ПОСТАНОВА від 24 грудня 2019 р. № 1109 "Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2020 рік". 2019

Інформація актуальна на 08.01.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 24 грудня 2019 р. № 1109
Київ

Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2020 рік

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити на 2020 рік:

1) обсяги квот товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню, згідно з додатком 1;

2) перелік товарів (озоноруйнівних речовин), експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, згідно з додатком 2;

3) перелік товарів, що можуть містити озоноруйнівні речовини, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню (крім товарів, що перевозяться у контейнерах з особистими речами), згідно з додатком 3;

4) перелік товарів, імпорт яких з Республіки Македонія підлягає ліцензуванню в рамках тарифної квоти відповідно до положень Угоди про вільну торгівлю між Україною та Республікою Македонія від 18 січня 2001 р., згідно з додатком 4;

5) перелік товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню, згідно з додатком 5.

2. Установити, що:

1) не використані у 2019 році суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності ліцензії на експорт (імпорт) товарів, визначених у постанові Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1136 “Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2019 рік” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 4, ст. 125), дійсні до 1 березня 2020 р., якщо інше не передбачено відповідними міжнародними договорами України;

2) відповідно до статті 16 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність” для митного оформлення товарів, які навантажуються навалом та експорт (імпорт) яких ліцензується, гранична різниця фактичного значення їх вартості, кількості або ваги не може перевищувати 5 відсотків значення, зафіксованого у відповідній ліцензії.

3. Взяти до відома, що згідно з вимогами Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар (далі - Монреальський протокол), експорт (імпорт) товарів (озоноруйнівних речовин) або товарів, що можуть містити такі речовини, зазначених у додатках 2 і 3, здійснюється лише до (з) країн - сторін Монреальського протоколу.

4. Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства:

1) забезпечити ліцензування експорту та імпорту товарів, зазначених у цій постанові;

2) вносити до єдиного державного інформаційного веб-порталу “Єдине вікно для міжнародної торгівлі” відомості про видані ліцензії на експорт (імпорт) товарів, ліцензування яких передбачено цією постановою, у формі електронного документа в день видачі таких ліцензій;

3) інформувати щомісяця Міністерство енергетики та захисту довкілля про оформлені суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності ліцензії на експорт (імпорт) товарів, зазначених у додатках 2 і 3.

5. Державній митній службі:

1) вносити до єдиного державного інформаційного веб-порталу “Єдине вікно для міжнародної торгівлі” відомості про обсяги здійсненого суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності експорту (імпорту) товарів, ліцензування яких передбачено цією постановою, в день здійснення експорту або імпорту товарів;

2) подавати щомісяця Міністерству енергетики та захисту довкілля відомості про обсяги здійсненого суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності експорту (імпорту) товарів, зазначених у додатках 2 і 3, згідно із виданими Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства ліцензіями.

6. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2020 року.

Прем'єр-міністр України

О.ГОНЧАРУК

Інд. 67
Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 24 грудня 2019 р. № 1109

ОБСЯГИ
квот товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню у 2020 році

Найменування товару

Код згідно з УКТЗЕД

Обсяг квоти/ одиниця виміру

Срібло (включаючи срібло з покриттям із золота або платини), у необробленому або напівобробленому вигляді, або у вигляді порошку (крім банківських металів)

7106

0 грамів

Золото (включаючи золото з покриттям із платини), необроблене або напівоброблене, або у вигляді порошку (крім банківських металів)

7108

0 грамів

Відходи або брухт дорогоцінних металів чи металів, плакованих дорогоцінними металами; інші відходи або брухт із вмістом дорогоцінних металів чи сполук дорогоцінних металів, використовувані переважно для добування дорогоцінних металів

7112

0 грамів

__________
Примітка.


Обсяги квот товарів за кодами згідно з УКТЗЕД 7106, 7108 і 7112 затверджено в перерахунку на масу дорогоцінного металу в чистоті.
Експорт зазначених товарів здійснюється безпосередньо державною установою “Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України” без ліцензій.
Експорт дорогоцінних металів, що належать до банківських металів, здійснюється у порядку, встановленому Національним банком.
Національний банк здійснює експорт товарів, визначених у пункті 7 частини першої статті 42 Закону України “Про Національний банк України”, без ліцензій.Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 24 грудня 2019 р. № 1109

ПЕРЕЛІК
товарів (озоноруйнівних речовин), експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню у 2020 році

Найменування речовини

Код згідно з УКТЗЕД

Тетрахлорид вуглецю

2903 14 00 00

Метилхлороформ або 1, 1, 1-трихлоретан (МХФ)

2903 19 10 00

Бромистий метил

2903 39 11 00

Хлордифторметан (ГХФВ-22)

2903 71 00 00

Дихлортрифторетан (ГХФВ-123)

2903 72 00 00

Дихлорфторетан (ГХФВ-141), 2-дихлорфторетан (ГХФВ-141-b)

2903 73 00 00

Хлордифторетан (ГХФВ-142), хлордифторетан (ГХФВ-142-b)

2903 74 00 00

Дихлорпентафторпропан (ГХФВ-225)

2903 75 00 00

Бромхлордифторметан (Галон 1211)

2903 76 10 00

Бромтрифторметан (Галон 1301)

2903 76 20 00

Дибромтетрафторетан

2903 76 90 00

Хлортрифторметан (ХФВ-13)

2903 77 10 00

Дихлордифторметан (ХФВ-12)

2903 77 20 00

Трихлортрифторетан

2903 77 30 00

Дихлортетрафторетан

2903 77 40 00

Хлорпентафторетан (ХФВ-115)

2903 77 50 00

Трихлорфторметан (ХФВ-11), пентахлорфторетан (ХФВ-111), гептахлорфторпропан (ХФВ-211), гексахлордифторпропан (ХФВ-212), пентахлортрифторпропан (ХФВ-213), тетрахлортетрафторпропан (ХФВ-214), трихлорпентафторпропан (ХФВ-215), дихлоргексафторпропан (ХФВ-216), хлоргептафторпропан (ХФВ-217), тетрахлордифторетан (ХФВ-112)

2903 77 90 00

Дибромдифторметан (Галон 1202)

2903 78 00 00

Дихлорфторметан (ГХФВ-21), хлорфторметан (ГХФВ-31), тетрахлорфторетан (ГХФВ-121), трихлордифторетан (ГХФВ-122), хлортетрафторетан (ГХФВ-124), трихлорфторетан (ГХФВ-131), дихлортрифторетан (ГХФВ-132), хлортрифторетан (ГХФВ-133), хлорфторетан (ГХФВ-151), гексахлорфторпропан (ГХФВ-221), пентахлордифторпропан (ГХФВ-222), тетрахлортрифторпропан (ГХФВ-223), трихлортетрафторпропан (ГХФВ-224), 1-трифтор-2-дифтор-3-дихлорпропан (ГХФВ-225ca), 1-хлордифтор-2-дифтор-3-хлорфторпропан (ГХФВ-225-cb), хлоргексафторпропан (ГХФВ-226), пентахлорфторпропан (ГХФВ-231), тетрахлордифторпропан (ГХФВ-232), трихлортрифторпропан (ГХФВ-233), дихлортетрафторпропан (ГХФВ-234), хлорпентафторпропан (ГХФВ-235), тетрахлорфторпропан (ГХФВ-241), трихлордифторпропан (ГХФВ-242), дихлортрифторпропан (ГХФВ-243), хлортетрафторпропан (ГХФВ-244), трихлорфторпропан (ГХФВ-251), дихлордифторпропан (ГХФВ-252), хлортрифторпропан (ГХФВ-253), дихлорфторпропан (ГХФВ-261), хлордифторпропан (ГХФВ-262), хлорфторпропан (ГХФВ-271)

2903 79 11 00

2903 79 19 00

Дибромфторметан, бромдифторметан,

бромфторметан, тетрабромфторетан,

трибромдифторетан, дибромтрифторетан, бромтетрафторетан, трибромфторетан, дибромдифторетан, бромтрифторетан, дибромфторетан, бромдифторетан, бромфторетан, гексабромфторпропан, пентабромдифторпропан, тетрабромтрифторпропан, трибромтетрафторпропан, дибромпентафторпропан, бромгексафторпропан, пентабромфторпропан, тетрабромдифторпропан, трибромтрифторпропан, дибромтетрафторпропан, бромпентафторпропан, тетрабромфторпропан, трибромдифторпропан, дибромтрифторпропан, бромтетрафторпропан, трибромфторпропан, дибромдифторпропан, бромтрифторпропан, дибромфторпропан, бромдифторпропан, бромфторпропан

2903 79 21 00

2903 79 29 00

2903 79 90 00

__________
Примітки:


1. Ліцензії на експорт (імпорт) товарів, зазначених у цьому додатку, видаються на виконання положень Монреальського протоколу на підставі погодження на ввезення або вивезення озоноруйнівних речовин, що надається Мінекоенерго в установленому зазначеним Міністерством порядку. Дії щодо одержання погодження здійснюються Мінекономіки без залучення суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності у порядку міжвідомчого обміну інформацією.

2. На виконання Монреальського протоколу, рішень 24-ї наради Сторін Монреальського протоколу та 49-го засідання Комітету з виконання Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар (рішення XXIV/18 щодо невиконання умов Монреальського протоколу Україною), встановлюється розрахунковий рівень для споживання у 2020 році озоноруйнівних речовин у розмірі 0,821 ОРП-тонн для сервісних цілей.Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 24 грудня 2019 р. № 1109

ПЕРЕЛІК
товарів, що можуть містити озоноруйнівні речовини, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню у 2020 році (крім товарів, що перевозяться у контейнерах з особистими речами)

Найменування товарів

Код згідно з УКТЗЕД

Лікарські засоби (ліки) (за винятком товарів, включених до товарних позицій 3002, 3005 або 3006), що складаються із змішаних або незмішаних продуктів для терапевтичного або профілактичного застосування, у дозованому вигляді (включаючи лікарські засоби у вигляді трансдермальних систем) або розфасовані для роздрібної торгівлі

3004*

Органічні синтетичні барвники визначеного або невизначеного хімічного складу; препарати, зазначені у примітці 3 до групи 32 УКТЗЕД, виготовлені на основі органічних синтетичних барвників; органічні синтетичні продукти видів, які використовують як флуоресцентні відбілювальні препарати або як люмінофори, визначеного або невизначеного хімічного складу

3204*

Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) на основі синтетичних полімерів або хімічно модифікованих природних полімерів, дисперговані або розчинені у неводному середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до групи 32 УКТЗЕД

3208*

Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) на основі синтетичних полімерів або хімічно модифікованих природних полімерів, дисперговані або розчинені у водному середовищі

3209*

Замазки для скла, садові замазки, цементи смоляні, замазки (для ущільнення) та інші мастики; шпаклівки для малярних робіт; невогнетривкі суміші для підготовки поверхні фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, стелі тощо

3214*

Косметичні препарати або засоби для макіяжу та препарати для догляду за шкірою, крім лікарських препаратів, включаючи сонцезахисні препарати або препарати для загару; засоби для манікюру та педикюру

3304*

Засоби для догляду за волоссям

3305*

Засоби для гігієни порожнини рота або зубів, включаючи порошки та пасти для зубних протезів; нитки, що використовуються для очищення проміжків між зубами (зубоочисні нитки), упаковані для роздрібної торгівлі

3306*

Засоби, що використовуються перед голінням, під час гоління або після гоління; дезодоранти для тіла, препарати для приготування ванн, депілятори, інші парфумерні або туалетні і косметичні препарати, не включені до інших товарних позицій; дезодоранти для приміщень, ароматизовані або неароматизовані, з дезінфекційними властивостями або без них

3307*

Поверхнево-активні органічні речовини та засоби для миття шкіри у вигляді рідини або крему та розфасовані для роздрібної торгівлі, які містять або не містять мило

3401 30 00 00*

Поверхнево-активні органічні речовини (крім мила); поверхнево-активні препарати, засоби для прання, миття (включаючи допоміжні мийні засоби) та засоби для чищення із вмістом або без вмісту мила (крім засобів, включених до товарної позиції 3401)

3402*

Мастильні матеріали (включаючи мастильно-охолоджувальні емульсії для різальних інструментів, засоби для полегшення вигвинчування болтів або гайок, засоби для видалення іржі або антикорозійні засоби та засоби для полегшення видалення з форм виробів, виготовлені на основі мастильних матеріалів), а також засоби, які використовують для масляної або жирової обробки текстильних матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, крім засобів, що містять як основний компонент 70 мас. % або більше нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних мінералів

3403*

Вакси та креми для чищення взуття, мастики, полірувальні засоби для догляду за меблями, підлогою, кузовами транспортних засобів, склом або металом, пасти для чищення, порошки та аналогічні засоби (у тому числі папір, вата, повсть, фетр, неткані матеріали, пластмаси або гума пориста, просочені або вкриті цими речовинами), за винятком восків товарної позиції 3404

3405*

Інсектициди, родентициди, фунгіциди, гербіциди, засоби, що запобігають проростанню паростків, та регулятори росту рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні засоби, подані у формах або упаковках для роздрібної торгівлі або як препарати, або у вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий від мух)

3808*

Апретуючі засоби (текстильно-допоміжні речовини), препарати для прискорення фарбування або закріплення барвників, а також інші продукти і готові препарати (наприклад, препарати та засоби для обробки та протрави), видів, які використовують у текстильній, паперовій, шкіряній промисловості або аналогічних виробництвах, які в інших товарних позиціях не зазначені

3809*

Прискорювачі вулканізації каучуку готові; багатоскладові пластифікатори для каучуку або пластмаси, в інших товарних позиціях не зазначені; антиоксиданти та інші стабілізатори для каучуку або пластмаси

3812*

Суміші, препарати та заряди для вогнегасників; готові вогнегасні гранати та бомби

3813 00 00 00*

Розчинники та розріджувачі складні органічні, в інших товарних позиціях не зазначені; готові суміші для видалення фарб або лаків

3814 00*

Антифризні препарати та готові рідкі протиобліднювальні суміші

3820 00 00*

Препарати вогнезахисні, водонепроникні та інші подібні захисні суміші, які використовуються у будівництві

3824 90 70 00*

Суміші з вмістом галогенованих похідних метану, етану або пропану

3824 72 00 00
3824 73 00 00
3824 74 00 00
3824 78 00 00
3824 79 00 00

Продукти хімічного виробництва або суміжних виробництв із вмістом озоноруйнівних речовин

2852 90 00 00
3824 75 00 00
3824 76 00 00
3824 77 00 00
3824 81 00 00
3824 82 00 00
3824 83 00 00
3824 90 87 00
3824 90 97 10
3824 90 97 90
3826 00 10 00
3826 00 90 00

Прості поліефіроспирти з гідроксильним числом більш як 100

3907 20 20 90

Силікони у первинних формах

3910 00 00*

Установки для кондиціонування повітря, до складу яких входять вентилятори з двигуном та прилади для змінювання температури і вологості повітря, включаючи кондиціонери, в яких вологість не регулюється окремо

8415

Холодильники, морозильники та інше холодильне або морозильне обладнання, електричне або інших типів; теплові насоси, крім установок для кондиціонування повітря, товарної позиції 8415

8418

Градирні та аналогічне устатковання для безпосереднього охолодження за допомогою води, що циркулює (відбувається без роздільної стінки)

8419 89 10 00

Вогнегасники заряджені

8424 10 00

Автомати торговельні з умонтованими нагрівальними або охолоджувальними пристроями

8476 21 00 00
8476 81 00 00

Зволожувачі та осушувачі повітря

8479 89 97 90

Зброя та засоби індивідуального захисту в аерозольній упаковці

9304 00 00 00*

__________
* Товари виключно в аерозольній упаковці.

__________
Примітка:


Ліцензії на експорт (імпорт) товарів, зазначених у цьому додатку, що містять озоноруйнівні речовини, видаються на виконання положень Монреальського протоколу, на підставі погодження на ввезення або вивезення озоноруйнівних речовин, що надається Мінекоенерго в установленому зазначеним Міністерством порядку. Дії щодо одержання погодження здійснюються Мінекономіки без залучення суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності в порядку міжвідомчого обміну інформацією. За відсутності озоноруйнівних речовин у товарах, зазначених у цьому додатку, митне оформлення здійснюється без ліцензії.Додаток 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 24 грудня 2019 р. № 1109

ПЕРЕЛІК
товарів, імпорт яких з Республіки Македонія підлягає ліцензуванню у 2020 році в рамках тарифної квоти відповідно до положень Угоди про вільну  торгівлю між Україною та Республікою Македонія від 18 січня 2001 року

Найменування товару

Код згідно з УКТЗЕД

Обсяг тарифної квоти, метричних тонн*

Баранина або козлятина, свіжа, охолоджена або морожена

0204

500

Перець роду Capsicum або роду Pimenta, свіжий або охолоджений

0709 60

5000

Овочі сушені, цілі, нарізані шматками, скибками, подрібнені чи у вигляді порошку, але без будь-якої подальшої обробки

0712

500

Плоди сушені, крім тих, що включені до товарних позицій 0801-0806; суміші горіхів або сушених плодів цієї групи

0813

200

Перець роду Piper; стручковий перець роду Capsicum або пахучий перець роду Pimenta, сушені або подрібнені чи мелені

0904

500

Рослини, частини рослин, насіння та плоди, які використовуються в основному у парфумерії, медицині або для боротьби з комахами, паразитами тощо, свіжі або сушені, порізані або непорізані, подрібнені або неподрібнені, мелені або немелені

1211 90

500

Кондитерські вироби з цукру (включаючи білий шоколад), без вмісту какао

1704

500

Шоколад та інші готові харчові продукти з вмістом какао

1806

500

Готові харчові вироби, одержані шляхом здуття або смаження зерна зернових культур чи зернових продуктів (наприклад, кукурудзяні пластівці); зернові культури (крім кукурудзи) у вигляді зерна або пластівців, гранул чи оброблені іншим способом (за винятком борошна, крупки, крупів), попередньо проварені або приготовлені іншим способом, в іншому місці не зазначені

1904

500

Печиво солодке сухе; вафлі та вафельні облатки

1905 31
1905 32

100

Овочі, плоди та інші їстівні частини рослин, приготовлені або консервовані з доданням оцту чи оцтової кислоти

2001

6000

Томати, приготовлені або консервовані без додання оцту чи оцтової кислоти

2002

4000

Овочі, приготовлені або консервовані без додання оцту чи оцтової кислоти, незаморожені, крім продуктів товарної позиції 2006

2005

3000

Варення, джеми, плодові желе, мармелад, плодове або горіхове пюре, плодові або горіхові пасти, одержані шляхом теплової обробки, з доданням або без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин

2007

100

Плоди, горіхи та інші їстівні частини рослин, приготовлені або консервовані іншим способом, з доданням або без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин або спирту, в іншому місці не зазначені

2008

500

Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) або соки овочеві, незброджені та без додання спирту, з доданням або без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин

2009

3000000**

Продукти для приготування соусів і готові соуси; смакові добавки та приправи змішані; порошок гірчиці та готова гірчиця

2103

3000

Вина виноградні, включаючи вина кріплені; сусло виноградне, крім продуктів товарної позиції 2009

2204

40000000**

Спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки виноградного вина або вичавок винограду

2208 20

100000**

Спиртові напої

2208 90

100000**

Оцет харчовий та його замінники, одержані з оцтової кислоти

2209 00

100000**

Тютюн з невідділеною середньою жилкою

2401 10

10000

__________
* Згідно з Угодою про вільну торгівлю між Україною та Республікою Македонія від 18 січня 2001 р., ратифікованою Законом України від 5 липня 2001 р. № 2599-III.

** Літрів.Додаток 5
до постанови Кабінету Міністрів України
від 24 грудня 2019 р. № 1109

ПЕРЕЛІК
товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню у 2020 році

Найменування товару

Код згідно з УКТЗЕД

Антрацит

2701 11 00 00

__________
Примітки:


1. Ліцензії на експорт товарів, зазначених у цьому додатку, видаються на підставі погодження на вивезення цих товарів, що надається Мінекоенерго в установленому зазначеним Міністерством порядку. Дії щодо одержання погодження здійснюються Мінекономіки без залучення суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності в порядку міжвідомчого обміну інформацією.

2. У товарній підкатегорії 2701 11 00 00 антрацит означає вугілля з граничним вмістом летких речовин (у перерахунку на суху безмінеральну основу) не більше як 14 відсотків.

|
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 24 грудня 2019 р. № 1109 "Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2020 рік". Кабінет Міністрів України. 2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 24 грудня 2019 р. № 1109 "Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2020 рік". 2019

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -