Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

ПОСТАНОВА від 8 червня 2016 р. № 376 "Деякі питання Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб". 2016

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 8 червня 2016 р.

№ 376

Київ

Деякі питання Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, що додається.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 71


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 8 червня 2016 р.

№ 376

ПОЛОЖЕННЯ

про Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України

1. Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (далі - Міністерство) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Міністерство є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань Автономної Республіки Крим і міста Севастополя (далі - тимчасово окупована територія України) та окремих територій Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження.

2. Міністерство у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

3. Основними завданнями Міністерства є:

1) забезпечення формування і реалізація державної політики з питань:

тимчасово окупованої території України, кінцевою метою якої є реінтеграція зазначеної території та її населення в єдиний конституційний простір України;

окремих територій Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, кінцевою метою якої є реінтеграція зазначеної території та її населення в єдиний конституційний простір України;

внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території України та окремих територій Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, сприяння реалізації їх прав і свобод та створення умов для добровільного повернення таких осіб до покинутого місця проживання (реінтеграція) або інтеграції за новим місцем проживання в Україні;

застосування норм міжнародного гуманітарного права на території України;

координації діяльності з надання гуманітарної допомоги цивільному населенню під час збройних конфліктів;

розбудови миру, відновлення та розвитку Донецької та Луганської областей;

2) участь у формуванні і реалізації державної політики щодо:

захисту державних активів;

захисту прав і свобод осіб, які порушено внаслідок тимчасової окупації частини території України або втрати контролю над її частиною;

3) сприяння:

реалізації прав і свобод громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території України та на окремих територіях Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження;

задоволенню національно-культурних, освітніх потреб, розвитку етнічної самобутності корінних народів та національних меншин, що проживають на тимчасово окупованій території України;

здійсненню комплексу заходів, спрямованих на зменшення соціального, економічного та екологічного впливу вибухонебезпечних предметів на життя та діяльність населення (протимінна діяльність);

4) створення умов для вільного розвитку кримськотатарської мови, мов інших корінних народів та національних меншин, що проживають на тимчасово окупованій території України.

4.

Міністерство відповідно до покладених на нього завдань:

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що віднесені до його повноважень, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення, готує проекти законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України;

2) погоджує проекти законів, інших нормативно-правових актів законодавства, які надходять для погодження від центральних органів виконавчої влади, готує висновки і пропозиції до проектів законів, інших нормативно-правових актів, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проектів актів, внесених на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи;

3) взаємодіє з міжнародними гуманітарними організаціями у сприянні наданню гуманітарного доступу та проведенню гуманітарних операцій;

4) проводить моніторинг дотримання норм міжнародного гуманітарного права та вживає заходів реагування на факти їх порушення;

5) організовує та проводить роботу з роз’яснення питань щодо необхідності дотримання норм міжнародного гуманітарного права;

6) проводить моніторинг діяльності міжнародних гуманітарних організацій з питань, що належать до компетенції Міністерства;

7) забезпечує виконання органами виконавчої влади міжнародних зобов’язань України щодо реалізації Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року про захист жертв війни та інших норм міжнародного гуманітарного права, а також бере участь у координаційних механізмах стосовно їх реалізації;

8) координує здійснення заходів з розбудови миру, спрямованих на зниження ризику виникнення або поновлення збройного конфлікту шляхом підвищення національного потенціалу для врегулювання збройних конфліктів, а також на визначення основ для підтримання миру та розвитку, зміцнення стійкості приймаючих громад, реінтеграції/інтеграції учасників бойових дій (комбатантів) і внутрішньо переміщених осіб, їх професійної та соціальної адаптації;

9) здійснює стратегічне планування щодо економічного відновлення та розбудови миру на територіях, які зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту та/або тимчасової окупації;

10) здійснює як державний замовник загальне керівництво і контроль за розробленням державних цільових програм та виконанням визначених в них заходів і завдань;

11) проводить моніторинг та оцінку ефективності заходів з відновлення та розбудови миру на територіях, які зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту або тимчасової окупації;

12) вживає заходів та організовує роботу із залучення інвестицій, кредитів та грантів, у тому числі коштів міжнародних фінансових організацій та міжнародної технічної допомоги, з метою підготовки і виконання завдань, визначених Міністерству, та реалізації проектів з питань, що належать до компетенції Міністерства;

13) забезпечує координацію діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо реалізації міжнародних проектів і програм з питань, що належать до компетенції Міністерства;

14) здійснює в установленому законодавством порядку підготовку і реалізацію інвестиційних проектів;

15) готує пропозиції щодо здійснення постачання гуманітарних вантажів, товарів та послуг, у тому числі водо-, газо- і електропостачання на окремі території Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, або тимчасово окуповану територію України;

16) збирає та аналізує інформацію про необхідність здійснення заходів з відновлення об’єктів інфраструктури (транспортної, енергетичної, житлово-комунальної, соціальної тощо) на територіях, які зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту або тимчасової окупації;

17) розробляє пропозиції щодо визначення об’єктів інфраструктури, що потребують першочергового відновлення;

18) взаємодіє з Міноборони, СБУ, Національною поліцією, Держприкордонслужбою, Національною гвардією, ДСНС та іншими правоохоронними органами щодо захисту цивільного населення, що мешкає вздовж лінії розмежування та в районах проведення антитерористичної операції;

19) розробляє разом із заінтересованими органами державної влади та органами місцевого самоврядування нормативно-правові акти, які регламентують порядок переміщення вантажів (товарів) до районів або з районів проведення антитерористичної операції;

20) збирає та аналізує інформацію про необхідність забезпечення житлом та вирішення інших питань соціального захисту внутрішньо переміщених осіб;

21) сприяє в установленому законодавством порядку соціальному забезпеченню внутрішньо переміщених осіб;

22) розробляє та подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо здійснення заходів із забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених осіб;

23) розробляє державні програми з питань, що стосуються внутрішньо переміщених осіб;

24) сприяє разом з МОН та органами місцевого самоврядування здобуттю внутрішньо переміщеними особами дошкільної, початкової, базової та повної загальної середньої освіти, професійно-технічної освіти, а також вищої освіти;

25) здійснює заходи і завдання, спрямовані на виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, захисту конституційних прав і законних інтересів громадян України, які вимушено залишили окремі території Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, або тимчасово окуповану територію України;

26) здійснює взаємодію з уповноваженими представницькими органами кримськотатарського народу, неурядовими організаціями іноземних держав, які представляють інтереси кримських татар, міжнародними неурядовими організаціями, засобами масової інформації;

27) проводить моніторинг стану дотримання прав і свобод людини і громадянина на окремих територіях Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та тимчасово окупованій території України;

28) вживає заходів щодо захисту прав та законних інтересів осіб, які порушені внаслідок збройного конфлікту та/або тимчасової окупації частини території України;

29) сприяє залученню в установленому порядку коштів міжнародних організацій, неурядових організацій іноземних держав, міжнародних неурядових організацій для виконання програм, спрямованих на забезпечення захисту прав і свобод осіб, які порушені внаслідок збройного конфлікту та/або тимчасової окупації частини території України;

30) здійснює збір та систематизацію інформації про факти порушення прав громадян України на окремих територіях Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та тимчасово окупованій території України;

31) сприяє захисту внутрішньо переміщеними особами та особами, що проживають на окремих територіях Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та тимчасово окупованій території України, їх прав у міжнародних судових інстанціях;

32) взаємодіє з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Уповноваженим Президента України у справах кримськотатарського народу;

33) проводить моніторинг впливу збройного конфлікту та тимчасової окупації частини території України на соціально-економічний розвиток держави та окремі галузі економіки;

34) бере участь у заходах, спрямованих на захист державних активів, що перебувають на окремих територіях Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та/або тимчасово окупованій території України;

35) здійснює державно-приватне партнерство з питань, що належать до компетенції Міністерства;

36) координує діяльність, пов’язану із зменшенням шкоди навколишньому природному середовищу на територіях, які зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту та/або тимчасової окупації;

37) координує провадження протимінної діяльності, спрямованої на зменшення шкоди для цивільного населення від використання вибухонебезпечних предметів (залишені вибухонебезпечні боєприпаси, касетні міни, міни-пастки, снаряди, що не вибухнули, інші вибухонебезпечні предмети та пристрої), в тому числі погоджує проекти цивільного розмінування;

38) бере участь у розробленні проектів Державного бюджету України, Державної програми економічного і соціального розвитку України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України з урахуванням особливостей їх виконання на територіях, які зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту та/або тимчасової окупації;

39) здійснює міжнародне співробітництво, бере участь у підготовці міжнародних договорів України, готує пропозиції щодо укладення, денонсації таких договорів, укладає міжнародні договори України та забезпечує виконання зобов’язань України за міжнародними договорами з питань, що належать до компетенції Міністерства;

40) сприяє здійсненню заходів, спрямованих на розвиток етнічної самобутності і культури корінних народів та національних меншин, що проживають на тимчасово окупованій території України;

41) забезпечує разом із МІП поширення суспільно важливої інформації в Україні та за її межами з питань, що належать до компетенції Міністерства;

42) організовує проведення наукових досліджень із залученням вітчизняних та міжнародних фахівців з питань, що належать до компетенції Міністерства;

43) здійснює обмін інформацією з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями на безоплатній основі в установленому порядку;

44) взаємодіє з громадськими об’єднаннями, у тому числі міжнародними неурядовими організаціями, іншими юридичними та фізичними особами з питань, що належать до компетенції Міністерства;

45) надає роз’яснення з питань, пов’язаних з діяльністю Міністерства, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства;

46) забезпечує висвітлення результатів своєї діяльності та інформування громадськості з питань, що належать до компетенції Міністерства;

47) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Міністерства, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

48) здійснює інші повноваження, визначені законом.

5.

Міністерство з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в апараті Міністерства, його територіальних органах, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери його управління;

2) організовує планово-фінансову роботу в апараті Міністерства, його територіальних органах, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери його управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку;

3) забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів;

4) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом:

реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, захист інформації з обмеженим доступом, а також технічний захист інформації, контроль за її збереженням в апараті Міністерства, його територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

5) організовує ведення діловодства та архівне зберігання документів відповідно до встановлених правил;

6) здійснює у межах повноважень, передбачених законом, контроль за цільовим використанням державних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання програм, зокрема міжнародних;

7) оприлюднює інформацію про діяльність Міністерства, в тому числі через засоби масової інформації, а також на власному веб-сайті;

8) виступає державним замовником наукових досліджень комплексного характеру з питань, що належать до компетенції Міністерства;

9) сприяє відповідно до законодавства забезпеченню виконання міжнародних договорів України;

10) забезпечує здійснення адаптації національного законодавства до законодавства ЄС з питань, що належать до компетенції Міністерства;

11) здійснює заходи щодо імплементації в національне законодавство положень міжнародних договорів, стороною яких є Україна, подає пропозиції щодо розвитку міжнародного співробітництва та укладення міжнародних договорів України;

12) здійснює відповідно до законодавства функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери його управління.

6. Міністерство для виконання покладених на нього завдань має право:

1) залучати в установленому порядку працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), науковців, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) до розгляду питань, що належать до компетенції Міністерства;

2) отримувати безоплатно від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб необхідні для виконання покладених на нього завдань інформацію, документи і матеріали, зокрема від органів статистики;

3) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові конференції, семінари з питань, що належать до компетенції Міністерства;

4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, у тому числі Єдиною інформаційною базою даних про внутрішньо переміщених осіб, державною системою урядового зв’язку та іншими технічними засобами в порядку, встановленому законодавством.

7. Міністерство здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку територіальні органи.

8. Міністерство під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України та тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також з підприємствами, установами і організаціями.

9. Міністерство у межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, організовує і контролює їх виконання.

Накази Міністерства, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, видаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Нормативно-правові акти Міністерства підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку.

Накази Міністерства, видані в межах його повноважень, є обов’язковими для виконання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами, місцевими державними адміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форми власності та громадянами.

10. Міністерство очолює Міністр, який призначається на посаду за поданням Прем’єр-міністра України і звільняється з посади Верховною Радою України у порядку, передбаченому законом.

Міністр має першого заступника та заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України з урахуванням пропозицій Міністра.

11. Міністр:

1) очолює Міністерство, здійснює керівництво його діяльністю;

2) визначає пріоритети роботи Міністерства та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани роботи Міністерства, звіти про їх виконання;

3) відповідно до компетенції організовує та контролює виконання Міністерством Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України;

4) забезпечує виконання зобов’язань, узятих за міжнародними договорами України;

5) вносить на розгляд Прем’єр-міністра України пропозиції щодо призначення на посади першого заступника міністра, заступників міністра;

6) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Міністерства;

7) вносить Кабінетові Міністрів України подання про утворення в межах граничної чисельності державних службовців та працівників апарату Міністерства і коштів, передбачених на утримання Міністерства, ліквідацію, реорганізацію територіальних органів Міністерства як юридичних осіб публічного права, затверджує положення про них;

8) затверджує структуру апарату Міністерства і його територіальних органів;

9) утворює, ліквідує, реорганізує за погодженням з Кабінетом Міністрів України територіальні органи Міністерства як структурні підрозділи апарату Міністерства, що не мають статусу юридичної особи;

10) вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції у разі вмотивованої відмови Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови обласної державної адміністрації (підтримки головою обласної державної адміністрації вмотивованої відмови голови районної державної адміністрації) погодити призначення керівника територіального органу Міністерства, керівника підприємства, установи, організації, що належить до сфери управління Міністерства, щодо надання Кабінетом Міністрів України згоди на призначення такого керівника;

11) утворює, ліквідує, реорганізує підприємства, установи і організації, що належать до сфери управління Міністерства, затверджує їх положення (статути), здійснює у межах повноважень, передбачених законом, інші функції з управління об’єктами державної власності;

12) скасовує повністю чи в окремій частині акти територіальних органів Міністерства;

13) порушує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності першого заступника, заступників міністра та державного секретаря Міністерства;

14) порушує в установленому порядку питання щодо присвоєння рангу державного службовця державному секретарю Міністерства;

15) представляє Міністерство у публічно-правових відносинах з іншими органами, підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами;

16) визначає обов’язки першого заступника міністра, заступників міністра, розподіл повноважень міністра між першим заступником та заступниками міністра, які вони здійснюють у разі його відсутності;

17) залучає державних службовців та працівників територіальних органів Міністерства, а за згодою керівників - державних службовців та працівників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій до розгляду питань, що належать до компетенції Міністерства;

18) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Міністерство;

19) утворює комісії, робочі та експертні групи;

20) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;

21) підписує накази Міністерства;

22) дає обов’язкові для виконання державними службовцями та працівниками апарату Міністерства доручення;

23) здійснює інші повноваження, визначені законом.

12. Повноваження керівника державної служби у Міністерстві здійснює державний секретар Міністерства.

Державний секретар Міністерства є вищою посадовою особою з числа державних службовців Міністерства. Державний секретар підзвітний і підконтрольний Міністру.

Державний секретар Міністерства призначається на посаду Кабінетом Міністрів України за поданням Комісії з питань вищого корпусу державної служби строком на п’ять років з правом повторного призначення.

13. Державний секретар Міністерства відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує роботу апарату Міністерства;

2) забезпечує підготовку пропозицій щодо виконання завдань Міністерства та подає їх на розгляд Міністра;

3) організовує та контролює виконання апаратом Міністерства Конституції та законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства та доручень Міністра, його першого заступника та заступників, звітує про їх виконання;

4) готує та подає Міністру для затвердження плани роботи Міністерства, звітує про їх виконання;

5) забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Міністерства;

6) у межах своїх повноважень запитує та одержує в установленому порядку від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій в Україні та за її межами безоплатно інформацію, документи і матеріали, а від органів державної статистики - статистичну інформацію, необхідні для виконання покладених на Міністерство завдань;

7) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Міністерства, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

8) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату Міністерства, приймає рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;

9) призначає на посаду та звільняє з посади керівників територіальних органів Міністерства та їх заступників;

10) погоджує у передбачених законом випадках призначення на посаду та звільнення з посади керівників відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

11) призначає на посаду та звільняє з посади керівників підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Міністерства;

12) притягує до дисциплінарної відповідальності керівників державних підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Міністерства;

13) забезпечує в установленому порядку організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та інших працівників Міністерства;

14) представляє Міністерство як юридичну особу в цивільно-правових відносинах;

15) дає у межах повноважень, передбачених законом, обов’язкові для виконання державними службовцями та іншими працівниками Міністерства доручення;

16) видає з питань, що належать до його повноважень, накази організаційно-розпорядчого характеру та контролює їх виконання;

17) вносить подання щодо представлення в установленому порядку державних службовців та інших працівників апарату Міністерства, його територіальних органів до відзначення державними нагородами України.

14. На час відсутності державного секретаря Міністерства чи неможливості здійснення ним своїх повноважень з інших причин його обов’язки виконує один із керівників самостійних структурних підрозділів апарату Міністерства відповідно до наказу державного секретаря Міністерства.

15. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Міністерства, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Міністерстві може утворюватися колегія.

Рішення колегії реалізуються шляхом видання відповідного наказу Міністерства.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Міністерстві можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються Міністром.

16. Гранична чисельність державних службовців та працівників Міністерства затверджується Кабінетом Міністрів України.

Штатний розпис і кошторис Міністерства затверджуються державним секретарем Міністерства за погодженням з Міністерством фінансів.

17. Міністерство є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, рахунки в органах Казначейства.


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 8 червня 2016 р. № 376

ЗМІНИ,

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 “Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 29, ст. 814; 2015 р., № 86, ст. 2882; 2016 р., № 33, ст. 1299) позицію

“Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб

105

105”;

замінити такою позицією:

“Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб

105

105

9

9”.

2. У Положенні про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 р. № 197 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 51, ст. 1345, № 82, ст. 2327, № 98, ст. 2846; 2015 р., № 59, ст. 1939):

1) в абзаці другому пункту 1 та підпункті 2 пункту 3 слова “і з питань відновлення Донецької та Луганської областей (Донбасу)” виключити;

2) у пункті 4:

абзац сьомий підпункту 6 та абзац одинадцятий підпункту 11 виключити;

у підпункті 23 слова “; залученню інвестицій, у тому числі коштів міжнародних фінансових організацій та міжнародної технічної допомоги, з метою підготовки та виконання завдань, здійснення заходів та реалізації проектів з питань відновлення і розвитку Донецької та Луганської областей (Донбасу)” виключити.


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 8 червня 2016 р. № 376

ПЕРЕЛІК

постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 655 “Деякі питання Державного агентства з питань відновлення Донбасу” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 97, ст. 2780).

2. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 4 “Деякі питання діяльності центральних органів виконавчої влади” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 6, ст. 126).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2015 р. № 736 “Деякі питання Державної служби України з питань Автономної Республіки Крим та міста Севастополя” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 78, ст. 2616).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 р. № 1048 “Про внесення змін до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 655” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 102, ст. 3510).

Публікації документа

| >>
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 8 червня 2016 р. № 376 "Деякі питання Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб". Кабінет Міністрів України. 2016

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 8 червня 2016 р. № 376 "Деякі питання Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб". 2016

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -