ПОСТАНОВА від 12 жовтня 1992 р. N 576 "Про затвердження Положення про дозвільну систему". 1992

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 12 жовтня 1992 р.

N 576

Київ

Про затвердження Положення

про дозвільну систему

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 706 ( 706-93-п ) від 07.09.93

N 373 ( 373-95-п ) від 31.05.95

N 256 ( 256-99-п ) від 22.02.99

N 1326 ( 1326-99-п ) від 21.07.99

N 1381 ( 1381-2000-п ) від 01.09.2000

N 575 ( 575-2001-п ) від 28.05.2001

N 1953 ( 1953-2002-п ) від 25.12.2002

N 648 ( 648-2007-п ) від 20.04.2007

N 1216 ( 1216-2010-п ) від 29.12.2010

N 430 ( 430-2012-п ) від 21.05.2012 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Затвердити Положення про дозвільну систему, що додається, і

ввести його в дію з 15 жовтня 1992 року.

Виконуючий обов'язки

Прем'єр-міністра України В.СИМОНЕНКО

Міністр

Кабінету Міністрів України В.ПЄХОТА

Інд.29

ЗАТВЕРДЖЕНЕ

постановою Кабінету Міністрів України

від 12 жовтня 1992 р. N 576

ПОЛОЖЕННЯ

про дозвільну систему

( Чинність Положення про дозвільну систему,

затвердженого цією постановою, у частині

переліку об'єктів, на які поширюється

дозвільна система, поширено на газові

пістолети і револьвери та патрони до них,

заряджені речовинами сльозоточивої та

дратівної дії, об'єкти виготовлення і

реалізації спеціальних засобів

самооборони, заряджених речовинами

сльозоточивої та дратівної дії, згідно з

Постановою КМ N 706 ( 706-93-п ) від

07.09.93 )

1. Загальні положення

1. Дозвільна система - це особливий порядок виготовлення,

придбання, зберігання, перевезення, обліку і використання

спеціально визначених предметів, матеріалів і речовин, а також

відкриття та функціонування окремих підприємств, майстерень і

лабораторій з метою охорони інтересів держави та безпеки громадян.

2. До предметів, матеріалів і речовин, підприємств,

майстерень і лабораторій, на які поширюється дозвільна система,

належать: вогнепальна зброя (нарізна воєнних зразків, несучасна

стрілецька, спортивна, навчальна, охолощена, мисливська нарізна і

гладкоствольна), бойові припаси до неї, холодна зброя, (арбалети,

мисливські ножі тощо), пневматична зброя калібру понад 4,5

міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду,

пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу патронів,

споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями

метальними снарядами несмертельної дії, та зазначені патрони,

вибухові матеріали і речовини, сильнодіючі отруйні речовини I - II

класу безпечності, збудники інфекційних захворювань I - II групи

патогенності і токсини, сховища, склади і бази, де вони

зберігаються, стрілецькі тири і стрільбища, мисливсько-спортивні

стенди, а також підприємства і майстерні по виготовленню і ремонту

вогнепальної та холодної зброї, піротехнічні майстерні, пункти

вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил

поводження з ними та їх застосування, магазини, в яких

здійснюється продаж зброї та бойових припасів до неї,

організації, що займаються збутом сильнодіючих отруйних речовин, і

лабораторії, що проводять аналізи цих засобів і речовин, працюють

із збудниками інфекційних захворювань I - II групи патогенності і

токсинами*). { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 373

( 373-95-п ) від 31.05.95, N 256 ( 256-99-п ) від 22.02.99, N 1381

( 1381-2000-п ) від 01.09.2000, N 575 ( 575-2001-п ) від

28.05.2001, N 1216 ( 1216-2010-п ) від 29.12.2010 }

3.

Міністерства та інші центральні органи державної

виконавчої влади, підприємства, установи, організації,

господарські об'єднання, а також громадяни мають право у

встановленому порядку використовувати, зберігати, перевозити

предмети, матеріали і речовини, відкривати підприємства,

майстерні та лабораторії, на які поширюється дозвільна система. ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 373

( 373-95-п ) від 31.05.95 )

4. Право на володіння вогнепальною зброєю посадовими особами

та громадянами і умови її застосування визначаються в порядку,

встановленому законодавством України.

5. Укладання трудового договору на виконання робіт,

пов'язаних з виготовленням, придбанням, зберіганням, обліком,

охороною, перевезенням, використанням предметів, матеріалів і

речовин, на які поширюється дозвільна система, провадиться за

погодженням з органами міліції.

*)Надалі - об'єкти дозвільної системи.

II. Порядок виготовлення, придбання, зберігання,

обліку, охорони, перевезення, використання

предметів, матеріалів і речовин, відкриття

підприємств, майстерень і лабораторій, на

які поширюється дозвільна система

6. Міністерства та інші центральні органи державної

виконавчої влади, підприємства, установи, організації,

господарські об'єднання, а також громадяни, яким у встановленому

порядку надано право виготовляти, придбавати, зберігати,

перевозити і використовувати предмети, матеріали і речовини,

відкривати підприємства, майстерні та лабораторії, на які

поширюється дозвільна система, повинні забезпечити їх належну

охорону і правильне використання у господарській діяльності.

7. Об'єкти дозвільної системи розміщуються у приміщеннях, які

забезпечують їх схоронність. Такі приміщення повинні мати належну

охорону і бути обладнаними сигналізацією, в них установлюється

пропускний режим.

8. Прийняття до експлуатації сховищ, складів, баз і приміщень

для зберігання і використання предметів, матеріалів і речовин,

відкриття підприємств, майстерень і лабораторій, на які

поширюється дозвільна система, здійснюється комісіями, до яких

входять представники органів міліції, заінтересованих підприємств,

установ і організацій і, залежно від виду об'єкта, органів

державного нагляду за охороною праці (Держнаглядохоронпраці),

санітарного, пожежного нагляду і нагляду з ядерної та радіаційної

безпеки.

За результатами обстеження складається акт з викладенням

висновків, які враховуються при вирішенні питання про відкриття

об'єкта дозвільної системи. ( Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 575

( 575-2001-п ) від 28.05.2001 )

9. Видача дозволів на виготовлення, придбання, зберігання,

обліку, охорону, перевезення і використання предметів, матеріалів

і речовин, відкриття підприємств, майстерень і лабораторій

здійснюється: ( Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно

з Постановою КМ N 575 ( 575-2001-п ) від 28.05.2001 )

на вогнепальну зброю (нарізну воєнних зразків, несучасну

стрілецьку, спортивну, навчальну, охолощену, мисливську нарізну і

гладкоствольну), бойові припаси до неї, холодну зброю, пристрої

вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених

гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними

снарядами несмертельної дії, та зазначені патрони, сховища, склади

і бази, де вони зберігаються, стрілецькі тири і стрільбища,

мисливсько-спортивні стенди, а також підприємства і майстерні по

виготовленню і ремонту вогнепальної та холодної зброї,

піротехнічні майстерні, пункти вивчення матеріальної частини

зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх

застосування, магазини, в яких здійснюється продаж зброї та

бойових припасів до неї - у порядку, визначеному МВС; { Абзац

другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 256 ( 256-99-п ) від 22.02.99, N 1381 ( 1381-2000-п ) від

01.09.2000, N 1216 ( 1216-2010-п ) від 29.12.2010 }

на вибухові матеріали і речовини, їх перевезення, а також

сховища та склади, де вони зберігаються, у порядку, визначеному

Держнаглядохоронпраці разом з МВС; ( Абзац третій пункту 9 в

редакції Постанови КМ N 575 ( 575-2001-п ) від 28.05.2001 )

на сильнодіючі отруйні речовини I, II класу безпечності,

збудники інфекційних захворювань I - II групи патогенності і

токсини, сховища, склади і бази, де вони зберігаються,

організації, що займаються збутом сильнодіючих отруйних речовин, і

лабораторії, які проводять аналізи цих засобів і речовин, працюють

із збудниками інфекційних захворювань I - II групи патогенності і

токсинами, - у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів

України від 20 червня 1995 р. N 440 ( 440-95-п ) "Про затвердження

Порядку одержання дозволу на виробництво, зберігання,

транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію

отруйних речовин, у тому числі токсичних промислових відходів,

продуктів біотехнології та інших біологічних агентів"; ( Абзац четвертий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з

Постановою КМ N 575 ( 575-2001-п ) від 28.05.2001 )

( Абзац п'ятий пункту 9 виключено на підставі Постанови КМ

N 575 ( 575-2001-п ) від 28.05.2001 )

( Абзац шостий пункту 9 виключено на підставі Постанови КМ

N 575 ( 575-2001-п ) від 28.05.2001 )

10. Дозволи на виготовлення, зберігання та використання

предметів, матеріалів і речовин, відкриття та функціонування

підприємств, майстерень і лабораторій, на які поширюється

дозвільна система, видаються на ім'я керівників підприємств,

установ і організацій, а також громадянам строком на 3 роки.

Дозволи на придбання та перевезення цих предметів, матеріалів і

речовин видаються на строк до 3 місяців. ( Пункт 10 із змінами,

внесеними згідно з Постановами КМ N 373 ( 373-95-п ) від 31.05.95,

N 575 ( 575-2001-п ) від 28.05.2001 )

11. Порядок придбання, зберігання, обліку, перевезення та

використання вогнепальної зброї, бойових припасів до неї, інших

предметів і матеріалів, на які поширюється дозвільна система, у

Збройних Силах, інших утворених відповідно до законів України

військових формуваннях Держспецзв'язку, а також у митній службі

визначається законами, актами Кабінету Міністрів України та іншими

нормативно-правовими актами, у тому числі Міноборони, МВС, інших

центральних органів виконавчої влади, які мають у своєму

підпорядкуванні військові формування Адміністрації

Держспецзв'язку, і Держмитслужби. ( Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1326

( 1326-99-п ) від 21.07.99, в редакції Постанов КМ N 1381

( 1381-2000-п ) від 01.09.2000, N 1953 ( 1953-2002-п ) від

25.12.2002, із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 648

( 648-2007-п ) від 20.04.2007, N 430 ( 430-2012-п ) від

21.05.2012 }

III. Контроль за дотриманням порядку виготовлення,

придбання, зберігання, обліку, перевезення і

відкриття та функціонування підприємств,

майстерень і лабораторій, на які поширюється

дозвільна система

12. Контроль за дотриманням посадовими особами міністерств,

інших центральних органів державної виконавчої влади, підприємств,

установ, організацій, господарських об'єднань і громадянами

встановленого порядку виготовлення, придбання, зберігання, обліку,

перевезення і використання предметів, матеріалів і речовин,

відкриття та функціонування підприємств, майстерень і лабораторій,

на які поширюється дозвільна система, здійснюється безпосередньо

МВС, а також МОЗ, Мінекоресурсів і Держнаглядохоронпраці. ( Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 575

( 575-2001-п ) від 28.05.2001 )

13. Об'єкти, де зберігається 20 чи більше одиниць бойової,

спортивної (навчальної) вогнепальної зброї, а також базові склади

вибухових матеріалів обстежуються щомісячно. Інші об'єкти

дозвільної системи - щоквартально.

Незалежно від строку раніше проведених перевірок об'єкт

дозвільної системи у кожному випадку обстежується:

при оформленні на новий строк дозволу на зберігання,

використання предметів, матеріалів і речовин, функціонування

підприємств, майстерень і лабораторій, на які поширюється

дозвільна система; ( Абзац третій пункту 13 із змінами, внесеними

згідно з Постановою КМ N 575 ( 575-2001-п ) від 28.05.2001 )

при переоформленні дозволу у зв'язку із зміною місця

зберігання чи використання зазначених предметів, матеріалів і

речовин, одиниць зберігання, місткості сховищ, баз, складів тощо,

а також керівника, на ім'я якого видано дозвіл. ( Абзац четвертий

пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 575

( 575-2001-п ) від 28.05.2001 )

14. Дії та рішення посадових осіб органів МВС, МОЗ,

Мінекоресурсів і Держнаглядохоронпраці, пов'язані з відмовою у

видачі дозволу, його анулюванням і вилученням підконтрольних

предметів, матеріалів і речовин, закриттям підприємств, майстерень

і лабораторій, виконанням інших функцій щодо здійснення дозвільної

системи, може бути оскаржено у порядку встановленому для

оскарження неправомірних дій органів державного управління і

посадових осіб, які ущемляють права громадян. ( Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 575

( 575-2001-п ) від 28.05.2001 )

IV. Відповідальність за порушення порядку виготовлення,

придбання, зберігання, обліку, перевезення і

використання предметів, матеріалів і речовин,

відкриття і функціонування підприємств, майстерень

і лабораторій, на які поширюється дозвільна система

15. Посадові особи та громадяни, які порушили порядок

виготовлення, придбання, зберігання, обліку, охорони, перевезення

і використання предметів, матеріалів і речовин, відкриття і

функціонування підприємств, майстерень і лабораторій, на які

поширюється дозвільна система, несуть відповідальність згідно з

чинним законодавством України.

|
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 12 жовтня 1992 р. N 576 "Про затвердження Положення про дозвільну систему". Кабінет Міністрів України. 1992

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 12 жовтня 1992 р. N 576 "Про затвердження Положення про дозвільну систему". 1992

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -