залізничному транспорті;

оформлення проїзних і перевізних документів, розрахункових і звітних документів під час здійснення продажу проїзних і перевізних документів на залізничному транспорті;

підготовки документації щодо планування, створення, реорганізації, ліквідації та визначення територіальних меж залізниць;

державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства, норм і стандартів на залізничному транспорті;

встановлення заборони на експлуатацію транспортних засобів на залізничному транспорті;

ведення обліку та проведення аналізу причин катастроф, аварій, дорожньо-транспортних пригод, подій на залізничному транспорті, а також пожеж на транспортних засобах залізничного транспорту;

призначення органів з оцінки відповідності для проведення робіт з підтвердження відповідності у сфері залізничного транспорту;

технічного розслідування катастроф, аварій, дорожньо-транспортних пригод, подій на залізничному транспорті;

виходу локомотивів на станцію примикання;

обертання локомотивів і вагонів, що виходять на колії загальної мережі залізниць;

розроблення, погодження та затвердження регламентних технічних умов надання послуг у сфері залізничного транспорту;

застосування процедур оцінки відповідності інфраструктури залізничного транспорту, систем управління функціонуванням такої інфраструктури та складових частин її технічного, технологічного, організаційного та кваліфікаційного забезпечення;

оперативного інформування учасників дорожнього руху про стан аварійності на автомобільних дорогах, дорожнього покриття, тимчасове обмеження або припинення руху, а також про гідрометеорологічні та інші умови дорожнього руху;

розроблення та затвердження проектної документації на поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування і проведення її експертизи;

оформлення і видачі дозволів на поїздку територією іноземних держав під час здійснення перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, їх обміну та обліку;

проведення конкурсу та видачі дозвільних документів Європейської конференції міністрів транспорту, та інших дозволів, передбачених міжнародними договорами України;

затвердження, формування та ведення реєстру міжнародних, міжміських і приміських автобусних маршрутів загального користування;

визначення класу комфортності автобусів, сфери їх використання за видами сполучення і режимом руху;

допуску до діяльності щодо здійснення міжнародних перевезень пасажирів або вантажів на автомобільному транспорті, а також затверджує акти, якими встановлюються форми бланків посвідчень і картки допуску на транспортний засіб для здійснення міжнародних автомобільних перевезень, та форма заяви про допуск до здійснення таких перевезень;

здійснення контролю за дотриманням вимог безпеки перевезення пасажирів і вантажів на автомобільному транспорті;

організації перевезень пасажирів і багажу автомобільним транспортом;

організації регулярних, нерегулярних і маятникових перевезень пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні;

перевірки технічного стану транспортних засобів автомобільними перевізниками;

розроблення та затвердження паспорта автобусного маршруту загального користування;

оплати проїзду безпосередньо під час поїздки у рухомому складі;

узгодження нормативної документації на конструкцію транспортних засобів;

установлення відповідності виконавця послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів та їх складових частин вимогам законодавства;

підтвердження професійної компетенції керівників та менеджерів, діяльність яких пов’язана з наданням послуг автомобільного транспорту;

проведення інструктажів та стажування водіїв колісних транспортних засобів;

підтвердження професійної компетенції водіїв транспортних засобів для надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів;

діяльності автостанцій;

проведення відповідно до вимог міжнародних договорів України перевірки конструкції та технічного стану колісних транспортних засобів, які використовуються під час здійснення міжнародних перевезень;

використання посвідчення державного інспектора на автомобільному транспорті;

здійснення контролю за додержанням вимог законодавства, норм і стандартів на міському електричному транспорті;

проведення технічного розслідування катастроф, аварій, дорожньо-транспортних пригод на автомобільному, міському електричному транспорті;

ведення обліку та здійснення аналізу причин катастроф, аварій, дорожньо-транспортних пригод на автомобільному, міському електричному транспорті, а також пожеж на зазначеному транспорті;

затвердження конструкції транспортних засобів, їх складових частин та обладнання;

ведення реєстру сертифікатів типу транспортних засобів та обладнання і виданих виробниками сертифікатів відповідності транспортних засобів або обладнання;

ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України;

видачі дозволів суднам під прапорами держав, з якими не укладені міжнародні договори про судноплавство на внутрішніх водних шляхах;

видачі і носіння нагрудних знаків “Капітан далекого плавання” і “Судновий механік першого розряду”;

видачі кваліфікаційних документів особам командного складу суден та суднової команди морських суден;

видачі, зберігання бланків типових форм реєстраційних документів та знищення зіпсованих;

видачі, перевірки і визнання свідоцтва, що підтверджує наявність забезпечення відповідальності оператора ядерного судна щодо заподіяної ядерної шкоди;

здійснення у випадках, передбачених законом, провадження у справах про адміністративні правопорушення на морському та річковому транспорті;

підтвердження кваліфікації та дипломування осіб командного складу суден та суднової команди морських суден;

присвоєння ідентифікаційного номера Міжнародної морської організації суднам, які мають право плавання під Державним Прапором України;

присвоєння судну назви та ідентифікаційного номера суднової станції супутникового зв’язку, позивного сигналу та номера вибірного виклику суднової станції;

реалізації майна, що становить багаж, не затребуваний протягом трьох місяців з дня приходу судна в порт призначення;

справляння і розмір зборів (за погодженням з Мінекономрозвитку):

- за реєстрацію судна в Державному судновому реєстрі України або Судновій книзі України;

- за внесення змін до раніше зроблених записів у них;

- за видачу суднових документів;

узгодження реєстрації суден (крім риболовних суден);

здійснення технічного нагляду за суднами, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства (крім суден флоту рибного господарства);

скасування розпоряджень капітана морського порту (крім розпоряджень капітана морського рибного порту);

видання обов’язкових для виконання посадовими особами приписів щодо усунення порушень вимог нормативно-правових актів з питань безпеки судноплавства та контролює їх виконання;

припинення дії підтверджень дипломів та позачергової перевірки компетентності осіб командного складу морських суден;

організації охорони морських та річкових портів;

видачі посвідчення судноводія судна, яке допущене до плавання судноплавними внутрішніми водними шляхами;

звільнення судноводіїв від обов’язкового лоцманського проведення в районах обов’язкового лоцманського проведення;

оформлення приходу суден у морський порт, видачі дозволу на вихід суден у море та оформлення виходу суден із морського порту (крім суден флоту рибної промисловості);

введення в обіг та виведення з обігу поштових марок;

14) перевіряє, переглядає та скасовує:

стандарти в галузі транспорту, забезпечення населення об’єктами інфраструктури транспорту;

стандарти у сфері автомобільного транспорту;

стандарт щодо берегових систем забезпечення і контролю безпеки судноплавства в територіальному морі та на внутрішніх водних шляхах;

15) бере участь у міжнародному співробітництві та забезпечує виконання зобов’язань України, що випливають із членства у міжнародних організаціях, об’єднаннях та інституціях, укладає міжнародні договори;

16) в межах повноважень, визначених законом, виконує функції Морської адміністрації України, Адміністрації залізничного транспорту України;

17) забезпечує відповідно до законодавства виконання зобов’язань за міжнародними договорами України та їх імплементацію в національне законодавство, виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, підготовку пропозицій щодо укладення, припинення чи зупинення дії, денонсації та приєднання до міжнародних договорів України з питань транспорту, дорожнього господарства та поштового зв’язку;

18) організовує внутрішній аудит;

19) спрямовує, координує та здійснює методичне забезпечення заходів щодо виконання завдань мобілізаційної підготовки в галузі транспорту;

20) здійснює координацію та методичне забезпечення проведення заходів з підготовки єдиної транспортної системи України до сталого функціонування, технічного прикриття, відбудови найважливіших об’єктів і споруд оборонного значення єдиної транспортної системи України в особливий період та заходів щодо переведення транспорту, транспортної інфраструктури у відповідний режим роботи у разі запровадження в державі особливого періоду;

21) здійснює методичне керівництво суб’єктами господарювання, що належать до сфери його управління, стосовно виконання ними вимог техногенної та пожежної безпеки, а також контролю за виконанням зазначених вимог;

22) виконує функції компетентного органу України у сфері перевезення небезпечних вантажів, а також компетентного органу щодо виконання Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі таких приписів, від 1958 року з поправками 1995 року;

23) бере участь у проведенні технічного розслідування обставин і причин катастроф, аварій, дорожньо-транспортних пригод та подій з тяжкими наслідками на транспорті;

24) організовує в межах повноважень, визначених законом, реалізацію державної політики щодо зменшення шкідливого впливу транспорту на навколишнє природне середовище;

25) організовує підготовку до роботи в осінньо-зимовий період підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства;

26) організовує в межах повноважень, визначених законом, здійснення заходів загальної безпеки з питань запобігання можливим терористичним актам та актам незаконного втручання в діяльність транспорту, поштового зв’язку та інфраструктури, а також веде їх облік та проводить аналіз;

27) забезпечує формування в межах повноважень, передбачених законом, політики щодо впровадження страхування на транспорті;

28) затверджує інструкцію:

про порядок надання, використання і захисту кодів експедиторських організацій;

про особливості відряджень членів екіпажів суден (інших транспортних засобів) та порядок виплати сум, що виділяються для харчування членів екіпажів суден (інших транспортних засобів);

щодо організації відновлювальних робіт під час ліквідації наслідків транспортних подій на залізницях;

з улаштування та експлуатації залізничних переїздів;

з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях, підприємствах промислового залізничного транспорту;

із сигналізації на залізницях, підприємствах промислового залізничного транспорту;

про порядок розповсюдження, обліку, зберігання та звітності під час використання запірно-пломбувальних пристроїв, що застосовуються на залізничному транспорті для пломбування вагонів і контейнерів;

з боротьби за живучість суден внутрішнього плавання;

з огляду баз для стоянки маломірних (малих) суден;

про звільнення від виконання вимог міжнародних конвенцій під час конвенційної сертифікації суден України;

про огляд суден, які здійснюють плавання (експлуатуються) на внутрішніх водних шляхах;

щодо здійснення контролю за виконанням українськими судноплавними компаніями вимог нормативно-правих актів з питань безпеки судноплавства;

щодо пломбування в морських і річкових портах України суднових запірних пристроїв, призначених для скидання забруднювальних речовин та вод, що їх містять;

про реєстрацію ліній закордонного плавання;

про схвалення типів суднового радіо- і навігаційного обладнання;

щодо приймання і скидання водяного баласту в акваторії річкових внутрішніх водних шляхів;

про порядок перевезення зброї та боєприпасів повітряним транспортом цивільної авіації;

29) забезпечує охорону та оборону в умовах надзвичайного стану та особливого періоду об’єктів державного значення національної транспортної системи, вирішує в межах своїх повноважень питання готовності до функціонування мереж поштового зв’язку загального користування у разі виникнення надзвичайної ситуації, в умовах надзвичайного стану та особливого періоду, забезпечує в особливий період переведення мереж поштового зв’язку у відповідний режим роботи;

30) проводить роботи, пов’язані з обладнанням, утриманням і ремонтом у пунктах пропуску через державний кордон приміщень для виконання зазначених видів контролю та службових приміщень для розміщення відповідних прикордонних підрозділів, митних та інших установ, що здійснюють контроль на державному кордоні (крім облаштування інженерними, технічними засобами для здійснення прикордонного, митного та інших видів контролю);

31) затверджує положення:

про метрологічну службу Мінінфраструктури;

про функціональну підсистему єдиної державної системи цивільного захисту щодо запобігання і реагування на загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій у дорожньому господарстві (через Укравтодор);

про навчання та перевірку рівня знань посадових осіб, які здійснюють державний нагляд за забезпеченням безпеки на наземному транспорті та судноплавства на морському і річковому транспорті;

про систему управління безпекою на транспорті та відповідних видах транспорту, а також галузеві програми у сфері безпеки;

про комісії з питань вилучення і реалізації залежаних вантажів;

про порядок проведення атестації керівних, інженерно-технічних працівників і інших фахівців підприємств та організацій залізничного транспорту;

про сертифікаційну діяльність на залізничному транспорті;

про робочий час і час відпочинку водіїв автомобільних транспортних засобів;

про технічне обслуговування і ремонт транспортних засобів;

про підготовку та подання інформації про вантаж для його безпечного морського перевезення;

про ведення єдиного державного реєстру документів моряків;

про морських лоцманів;

про інспекцію з питань підготовки та дипломування моряків;

про класифікацію, порядок розслідування і облік аварійних морських подій;

про лоцмана - оператора служби регулювання руху суден;

про національного координатора навігаційних попереджень;

про навігаційно-гідрографічне забезпечення судноплавства на внутрішніх водних шляхах;

про навігаційно-гідрографічне забезпечення мореплавства у внутрішніх морських водах, територіальному морі і винятковій (морській) економічній зоні України;

про організацію і порядок здійснення технічного нагляду за промірними роботами в акваторіях і підхідних каналах до портів, суднобудівних і судноремонтних заводів, на судноплавних шляхах;

про розслідування та облік транспортних подій на внутрішніх водних шляхах;

про службу регулювання руху суден;

про Національний центр дальньої ідентифікації та контролю за місцезнаходженням суден і його функціонування з використанням наявної системи приймання сигналів суднових систем тривожного сповіщення;

про звання осіб командного складу морських суден та порядок їх присвоєння;

про капітана морського порту та службу капітана морського порту;

про відомчу пожежну охорону об’єктів морського та річкового транспорту;

про організацію та порядок здійснення технічного нагляду за гідротехнічними спорудами воднотранспортного комплексу;

про схвалення оцінок і планів охорони портових засобів та видачу актів про відповідність портових засобів;

про порядок огляду підприємств, установ та організацій, що проводять підготовку членів екіпажів морських, річкових та маломірних (малих) суден;

про підготовку і перепідготовку морських лоцманів і лоцманів - операторів служб регулювання руху суден;

про загін охорони морського порту та службу морської безпеки;

про воєнізовану охорону на об’єктах морського і річкового транспорту;

про декларацію з охорони суден і портових засобів;

про систему подачі сигналів судновими системами тривожного оповіщення;

про порядок видачі посвідчення судноводія маломірних (малих) суден;

32) визначає навчальні заклади, які проводять навчання та перевірку знань з питань державного нагляду за забезпеченням безпеки на наземному транспорті та судноплавства на морському і річковому транспорті;

33) затверджує тарифи на:

перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України і пов’язані з ним послуги;

перевезення залізничним транспортом вантажів транзитом через територію України;

перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у міжнародному та внутрішньому сполученні (крім приміських перевезень та перевезень швидкісними поїздами категорії Інтерсіті+ у вагонах першого класу);

спеціалізовані послуги, що надаються у морському порту суб’єктами природних монополій, за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, та послуги, які оплачуються у складі портових зборів;

приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою;

оплату послуг, пов’язаних з виплатою і доставкою пенсій та грошової допомоги населенню, що виплачуються з коштів Пенсійного фонду України за погодженням з Мінекономрозвитку та Пенсійним фондом України;

34) установлює розміри ставок портових зборів у морських портах та на внутрішніх водних шляхах;

35) затверджує методику розрахунку:

розмірів ставок портових зборів, які справляються у морських портах;

тарифів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом;

36) затверджує:

перелік морських портів, капітани яких мають право видавати посвідчення особи моряка;

ставки плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден у повітряному просторі районів польотної інформації України;

аеропортові збори за обслуговування повітряних суден і пасажирів в аеропортах України;

нормативно-правові акти з питань узгодження нормативної документації (технічні умови) на конструкцію транспортних засобів, продукцію для транспортної галузі та транспортні послуги;

річні фінансові та інвестиційні плани, а також інвестиційні плани на середньострокову перспективу (три - п’ять років) державних підприємств і господарських структур, що належать до сфери управління Міністерства, та здійснює контроль за їх виконанням;

форми звітності про оперативну діяльність підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства;

програму із створення належних умов для доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів транспортно-дорожньої інфраструктури та поштового зв’язку;

нормативно-правові акти з експлуатаційної безпеки на залізничному транспорті, в метрополітенах, з організації експлуатаційної роботи та технічної експлуатації інфраструктури і рухомого складу на залізничному транспорті, акти з питань відкриття та проведення реконструкції пунктів пропуску через державний кордон на залізничних станціях, а також з питань установлення класифікації, порядку розслідування та обліку транспортних подій на залізничному транспорті;

Галузевий класифікатор транспортних послуг залізничного транспорту;

нормативи та методики визначення витрат, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг загального користування;

експлуатаційні норми середнього ресурсу акумуляторних свинцевих стартерних батарей колісних транспортних засобів і спеціальних машин на колісних шасі;

технологічні норми проектування виробничих споруд і підприємств автомобільного транспорту;

міжнародний сертифікат технічного огляду колісного транспортного засобу;

нормативно-правові акти, спрямовані на впровадження системи цифрових тахографів;

статут служби на морських суднах;

строк і порядок зберігання вантажів у морських портах до прийняття їх одержувачем;

технічний опис бланків документів членів екіпажів морських, річкових та маломірних (малих) суден;

райони обов’язкового лоцманського проведення, категорії суден, що звільняються від обов’язкового лоцманського проведення;

перелік обов’язкового радіообладнання торговельних суден, які не здійснюють міжнародні рейси та не підпадають під вимоги Міжнародної конвенції СОЛАС-74/78;

керівництво із застосування заходів контролю до іноземних суден, які відвідують порти України;

план пошуку і рятування в морському пошуково-рятувальному районі України;

типові посадові і робочі інструкції працівників автомобільного транспорту та положення про структурні підрозділи автотранспортних підприємств;

37) затверджує правила:

перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу і вантажу, а також тварин, птиці та інших вантажів, що підлягають державному ветеринарно-санітарному контролю, залізничним транспортом;

проведення аварійно-рятувальних робіт на залізничному, повітряному, морському та річковому транспорті (за погодженням з ДСНС);

перебування осіб і виконання робіт у зонах підвищеної небезпеки;

перевезення швидкопсувних вантажів і пошти залізничним транспортом;

технічної експлуатації залізниць, міжгалузевого промислового залізничного транспорту, метрополітенів;

експлуатації трамваїв і тролейбусів;

користування міським електричним транспортом;

перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні;

розміщення та обладнання зупинок міського електричного і автомобільного транспорту;

безпечної експлуатації баз для стоянки маломірних (малих) суден;

контролю суден з метою забезпечення безпеки мореплавства;

оформлення вантажних перевізних документів на перевезення морським транспортом;

перевезення вантажів, пасажирів, пошти і багажу морським та річковим транспортом;

судноплавства на внутрішніх водних шляхах;

технічної експлуатації портових гідротехнічних споруд;

плавання в зоні дії служби регулювання руху суден і порядок руху суден у такій зоні;

пропуску суден через судноплавні шлюзи;

технічної експлуатації судноплавних гідротехнічних споруд;

реєстрації операцій із шкідливими речовинами на суднах, морських установках і в портах України;

перевезення небезпечних вантажів на морському транспорті;

перевезення небезпечних вантажів на внутрішніх водних шляхах;

перевезення небезпечних вантажів у контейнерах;

надання послуг у морських портах;

супроводження матеріальних цінностей і пасажирів у контрольованих зонах авіапідприємств (аеропортах);

38) затверджує перелік:

вантажів, які повинні супроводжуватися особовим складом відомчої воєнізованої охорони на залізничному транспорті на всьому шляху прямування залізницями України;

питань, уніфіковані форми актів перевірок та форми припису, розпорядження для здійснення заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання у сфері міського електричного та залізничного транспорту вимог законодавства, норм і стандартів;

послуг залізничного транспорту, які дозволяється надавати за наявності сертифіката відповідності, та послуг, які дозволяється надавати за наявності декларації про відповідність;

елементів інфраструктури, системи управління її функціонуванням, складових частин технічного, технологічного, організаційного та кваліфікаційного забезпечення такої інфраструктури, що підлягають оцінці відповідності;

єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання і частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах;

документів, які подаються до Регістру судноплавства України під час реєстрації судноплавних гідротехнічних споруд і гідротехнічних споруд портів, суднобудівних і судноремонтних заводів, що перебувають в експлуатації;

морських портів, які здійснюють державну реєстрацію суден;

портових засобів, які підпадають під дію Міжнародного кодексу з охорони суден та портових засобів;

категорій посад працівників підприємств, установ та організацій морського та річкового транспорту, заснованих на державній формі власності, для яких установлюються зразки форменого одягу і знаки розрізнення;

обов’язкового суднового навігаційного обладнання і систем для торговельних суден валовою місткістю менше 150 одиниць, які здійснюють рейси, та інших суден, що не здійснюють міжнародні рейси;

питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю), а також затверджує відповідні уніфіковані форми актів;

засобів поштового зв’язку, що застосовуються у мережах поштового зв’язку загального користування і підлягають стандартизації та сертифікації відповідно до законодавства;

працівників оператора, яким надається право використовувати зброю, засоби самооборони та індивідуального захисту;

39) погоджує рішення про відкриття або закриття станцій, залізничних шляхів загального користування, в тому числі малоінтенсивних ліній та дільниць;

40) установлює процедуру та строки припинення або обмеження навантаження і перевезення вантажів та вантажобагажу, що зумовлено обставинами непереборної сили, воєнними діями, блокадою, епідемією або іншими обставинами, які не залежать від перевізників та власників інфраструктури залізничного транспорту загального користування і перешкоджають здійсненню перевезень, та оповіщення про це перевізників і власників інфраструктури залізничного транспорту загального користування;

41) затверджує вимоги:

щодо використання автобусів за видами сполучень, режимами руху та протяжністю маршрутів, за параметрами пасажиромісткості, комфортності, технічних та екологічних показників;

технологічні до засобів перевірки технічного стану, обслуговування і ремонту колісного транспортного засобу;

до перевірки конструкції та технічного стану колісного транспортного засобу;

до тренажерного та іншого обладнання, призначеного для підготовки та перевірки знань осіб командного складу та суднової команди;

до навчально-тренажерних закладів, що здійснюють підготовку членів екіпажів морських, річкових та маломірних (малих) суден;

щодо обладнання транспортних засобів поштового зв’язку та нанесення на них розпізнавальних знаків і кольорографічного оформлення;

щодо надання послуг поштового зв’язку;

42) затверджує зразки:

проїзних документів на автомобільному транспорті;

службових знаків розрізнення працівників автостанцій, робота яких пов’язана з обслуговуванням перевізників і пасажирів;

бланків типових реєстраційних суднових документів;

документів осіб командного складу і суднової команди морських суден, що засвідчують належну кваліфікацію для зайняття посади на судні та ідентифікують їх власників;

документів, що підтверджують проходження судном технічного нагляду, та положення про синопсис судна;

лоцманської квитанції;

форменого одягу та нагрудних знаків персоналу національного оператора поштового зв’язку;

43) затверджує примірну форму:

договору між перевізником та автостанцією про надання послуг автостанцією, яким визначаються перелік та обсяги послуг, їх вартість і порядок проведення розрахунків;

договору про продаж квитків;

договору про здійснення нерегулярних перевезень та договору про організацію перевезень пасажирів приміськими і міжміськими маршрутами у межах території однієї області;

44) затверджує форму:

дозволу на обслуговування автобусних маршрутів і порядок його видачі та анулювання;

журналу реєстрації параметрів обслуговування на таксі і порядок його ведення;

контрольного листка для внесення результатів оцінки технічного стану транспортного засобу водієм таксі, який є фізичною особою - підприємцем і здійснює перевезення самостійно, без використання найманої праці;

списку осіб суднового екіпажу (суднова роль), списку пасажирів, суднового радіо- і машинного журналу та правила їх ведення;

санітарного журналу і правила його ведення на суднах;

суднових документів та порядок їх видачі;

45) визначає технічні служби, які виконують випробовування та/або інспектування продукції та/або проводять перевірки відповідності виробництва відповідно до Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, які видаються на основі цих приписів, від 1958 року з поправками 1995 року;

46) видає дозвіл на захід у територіальні води України ядерному судну;

47) здійснює загальне керівництво та контроль за проведенням державної реєстрації суден (крім риболовних);

48) установлює мінімальний склад екіпажу судна (крім риболовних), за якого допускається вихід судна в море та внутрішні водні шляхи;

49) надає погодження на відведення землі та водного простору для торговельного мореплавства, а також для будівництва або виконання робіт в зоні дії навігаційного обладнання і морських шляхів;

50) утворює служби регулювання руху суден, що здійснюють радіолокаційне обслуговування суден;

51) покладає обов’язки на визнану організацію у сфері охорони суден та портових засобів на морі;

52) сприяє формуванню ринку транспортних і транспортно-експедиційних послуг, удосконаленню структури управління галуззю;

53) здійснює заходи щодо забезпечення інтеграції національної системи морського та річкового транспорту до європейської та світової транспортних систем;

54) проводить моніторинг та аналіз динаміки обсягів переробки вантажів у морських та річкових портах;

55) забезпечує контроль за додержанням поштової безпеки і таємниці інформації;

56) визначає склад, функції, права та обов’язки Редакційно-художньої ради;

57) здійснює відповідно до законодавства державний контроль та нагляд за діяльністю суб’єктів первинного фінансового моніторингу (операторів поштового зв’язку) у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

58) здійснює організацію робіт, пов’язаних із стандартизацією та сертифікацією засобів поштового зв’язку;

59) сприяє інтеграції сфери надання послуг поштового зв’язку у світовий інформаційно-комунікаційний простір;

60) забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів у сфері надання послуг поштового зв’язку;

61) виступає державним замовником наукових досліджень комплексного характеру з питань, що належать до його повноважень;

62) координує та здійснює методологічне забезпечення діяльності структурних підрозділів місцевих держадміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до його компетенції;

63) здійснює відповідно до законодавства функції з управління об’єктами державної власності;

64) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Мінінфраструктури, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, а також стосовно актів, які ним видаються;

65) організовує в установленому порядку виставкову та видавничу діяльність, проведення конкурсів, семінарів, конференцій, конгресів з питань, що належать до його компетенції;

66) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, методичне керівництво діяльністю та контроль за станом охорони праці на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, а також акціонерних товариств, функції з управління корпоративними правами щодо яких здійснює Міністерство, організовує навчання і перевірку знань з питань охорони праці;

67) здійснює претензійно-позовну роботу, звертається до суду з позовами щодо захисту своїх прав та законних інтересів, а також інтересів держави у відповідних сферах;

68) здійснює організацію та координацію проведення заходів з енергозбереження на підприємствах транспорту, дорожнього господарства та поштового зв’язку;

69) розробляє та затверджує за погодженням з ДСНС положення про функціональну підсистему єдиної державної системи цивільного захисту запобігання і реагування на загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій на залізничному транспорті;

70) розробляє та затверджує за погодженням з ДСНС положення про функціональну підсистему єдиної державної системи цивільного захисту запобігання і реагування на загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій на морському і річковому транспорті в акваторії торговельних портів, організації пошуково-рятувальних робіт в акваторії Чорного та Азовського морів;

71) погоджує місця міжнародного поштового обміну;

72) здійснює інші повноваження, визначені законом.

5. Мінінфраструктури з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в апараті Міністерства, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, а також в акціонерних товариствах, функції з управління корпоративними правами щодо яких здійснює Міністерство;

2) здійснює добір кадрів в апарат Мінінфраструктури і на підприємства, в установи та організації, що належать до сфери його управління, в акціонерних товариствах, функції з управління корпоративними правами щодо яких здійснює Міністерство, формує кадровий резерв, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників апарату Міністерства, а також організовує підвищення кваліфікації на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Міністерства, акціонерних товариствах, функції з управління корпоративними правами щодо яких здійснює Міністерство;

3) організовує планово-фінансову роботу в апараті Міністерства, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, акціонерних товариствах, функції з управління корпоративними правами щодо яких здійснює Міністерство, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;

4) забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів;

5) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, захист інформації з обмеженим доступом, а також технічний захист інформації, контроль за її збереженням в апараті Міністерства, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, а також акціонерних товариствах, функції з управління корпоративними правами щодо яких здійснює Міністерство;

6) організовує ведення діловодства та архівне зберігання документів відповідно до встановлених правил;

7) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

8) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, контроль за цільовим використанням державних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання програм, зокрема міжнародних;

9) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, залучення громадян до участі в управлінні державними справами, ефективну взаємодію з інститутами громадянського суспільства, здійснення громадського контролю за діяльністю Міністерства, врахування громадської думки під час забезпечення формування та реалізації державної політики у сферах, що належать до компетенції Мінінфраструктури;

10) оприлюднює інформацію про діяльність Міністерства, в тому числі через засоби масової інформації і на власному веб-сайті.

6. Мінінфраструктури для виконання покладених на нього завдань має право:

1) залучати в установленому порядку працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), вчених, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

2) отримувати безоплатно від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб необхідні для виконання покладених на нього завдань інформацію, документи і матеріали, зокрема від органів статистики - статистичні дані;

3) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові конференції, семінари з питань, що належать до компетенції Міністерства;

4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв’язку та іншими технічними засобами.

7. Мінінфраструктури під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України та тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також підприємствами, установами та організаціями.

8. Мінінфраструктури у межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, організовує і контролює їх виконання.

Накази Мінінфраструктури, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, видаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Нормативно-правові акти Мінінфраструктури підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку.

Накази Мінінфраструктури, видані в межах повноважень, передбачених законом, обов’язкові для виконання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами, місцевими державними адміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та громадянами.

9. Мінінфраструктури очолює Міністр, який призначається на посаду за поданням Прем’єр-міністра України і звільняється з посади Верховною Радою України.

Міністр має першого заступника, заступників, заступника Міністра - керівника апарату, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданнями Прем’єр-міністра України відповідно до пропозицій Міністра.

10. Міністр:

1) очолює Мінінфраструктури, здійснює керівництво його діяльністю;

2) спрямовує і координує здійснення іншими центральними органами виконавчої влади заходів з питань, що належать до компетенції Мінінфраструктури;

3) спрямовує і координує діяльність центральних органів виконавчої влади, в тому числі:

забезпечує формування державної політики у відповідній сфері та контролює її реалізацію центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром;

погоджує та подає на розгляд Кабінету Міністрів України розроблені центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;

визначає пріоритети роботи центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, та шляхи виконання покладених на них завдань, затверджує плани їх роботи;

порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо скасування актів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, повністю чи в окремій частині;

доручає керівникам центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, скасувати акти їх територіальних органів повністю чи в окремій частині, а в разі відмови скасовує такі акти повністю чи в окремій частині;

приймає рішення щодо проведення перевірки діяльності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, їх територіальних органів;

заслуховує звіти про виконання покладених на центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, завдань та планів їх роботи;

вносить Прем’єр-міністрові України пропозиції стосовно кандидатур на посади керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, і за пропозицією їх керівників кандидатур на посади їх заступників;

погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників і заступників керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром;

погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників і заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Міністром;

погоджує структуру апаратів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром;

погоджує структуру територіальних органів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром;

визначає структурний підрозділ апарату Міністерства, що відповідає за взаємодію із центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром;

визначає посадових осіб Міністерства, які включаються до складу колегій центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром;

визначає порядок обміну інформацією між Міністерством та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, періодичність її подання;

порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, та їх заступників;

ініціює питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів апаратів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, їх територіальних органів та заступників таких керівників, а також керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром;

ініціює питання щодо проведення службового розслідування стосовно керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, їх заступників, інших державних службовців і працівників апаратів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, та їх територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

видає обов’язкові до виконання центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, накази та доручення з питань, що належать до сфери діяльності центрального органу виконавчої влади;

вирішує інші питання, пов’язані із спрямуванням і координацією діяльності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром;

4) визначає пріоритети роботи Мінінфраструктури та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани роботи Міністерства, звіти про їх виконання;

5) організовує та контролює виконання апаратом Міністерства Конституції і законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;

6) подає на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розробником яких є Мінінфраструктури;

7) представляє в установленому порядку проекти законів України, розробником яких є Мінінфраструктури та центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, і доповідає з інших питань, що належать до компетенції Міністерства, під час їх розгляду на пленарних засіданнях Верховної Ради України;

8) проводить переговори і підписує міжнародні договори України у межах наданих йому повноважень;

9) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Мінінфраструктури, призначає на посади та звільняє з посад їх керівників та заступників керівників, працівників патронатної служби Міністра, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

10) вносить подання щодо представлення в установленому порядку державних службовців та працівників апарату Мінінфраструктури, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, до відзначення державними нагородами;

11) порушує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності своїх заступників;

12) притягує до дисциплінарної відповідальності керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінінфраструктури;

13) порушує в установленому порядку питання щодо присвоєння рангу державного службовця заступникові Міністра - керівникові апарату;

14) визначає обов’язки першого заступника, заступників Міністра та заступника Міністра - керівника апарату, розподіл повноважень Міністра між першим заступником Міністра та заступниками Міністра, які вони здійснюють у разі його відсутності;

15) дає державним службовцям та працівникам апарату Мінінфраструктури обов’язкові до виконання доручення;

16) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Мінінфраструктури;

17) організовує внутрішній контроль і внутрішній аудит та забезпечує їх здійснення в Мінінфраструктури та бюджетних установах, що належать до сфери його управління;

18) представляє Мінінфраструктури у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;

19) скликає і проводить наради з питань, що належать до його компетенції;

20) призначає на посади за погодженням з головами місцевих держадміністрацій та звільняє з посад керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінінфраструктури, укладає (переукладає, продовжує) та розриває відповідно до законодавства з ними контракти;

21) скасовує відповідно до закону накази керівників структурних підрозділів місцевих держадміністрацій, підконтрольних та підзвітних Міністерству, з питань, що належать до його компетенції;

22) підписує накази Мінінфраструктури;

23) здійснює інші повноваження, визначені законом.

11. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Мінінфраструктури, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Мінінфраструктури може утворюватися колегія.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Мінінфраструктури.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності в Міністерстві можуть утворюватись інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються Міністром.

12. Гранична чисельність державних службовців та працівників Мінінфраструктури затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структура апарату Мінінфраструктури затверджується Міністром.

Штатний розпис і кошторис Мінінфраструктури затверджуються заступником Міністра - керівником апарату за погодженням з Мінфіном.

13. Мінінфраструктури є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства.

Публікації документа

| >>
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 30 червня 2015 р. № 460 "Про затвердження Положення про Міністерство інфраструктури України". Кабінет Міністрів України. 2015

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 30 червня 2015 р. № 460 "Про затвердження Положення про Міністерство інфраструктури України". 2015

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -