ПОСТАНОВА від 25 грудня 2002 р. № 1953 "Деякі питання застосування спеціальних засобів та вогнепальної зброї посадовими особами митної служби". 2002

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 грудня 2002 р.

№ 1953

Київ

Деякі питання застосування спеціальних засобів та вогнепальної зброї посадовими особами митної служби

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

№ 92 від 18.01.2003

№ 430 від 21.05.2012}

Відповідно до статей 583 і 584 Митного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

{Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 430 від 21.05.2012}

1. Затвердити такі, що додаються:

перелік спеціальних засобів, вогнепальної зброї та набоїв до неї, що надаються для використання посадовими особами митної служби;

перелік посадових осіб митної служби, яким надається право під час виконання службових обов’язків зберігати, носити та застосовувати вогнепальну зброю;

{Абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 430 від 21.05.2012}

Порядок застосування спеціальних засобів та вогнепальної зброї посадовими особами митної служби.

2.

Пункт 11 Положення про дозвільну систему, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 р. № 576, із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 31 травня 1995 р. № 373, від 22 лютого 1999 р. № 256 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 8, ст. 297), від 21 липня 1999 р. № 1326 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 30, ст. 1526), від 1 вересня 2000 р. № 1381 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 36, ст. 1536), від 28 травня 2001 р. № 575 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 22, ст. 991), викласти у такій редакції:

"11. Порядок придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної зброї, бойових припасів до неї, інших предметів і матеріалів, на які поширюється дозвільна система, у Збройних Силах, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, а також у митних органах, спеціалізованих митних установах та організаціях визначається законами, актами Кабінету Міністрів України та іншими нормативно-правовими актами, у тому числі Міноборони, МВС, інших центральних органів виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні військові формування, і спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи".

3. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 8 червня 1993 р. № 426 "Про затвердження Положення про застосування спеціальних засобів і зброї службовими особами митних органів" (ЗП України, 1993 р., № 11, ст.

232);

пункт 1 змін і доповнень до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 1996 р. № 296 "Про внесення змін і доповнень до постанов Кабінету Міністрів України від 8 червня 1993 р. № 426 і від 8 червня 1995 р. № 407" (ЗП України, 1996 р., № 8, ст. 254);

постанову Кабінету Міністрів України від 21 липня 1999 р. № 1326 "Про внесення змін і доповнень до деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 1999 р., № 30, ст. 1526).

4. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2004 року.

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 92 від 18.01.2003}

Прем'єр-міністр України

В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 27


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 25 грудня 2002 р.

№ 1953

ПЕРЕЛІК

спеціальних засобів, вогнепальної зброї та набоїв до неї, що надаються для використання посадовими особами митної служби

Спеціальні засоби:

засоби індивідуального захисту - шоломи та бронежилети;

засоби активної оборони - наручники, пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, електрошокові пристрої, сльозоточиві речовини, гумові кийки, засоби для примусової зупинки транспортних засобів, обладнання для відкриття приміщень, у тому числі малогабаритні піротехнічні пристрої.

Вогнепальна зброя: пістолети, револьвери, автомати, а також

набої до них*.

__________

*Надаються для використання посадовими особами митної служби лише звичайні набої до вогнепальної зброї, що мають кулі із свинцевим або сталевим сердечником.


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 25 грудня 2002 р. № 1953

(у редакції постанови

Кабінету Міністрів України

від 21 травня 2012 р. № 430)

ПЕРЕЛІК

посадових осіб митної служби, яким надається право під час виконання службових обов’язків зберігати, носити та застосовувати вогнепальну зброю

Керівник і заступники керівника Держмитслужби

Керівник, заступники керівника та працівники підрозділів спеціалізованого митного органу, до компетенції яких належать питання організації боротьби з контрабандою і порушеннями митних правил

Керівники митних органів, їх заступники - керівники підрозділів, до компетенції яких належать питання боротьби з контрабандою і порушеннями митних правил, а також працівники зазначених підрозділів

Керівники митних організацій, спеціалізованих навчальних закладів митної служби, науково-дослідної установи митної служби

Посадові особи оперативно-чергових служб митних органів, організацій, спеціалізованих навчальних закладів митної служби, науково-дослідної установи митної служби, до компетенції яких належать питання забезпечення дотримання перепускного режиму, відбиття нападу на будинки, будівлі, споруди, транспортні засоби, що належать митним органам, організаціям, спеціалізованим навчальним закладам митної служби, науково-дослідній установі митної служби або використовуються ними, на підприємства, установи та організації, в приміщеннях та/або на території яких здійснюється митний контроль, на товари, що перебувають під митним контролем, а також для звільнення зазначених об’єктів у разі їх захоплення

{Перелік в редакції Постанови КМ № 430 від 21.05.2012}


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 25 грудня 2002 р. № 1953

(у редакції постанови

Кабінету Міністрів України

від 21 травня 2012 р. № 430)

ПОРЯДОК

застосування спеціальних засобів та вогнепальної зброї посадовими особами митної служби

1. Одержувати, зберігати, носити і застосовувати спеціальні засоби та/або вогнепальну зброю можуть лише посадові особи митної служби, яких визнано придатними для цього за станом здоров’я та які пройшли спеціальну підготовку щодо поводження з ними та застосування.

2. Застосуванню спеціальних засобів та/або вогнепальної зброї повинне передувати попередження про такий намір (крім випадків необхідності відбиття раптового нападу на посадову особу).

Попередження може бути зроблене як особисто, так і через гучномовну установку, бажано рідною мовою осіб, проти яких ці засоби чи зброя застосовуватимуться, та українською мовою не менш як двічі з наданням часу, достатнього для припинення правопорушення.

3. Рішення про застосування спеціальних засобів та/або вогнепальної зброї приймає посадова особа митної служби залежно від обставин, що склалися.

Посадова особа митної служби приймає таке рішення самостійно і про випадок застосування спеціальних засобів та/або вогнепальної зброї і його наслідки доповідає в письмовій формі безпосередньому керівникові (із зазначенням часу, місця, обставин та осіб, проти яких застосовувалися ці засоби і зброя).

Забороняється застосовувати спеціальні засоби та/або вогнепальну зброю до жінок з явними ознаками вагітності, осіб з явними ознаками інвалідності та малолітніх, крім випадків вчинення ними збройного опору, групового нападу, який загрожує життю та здоров’ю людей, збереженню товарів і транспортних засобів, що перебувають під митним контролем.

Забороняється також застосовувати вогнепальну зброю проти громадян з малолітніми дітьми та у разі значного скупчення людей, якщо від цього можуть постраждати сторонні особи.

За наявності обставин, що не дають змоги уникнути застосування спеціальних засобів та/або вогнепальної зброї, вжиті заходи не повинні перевищувати меж, необхідних для виконання обов’язків, покладених на митні органи, митні організації, чергові служби митних органів, митних організацій, спеціалізованих навчальних закладів митної служби, науково-дослідної установи митної служби і їх посадових осіб, і повинні зводити до мінімуму можливість заподіяння шкоди здоров’ю правопорушників.

Про поранення або смерть, що сталися внаслідок застосування спеціальних засобів та/або вогнепальної зброї, посадова особа митної служби зобов’язана негайно письмово повідомити безпосередньому керівникові, який сповіщає про це прокурора.

Про кожний випадок застосування спеціальних засобів та/або вогнепальної зброї керівник митного органу, митної організації, спеціалізованого навчального закладу митної служби, науково-дослідної установи митної служби доповідає керівникові вищого рівня, а в разі потреби - керівникам місцевих органів виконавчої влади.

4. У кожному випадку застосування спеціальних засобів та/або вогнепальної зброї посадові особи митної служби зобов’язані надати потерпілим медичну (долікарську) допомогу в разі екстреної потреби, а також забезпечити постраждалих необхідною медичною допомогою у найкоротший строк з інформуванням лікаря про спеціальний засіб та/або зброю, які застосовувалися.

5. Посадові особи митної служби під час виконання службових обов’язків мають право застосовувати спеціальні засоби для:

1) відбиття нападу безпосередньо на них або інших осіб;

2) відбиття нападу на будинки, будівлі, споруди, транспортні засоби, що належать митним органам, організаціям, спеціалізованим навчальним закладам митної служби, або використовуються ними, на підприємства, установи та організації, в приміщеннях та/або на території яких здійснюється митний контроль, на товари, що перебувають під митним контролем, а також для звільнення зазначених об’єктів у разі їх захоплення;

3) затримання правопорушників, їх доставки до службового приміщення митного органу, організації, якщо ці особи чинять опір та іншу протидію або можуть завдати шкоди оточуючим чи собі;

4) припинення фізичного опору, що чиниться посадовій особі митної служби;

5) проникнення у приміщення або на території, де можуть знаходитися предмети контрабанди та безпосередні предмети порушення митних правил;

6) зупинення транспортного засобу, водій якого не виконав вимогу посадової особи митної служби про зупинення.

6. Посадові особи митної служби під час виконання службових обов’язків мають право застосовувати вогнепальну зброю для:

1) відбиття групового чи збройного нападу безпосередньо на них або інших осіб, якщо їх життю та здоров’ю загрожує небезпека і запобігти їй іншими засобами немає можливості;

2) відбиття групового чи збройного нападу на будівлі, транспортні засоби, склади, інші приміщення митних органів та організацій, навчальних закладів митної служби;

3) відбиття групового чи збройного нападу на будинки, будівлі, споруди, транспортні засоби, що належать митним органам, організаціям, навчальним закладам митної служби, або використовуються ними, на підприємства, установи та організації, в приміщеннях та/або на території яких здійснюється митний контроль, на товари, що перебувають під митним контролем, а також для звільнення зазначених об’єктів у разі їх захоплення;

4) зупинення транспортного засобу шляхом пошкодження, якщо його водій у зоні митного контролю своїми діями створює загрозу життю та здоров’ю людей;

5) подання сигналу тривоги, виклику допомоги, знешкодження тварини, що загрожує життю та здоров’ю людини.

7. Спеціальні засоби, вогнепальна зброя і набої до неї зберігаються в окремих обладнаних технічними засобами охорони приміщеннях (кімнатах) митних органів, митних організацій, спеціалізованих навчальних закладах митної служби, науково-дослідної установи митної служби, що забезпечують їх збереження і захист від несанкціонованого доступу сторонніх осіб.

Норми придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної зброї, бойових припасів до неї, інших предметів і матеріалів, на які поширюється дозвільна система, а також спеціальних засобів у митних органах, митних організаціях, спеціалізованих навчальних закладах митної служби, науково-дослідній установі митної служби затверджуються Держмитслужбою, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів.

8. Керівники митних органів, митних організацій, спеціалізованих навчальних закладах митної служби, науково-дослідної установи митної служби зобов’язані систематично проводити роботу із забезпечення законності застосування спеціальних засобів та вогнепальної зброї, організовувати навчання посадових осіб митної служби, забезпечувати видачу спеціальних засобів та/або вогнепальної зброї лише після проходження посадовими особами митної служби спеціальної підготовки щодо поводження з ними та застосування і складення відповідних заліків.

Забороняється зберігання, носіння посадовими особами митної служби вогнепальної зброї та набоїв до неї не під час виконання службових обов’язків.

9. За неправомірне застосування спеціальних засобів та/або вогнепальної зброї посадові особи митної служби несуть відповідальність, передбачену законодавством.

{Порядок в редакції Постанови КМ № 430 від 21.05.2012}

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

|
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 25 грудня 2002 р. № 1953 "Деякі питання застосування спеціальних засобів та вогнепальної зброї посадовими особами митної служби". Кабінет Міністрів України. 2002

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 25 грудня 2002 р. № 1953 "Деякі питання застосування спеціальних засобів та вогнепальної зброї посадовими особами митної служби". 2002

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -