Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 

ПОСТАНОВА від 27 грудня 2001 р. № 1764 "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва". 2001

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 грудня 2001 р.

№ 1764

Київ

Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

№ 399 від 29.03.2004

№ 1181 від 08.09.2004

№ 788 від 30.05.2007

№ 78 від 03.02.2010

№ 367 від 19.05.2010

№ 1016 від 27.10.2010

№ 1099 від 01.12.2010

№ 580 від 11.05.2011

№ 590 від 06.06.2011

№ 968 від 07.09.2011

№ 1041 від 12.10.2011

№ 1285 від 05.12.2011

№ 1335 від 12.12.2011

№ 1346 від 26.12.2011

№ 90 від 30.01.2012

№ 322 від 09.04.2012

№ 732 від 08.08.2012

№ 826 від 05.09.2012

№ 933 від 03.10.2012

№ 1060 від 14.11.2012

№ 1109 від 03.12.2012

№ 1154 від 14.12.2012

№ 1200 від 26.12.2012

№ 86 від 06.02.2013

№ 579 від 01.08.2013

№ 563 від 07.08.2013

№ 705 від 26.09.2013

№ 793 від 02.10.2013

№ 843 від 21.11.2013

№ 903 від 11.12.2013

№ 928 від 25.12.2013

№ 298 від 09.07.2014

№ 386 від 04.06.2015

№ 442 від 26.06.2015

№ 990 від 18.11.2015

№ 996 від 02.12.2015

№ 487 від 27.07.2016

№ 924 від 07.12.2016

№ 936 від 07.12.2016

№ 950 від 14.12.2016

№ 962 від 07.12.2016

№ 200 від 29.03.2017

№ 349 від 18.05.2017

№ 788 від 18.10.2017}

{Дія Постанови не поширюється на реконструкцію або будівництво об'єктів згідно з планом заходів, затвердженим Постановою КМ № 1036 від 16.09.2009}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1.

Затвердити Порядок державного фінансування капітального будівництва (додається).

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

під час підготовки пропозицій на 2002 та наступні роки щодо розподілу державних капітальних вкладень на відповідний рік керуватися вимогами Порядку, затвердженого цією постановою;

привести у тримісячний термін свої рішення у відповідність із цією постановою.

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 7 квітня 1998 р. № 461 "Про затвердження Порядку кредитування будівництва об'єктів, що здійснюється підприємствами, установами і організаціями недержавної форми власності, за рахунок коштів Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення" (Офіційний вісник України, 1998 р., № 14, ст. 533).

Прем'єр-міністр України

А.КІНАХ

Інд. 21


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 27 грудня 2001 р.

№ 1764

ПОРЯДОК

державного фінансування капітального будівництва

{У тексті Порядку слова "Державне казначейство" в усіх відмінках замінено словом "Казначейство" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 1041 від 12.10.2011}

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм фінансування капітального будівництва за рахунок коштів державного бюджету з метою забезпечення цільового та ефективного використання державних коштів.

2. У цьому Порядку поняття вживаються у такому значенні:

капітальне будівництво - процес створення нових, а також розширення, реконструкція, технічне переоснащення діючих підприємств, об'єктів виробничого і невиробничого призначення, пускових комплексів (з урахуванням проектних робіт, проведення торгів (тендерів) у будівництві, консервації, розконсервації об'єктів, утримання дирекцій підприємств, що будуються, а також придбання технологічного обладнання, що не входить до кошторису об'єктів);

державні капітальні вкладення - кошти державного бюджету, передбачені на фінансування капітального будівництва;

змішані капітальні вкладення - інвестиції, що спрямовуються на фінансування капітального будівництва, у загальному обсязі яких є частка державних капітальних вкладень;

об'єкт виробничого призначення - об'єкт сфери матеріального виробництва (промисловість, сільське господарство, транспорт та зв'язок, будівництво, торгівля, громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення та збут);

об'єкт невиробничого призначення - об'єкт житлового та комунального господарства, закладів охорони здоров'я, фізкультури, соціального забезпечення, освіти, культури, мистецтва, науково-дослідних та інших організацій, пов'язаних з розвитком науки, а також пам'ятників і монументів;

{Абзац шостий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1181 від 08.09.2004}

замовник - юридична або фізична особа, яка замовляє виконання робіт, поставку продукції, надання послуг, пов'язаних з капітальним будівництвом, організовує проведення торгів (тендерів), укладає договори (контракти), контролює хід будівництва та здійснює технічний нагляд за ним, проводить розрахунки за поставлену продукцію, виконані роботи, надані послуги, приймає закінчені роботи;

технічне переоснащення діючих підприємств - комплекс заходів щодо підвищення техніко-економічного рівня окремих виробництв, цехів і дільниць на основі впровадження передової техніки та технології, механізації та автоматизації виробництва, модернізації та заміни застарілого і фізично зношеного устаткування на нове більш продуктивне.

Технічне переоснащення здійснюється без розширення виробничих площ;

розширення діючих підприємств - будівництво нових і розширення існуючих окремих цехів та об'єктів основного, підсобного та обслуговуючого призначення на території діючих підприємств з метою створення додаткових або нових виробничих потужностей;

реконструкція діючих підприємств - переобладнання діючих цехів та об'єктів основного, підсобного та обслуговуючого призначення без розширення існуючих будівель і споруд основного призначення та без збільшення чисельності працівників з одночасним поліпшенням умов їх праці та охорони навколишнього природного середовища, здійснюване з метою вдосконалення виробництва та підвищення його техніко-економічного рівня, збільшення виробничих потужностей, зміни номенклатури продукції та поліпшення її якості;

пусковий комплекс - сукупність об'єктів (або їх частин) основного, підсобного та обслуговуючого призначення, що забезпечують випуск продукції або надання послуг;

черга будівництва - частина будови, що забезпечує випуск продукції або надання послуг, яка може складатися з одного або кількох пускових комплексів.

3. Цей Порядок є обов'язковим для підприємств, установ та організацій усіх форм власності, що здійснюють капітальне будівництво, у разі його фінансування за рахунок державних і змішаних капітальних вкладень.

{Пункт 4 виключено на підставі Постанови КМ № 990 від 18.11.2015}

5. Не дозволяється спрямовувати державні капітальні вкладення на:

проведення усіх видів ремонтних робіт;

фінансування випуску та закупівлі промислової продукції, проведення її випробувань і сертифікації, крім закупівлі дослідних зразків нової видобувної та прохідницької техніки, виробленої вітчизняними машинобудівними підприємствами, для реконструкції та технічного переоснащення державних вугледобувних підприємств;

{Абзац третій пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 78 від 03.02.2010}

реалізацію заходів, пов'язаних із закупівлею сільськогосподарської техніки на умовах лізингу.

6. Підприємствам, установам та організаціям державної і комунальної форми власності державні капітальні вкладення надаються на безповоротній основі, а підприємствам, установам та організаціям іншої форми власності - на умовах кредиту для фінансування капітального будівництва, проектні терміни якого не перевищують трьох, а в окремих випадках - п'яти років.

{На часткову зміну пункту 6 дозволити Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства виділити кошти для фінансування заходів з виготовлення проектно-кошторисної документації для Бортницької станції аерації у м. Києві, передбачених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 травня 2012 р. № 279, публічному акціонерному товариству "АК "Київводоканал", визначеному одержувачем бюджетних коштів, на безповоротній основі за умови, що зазначена документація залишиться у власності територіальної громади м. Києва, згідно з Постановою КМ № 933 від 03.10.2012}

{На часткову зміну пункту 6 дозволити Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства спрямувати бюджетні кошти визначеному ним у встановленому порядку одержувачу бюджетних коштів на безповоротній основі незалежно від форми власності за умови, що робоча документація та основні засоби, створені за результатами виконання робіт, залишаться у власності територіальної громади м. Києва і щодо них не будуть прийняті рішення, наслідком яких може бути відчуження їх із власності територіальної громади, згідно з Постановою КМ № 298 від 09.07.2014}

{На часткову зміну пункту 6 дозволити розпоряднику бюджетних коштів нижчого рівня спрямувати бюджетні кошти визначеному ним у встановленому порядку одержувачу бюджетних коштів на безповоротній основі незалежно від форми власності за умови, що основні засоби, створені як результат виконаних робіт, залишаться у власності територіальної громади м. Києва і щодо них не будуть прийняті рішення, наслідком яких може бути відчуження їх із власності територіальної громади, згідно з Постановою КМ № 386 від 04.06.2015}

{На часткову зміну пункту 6 дозволити розпоряднику бюджетних коштів нижчого рівня спрямувати бюджетні кошти визначеному ним у встановленому порядку одержувачу бюджетних коштів на безповоротній основі незалежно від форми власності за умови, що основні засоби, створені як результат виконаних робіт, залишаться у власності територіальної громади м. Києва і щодо них не будуть прийняті рішення, наслідком яких може бути відчуження їх із власності територіальної громади, згідно з Постановою КМ № 487 від 27.07.2016}

Порядок здійснення видатків на капітальне будівництво за рахунок державних капітальних вкладень

7. Органи Казначейства відповідно до встановленого Казначейством порядку здійснюють видатки на капітальне будівництво за рахунок державних капітальних вкладень.

8. Для здійснення видатків на капітальне будівництво за рахунок державних капітальних вкладень замовники подають до відповідних органів Казначейства за місцем розташування такі документи:

титул об’єкта;

{Абзац другий пункту 8 в редакції Постанови КМ № 990 від 18.11.2015}

{Абзац третій пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ № 990 від 18.11.2015}

титул на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва (у разі фінансування у поточному році лише проектно-вишукувальних робіт);

{Абзац четвертий пункту 8 в редакції Постанови КМ № 990 від 18.11.2015}

договір підряду (контракт) з визначенням вартості будівництва, форм розрахунків за виконані роботи та майнової відповідальності за порушення умов договору підряду (контракту). У разі здійснення будівництва об'єкта кількома генеральними підрядниками договір підряду (контракт) подається окремо щодо кожного виконавця, для перехідних об'єктів - додатковий договір до договору підряду (контракту) на виконання робіт у поточному році;

наказ, рішення про затвердження проектно-кошторисної документації на чергу будівництва, пусковий комплекс або об'єкт;

інші документи згідно з нормативно-правовими актами.

{Абзац сьомий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1041 від 12.10.2011}

Дія цього пункту в частині подання титулу будови (об'єкта) або титулу перехідної будови (об'єкта), внутрішньобудівельного титулу будови (об'єкта), титулу на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва не поширюється на державне підприємство "Національний спортивний комплекс "Олімпійський" для об'єкта реконструкції існуючих та будівництва нових об'єктів Національного спортивного комплексу "Олімпійський" по вул. Червоноармійській, 55, державне підприємство "Дирекція з капітального будівництва і реконструкції Міжнародного аеропорту "Донецьк" для об'єктів реконструкції аеровокзального комплексу (будівництво нового термінала, включаючи паркінг та огорожу), реконструкції та будівництва штучних покриттів перонів, місць стоянок і руліжних доріжок у комунальному підприємстві "Міжнародний аеропорт "Донецьк", державне підприємство "Дирекція з будівництва об'єктів до ЄВРО 2012 у м. Львові" для об'єкта будівництва стадіону по вул. Стрийській-Кільцевій дорозі в м. Львові та об'єкта реконструкції аеродрому в державному підприємстві "Міжнародний аеропорт "Львів" до затвердження уточнених проектів та титулів будов або титулів перехідної будови (об'єкта) (у разі потреби), а також державне підприємство “Макіїввугілля” для об’єкта реконструкції технологічного комплексу скіпового ствола № 1 шахти імені В.М. Бажанова до затвердження титулу будови на підставі затвердженого проекту.

{Пункт 8 доповнено абзацом згідно з Постановою № 90 від 30.01.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 732 від 08.08.2012}

9. Титули об’єктів складаються згідно з Порядком затвердження титулів об’єктів, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. № 995 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 37, с. 17).

Титули об’єктів не надаються органам Казначейства, якщо будівництво об’єктів розпочинається та закінчується протягом одного року.

{Пункт 9 в редакції Постанови КМ № 990 від 18.11.2015}

10. У разі подання замовником не всіх визначених у пункті 8 цього Порядку документів або їх невідповідності встановленим вимогам органи Казначейства не здійснюють видатки на капітальне будівництво і в семиденний термін повертають документи на доопрацювання.

11. У разі фінансування капітального будівництва за рахунок змішаних капітальних вкладень замовники подають документи згідно з пунктами 8 і 9 цього Порядку до відповідних органів Казначейства за наявності підтвердження всіх джерел фінансування.

Порядок здійснення видатків на капітальне будівництво за рахунок державних капітальних вкладень на умовах кредиту

12. Державні капітальні вкладення на умовах кредиту надаються лише у разі забезпечення виконання зобов'язань з його погашення заставою або поручительством.

13. За використання кредиту встановлюється річна відсоткова плата на рівні облікової ставки Національного банку із застосуванням коефіцієнта 1,2.

14. Після перевірки документів, зазначених у пункті 8 цього Порядку, між головним розпорядником коштів та замовником (позичальником) укладається кредитний договір відповідно до законодавства з урахуванням вимог цього Порядку.

Обов'язковою умовою договору є забезпечення виконання зобов'язань з погашення кредиту заставою або поручительством.

Вартість предмета застави повинна покривати, а умови договору поруки забезпечувати покриття розміру кредиту з урахуванням відсотків і витрат на його обслуговування.

Складовою частиною договору є також графік погашення кредиту на термін не більш як три роки після закінчення проектного терміну будівництва, реконструкції об'єкта або технічного переоснащення діючого підприємства.

15. Кредит погашається, а відсотки за його користування нараховуються і сплачуються замовником відповідно до умов кредитного договору щокварталу не пізніше ніж 10 числа місяця, що настає за звітним кварталом, у якому здійснено перерахування суми кредиту, за рахунок власних коштів та інших джерел, крім коштів державного бюджету.

16. Звіт про використання державних капітальних вкладень, наданих на умовах кредиту, та про їх повернення подається замовниками (позичальниками) в установленому порядку до відповідних органів Казначейства та головних розпорядників коштів державного бюджету.

17. Кредитування будівництва об'єктів за рахунок державних капітальних вкладень на реалізацію Чорнобильської будівельної програми, передбачених на цю мету в Державному бюджеті України, проводиться за єдиним механізмом, визначеним цим Порядком.

Розрахунки за виконані роботи у капітальному будівництві

18. Розрахунки за виконані роботи, поставлену продукцію та надані послуги в будівництві (далі - роботи) здійснюються за договірними цінами відповідно до укладених договорів (контрактів), вимог законодавства та проводяться платежами за об'єкт у цілому або проміжними платежами (за етапи, черги будівництва, пускові комплекси або окремі види робіт, конструктивні елементи).

Розрахунки здійснюються на підставі актів приймання виконаних робіт.

19. Проміжні платежі за виконані роботи здійснюються в межах не більш як 95 відсотків їх загальної вартості за договірною ціною та в межах не більш як 98 відсотків їх загальної вартості за договірною ціною для об'єктів, зазначених у заході "реконструкція існуючих та будівництво нових об'єктів Національного спортивного комплексу "Олімпійський" по вул. Червоноармійській, 55" пункту 1 додатка 2 до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2010 р. № 357 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 39, ст. 1297).

{Абзац перший пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1099 від 01.12.2010}

Замовник перераховує підряднику аванс, якщо це передбачено договором (контрактом). Розмір авансу не може перевищувати 30 відсотків вартості річного обсягу робіт. Підрядник зобов'язується використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів протягом трьох місяців після одержання авансу. По закінченні тримісячного терміну невикористані суми авансу повертаються замовнику.

{Надати замовникам будівництва великих і позакласних мостів з метою розвитку транспортної інфраструктури право при укладенні договорів з підрядниками, які на підставі відповідної ліцензії провадять будівельну діяльність із зведення мостів протягом не менш як 10-річного періоду, передбачати попередню оплату (виплату авансу) в обсязі, що не перевищує 60 відсотків вартості річного обсягу робіт з будівництва, на строк не більш як вісімнадцять місяців згідно з Постановами КМ № 788 від 30.05.2007, № 1016 від 27.10.2010, № 590 від 06.06.2011}

Кінцеві розрахунки здійснюються у двотижневий термін після виконання і приймання всіх передбачених договором (контрактом) робіт та реєстрації декларації про готовність об'єкта до експлуатації або видачі сертифіката, в тому числі щодо пускових комплексів та черг.

{Абзац третій пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1346 від 26.12.2011}

Для підготовки об'єктів, зазначених у пунктах 1-3 і 13 додатка 2 до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2010 р. № 357 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 39, ст. 1297), замовники можуть здійснювати попередню оплату (виплату авансу) в розмірі, що не перевищує 50 відсотків вартості робіт за договором (контрактом), на строк не більш як шість місяців. Строк надання авансових платежів, що використовуються для придбання конструкцій, обладнання та устаткування іноземного виробництва, може бути продовжено за рішенням Кабінету Міністрів України.

{Пункт 19 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 367 від 19.05.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 580 від 11.05.2011}

Для виконання робіт, пов’язаних із реконструкцією та будівництвом очисних споруд, інших об’єктів з метою захисту акваторії Азово-Чорноморського узбережжя та басейнів річок Дніпро і Сіверський Донець від забруднення, замовники можуть здійснювати попередню оплату в розмірі 100 відсотків вартості робіт за договором (контрактом) на строк не більш як: у 2012 році - двадцять чотири місяці; у 2013 році, в тому числі для здійснення у 2013-2014 роках авторського та технічного нагляду за виконанням таких робіт, - вісімнадцять місяців.

{Пункт 19 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1285 від 05.12.2011; в редакції Постанови КМ № 826 від 05.09.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 579 від 01.08.2013; в редакції Постанови КМ № 928 від 25.12.2013}

Для проведення робіт з реконструкції храму, розташованого на території військової частини А0222 у Президентському полку, замовники можуть здійснювати попередню оплату (виплату авансу) в розмірі 100 відсотків вартості робіт за договором (контрактом) на строк не більш як чотири місяці.

{Пункт 19 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1335 від 12.12.2011}

Для проведення закупівлі матеріалів, конструкцій, виробів, необхідних для виконання робіт з будівництва автотранспортної магістралі через річку Дніпро у м. Запоріжжі, замовники можуть здійснювати попередню оплату в розмірі до 100 відсотків вартості зазначених матеріалів, конструкцій, виробів згідно з договором (контрактом) на строк не більш як дев’ять місяців з урахуванням раніше наданих попередніх оплат.

{Пункт 19 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 322 від 09.04.2012; в редакції Постанови КМ № 86 від 06.02.2013}

Для проведення робіт з будівництва сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" по вул. Чорновола, 28/1, у Шевченківському районі м. Києва замовники можуть здійснювати попередню оплату (виплату авансу) в розмірі до 100 відсотків вартості зазначених робіт за договором (контрактом) на строк не більш як дев’ять місяців.

{Пункт 19 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1060 від 14.11.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 962 від 07.12.2016, № 349 від 18.05.2017}

Для проведення закупівлі обладнання, необхідного для будівництва зазначеного лікувально-діагностичного комплексу, замовники можуть здійснювати попередню оплату (виплату авансу) в розмірі до 100 відсотків вартості такого обладнання за договором (контрактом) на строк не більш як десять місяців.

{Пункт 19 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1060 від 14.11.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 563 від 07.08.2013}

Для здійснення у 2012 році невідкладних природоохоронних заходів з виготовлення проектно-кошторисної документації для каналізаційних об'єктів, зазначених у розпорядженні Кабінету Міністрів України від 17 травня 2012 р. № 279 "Про виділення коштів для здійснення у 2012 році невідкладних природоохоронних заходів з виготовлення проектно-кошторисної документації для каналізаційних об'єктів", замовники можуть проводити попередню оплату в розмірі 100 відсотків вартості робіт за договором (контрактом) на строк не більш як дванадцять місяців.

{Пункт 19 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1109 від 03.12.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 705 від 26.09.2013}

Для виконання у 2012 році робіт, пов’язаних з реконструкцією та капітальним ремонтом об’єктів централізованих систем водопостачання та водовідведення у Донецькій області, замовники можуть проводити попередню оплату в розмірі 100 відсотків вартості робіт за договором (контрактом) на строк не більш як дев’ять місяців.

{Пункт 19 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1154 від 14.12.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 579 від 01.08.2013}

Для проведення у 2012 році робіт з капітального ремонту приміщень (будинок 28б) будинку відпочинку “Конча-Заспа” та прибудинкової споруди під лікарську амбулаторію замовники можуть здійснювати попередню оплату в розмірі 100 відсотків вартості робіт за договором (контрактом) на строк не більш як чотири місяці.

{Пункт 19 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1200 від 26.12.2012}

{Абзац тринадцятий пункту 19 виключено на підставі Постанови КМ № 442 від 26.06.2015}

Для здійснення заходів з розроблення проектної документації та будівництва ліній зв’язку для підключення центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф до телекомунікаційної мережі загального користування, зазначених у плані заходів щодо створення системи центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 березня 2013 р. № 203 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 27, ст. 927), замовники можуть здійснювати попередню оплату в розмірі 100 відсотків вартості робіт за договором (контрактом) на строк не більш як шість місяців.

{Пункт 19 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 843 від 21.11.2013}

Для виконання у 2013 році робіт, пов’язаних із реконструкцією системи водопостачання із втіленням сучасних технологій очистки води м. Слов’янська, замовники можуть здійснювати попередню оплату в розмірі 100 відсотків вартості робіт за договором (контрактом) на строк не більш як дев’ять місяців.

{Пункт 19 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 903 від 11.12.2013}

Для виконання робіт з будівництва житлового комплексу по вул. О. Трутенка, 3, у м. Києві з метою забезпечення житлом військовослужбовців СБУ, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції, зокрема зазнали поранень та перебувають на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов, членів сімей військовослужбовців СБУ, які загинули під час проведення антитерористичної операції, замовники у 2015-2016 роках можуть здійснювати попередню оплату (виплату авансу) в розмірі до 70 відсотків вартості робіт за договором (контрактом) на строк не більш як шість місяців.

{Пункт 19 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 996 від 02.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 924 від 07.12.2016, № 200 від 29.03.2017}

Для виконання робіт з реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення з метою реалізації державного інвестиційного проекту “Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області” замовник може здійснювати попередню оплату (виплату авансу) в розмірі до 50 відсотків вартості робіт згідно з договором (контрактом) на строк не більш як вісім місяців.

{Пункт 19 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 936 від 07.12.2016}

Для будівництва та реконструкції об’єктів державного підприємства “Український дитячий центр “Молода гвардія” по вул. Миколаївська дорога, 172, у м. Одесі замовники можуть здійснювати попередню оплату (виплату авансу) у розмірі до 95 відсотків вартості зазначених робіт за договором (контрактом) на строк не більш як дев’ять місяців.

{Пункт 19 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 788 від 18.10.2017}

{Установити, що пункт 19 Порядку у період до 2010 року застосовується з урахуванням умови, визначеної в пункті 1 Постанови КМ № 399 від 29.03.2004 згідно з Постановою КМ № 399 від 29.03.2004}

20. Приймання та оплата робіт, виконаних субпідрядниками, здійснюється генеральним підрядником або замовником на підставі підписаних документів згідно з умовами договору (контракту).

Контроль за використанням державних капітальних вкладень

21. Контроль за цільовим та ефективним використанням державних капітальних вкладень здійснюється Держаудитслужбою, її міжрегіональними територіальними органами в установленому порядку.

{Пункт 21 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 968 від 07.09.2011, № 950 від 14.12.2016}

22. Органи Казначейства здійснюють поточний контроль за цільовим спрямуванням державних капітальних вкладень під час проведення платежів відповідно до цього Порядку.

23. Контроль за своєчасним поверненням кредитів, наданих за рахунок державних капітальних вкладень, здійснюють головні розпорядники коштів державного бюджету.

Органи Казначейства ведуть облік повернення кредитів.

24. Відповідальність за цільове використання державних капітальних вкладень та своєчасне повернення кредитів, наданих за рахунок державних капітальних вкладень, несуть головні розпорядники коштів державного бюджету, замовники (позичальники) згідно з законодавством.

Публікації документа

|
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 27 грудня 2001 р. № 1764 "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва". Кабінет Міністрів України. 2001

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 27 грудня 2001 р. № 1764 "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва". 2001

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -