>>

ПОСТАНОВА від 20 червня 2018 р. № 512 "Деякі питання реалізації пілотного проекту із надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”". 2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 20 червня 2018 р. № 512
Київ

Деякі питання реалізації пілотного проекту із надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”;

Порядок фінансування видатків місцевих бюджетів на надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” за рахунок субвенції з державного бюджету на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку.

2. Установити, що:

вартість одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” без урахування витрат на закупівлю товарів, робіт та послуг, пов’язаних з комплектуванням пакунків і доставки їх до пологових будинків (відділень) усіх форм власності, становить не більш як 5 тис. гривень;

надання одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” за рахунок субвенції здійснюється відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та Управлінням Організації Об’єднаних Націй з обслуговування проектів і Дитячим фондом Організації Об’єднаних Націй у сфері соціального захисту сімей з дітьми та підтримки розвитку відповідального батьківства.

3. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 р. № 256 “Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 10, ст. 482; 2003 р., № 44, ст. 2309) і від 23 квітня 2014 р. № 117 “Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 34, ст. 916) зміни, що додаються.

4. Обласним та Київській міській державним адміністраціям забезпечити:

1) до 1 вересня 2018 р. закупівлю товарів, робіт і послуг, пов’язаних із комплектуванням одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” та її доставкою до пологових будинків (відділень) усіх форм власності;

2) починаючи з 1 вересня 2018 р. надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” відповідно до Порядку надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”, затвердженого цією постановою;

3) подання Міністерству соціальної політики:

до 1 вересня 2018 р. інформації про стан закупівлі одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”;

щомісяця до 10 числа інформації про надання одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 червня 2018 р. № 512

ПОРЯДОК
надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”

1. Цей Порядок встановлює механізм планування, розподілу, обліку та надання одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” при народженні дитини.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

одноразова натуральна допомога “пакунок малюка” (далі - допомога “пакунок малюка”) - набір необхідних речей для новонародженої дитини;

отримувач допомоги “пакунок малюка” - мати, батько, родичі, патронатний вихователь новонародженої дитини.

3. Допомога “пакунок малюка” є одноразовою безповоротною адресною соціальною допомогою сім’ям, в яких народилася дитина, а в разі відсутності матері/батька - родичам, патронатним вихователям новонародженої дитини.

4. Право на отримання допомоги “пакунок малюка” мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах проживають на території України і народили живонароджену дитину.

Допомога “пакунок малюка” надається на кожну новонароджену дитину.

Допомога “пакунок малюка” не надається у разі:

відмови від новонародженої дитини у пологовому будинку (відділенні) усіх форм власності (далі - пологовий будинок);

відбування матір’ю покарання у місцях позбавлення волі та подальшого перебування новонародженої дитини в будинку дитини при установі виконання покарань;

смерті новонародженої дитини в пологовому будинку.

Якщо у матері новонародженої дитини виникли ускладнення при пологах чи хвороба, що унеможливлює здійснення нею догляду за новонародженою дитиною, допомога “пакунок малюка” надається батьку або родичам такої дитини, або патронатному вихователю, які доглядатимуть за нею.

Якщо батьки, родичі відмовилися від новонародженої дитини в пологовому будинку (відділенні), допомога “пакунок малюка” надається патронатному вихователю, який здійснюватиме догляд за новонародженою дитиною.

5. Планування обсягів допомоги “пакунок малюка”, розподіл між пологовими будинками та моніторинг її надання здійснюють структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій (далі - обласні структурні підрозділи з питань соціального захисту населення).

Планування обсягів допомоги “пакунок малюка” провадиться щороку відповідно до показників народжуваності в адміністративно-територіальній одиниці за минулий рік з урахуванням загальних тенденцій народжуваності та кількості осіб, які перебувають на обліку по вагітності в жіночих консультаціях.

Показники народжуваності в адміністративно-територіальній одиниці визначають структурні підрозділи з питань охорони здоров’я районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх створення) рад, об’єднаних територіальних громад (далі - місцеві структурні підрозділи з питань охорони здоров’я) шляхом збирання інформації пологових будинків про кількість живонароджених дітей протягом минулого року та  жіночих консультацій про кількість осіб, які перебувають на обліку по вагітності.

Місцеві структурні підрозділи з питань охорони здоров’я передають до 27 червня поточного року показники народжуваності в адміністративно-територіальній одиниці структурним підрозділам з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської держадміністрацій (далі - обласні структурні підрозділи з питань охорони здоров’я) та структурним підрозділам з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх створення) рад, об’єднаних територіальних громад (далі - місцеві структурні підрозділи з питань соціального захисту населення).

Обласні структурні підрозділи з питань охорони здоров’я передають показники народжуваності в адміністративно-територіальних одиницях обласним структурним підрозділам з питань соціального захисту населення протягом двох робочих днів з дня їх отримання для планування обсягів допомоги “пакунок малюка”.

За результатами аналізу показників народжуваності, наданих місцевими структурними підрозділами з питань охорони здоров’я, передбачених абзацом третім цього пункту, та на підставі клопотання обласних структурних підрозділів з питань охорони здоров’я, місцевих структурних підрозділів з питань соціального захисту населення обласні структурні підрозділи з питань соціального захисту населення можуть здійснювати перерозподіл допомоги “пакунок малюка”.

6. Надання допомоги “пакунок малюка”, її доставка до пологових будинків здійснюється згідно з Меморандумом про взаєморозуміння між Урядом України та Управлінням Організації Об’єднаних Націй з обслуговування проектів і Дитячим фондом Організації Об’єднаних Націй у сфері соціального захисту сімей з дітьми та підтримки розвитку відповідального батьківства та проектних угод, укладених між обласними структурними підрозділами з питань соціального захисту населення та Управлінням Організації Об’єднаних Націй з обслуговування проектів.

Комплектування допомоги “пакунок малюка” здійснюється згідно з переліком дитячих товарів для комплектування одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”, затвердженим Мінсоцполітики.

7. Місцеві структурні підрозділи з питань соціального захисту населення щомісяця до 5 числа здійснюють моніторинг забезпечення пологових будинків допомогою “пакунок малюка”.

У разі виявлення в пологовому будинку недостатньої кількості допомоги “пакунок малюка” місцеві структурні підрозділи з питань соціального захисту населення подають протягом двох робочих днів клопотання до обласних структурних підрозділів з питань соціального захисту населення про необхідність здійснення перерозподілу допомоги “пакунок малюка”.

8. Видача отримувачу допомоги “пакунок малюка” проводиться у пологовому будинку працівником, уповноваженим головним лікарем.

Факт передачі допомоги “пакунок малюка” фіксується в акті приймання-передачі згідно з додатком 1 та в журналі обліку згідно з додатком 2.

Відомості обліку видачі допомоги “пакунок малюка” згідно з додатком 3 підписуються головним лікарем пологового будинку та щомісяця до 5 числа подаються до місцевих структурних підрозділів з питань соціального захисту населення для подальшого подання обласним структурним підрозділам з питань соціального захисту населення. Копії відомостей обліку видачі допомоги “пакунок малюка” залишаються у пологовому будинку.

9. Допомога “пакунок малюка” видається отримувачам допомоги “пакунок малюка” під час виписки новонародженої дитини з пологового будинку.

Патронатному вихователю може бути видано допомогу “пакунок малюка”, якщо він забрав новонароджену дитину з пологового будинку протягом місяця з дня народження.

Отримувачі допомоги “пакунок малюка” можуть відмовитися від її отримання на підставі особистої письмової заяви.

Якщо на день виписки новонародженої дитини у пологовому будинку була відсутня допомога “пакунок малюка”, місцевий структурний підрозділ з питань соціального захисту населення на підставі заяви отримувача допомоги “пакунок малюка” звертається до обласного структурного підрозділу з питань соціального захисту населення для забезпечення отримувача такою допомогою.

Обласний структурний підрозділ з питань соціального захисту населення протягом 14 робочих днів передає місцевому структурному підрозділу з питань соціального захисту населення таку допомогу для її видачі отримувачу допомоги “пакунок малюка”.

Місцевий структурний підрозділ з питань соціального захисту населення протягом трьох робочих днів забезпечує безпосередню видачу допомоги “пакунок малюка”.

10. Облік допомоги “пакунок малюка” ведеться пологовими будинками для отримання даних про її наявність, втрату, нестачу, рух, необхідні для організації безперебійного забезпечення такою допомогою матерів/батьків/родичів/патронатних вихователів новонароджених дітей, встановлення належного контролю за умовами зберігання, доцільністю та ефективністю її надання, а також для підготовки даних для складення звітності.

Облік допомоги “пакунок малюка” повинен бути своєчасним, достовірним і точним та повинен вестися окремо від іншого майна пологового будинку.

Облік допомоги “пакунок малюка” ведеться шляхом запису (відображення) у книгах (картках) обліку, інших матеріальних носіях інформації про її наявність, рух, втрату та нестачу у пологовому будинку.

11. Списання допомоги “пакунок малюка” здійснюється пологовими будинками відповідно до законодавства.

12. Місцеві структурні підрозділи з питань соціального захисту населення щомісяця до 5 числа складають і подають обласним структурним підрозділам з питань соціального захисту населення звіти згідно з додатком 4 та оригінали відомостей обліку видачі допомоги “пакунок малюка”. Копії таких звітів і відомостей залишаються у місцевих структурних підрозділах з питань соціального захисту населення.

13. Обласні структурні підрозділи з питань соціального захисту населення щомісяця до 10 числа узагальнюють отримані від місцевих структурних підрозділів з питань соціального захисту населення звіти про видачу одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” та подають Мінсоцполітики звіт згідно з додатком 4.

14.

Контроль за цільовим та адресним наданням допомоги “пакунок малюка” здійснюють обласні та Київська міська держадміністрації.

15. Отримання допомоги “пакунок малюка” не тягне за собою зміни розміру допомоги при народженні дитини.

Вартість отриманої допомоги “пакунок малюка” не враховується під час обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, що надаються відповідно до законодавства.Додаток 1
до Порядку

АКТ
приймання-передачі одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”Додаток 2
до Порядку

ЖУРНАЛ
обліку видачі одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”

Порядковий номер

Дата видачі

Найменування установи/закладу, що видає допомогу

Кількість одиниць виданої допомоги

Підпис уповноваженої особи

Прізвище, ім’я, по батькові отримувача допомоги

Кількість одиниць отриманої допомоги

Підпис отримувача допомоги

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9


Додаток 3
до Порядку

ВІДОМІСТЬ
обліку видачі одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”


Додаток 4
до Порядку

ЗВІТ
про видачу одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 червня 2018 р. № 512

ПОРЯДОК
фінансування видатків місцевих бюджетів на надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” за рахунок субвенції з державного бюджету на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

1. Цей Порядок визначає механізм фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” (далі - допомога “пакунок малюка”) за рахунок субвенції з державного бюджету на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку (далі - субвенція).

2. Головними розпорядниками коштів місцевих бюджетів на надання при народженні дитини допомоги “пакунок малюка” за рахунок субвенції є структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних та Київської міської держадміністрацій (далі - головні розпорядники).

3.  Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчі органи міських, районних у містах (у разі їх створення) рад, об’єднаних територіальних громад (далі - місцеві структурні підрозділи з питань соціального захисту населення) до 27 червня 2018 р. подають головним розпорядникам пропозиції щодо потреби у наданні при народженні дитини допомоги “пакунок малюка”.

4. Головні розпорядники на підставі пропозицій місцевих структурних підрозділів з питань соціального захисту населення протягом 14 календарних днів готують інформацію про обсяги допомоги “пакунок малюка” і надсилають її фінансовим органам обласних та Київської міської держадміністрацій.

5. Фінансові органи обласних та Київської міської держадміністрацій у дводенний строк подають інформацію, подану відповідно до пункту 4 цього Порядку, головним управлінням Казначейства в областях та м. Києві за формою реєстру, передбаченою пунктом 6 Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 р. № 256 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 10, ст. 482; 2003 р., № 44, ст. 2309), із зазначенням примітки “одноразова натуральна допомога “пакунок малюка”.

6. Головні управління Казначейства в областях та м. Києві не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після отримання від фінансових органів інформації про обсяги коштів для надання допомоги “пакунок малюка” подають відповідні дані Казначейству.

7. Казначейство подає Мінфіну інформацію про обсяги потреби у коштах для надання допомоги “пакунок малюка” за формою реєстру, передбаченою пунктом 6 Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 р. № 256.

8. Казначейство не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів після отримання інформації про потребу в коштах для надання допомоги “пакунок малюка” перераховує субвенцію на рахунки обласних бюджетів та бюджету м. Києва, відкриті в органах Казначейства, згідно з помісячним розписом асигнувань державного бюджету та в межах сум, необхідних для надання допомоги “пакунок малюка”.

9. Фінансові органи обласних та Київської міської держадміністрацій протягом двох операційних днів після отримання субвенції надають головним управлінням Казначейства в областях та м. Києві розпорядження про виділення коштів загального фонду місцевих бюджетів та їх перерахування на рахунки головних розпорядників, відкритих в головних управліннях Казначейства в областях та м. Києві, для здійснення відповідних видатків.

10. Субвенція спрямовуються на здійснення заходів з надання допомоги “пакунок малюка” згідно з Меморандумом про взаєморозуміння між Урядом України та Управлінням Організації Об’єднаних Націй з обслуговування проектів і Дитячим фондом Організації Об’єднаних Націй у сфері соціального захисту сімей з дітьми та підтримки розвитку відповідального батьківства та проектних угод, укладених між головним розпорядником та Управлінням Організації Об’єднаних Націй з обслуговування проектів.

11. Головні розпорядники протягом двох операційних днів перераховують кошти для забезпечення надання допомоги “пакунок малюка”.

12. Передача допомоги “пакунок малюка” особі, яка отримує допомогу “пакунок малюка”, здійснюється відповідно до Порядку надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 р. № 512.

13. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням субвенції, здійснюються в установленому законодавством порядку.

14. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання субвенції, а також контроль за її цільовим використанням та подання інформації здійснюються в установленому законодавством порядку.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 червня 2018 р. № 512

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 р. № 256 і від 23 квітня 2014 р. № 117

1. Порядок фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 р. № 256, доповнити пунктом 1-1 такого змісту:

“1-1. Механізм фінансування видатків місцевих бюджетів на надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” за рахунок субвенції з державного бюджету на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, визначається Порядком фінансування видатків місцевих бюджетів на надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” за рахунок субвенції з державного бюджету на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 р. № 512.”.

2. Підпункт 4 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 доповнити абзацом такого змісту:

“товарів, робіт і послуг для надання одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” - в розмірі 100 відсотків їх вартості;”.

| >>
Законодавчий акт: Кабінет Міністрів України. ПОСТАНОВА від 20 червня 2018 р. № 512 "Деякі питання реалізації пілотного проекту із надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”", 2018

= завантажити законодавчий акт =

ПОСТАНОВА від 20 червня 2018 р. № 512 "Деякі питання реалізації пілотного проекту із надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”". 2018

 1. Кабінет Міністрів України. ПОСТАНОВА від 20 червня 2018 р. № 512 "Деякі питання реалізації пілотного проекту із надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”", 2018
 2. Мінсоцполітики України. НАКАЗ від 17.07.2018 № 1025 "Деяки питання надання одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» при народженні дитини", 2018
 3. Мінсоцполітики України. НАКАЗ від 05.12.2018 № 1829 "Про внесення змін до Переліку дитячих товарів для комплектування одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» при народженні дитини", 2018
 4. НАКАЗ від 17.07.2018 № 1025 "Деяки питання надання одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» при народженні дитини"
 5. НАКАЗ від 05.12.2018 № 1829 "Про внесення змін до Переліку дитячих товарів для комплектування одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» при народженні дитини"
 6. Кабінет Міністрів України. ПОСТАНОВА від 14 червня 2017 р. № 425 "Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо зміни механізму фінансування надання медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук", 2017
 7. ПОСТАНОВА від 14 червня 2017 р. № 425 "Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо зміни механізму фінансування надання медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук"
 8. ПОСТАНОВА від 30 травня 2018 р. № 427 "Деякі питання реалізації пілотного проекту із соціального захисту сімей з дітьми та підтримки розвитку відповідального батьківства"
 9. МОЗ України. НАКАЗ від 28.08.2017 № 967/58 "Про затвердження нормативно-правових актів МОЗ України та НАМН України щодо реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 14 червня 2017 року № 425 «Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо зміни механізму фінансування надання медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук»", 2017
 10. ПОСТАНОВА від 14 лютого 2018 р. № 89 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань реалізації пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення надання медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук"
 11. Кабінет Міністрів України. ПОСТАНОВА від 14 лютого 2018 р. № 89 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань реалізації пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення надання медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук", 2018
 12. НАКАЗ від 28.08.2017 № 967/58 "Про затвердження нормативно-правових актів МОЗ України та НАМН України щодо реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 14 червня 2017 року № 425 «Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо зміни механізму фінансування надання медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук»"
 13. Кабінет Міністрів України. ПОСТАНОВА від 30 травня 2018 р. № 427 "Деякі питання реалізації пілотного проекту із соціального захисту сімей з дітьми та підтримки розвитку відповідального батьківства", 2018
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -