ПОСТАНОВА від 20 грудня 1993 р. N 1049 "Про надбавки за вислугу років для працівників органів виконавчої влади та інших державних органів". 1993

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 20 грудня 1993 р.

N 1049

Київ

Про надбавки за вислугу років для працівників

органів виконавчої влади та інших державних органів

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 283 ( 283-94-п ) від 03.05.94

N 1758 ( 1758-2001-п ) від 27.12.2001

N 1564 ( 1564-2003-п ) від 02.10.2003

N 669 ( 669-2009-п ) від 01.07.2009

N 968 ( 968-2011-п ) від 07.09.2011

N 35 ( 35-2012-п ) від 25.01.2012

N 256 ( 256-2012-п ) від 28.03.2012 }

( У назві і тексті постанови слова "державної виконавчої"

замінено словом "виконавчої" згідно з Постановою КМ

N 1758 ( 1758-2001-п ) від 27.12.2001 )

{ У назві і тексті постанови після слів "органів виконавчої

влади" доповнено словами "та інших державних органів"

згідно з Постановою КМ N 669 ( 669-2009-п ) від 01.07.2009 }

Кабінет Міністрів п о с т а н о в л я є: { Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 1758 ( 1758-2001-п ) від 27.12.2001 }

1.

Затвердити Положення про порядок і умови виплати

щомісячної надбавки за вислугу років працівникам органів

виконавчої влади та інших державних органів (додається).

Це Положення не поширюється на службових осіб митних органів,

працівників Державної фінансової інспекції та її територіальних

органів, податкової служби та інших органів, а також

військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу

органів внутрішніх справ, для яких установлено інші умови і

порядок виплати надбавок за вислугу років. { Абзац другий пункту 1

із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 968 ( 968-2011-п )

від 07.09.2011 }

Доручити Міністерству соціальної політики давати роз'яснення

щодо застосування цього Положення. { Абзац третій пункту 1 із

змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1758 ( 1758-2001-п )

від 27.12.2001, N 35 ( 35-2012-п ) від 25.01.2012 }

2. Міністерству фінансів передбачити в проекті бюджету на

1994 рік асигнування на виплату щомісячних надбавок за вислугу

років працівникам органів виконавчої влади та інших державних

органів.

Виконуючий обов'язки Прем'єр-міністра України Ю.ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ

Міністр

Кабінету Міністрів України І.ДОЦЕНКО

Інд.26

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів

України

від 20 грудня 1993 р. N 1049

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок і умови виплати щомісячної надбавки

за вислугу років працівникам органів

виконавчої влади та інших державних органів

( Положення втратило чинність в частині, що стосується

керівників і спеціалістів, на підставі Постанови КМ

N 283 ( 283-94-п ) від 03.05.94 )

( У назві і тексті Положення слова "державної виконавчої"

замінено словом "виконавчої" згідно з Постановою КМ

N 1758 ( 1758-2001-п ) від 27.12.2001 )

{ У назві і тексті Положення після слів "органів виконавчої

влади" доповнено словами "та інших державних органів"

згідно з Постановою КМ N 669 ( 669-2009-п ) від 01.07.2009 }

Загальні положення

1.

Цим Положенням визначаються порядок і умови виплати

щомісячної надбавки за вислугу років членам Кабінету Міністрів

України, працівникам Адміністрації Президента України,

Секретаріату Кабінету Міністрів України, міністерств, інших

центральних та місцевих органів виконавчої влади та інших

державних органів, Служби безпеки, Антимонопольного комітету,

Управління державної охорони, Фонду державного майна та їх

територіальних органів. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1758

( 1758-2001-п ) від 27.12.2001, N 669 ( 669-2009-п ) від

01.07.2009, N 256 ( 256-2012-п ) від 28.03.2012 }

Розмір щомісячної надбавки за вислугу років

2. Надбавки за вислугу років виплачуються керівникам,

спеціалістам і службовцям органів виконавчої влади та інших

державних органів залежно від стажу роботи: ————————————————————————————————————————————————————————————————— розмір щомісячної надбавки (у відсотках

стаж роботи до посадового окладу) ————————————————————————————————————————————————————————————————— понад 3 роки 10

понад 5 років 15

понад 10 років 20

понад 15 років 25

понад 20 років 30

понад 25 років 40

Виплата зазначених надбавок провадиться одночасно з виплатою

заробітної плати за другу половину місяця у межах фонду оплати

праці відповідного органу виконавчої влади.

Обчислення стажу роботи, який дає право

на одержання щомісячної надбавки за вислугу років

3. До стажу роботи, який надає право на одержання надбавки за

вислугу років, зараховується:

загальний стаж роботи в органах виконавчої влади,

передбачених у пункті 1 цього Положення;

стаж роботи в Апараті Верховної Ради України, Верховної Ради

і Ради міністрів Автономної Республіки Крим, міністерствах та

комітетах Автономної Республіки Крим, органах місцевого

самоврядування, органів прокуратури, судових органів України,

відповідних органів колишнього СРСР і країн Співдружності

Незалежних Держав; ( Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними

згідно з Постановою КМ N 1758 ( 1758-2001-п ) від 27.12.2001 )

стаж роботи в організаціях (крім роботи у кооперативних та

інших громадських організаціях), передбачених статтею 118 КЗпП

України.

4. До стажу роботи, який дає право на одержання надбавки за

вислугу років, включається також: період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею віку

трьох років, а у виняткових випадках, якщо за медичними

показаннями дитині потрібний домашній догляд, - період додаткової

відпустки без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у

медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною віку

шести років; час військової служби у Збройних Силах та інших військових

формуваннях; ( Абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно

з Постановою КМ N 1758 ( 1758-2001-п ) від 27.12.2001, в редакції

Постанови КМ N 1564 ( 1564-2003-п ) від 02.10.2003 ) час підвищення кваліфікації з відривом від роботи, якщо до

направлення на підвищення кваліфікації працівник працював в

органах виконавчої влади; час роботи за кордоном за направленням органу виконавчої

влади, якщо до направлення за кордон працівник працював в таких

органах і протягом трьох місяців після повернення з-за кордону, не

враховуючи часу на проїзд, поступив на роботу в органи виконавчої

влади.

5. Документом для визначення стажу, який дає право на

одержання надбавки за вислугу років, є трудова книжка. Скарги,

пов'язані з визначенням стажу роботи працівників, розглядаються

керівником органу виконавчої влади.

Порядок обчислення і виплати щомісячної

надбавки за вислугу років

6. Працівникам, прийнятим на роботу на конкурсній основі,

надбавка за вислугу років виплачується з дня прийняття на роботу у

разі наявності стажу роботи, який дає право на одержання надбавки,

а працюючим - з дня їх атестації. Особам, які працюють за

сумісництвом, надбавка за вислугу років не виплачується.

7. Надбавка за вислугу років обчислюється виходячи з

посадового окладу працівника без урахування інших надбавок і

доплат. У разі виконання обов'язків тимчасово відсутніх

працівників щомісячна надбавка за вислугу років обчислюється з

посадового окладу за основною посадою.

8. Працівникам, у яких протягом календарного місяця виникло

право на підвищення надбавки за вислугу років, розмір надбавки

змінюється з початку наступного місяця.

9. Надбавка за вислугу років ураховується під час обчислення

середнього заробітку, який зберігається за працівниками відповідно

до чинного законодавства на час відпустки, за період тимчасової

непрацездатності, у разі призначення пенсій та в інших випадках.

|
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 20 грудня 1993 р. N 1049 "Про надбавки за вислугу років для працівників органів виконавчої влади та інших державних органів". Кабінет Міністрів України. 1993

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 20 грудня 1993 р. N 1049 "Про надбавки за вислугу років для працівників органів виконавчої влади та інших державних органів". 1993

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -