ПОСТАНОВА від 7 грудня 2011 р. № 1270 "Про затвердження Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій". 2011

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 7 грудня 2011 р.

№ 1270

Київ

Про затвердження Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

№ 380 від 29.05.2013

№ 648 від 04.09.2013

№ 356 від 21.08.2014

№ 776 від 30.09.2015}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Комплексну (зведену) програму підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2005 р. № 515 "Про схвалення Концепції підвищення безпеки діючих енергоблоків атомних електростанцій".

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд.

70


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 7 грудня 2011 р. № 1270

КОМПЛЕКСНА (ЗВЕДЕНА) ПРОГРАМА

підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій

Загальна частина

На сьогодні атомні електростанції забезпечують близько 50 відсотків потреби національної економіки в електроенергії.

В умовах залежності країни від імпорту енергоносіїв, постійного зростання цін на них та зношеності обладнання теплових електростанцій пріоритетними напрямами енергетичної політики держави є розвиток вітчизняної атомної енергетики, підвищення рівня безпеки та надійності її роботи.

Аварія на японській АЕС "Фукусіма", що була спричинена насамперед стихійним природним явищем (цунамі), призвела до значних економічних збитків японської економіки, перевищення встановлених меж викидів радіоактивних речовин у навколишнє природне середовище та опромінення персоналу і населення. Такі негативні наслідки привернули увагу світової спільноти до рівня забезпечення безпеки під час використання ядерної енергії у мирних цілях та необхідності переоцінки рівнів безпеки об'єктів атомно-енергетичного комплексу в умовах виникнення стихійних природних явищ та інших екстремальних ситуацій.

З урахуванням зазначених подій такі держави, як Німеччина, Швейцарія, Італія та Японія заявили про поступову відмову від атомної енергетики, інші країни - члени ЄС - про необхідність переоцінки рівня безпеки об'єктів атомно-енергетичного комплексу та його підвищення.

Під час зустрічі міністрів енергетики країн - членів ЄС та сусідніх країн, що відбулася 23 червня 2011 р. у Брюсселі, була прийнята спільна Декларація про проведення всесторонньої переоцінки ризиків і безпеки експлуатації атомних електростанцій (стрес-тестів) та вжиття відповідних заходів, до якої приєдналася Україна.

Таким чином, в умовах погіршення іміджу атомної енергетики її подальший розвиток можливий лише за умови гарантованого забезпечення та постійного підвищення рівня безпеки експлуатації енергоблоків атомних електростанцій.

Мета Програми

Метою Програми є:

підвищення рівня безпеки експлуатації енергоблоків атомних електростанцій та надійності їх роботи;

зменшення ризиків виникнення аварій на атомних електростанціях під час стихійного лиха або інших екстремальних ситуацій;

підвищення ефективності управління проектними і позапроектними аваріями на атомних електростанціях, мінімізація їх наслідків.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Державним підприємством "НАЕК "Енергоатом" згідно з вимогами діючих норм і правил ядерної та радіаційної безпеки в 2010 році проведено аналіз стану безпеки енергоблоків атомних електростанцій, під час якого перевірено можливість забезпечення безпеки в умовах виникнення проектних і позапроектних аварій та управління такими аваріями.

З урахуванням результатів зазначеного аналізу та практичного досвіду експлуатації атомних електростанцій державним підприємством "НАЕК "Енергоатом" розроблені та здійснюються заходи з підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій.

Після аварії на японській АЕС "Фукусіма" державним підприємством "НАЕК "Енергоатом" проведено позачергову переоцінку рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій з урахуванням можливих сценаріїв розвитку подій під час стихійного лиха або інших екстремальних ситуацій.

Обсяг і порядок проведення позачергової переоцінки рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій, а також структура та зміст звітів про результати такої переоцінки відповідають рекомендаціям Групи європейських регуляторів з питань ядерної безпеки (ENSREG) у частині дотримання технічних вимог для європейських атомних електростанцій.

За результатами проведення позачергової переоцінки рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій державним підприємством "НАЕК "Енергоатом" додатково розроблено заходи з підвищення рівня їх безпеки. Зведені заходи з підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій здійснюються на пілотних енергоблоках, після чого з урахуванням їх результатів - на інших енергоблоках атомних електростанцій.

Державне підприємство "НАЕК "Енергоатом" погоджує з Міненерговугіллям, Держатомрегулювання та ДСНС (у частині здійснення протипожежних заходів) зведені заходи з підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій з обґрунтуванням необхідності їх виконання та щорічні плани-графіки із зазначенням строків здійснення таких зведених заходів.

{Абзац п'ятий розділу із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 380 від 29.05.2013}

Контроль за виконанням зазначених планів-графіків здійснюється Міненерговугіллям та Держатомрегулювання. Державне підприємство "НАЕК "Енергоатом" інформує щокварталу Міненерговугілля та Держатомрегулювання про стан здійснення зведених заходів з підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій, а НКРЕ - про використання коштів для їх здійснення.

Програму передбачається виконати протягом 2012-2020 років.

{Абзац сьомий розділу із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 776 від 30.09.2015}

Завдання і заходи

Основними завданнями Програми є:

запобігання виникненню аварій під час стихійного лиха або інших екстремальних ситуацій, мінімізація наслідків таких аварій;

унеможливлення та/або зменшення негативного радіоактивного впливу на навколишнє природне середовище та населення під час можливого виникнення аварій на атомних електростанціях;

зменшення кількості порушень у роботі атомних електростанцій та позапланових відключень енергоблоків від об'єднаної енергетичної системи України, а також збільшення обсягів корисного відпуску електроенергії;

підвищення ефективності аварійного реагування на надзвичайні події на атомних електростанціях;

виконання міжнародних зобов'язань України стосовно реалізації рекомендацій МАГАТЕ та ЄС у частині підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій.

Програмою передбачається здійснення заходів, спрямованих на:

забезпечення стійкості енергоблоків атомних електростанцій до стихійного лиха або інших екстремальних ситуацій;

забезпечення безперебійного енергопостачання енергоблоків атомних електростанцій і тепловідведення від активної зони реактора;

удосконалення системи бар'єрів фізичного захисту на шляху поширення іонізуючого випромінювання та радіоактивних речовин (паливної матриці, оболонки тепловипромінювальних елементів, корпуса реактора та герметичної оболонки реакторної установки);

належне управління проектними і позапроектними аваріями, у тому числі аваріями з пошкодженням активної зони реакторів енергоблоків атомних електростанцій;

забезпечення аварійної готовності атомних електростанцій;

заміну обладнання, що відпрацювало встановлений строк;

завершення здійснення заходів, передбачених Концепцією підвищення безпеки діючих енергоблоків атомних електростанцій, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2005 р. № 515.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

підвищити рівень безпеки енергоблоків атомних електростанцій відповідно до міжнародних стандартів і сприятиме визнанню такого факту МАГАТЕ та ЄС;

удосконалити основні критерії ядерної безпеки, визначені нормами і правилами ядерної та радіаційної безпеки (зниження рівня ймовірності пошкодження активної зони реактора та аварійних викидів радіоактивних речовин), а також зменшити кількість відмов обладнання енергоблоків атомних електростанцій та їх позапланових зупинок;

створити необхідні умови для прийняття рішень щодо можливості продовження строків експлуатації енергоблоків атомних електростанцій.

Обсяги та джерела фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 20,101 млрд. гривень (з урахуванням податку на додану вартість).

Витрати на виконання Програми здійснюються за рахунок коштів, які надходять державному підприємству “НАЕК “Енергоатом” від продажу електричної та теплової енергії, що виробляється атомними електростанціями (власні кошти державного підприємства “НАЕК “Енергоатом”), та/або інших джерел, не заборонених законодавством, а також коштів, наданих як кредити Європейським банком реконструкції та розвитку і Євратомом.

Фінансування Програми за рахунок бюджетних коштів не передбачається.

Обсяг витрат, необхідних для виконання Програми за рахунок власних коштів державного підприємства “НАЕК “Енергоатом”, уточнюється щороку під час затвердження тарифу на відпуск електричної та теплової енергії, що виробляється атомними електростанціями. Для цього державне підприємство “НАЕК “Енергоатом” узгоджує з Міненерговугіллям та подає НКРЕКП розрахунок коштів, необхідних для виконання Програми, з урахуванням індексу цін виробників промислової продукції та індексу інфляції згідно із щорічним планом-графіком здійснення зведених заходів з підвищення рівня безпеки атомних електростанцій.

Залучення кредитів Європейського банку реконструкції та розвитку і Євратому в обсязі 600 млн. євро здійснюється відповідно до Порядку ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. № 1027 (Офіційний вісник України, 2008 p., № 91, ст. 3025).

{Розділ в редакції Постанови КМ № 776 від 30.09.2015}

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

|
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 7 грудня 2011 р. № 1270 "Про затвердження Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій". Кабінет Міністрів України. 2011

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 7 грудня 2011 р. № 1270 "Про затвердження Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій". 2011

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -