ПОСТАНОВА від 5 червня 2019 р. № 483 "Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії". 2019

Інформація актуальна на 11.06.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 5 червня 2019 р.

№ 483

Київ

Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії

Відповідно до статті 62 Закону України “Про ринок електричної енергії” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 липня 2019 р. та діє до 31 грудня 2020 року.

Прем'єр-міністр України

В.

ГРОЙСМАН

Інд. 37


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 5 червня 2019 р. № 483

ПОЛОЖЕННЯ

про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії

1. Це Положення визначає обсяг та умови виконання спеціальних обов’язків суб’єктами ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії (далі - спеціальні обов’язки), зокрема для забезпечення стабільності, належної якості та доступності електричної енергії, підтримання належного рівня безпеки її постачання споживачам без загрози першочерговій цілі створення повноцінного ринку електричної енергії, заснованого на засадах вільної конкуренції з дотриманням принципів прозорості та недискримінації.

2. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про ринок електричної енергії”.

3. До споживачів, яких стосуються спеціальні обов’язки, належать побутові споживачі.

4. Спеціальні обов’язки покладаються на таких учасників ринку електричної енергії:

виробників електричної енергії;

постачальників універсальних послуг;

операторів систем розподілу електричної енергії;

оператора системи передачі електричної енергії.

5.

Виконання спеціальних обов’язків здійснюється шляхом продажу електричної енергії виробниками електричної енергії, перелік яких наведено в додатку (далі - виробники електричної енергії), за двосторонніми договорами постачальникам універсальних послуг, операторам систем розподілу електричної енергії та оператору системи передачі електричної енергії на електронних аукціонах за граничними цінами.

6. Гранична ціна визначається як середньозважена фактична ціна на електричну енергію, вироблену відповідним виробником за останні три календарні місяці до дати початку функціонування нової моделі ринку електричної енергії відповідно до Закону України “Про ринок електричної енергії”. 

7. Визначення обсягів спеціальних обов’язків із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - Комісія), на підставі прогнозованих даних постачальників універсальних послуг, операторів систем розподілу електричної енергії та оператора системи передачі електричної енергії, наданих в установленому Комісією порядку.

8. Виробники електричної енергії зобов’язані:

1) здійснювати продаж на електронних аукціонах в установленому законодавством порядку визначеного Комісією обсягу електричної енергії постачальникам універсальних послуг, операторам систем розподілу електричної енергії та оператору системи передачі електричної енергії, але не більш як 60 відсотків обсягу відпуску електричної енергії, виробленої на атомних електростанціях, та не більш як 20 відсотків обсягу відпуску електричної енергії, виробленої на гідроелектростанціях;

2) укласти за результатами проведення електронного аукціону двосторонні договори купівлі-продажу електричної енергії з постачальниками універсальних послуг, операторами систем розподілу електричної енергії та оператором системи передачі електричної енергії за визначеною на електронному аукціоні ціною, але не вище граничної ціни;

3) забезпечувати виконання умов укладених з постачальниками універсальних послуг, операторами систем розподілу електричної енергії та оператором системи передачі електричної енергії двосторонніх договорів купівлі-продажу електричної енергії щодо продажу електричної енергії;

4) виконувати інші умови щодо продажу електричної енергії, визначені в укладених з постачальниками універсальних послуг, операторами систем розподілу електричної енергії та оператором системи передачі електричної енергії двосторонніх договорах купівлі-продажу електричної енергії.

9. Виробники електричної енергії мають право:

1) здійснювати продаж електричної енергії за укладеними з постачальниками універсальних послуг двосторонніми договорами купівлі-продажу електричної енергії, крім визначених для виконання спеціальних обов’язків обсягів електричної енергії, які продаються на електронних аукціонах, а також здійснювати купівлю і продаж електричної енергії на організованих сегментах ринку електричної енергії;

2) своєчасно та у повному обсязі отримувати кошти за продану ними на електронних аукціонах електричну енергію відповідно до укладених з постачальниками універсальних послуг двосторонніх договорів купівлі-продажу електричної енергії.

10.

Постачальники універсальних послуг зобов’язані:

1) здійснювати купівлю електричної енергії на електронних аукціонах в обсягах, що не перевищують 80 відсотків обсягів, необхідних для постачання побутовим споживачам;

2) укласти за результатами проведення електронного аукціону двосторонні договори купівлі-продажу з виробниками електричної енергії за визначеною на електронному аукціоні ціною, але не вище граничної ціни;

3) своєчасно та у повному обсязі оплачувати у грошовій формі придбану ними на електронних аукціонах електричну енергію відповідно до укладених з виробниками електричної енергії двосторонніх договорів купівлі-продажу електричної енергії;

4) виконувати інші умови щодо купівлі електричної енергії, визначені в укладених з виробниками електричної енергії двосторонніх договорах купівлі-продажу електричної енергії;

5) здійснювати продаж електричної енергії побутовим споживачам.

11. Постачальники універсальних послуг мають право:

1) здійснювати купівлю електричної енергії за укладеними з виробниками електричної енергії двосторонніми договорами купівлі-продажу електричної енергії, крім обсягів електричної енергії, необхідних для виконання спеціальних обов’язків, а також здійснювати купівлю електричної енергії на організованих сегментах ринку електричної енергії;

2) отримувати в установленому Комісією порядку компенсацію економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних з виконанням спеціальних обов’язків.

12. Оператори систем розподілу електричної енергії та оператор системи передачі електричної енергії зобов’язані:

1) здійснювати купівлю електричної енергії на електронних аукціонах в обсягах, що не перевищують 80 відсотків обсягів, необхідних для компенсації технологічних втрат електричної енергії на її передачу та розподіл електричними мережами;

2) за результатами проведення аукціону укласти двосторонні договори з виробниками електричної енергії за визначеною на електронному аукціоні ціною, але не вище граничної ціни;

3) своєчасно та у повному обсязі оплачувати у грошовій формі  придбану ними на електронних аукціонах електричну енергію відповідно до укладених з виробниками електричної енергії двосторонніх договорів купівлі-продажу електричної енергії;

4) виконувати інші умови щодо купівлі електричної енергії, визначені в укладених з виробниками електричної енергії двосторонніх договорах купівлі-продажу електричної енергії.

Оператори систем розподілу електричної енергії та оператор системи передачі електричної енергії мають право здійснювати купівлю електричної енергії за укладеними з виробниками електричної енергії двосторонніми договорами купівлі-продажу електричної енергії, крім обсягів електричної енергії, визначених для виконання спеціальних обов’язків, а також здійснювати купівлю електричної енергії на організованих сегментах ринку електричної енергії.

13. Оператор системи передачі електричної енергії зобов’язаний здійснювати в установленому Комісією порядку компенсацію постачальникам універсальних послуг економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних з виконанням зазначеними постачальниками спеціальних обов’язків.

14. Оператор системи передачі електричної енергії має право отримувати в установленому Комісією порядку компенсацію економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних з виконанням спеціальних обов’язків.

15. Спеціальні обов’язки не застосовуються до діяльності з постачання електричної енергії побутовим споживачам, об’єкти яких розташовані на території, на якій органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження.


Додаток

до Положення

ПЕРЕЛІК

виробників електричної енергії, на яких покладено спеціальні обов’язки для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії

Державне підприємство “Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом”.

Приватне акціонерне товариство “Укргідроенерго”.

|
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 5 червня 2019 р. № 483 "Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії". Кабінет Міністрів України. 2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 5 червня 2019 р. № 483 "Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії". 2019

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -